Swedish Mathspeak Neutral Fences tests. Locale: sv, Style: Verbose.

0|a|StartAbsoluteValue a EndAbsoluteValueStartAbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
1aStartAbsoluteValue a EndAbsoluteValueStartAbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
2¦a¦StartAbsoluteValue a EndAbsoluteValueStartAbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
3aStartMetric a EndMetricStartBelopp a SlutBelopp
4aStartMetric a EndMetricStartBelopp a SlutBelopp
5aStartMetric a EndMetricStartBelopp a SlutBelopp
6aStartMetric a EndMetricStartBelopp a SlutBelopp
7avertical bar a double vertical barvertikal linje a dubbelt vertikalt streck
8aparallel to a double vertical barparallellt med a dubbelt vertikalt streck
9a¦vertical bar a broken vertical barvertikal linje a brutet streck
10atriple vertical bar a double vertical bartrippla vertikala streck a dubbelt vertikalt streck
11aba vertical bar ba vertikal linje b
12a|ba vertical bar ba vertikal linje b
13a¦ba broken vertical bar ba brutet streck b
14aba double vertical bar ba dubbelt vertikalt streck b
15aba parallel to ba parallellt med b
16aba triple vertical bar ba trippla vertikala streck b
17fgf vertical bar gf vertikal linje g
18f|gf vertical bar gf vertikal linje g
19f¦gf broken vertical bar gf brutet streck g
20fgf double vertical bar gf dubbelt vertikalt streck g
21fgf parallel to gf parallellt med g
22fgf triple vertical bar gf trippla vertikala streck g
23singsine triple vertical bar gsinus trippla vertikala streck g
24f|a|f StartAbsoluteValue a EndAbsoluteValuef StartAbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
25g|a|g StartAbsoluteValue a EndAbsoluteValueg StartAbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
26h|a|h StartAbsoluteValue a EndAbsoluteValueh StartAbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
27r|a|r StartAbsoluteValue a EndAbsoluteValuer StartAbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
28sin|a|sine StartAbsoluteValue a EndAbsoluteValuesinus StartAbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
29|a|sigma summation StartAbsoluteValue a EndAbsoluteValuesumma StartAbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
30faf StartMetric a EndMetricf StartBelopp a SlutBelopp
31gag StartMetric a EndMetricg StartBelopp a SlutBelopp
32hah StartMetric a EndMetrich StartBelopp a SlutBelopp
33rar StartMetric a EndMetricr StartBelopp a SlutBelopp
34sinasine StartMetric a EndMetricsinus StartBelopp a SlutBelopp
35asigma summation StartMetric a EndMetricsumma StartBelopp a SlutBelopp

Swedish Mathspeak Neutral Fences tests. Locale: sv, Style: Superbrief.

0|a|AbsoluteValue a EndAbsoluteValueAbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
1aAbsoluteValue a EndAbsoluteValueAbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
2¦a¦AbsoluteValue a EndAbsoluteValueAbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
3aMetric a EndMetricBelopp a SlutBelopp
4aMetric a EndMetricBelopp a SlutBelopp
5aMetric a EndMetricBelopp a SlutBelopp
6aMetric a EndMetricBelopp a SlutBelopp
7avertical bar a double vertical barvertikal linje a dubbelt vertikalt streck
8aparallel to a double vertical barparallellt med a dubbelt vertikalt streck
9a¦vertical bar a broken vertical barvertikal linje a brutet streck
10atriple vertical bar a double vertical bartrippla vertikala streck a dubbelt vertikalt streck
11aba vertical bar ba vertikal linje b
12a|ba vertical bar ba vertikal linje b
13a¦ba broken vertical bar ba brutet streck b
14aba double vertical bar ba dubbelt vertikalt streck b
15aba parallel to ba parallellt med b
16aba triple vertical bar ba trippla vertikala streck b
17f|a|f AbsoluteValue a EndAbsoluteValuef AbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
18g|a|g AbsoluteValue a EndAbsoluteValueg AbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
19h|a|h AbsoluteValue a EndAbsoluteValueh AbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
20r|a|r AbsoluteValue a EndAbsoluteValuer AbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
21sin|a|sine AbsoluteValue a EndAbsoluteValuesinus AbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
22|a|sigma summation AbsoluteValue a EndAbsoluteValuesumma AbsolutVärde a SlutAbsolutVärde
23faf Metric a EndMetricf Belopp a SlutBelopp
24gag Metric a EndMetricg Belopp a SlutBelopp
25hah Metric a EndMetrich Belopp a SlutBelopp
26rar Metric a EndMetricr Belopp a SlutBelopp
27sinasine Metric a EndMetricsinus Belopp a SlutBelopp
28asigma summation Metric a EndMetricsumma Belopp a SlutBelopp
29fgf vertical bar gf vertikal linje g
30f|gf vertical bar gf vertikal linje g
31f¦gf broken vertical bar gf brutet streck g
32fgf double vertical bar gf dubbelt vertikalt streck g
33fgf parallel to gf parallellt med g
34fgf triple vertical bar gf trippla vertikala streck g
35singsine triple vertical bar gsinus trippla vertikala streck g

Swedish Mathspeak Roots tests. Locale: sv, Style: Verbose.

0aStartRoot a EndRootStartRot a SlutRot
1a2RootIndex 2 StartRoot a EndRootRotIndex 2 StartRot a SlutRot
2aNestedStartRoot StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladStartRot StartRot a SlutRot NästladSlutRot
3aNested3StartRoot NestedTwiceStartRoot NestedStartRoot StartRoot a EndRoot NestedEndRoot NestedTwiceEndRoot Nested3EndRootNästlad3StartRot NästladDubbeltStartRot NästladStartRot StartRot a SlutRot NästladSlutRot NästladDubbeltSlutRot Nästlad3SlutRot
4a1RootIndex 1 StartRoot a EndRootRotIndex 1 StartRot a SlutRot
5a2RootIndex 2 StartRoot a EndRootRotIndex 2 StartRot a SlutRot
6a3RootIndex 3 StartRoot a EndRootRotIndex 3 StartRot a SlutRot
7a4RootIndex 4 StartRoot a EndRootRotIndex 4 StartRot a SlutRot
8a5RootIndex 5 StartRoot a EndRootRotIndex 5 StartRot a SlutRot
9a6RootIndex 6 StartRoot a EndRootRotIndex 6 StartRot a SlutRot
10a7RootIndex 7 StartRoot a EndRootRotIndex 7 StartRot a SlutRot
11a8RootIndex 8 StartRoot a EndRootRotIndex 8 StartRot a SlutRot
12a9RootIndex 9 StartRoot a EndRootRotIndex 9 StartRot a SlutRot
13a10RootIndex 10 StartRoot a EndRootRotIndex 10 StartRot a SlutRot
14a11RootIndex 11 StartRoot a EndRootRotIndex 11 StartRot a SlutRot
15a11NestedRootIndex 1 NestedStartRoot RootIndex 1 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 1 NästladStartRot RotIndex 1 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
16a22NestedRootIndex 2 NestedStartRoot RootIndex 2 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 2 NästladStartRot RotIndex 2 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
17a33NestedRootIndex 3 NestedStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 3 NästladStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
18a44NestedRootIndex 4 NestedStartRoot RootIndex 4 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 4 NästladStartRot RotIndex 4 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
19a55NestedRootIndex 5 NestedStartRoot RootIndex 5 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 5 NästladStartRot RotIndex 5 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
20a66NestedRootIndex 6 NestedStartRoot RootIndex 6 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 6 NästladStartRot RotIndex 6 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
21a77NestedRootIndex 7 NestedStartRoot RootIndex 7 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 7 NästladStartRot RotIndex 7 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
22a88NestedRootIndex 8 NestedStartRoot RootIndex 8 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 8 NästladStartRot RotIndex 8 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
23a99NestedRootIndex 9 NestedStartRoot RootIndex 9 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 9 NästladStartRot RotIndex 9 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
24a1010NestedRootIndex 10 NestedStartRoot RootIndex 10 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 10 NästladStartRot RotIndex 10 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
25a1111NestedRootIndex 11 NestedStartRoot RootIndex 11 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 11 NästladStartRot RotIndex 11 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
26a31NestedRootIndex 1 NestedStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 1 NästladStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
27a32NestedRootIndex 2 NestedStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 2 NästladStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
28a33NestedRootIndex 3 NestedStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 3 NästladStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
29a34NestedRootIndex 4 NestedStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 4 NästladStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
30a35NestedRootIndex 5 NestedStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 5 NästladStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
31a36NestedRootIndex 6 NestedStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 6 NästladStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
32a37NestedRootIndex 7 NestedStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 7 NästladStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
33a38NestedRootIndex 8 NestedStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 8 NästladStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
34a39NestedRootIndex 9 NestedStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 9 NästladStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
35a310NestedRootIndex 10 NestedStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 10 NästladStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
36a311NestedRootIndex 11 NestedStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex 11 NästladStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästladSlutRot
37a5432Nested3RootIndex 2 Nested3StartRoot NestedTwiceRootIndex 3 NestedTwiceStartRoot NestedRootIndex 4 NestedStartRoot RootIndex 5 StartRoot a EndRoot NestedEndRoot NestedTwiceEndRoot Nested3EndRootNästlad3RotIndex 2 Nästlad3StartRot NästladDubbeltRotIndex 3 NästladDubbeltStartRot NästladRotIndex 4 NästladStartRot RotIndex 5 StartRot a SlutRot NästladSlutRot NästladDubbeltSlutRot Nästlad3SlutRot
38a3232Nested3RootIndex 2 Nested3StartRoot NestedTwiceRootIndex 3 NestedTwiceStartRoot NestedRootIndex 2 NestedStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestedEndRoot NestedTwiceEndRoot Nested3EndRootNästlad3RotIndex 2 Nästlad3StartRot NästladDubbeltRotIndex 3 NästladDubbeltStartRot NästladRotIndex 2 NästladStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästladSlutRot NästladDubbeltSlutRot Nästlad3SlutRot
39a332Nested4RootIndex 2 Nested4StartRoot Nested3RootIndex 3 Nested3StartRoot NestedTwiceStartRoot NestedRootIndex 3 NestedStartRoot StartRoot a EndRoot NestedEndRoot NestedTwiceEndRoot Nested3EndRoot Nested4EndRootNästlad4RotIndex 2 Nästlad4StartRot Nästlad3RotIndex 3 Nästlad3StartRot NästladDubbeltStartRot NästladRotIndex 3 NästladStartRot StartRot a SlutRot NästladSlutRot NästladDubbeltSlutRot Nästlad3SlutRot Nästlad4SlutRot

Swedish Mathspeak Roots tests. Locale: sv, Style: Brief.

0aStartRoot a EndRootStartRot a SlutRot
1a2RootIndex 2 StartRoot a EndRootRotIndex 2 StartRot a SlutRot
2aNestStartRoot StartRoot a EndRoot NestEndRootNästStartRot StartRot a SlutRot NästSlutRot
3aNest3StartRoot NestTwiceStartRoot NestStartRoot StartRoot a EndRoot NestEndRoot NestTwiceEndRoot Nest3EndRootNäst3StartRot NästDubbeltStartRot NästStartRot StartRot a SlutRot NästSlutRot NästDubbeltSlutRot Näst3SlutRot
4a1RootIndex 1 StartRoot a EndRootRotIndex 1 StartRot a SlutRot
5a2RootIndex 2 StartRoot a EndRootRotIndex 2 StartRot a SlutRot
6a3RootIndex 3 StartRoot a EndRootRotIndex 3 StartRot a SlutRot
7a4RootIndex 4 StartRoot a EndRootRotIndex 4 StartRot a SlutRot
8a5RootIndex 5 StartRoot a EndRootRotIndex 5 StartRot a SlutRot
9a6RootIndex 6 StartRoot a EndRootRotIndex 6 StartRot a SlutRot
10a7RootIndex 7 StartRoot a EndRootRotIndex 7 StartRot a SlutRot
11a8RootIndex 8 StartRoot a EndRootRotIndex 8 StartRot a SlutRot
12a9RootIndex 9 StartRoot a EndRootRotIndex 9 StartRot a SlutRot
13a10RootIndex 10 StartRoot a EndRootRotIndex 10 StartRot a SlutRot
14a11RootIndex 11 StartRoot a EndRootRotIndex 11 StartRot a SlutRot
15a11NestRootIndex 1 NestStartRoot RootIndex 1 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 1 NästStartRot RotIndex 1 StartRot a SlutRot NästSlutRot
16a22NestRootIndex 2 NestStartRoot RootIndex 2 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 2 NästStartRot RotIndex 2 StartRot a SlutRot NästSlutRot
17a33NestRootIndex 3 NestStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 3 NästStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästSlutRot
18a44NestRootIndex 4 NestStartRoot RootIndex 4 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 4 NästStartRot RotIndex 4 StartRot a SlutRot NästSlutRot
19a55NestRootIndex 5 NestStartRoot RootIndex 5 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 5 NästStartRot RotIndex 5 StartRot a SlutRot NästSlutRot
20a66NestRootIndex 6 NestStartRoot RootIndex 6 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 6 NästStartRot RotIndex 6 StartRot a SlutRot NästSlutRot
21a77NestRootIndex 7 NestStartRoot RootIndex 7 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 7 NästStartRot RotIndex 7 StartRot a SlutRot NästSlutRot
22a88NestRootIndex 8 NestStartRoot RootIndex 8 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 8 NästStartRot RotIndex 8 StartRot a SlutRot NästSlutRot
23a99NestRootIndex 9 NestStartRoot RootIndex 9 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 9 NästStartRot RotIndex 9 StartRot a SlutRot NästSlutRot
24a1010NestRootIndex 10 NestStartRoot RootIndex 10 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 10 NästStartRot RotIndex 10 StartRot a SlutRot NästSlutRot
25a1111NestRootIndex 11 NestStartRoot RootIndex 11 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 11 NästStartRot RotIndex 11 StartRot a SlutRot NästSlutRot
26a31NestRootIndex 1 NestStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 1 NästStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästSlutRot
27a32NestRootIndex 2 NestStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 2 NästStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästSlutRot
28a33NestRootIndex 3 NestStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 3 NästStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästSlutRot
29a34NestRootIndex 4 NestStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 4 NästStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästSlutRot
30a35NestRootIndex 5 NestStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 5 NästStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästSlutRot
31a36NestRootIndex 6 NestStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 6 NästStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästSlutRot
32a37NestRootIndex 7 NestStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 7 NästStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästSlutRot
33a38NestRootIndex 8 NestStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 8 NästStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästSlutRot
34a39NestRootIndex 9 NestStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 9 NästStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästSlutRot
35a310NestRootIndex 10 NestStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 10 NästStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästSlutRot
36a311NestRootIndex 11 NestStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestEndRootNästRotIndex 11 NästStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästSlutRot
37a5432Nest3RootIndex 2 Nest3StartRoot NestTwiceRootIndex 3 NestTwiceStartRoot NestRootIndex 4 NestStartRoot RootIndex 5 StartRoot a EndRoot NestEndRoot NestTwiceEndRoot Nest3EndRootNäst3RotIndex 2 Näst3StartRot NästDubbeltRotIndex 3 NästDubbeltStartRot NästRotIndex 4 NästStartRot RotIndex 5 StartRot a SlutRot NästSlutRot NästDubbeltSlutRot Näst3SlutRot
38a3232Nest3RootIndex 2 Nest3StartRoot NestTwiceRootIndex 3 NestTwiceStartRoot NestRootIndex 2 NestStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestEndRoot NestTwiceEndRoot Nest3EndRootNäst3RotIndex 2 Näst3StartRot NästDubbeltRotIndex 3 NästDubbeltStartRot NästRotIndex 2 NästStartRot RotIndex 3 StartRot a SlutRot NästSlutRot NästDubbeltSlutRot Näst3SlutRot
39a332Nest4RootIndex 2 Nest4StartRoot Nest3RootIndex 3 Nest3StartRoot NestTwiceStartRoot NestRootIndex 3 NestStartRoot StartRoot a EndRoot NestEndRoot NestTwiceEndRoot Nest3EndRoot Nest4EndRootNäst4RotIndex 2 Näst4StartRot Näst3RotIndex 3 Näst3StartRot NästDubbeltStartRot NästRotIndex 3 NästStartRot StartRot a SlutRot NästSlutRot NästDubbeltSlutRot Näst3SlutRot Näst4SlutRot

Swedish Mathspeak Roots tests. Locale: sv, Style: Superbrief.

0aRoot a EndRootRot a SlutRot
1a2Index 2 Root a EndRootIndex 2 Rot a SlutRot
2aNestRoot Root a EndRoot NestEndRootNästRot Rot a SlutRot NästSlutRot
3aNest3Root NestTwiceRoot NestRoot Root a EndRoot NestEndRoot NestTwiceEndRoot Nest3EndRootNäst3Rot NästDubbeltRot NästRot Rot a SlutRot NästSlutRot NästDubbeltSlutRot Näst3SlutRot
4a1Index 1 Root a EndRootIndex 1 Rot a SlutRot
5a2Index 2 Root a EndRootIndex 2 Rot a SlutRot
6a3Index 3 Root a EndRootIndex 3 Rot a SlutRot
7a4Index 4 Root a EndRootIndex 4 Rot a SlutRot
8a5Index 5 Root a EndRootIndex 5 Rot a SlutRot
9a6Index 6 Root a EndRootIndex 6 Rot a SlutRot
10a7Index 7 Root a EndRootIndex 7 Rot a SlutRot
11a8Index 8 Root a EndRootIndex 8 Rot a SlutRot
12a9Index 9 Root a EndRootIndex 9 Rot a SlutRot
13a10Index 10 Root a EndRootIndex 10 Rot a SlutRot
14a11Index 11 Root a EndRootIndex 11 Rot a SlutRot
15a11NestIndex 1 NestRoot Index 1 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 1 NästRot Index 1 Rot a SlutRot NästSlutRot
16a22NestIndex 2 NestRoot Index 2 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 2 NästRot Index 2 Rot a SlutRot NästSlutRot
17a33NestIndex 3 NestRoot Index 3 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 3 NästRot Index 3 Rot a SlutRot NästSlutRot
18a44NestIndex 4 NestRoot Index 4 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 4 NästRot Index 4 Rot a SlutRot NästSlutRot
19a55NestIndex 5 NestRoot Index 5 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 5 NästRot Index 5 Rot a SlutRot NästSlutRot
20a66NestIndex 6 NestRoot Index 6 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 6 NästRot Index 6 Rot a SlutRot NästSlutRot
21a77NestIndex 7 NestRoot Index 7 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 7 NästRot Index 7 Rot a SlutRot NästSlutRot
22a88NestIndex 8 NestRoot Index 8 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 8 NästRot Index 8 Rot a SlutRot NästSlutRot
23a99NestIndex 9 NestRoot Index 9 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 9 NästRot Index 9 Rot a SlutRot NästSlutRot
24a1010NestIndex 10 NestRoot Index 10 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 10 NästRot Index 10 Rot a SlutRot NästSlutRot
25a1111NestIndex 11 NestRoot Index 11 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 11 NästRot Index 11 Rot a SlutRot NästSlutRot
26a31NestIndex 1 NestRoot Index 3 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 1 NästRot Index 3 Rot a SlutRot NästSlutRot
27a32NestIndex 2 NestRoot Index 3 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 2 NästRot Index 3 Rot a SlutRot NästSlutRot
28a33NestIndex 3 NestRoot Index 3 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 3 NästRot Index 3 Rot a SlutRot NästSlutRot
29a34NestIndex 4 NestRoot Index 3 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 4 NästRot Index 3 Rot a SlutRot NästSlutRot
30a35NestIndex 5 NestRoot Index 3 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 5 NästRot Index 3 Rot a SlutRot NästSlutRot
31a36NestIndex 6 NestRoot Index 3 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 6 NästRot Index 3 Rot a SlutRot NästSlutRot
32a37NestIndex 7 NestRoot Index 3 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 7 NästRot Index 3 Rot a SlutRot NästSlutRot
33a38NestIndex 8 NestRoot Index 3 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 8 NästRot Index 3 Rot a SlutRot NästSlutRot
34a39NestIndex 9 NestRoot Index 3 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 9 NästRot Index 3 Rot a SlutRot NästSlutRot
35a310NestIndex 10 NestRoot Index 3 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 10 NästRot Index 3 Rot a SlutRot NästSlutRot
36a311NestIndex 11 NestRoot Index 3 Root a EndRoot NestEndRootNästIndex 11 NästRot Index 3 Rot a SlutRot NästSlutRot
37a5432Nest3Index 2 Nest3Root NestTwiceIndex 3 NestTwiceRoot NestIndex 4 NestRoot Index 5 Root a EndRoot NestEndRoot NestTwiceEndRoot Nest3EndRootNäst3Index 2 Näst3Rot NästDubbeltIndex 3 NästDubbeltRot NästIndex 4 NästRot Index 5 Rot a SlutRot NästSlutRot NästDubbeltSlutRot Näst3SlutRot
38a3232Nest3Index 2 Nest3Root NestTwiceIndex 3 NestTwiceRoot NestIndex 2 NestRoot Index 3 Root a EndRoot NestEndRoot NestTwiceEndRoot Nest3EndRootNäst3Index 2 Näst3Rot NästDubbeltIndex 3 NästDubbeltRot NästIndex 2 NästRot Index 3 Rot a SlutRot NästSlutRot NästDubbeltSlutRot Näst3SlutRot
39a332Nest4Index 2 Nest4Root Nest3Index 3 Nest3Root NestTwiceRoot NestIndex 3 NestRoot Root a EndRoot NestEndRoot NestTwiceEndRoot Nest3EndRoot Nest4EndRootNäst4Index 2 Näst4Rot Näst3Index 3 Näst3Rot NästDubbeltRot NästIndex 3 NästRot Rot a SlutRot NästSlutRot NästDubbeltSlutRot Näst3SlutRot Näst4SlutRot

Swedish Mathspeak Tensor tests. Locale: sv, Style: Verbose.

0xcdabSubscript a Superscript b Baseline x Subscript c Superscript dNedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d
1xcabSubscript a Superscript b Baseline x Subscript cNedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c
2xdabSubscript a Superscript b Baseline x Superscript dNedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Upphöjt d
3xdabrSubscript a Superscript b Baseline x Superscript d Baseline rNedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Upphöjt d Baslinje r
4xdabrStartRoot Subscript a Superscript b Baseline x Superscript d EndRoot rStartRot Nedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Upphöjt d SlutRot r
5xdabrStartRoot Subscript a Superscript b Baseline x Superscript d Baseline r EndRootStartRot Nedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Upphöjt d Baslinje r SlutRot
61xdabrStartFraction 1 Over Subscript a Superscript b Baseline x Superscript d EndFraction rStartBråk 1 Över Nedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Upphöjt d SlutBråk r
71xdabrStartFraction 1 Over Subscript a Superscript b Baseline x Superscript d Baseline r EndFractionStartBråk 1 Över Nedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Upphöjt d Baslinje r SlutBråk
8xabSubscript a Superscript b Baseline xNedsänkt a Upphöjt b Baslinje x
9xabrSubscript a Superscript b Baseline x Baseline rNedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Baslinje r
10xabrStartRoot Subscript a Superscript b Baseline x EndRoot rStartRot Nedsänkt a Upphöjt b Baslinje x SlutRot r
11xabrStartRoot Subscript a Superscript b Baseline x Baseline r EndRootStartRot Nedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Baslinje r SlutRot
121xabrStartFraction 1 Over Subscript a Superscript b Baseline x EndFraction rStartBråk 1 Över Nedsänkt a Upphöjt b Baslinje x SlutBråk r
131xabrStartFraction 1 Over Subscript a Superscript b Baseline x Baseline r EndFractionStartBråk 1 Över Nedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Baslinje r SlutBråk
14xcabrSubscript a Superscript b Baseline x Subscript c Baseline rNedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Baslinje r
15xcdabrSubscript a Superscript b Baseline x Subscript c Superscript d Baseline rNedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d Baslinje r
16xcdabStartRoot Subscript a Superscript b Baseline x Subscript c Superscript d EndRootStartRot Nedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d SlutRot
17xcdabrStartRoot Subscript a Superscript b Baseline x Subscript c Superscript d EndRoot rStartRot Nedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d SlutRot r
18xcdabrStartRoot Subscript a Superscript b Baseline x Subscript c Superscript d Baseline r EndRootStartRot Nedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d Baslinje r SlutRot
191xcdabStartFraction 1 Over Subscript a Superscript b Baseline x Subscript c Superscript d EndFractionStartBråk 1 Över Nedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d SlutBråk
201xcdabrStartFraction 1 Over Subscript a Superscript b Baseline x Subscript c Superscript d EndFraction rStartBråk 1 Över Nedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d SlutBråk r
211xcdabrStartFraction 1 Over Subscript a Superscript b Baseline x Subscript c Superscript d Baseline r EndFractionStartBråk 1 Över Nedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d Baslinje r SlutBråk
22xbSuperscript b Baseline xUpphöjt b Baslinje x
23xbrSuperscript b Baseline x Baseline rUpphöjt b Baslinje x Baslinje r
24xbrStartRoot Superscript b Baseline x EndRoot rStartRot Upphöjt b Baslinje x SlutRot r
25xbrStartRoot Superscript b Baseline x Baseline r EndRootStartRot Upphöjt b Baslinje x Baslinje r SlutRot
261xbrStartFraction 1 Over Superscript b Baseline x EndFraction rStartBråk 1 Över Upphöjt b Baslinje x SlutBråk r
271xbrStartFraction 1 Over Superscript b Baseline x Baseline r EndFractionStartBråk 1 Över Upphöjt b Baslinje x Baslinje r SlutBråk
28xdbSuperscript b Baseline x Superscript dUpphöjt b Baslinje x Upphöjt d
29xdbrSuperscript b Baseline x Superscript d Baseline rUpphöjt b Baslinje x Upphöjt d Baslinje r
30xdbrStartRoot Superscript b Baseline x Superscript d EndRoot rStartRot Upphöjt b Baslinje x Upphöjt d SlutRot r
31xdbrStartRoot Superscript b Baseline x Superscript d Baseline r EndRootStartRot Upphöjt b Baslinje x Upphöjt d Baslinje r SlutRot
321xdbrStartFraction 1 Over Superscript b Baseline x Superscript d EndFraction rStartBråk 1 Över Upphöjt b Baslinje x Upphöjt d SlutBråk r
331xdbrStartFraction 1 Over Superscript b Baseline x Superscript d Baseline r EndFractionStartBråk 1 Över Upphöjt b Baslinje x Upphöjt d Baslinje r SlutBråk
34xcbSuperscript b Baseline x Subscript cUpphöjt b Baslinje x Nedsänkt c
35xcbrSuperscript b Baseline x Subscript c Baseline rUpphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Baslinje r
36xcbrStartRoot Superscript b Baseline x Subscript c EndRoot rStartRot Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c SlutRot r
37xcbrStartRoot Superscript b Baseline x Subscript c Baseline r EndRootStartRot Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Baslinje r SlutRot
381xcbrStartFraction 1 Over Superscript b Baseline x Subscript c EndFraction rStartBråk 1 Över Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c SlutBråk r
391xcbrStartFraction 1 Over Superscript b Baseline x Subscript c Baseline r EndFractionStartBråk 1 Över Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Baslinje r SlutBråk
40xcdbSuperscript b Baseline x Subscript c Superscript dUpphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d
41xcdbrSuperscript b Baseline x Subscript c Superscript d Baseline rUpphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d Baslinje r
42xcdbrStartRoot Superscript b Baseline x Subscript c Superscript d EndRoot rStartRot Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d SlutRot r
43xcdbrStartRoot Superscript b Baseline x Subscript c Superscript d Baseline r EndRootStartRot Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d Baslinje r SlutRot
441xcdbrStartFraction 1 Over Superscript b Baseline x Subscript c Superscript d EndFraction rStartBråk 1 Över Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d SlutBråk r
451xcdbrStartFraction 1 Over Superscript b Baseline x Subscript c Superscript d Baseline r EndFractionStartBråk 1 Över Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d Baslinje r SlutBråk
46xaSubscript a Baseline xNedsänkt a Baslinje x
47xarSubscript a Baseline x Baseline rNedsänkt a Baslinje x Baslinje r
48xarStartRoot Subscript a Baseline x EndRoot rStartRot Nedsänkt a Baslinje x SlutRot r
49xarStartRoot Subscript a Baseline x Baseline r EndRootStartRot Nedsänkt a Baslinje x Baslinje r SlutRot
501xarStartFraction 1 Over Subscript a Baseline x EndFraction rStartBråk 1 Över Nedsänkt a Baslinje x SlutBråk r
511xarStartFraction 1 Over Subscript a Baseline x Baseline r EndFractionStartBråk 1 Över Nedsänkt a Baslinje x Baslinje r SlutBråk
52xdaSubscript a Baseline x Superscript dNedsänkt a Baslinje x Upphöjt d
53xdarSubscript a Baseline x Superscript d Baseline rNedsänkt a Baslinje x Upphöjt d Baslinje r
54xdarStartRoot Subscript a Baseline x Superscript d EndRoot rStartRot Nedsänkt a Baslinje x Upphöjt d SlutRot r
55xdarStartRoot Subscript a Baseline x Superscript d Baseline r EndRootStartRot Nedsänkt a Baslinje x Upphöjt d Baslinje r SlutRot
561xdarStartFraction 1 Over Subscript a Baseline x Superscript d EndFraction rStartBråk 1 Över Nedsänkt a Baslinje x Upphöjt d SlutBråk r
571xdarStartFraction 1 Over Subscript a Baseline x Superscript d Baseline r EndFractionStartBråk 1 Över Nedsänkt a Baslinje x Upphöjt d Baslinje r SlutBråk
58xcaSubscript a Baseline x Subscript cNedsänkt a Baslinje x Nedsänkt c
59xcarSubscript a Baseline x Subscript c Baseline rNedsänkt a Baslinje x Nedsänkt c Baslinje r
60xcarStartRoot Subscript a Baseline x Subscript c EndRoot rStartRot Nedsänkt a Baslinje x Nedsänkt c SlutRot r
61xcarStartRoot Subscript a Baseline x Subscript c Baseline r EndRootStartRot Nedsänkt a Baslinje x Nedsänkt c Baslinje r SlutRot
621xcarStartFraction 1 Over Subscript a Baseline x Subscript c EndFraction rStartBråk 1 Över Nedsänkt a Baslinje x Nedsänkt c SlutBråk r
631xcarStartFraction 1 Over Subscript a Baseline x Subscript c Baseline r EndFractionStartBråk 1 Över Nedsänkt a Baslinje x Nedsänkt c Baslinje r SlutBråk
64xcdaSubscript a Baseline x Subscript c Superscript dNedsänkt a Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d
65xcdarSubscript a Baseline x Subscript c Superscript d Baseline rNedsänkt a Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d Baslinje r
66xcdarStartRoot Subscript a Baseline x Subscript c Superscript d EndRoot rStartRot Nedsänkt a Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d SlutRot r
67xcdarStartRoot Subscript a Baseline x Subscript c Superscript d Baseline r EndRootStartRot Nedsänkt a Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d Baslinje r SlutRot
681xcdarStartFraction 1 Over Subscript a Baseline x Subscript c Superscript d EndFraction rStartBråk 1 Över Nedsänkt a Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d SlutBråk r
691xcdarStartFraction 1 Over Subscript a Baseline x Subscript c Superscript d Baseline r EndFractionStartBråk 1 Över Nedsänkt a Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d Baslinje r SlutBråk
70xclabSubscript a Superscript b Baseline x Subscript c Sub Superscript lNedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c NedUpphöjt l
71xcldabSubscript a Superscript b Baseline x Subscript c Sub Subscript l Superscript dNedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c NedNedsänkt l Upphöjt d
72xclkdeabSubscript a Superscript b Baseline x Subscript c Sub Subscript l Sub Sub Superscript k Subscript e Superscript dNedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c NedNedsänkt l NedNedUpphöjt k Nedsänkt e Upphöjt d
73xcldabSubscript a Superscript b Baseline x Subscript c Sub Superscript l Superscript dNedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c NedUpphöjt l Upphöjt d
74xckldabSubscript a Superscript b Baseline x Subscript c k Sub Superscript l Superscript dNedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c k NedUpphöjt l Upphöjt d
75xcdabxcdabSubscript a Superscript b Baseline x Subscript c Superscript d Baseline Subscript a Superscript b Baseline x Subscript c Superscript dNedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d Baslinje Nedsänkt a Upphöjt b Baslinje x Nedsänkt c Upphöjt d

Swedish Mathspeak Tensor tests. Locale: sv, Style: Brief.

0xcdabSub a Sup b Base x Sub c Sup dNed a Upp b Bas x Ned c Upp d
1xcabSub a Sup b Base x Sub cNed a Upp b Bas x Ned c
2xdabSub a Sup b Base x Sup dNed a Upp b Bas x Upp d
3xdabrSub a Sup b Base x Sup d Base rNed a Upp b Bas x Upp d Bas r
4xdabrStartRoot Sub a Sup b Base x Sup d EndRoot rStartRot Ned a Upp b Bas x Upp d SlutRot r
5xdabrStartRoot Sub a Sup b Base x Sup d Base r EndRootStartRot Ned a Upp b Bas x Upp d Bas r SlutRot
61xdabrStartFrac 1 Over Sub a Sup b Base x Sup d EndFrac rStartBråk 1 Över Ned a Upp b Bas x Upp d SlutBråk r
71xdabrStartFrac 1 Over Sub a Sup b Base x Sup d Base r EndFracStartBråk 1 Över Ned a Upp b Bas x Upp d Bas r SlutBråk
8xabSub a Sup b Base xNed a Upp b Bas x
9xabrSub a Sup b Base x Base rNed a Upp b Bas x Bas r
10xabrStartRoot Sub a Sup b Base x EndRoot rStartRot Ned a Upp b Bas x SlutRot r
11xabrStartRoot Sub a Sup b Base x Base r EndRootStartRot Ned a Upp b Bas x Bas r SlutRot
121xabrStartFrac 1 Over Sub a Sup b Base x EndFrac rStartBråk 1 Över Ned a Upp b Bas x SlutBråk r
131xabrStartFrac 1 Over Sub a Sup b Base x Base r EndFracStartBråk 1 Över Ned a Upp b Bas x Bas r SlutBråk
14xcabrSub a Sup b Base x Sub c Base rNed a Upp b Bas x Ned c Bas r
15xcdabrSub a Sup b Base x Sub c Sup d Base rNed a Upp b Bas x Ned c Upp d Bas r
16xcdabStartRoot Sub a Sup b Base x Sub c Sup d EndRootStartRot Ned a Upp b Bas x Ned c Upp d SlutRot
17xcdabrStartRoot Sub a Sup b Base x Sub c Sup d EndRoot rStartRot Ned a Upp b Bas x Ned c Upp d SlutRot r
18xcdabrStartRoot Sub a Sup b Base x Sub c Sup d Base r EndRootStartRot Ned a Upp b Bas x Ned c Upp d Bas r SlutRot
191xcdabStartFrac 1 Over Sub a Sup b Base x Sub c Sup d EndFracStartBråk 1 Över Ned a Upp b Bas x Ned c Upp d SlutBråk
201xcdabrStartFrac 1 Over Sub a Sup b Base x Sub c Sup d EndFrac rStartBråk 1 Över Ned a Upp b Bas x Ned c Upp d SlutBråk r
211xcdabrStartFrac 1 Over Sub a Sup b Base x Sub c Sup d Base r EndFracStartBråk 1 Över Ned a Upp b Bas x Ned c Upp d Bas r SlutBråk
22xbSup b Base xUpp b Bas x
23xbrSup b Base x Base rUpp b Bas x Bas r
24xbrStartRoot Sup b Base x EndRoot rStartRot Upp b Bas x SlutRot r
25xbrStartRoot Sup b Base x Base r EndRootStartRot Upp b Bas x Bas r SlutRot
261xbrStartFrac 1 Over Sup b Base x EndFrac rStartBråk 1 Över Upp b Bas x SlutBråk r
271xbrStartFrac 1 Over Sup b Base x Base r EndFracStartBråk 1 Över Upp b Bas x Bas r SlutBråk
28xdbSup b Base x Sup dUpp b Bas x Upp d
29xdbrSup b Base x Sup d Base rUpp b Bas x Upp d Bas r
30xdbrStartRoot Sup b Base x Sup d EndRoot rStartRot Upp b Bas x Upp d SlutRot r
31xdbrStartRoot Sup b Base x Sup d Base r EndRootStartRot Upp b Bas x Upp d Bas r SlutRot
321xdbrStartFrac 1 Over Sup b Base x Sup d EndFrac rStartBråk 1 Över Upp b Bas x Upp d SlutBråk r
331xdbrStartFrac 1 Over Sup b Base x Sup d Base r EndFracStartBråk 1 Över Upp b Bas x Upp d Bas r SlutBråk
34xcbSup b Base x Sub cUpp b Bas x Ned c
35xcbrSup b Base x Sub c Base rUpp b Bas x Ned c Bas r
36xcbrStartRoot Sup b Base x Sub c EndRoot rStartRot Upp b Bas x Ned c SlutRot r
37xcbrStartRoot Sup b Base x Sub c Base r EndRootStartRot Upp b Bas x Ned c Bas r SlutRot
381xcbrStartFrac 1 Over Sup b Base x Sub c EndFrac rStartBråk 1 Över Upp b Bas x Ned c SlutBråk r
391xcbrStartFrac 1 Over Sup b Base x Sub c Base r EndFracStartBråk 1 Över Upp b Bas x Ned c Bas r SlutBråk
40xcdbSup b Base x Sub c Sup dUpp b Bas x Ned c Upp d
41xcdbrSup b Base x Sub c Sup d Base rUpp b Bas x Ned c Upp d Bas r
42xcdbrStartRoot Sup b Base x Sub c Sup d EndRoot rStartRot Upp b Bas x Ned c Upp d SlutRot r
43xcdbrStartRoot Sup b Base x Sub c Sup d Base r EndRootStartRot Upp b Bas x Ned c Upp d Bas r SlutRot
441xcdbrStartFrac 1 Over Sup b Base x Sub c Sup d EndFrac rStartBråk 1 Över Upp b Bas x Ned c Upp d SlutBråk r
451xcdbrStartFrac 1 Over Sup b Base x Sub c Sup d Base r EndFracStartBråk 1 Över Upp b Bas x Ned c Upp d Bas r SlutBråk
46xaSub a Base xNed a Bas x
47xarSub a Base x Base rNed a Bas x Bas r
48xarStartRoot Sub a Base x EndRoot rStartRot Ned a Bas x SlutRot r
49xarStartRoot Sub a Base x Base r EndRootStartRot Ned a Bas x Bas r SlutRot
501xarStartFrac 1 Over Sub a Base x EndFrac rStartBråk 1 Över Ned a Bas x SlutBråk r
511xarStartFrac 1 Over Sub a Base x Base r EndFracStartBråk 1 Över Ned a Bas x Bas r SlutBråk
52xdaSub a Base x Sup dNed a Bas x Upp d
53xdarSub a Base x Sup d Base rNed a Bas x Upp d Bas r
54xdarStartRoot Sub a Base x Sup d EndRoot rStartRot Ned a Bas x Upp d SlutRot r
55xdarStartRoot Sub a Base x Sup d Base r EndRootStartRot Ned a Bas x Upp d Bas r SlutRot
561xdarStartFrac 1 Over Sub a Base x Sup d EndFrac rStartBråk 1 Över Ned a Bas x Upp d SlutBråk r
571xdarStartFrac 1 Over Sub a Base x Sup d Base r EndFracStartBråk 1 Över Ned a Bas x Upp d Bas r SlutBråk
58xcaSub a Base x Sub cNed a Bas x Ned c
59xcarSub a Base x Sub c Base rNed a Bas x Ned c Bas r
60xcarStartRoot Sub a Base x Sub c EndRoot rStartRot Ned a Bas x Ned c SlutRot r
61xcarStartRoot Sub a Base x Sub c Base r EndRootStartRot Ned a Bas x Ned c Bas r SlutRot
621xcarStartFrac 1 Over Sub a Base x Sub c EndFrac rStartBråk 1 Över Ned a Bas x Ned c SlutBråk r
631xcarStartFrac 1 Over Sub a Base x Sub c Base r EndFracStartBråk 1 Över Ned a Bas x Ned c Bas r SlutBråk
64xcdaSub a Base x Sub c Sup dNed a Bas x Ned c Upp d
65xcdarSub a Base x Sub c Sup d Base rNed a Bas x Ned c Upp d Bas r
66xcdarStartRoot Sub a Base x Sub c Sup d EndRoot rStartRot Ned a Bas x Ned c Upp d SlutRot r
67xcdarStartRoot Sub a Base x Sub c Sup d Base r EndRootStartRot Ned a Bas x Ned c Upp d Bas r SlutRot
681xcdarStartFrac 1 Over Sub a Base x Sub c Sup d EndFrac rStartBråk 1 Över Ned a Bas x Ned c Upp d SlutBråk r
691xcdarStartFrac 1 Over Sub a Base x Sub c Sup d Base r EndFracStartBråk 1 Över Ned a Bas x Ned c Upp d Bas r SlutBråk
70xclabSub a Sup b Base x Sub c Sub Sup lNed a Upp b Bas x Ned c NedUpp l
71xcldabSub a Sup b Base x Sub c Sub Sub l Sup dNed a Upp b Bas x Ned c NedNed l Upp d
72xclkdeabSub a Sup b Base x Sub c Sub Sub l Sub Sub Sup k Sub e Sup dNed a Upp b Bas x Ned c NedNed l NedNedUpp k Ned e Upp d
73xcldabSub a Sup b Base x Sub c Sub Sup l Sup dNed a Upp b Bas x Ned c NedUpp l Upp d
74xckldabSub a Sup b Base x Sub c k Sub Sup l Sup dNed a Upp b Bas x Ned c k NedUpp l Upp d
75xcdabxcdabSub a Sup b Base x Sub c Sup d Base Sub a Sup b Base x Sub c Sup dNed a Upp b Bas x Ned c Upp d Bas Ned a Upp b Bas x Ned c Upp d

Swedish Mathspeak Tensor tests. Locale: sv, Style: Superbrief.

0xcdabSub a Sup b Base x Sub c Sup dNed a Upp b Bas x Ned c Upp d
1xcabSub a Sup b Base x Sub cNed a Upp b Bas x Ned c
2xdabSub a Sup b Base x Sup dNed a Upp b Bas x Upp d
3xdabrSub a Sup b Base x Sup d Base rNed a Upp b Bas x Upp d Bas r
4xdabrRoot Sub a Sup b Base x Sup d EndRoot rRot Ned a Upp b Bas x Upp d SlutRot r
5xdabrRoot Sub a Sup b Base x Sup d Base r EndRootRot Ned a Upp b Bas x Upp d Bas r SlutRot
61xdabrFrac 1 Over Sub a Sup b Base x Sup d EndFrac rBråk 1 Över Ned a Upp b Bas x Upp d SlutBråk r
71xdabrFrac 1 Over Sub a Sup b Base x Sup d Base r EndFracBråk 1 Över Ned a Upp b Bas x Upp d Bas r SlutBråk
8xabSub a Sup b Base xNed a Upp b Bas x
9xabrSub a Sup b Base x Base rNed a Upp b Bas x Bas r
10xabrRoot Sub a Sup b Base x EndRoot rRot Ned a Upp b Bas x SlutRot r
11xabrRoot Sub a Sup b Base x Base r EndRootRot Ned a Upp b Bas x Bas r SlutRot
121xabrFrac 1 Over Sub a Sup b Base x EndFrac rBråk 1 Över Ned a Upp b Bas x SlutBråk r
131xabrFrac 1 Over Sub a Sup b Base x Base r EndFracBråk 1 Över Ned a Upp b Bas x Bas r SlutBråk
14xcabrSub a Sup b Base x Sub c Base rNed a Upp b Bas x Ned c Bas r
15xcdabrSub a Sup b Base x Sub c Sup d Base rNed a Upp b Bas x Ned c Upp d Bas r
16xcdabRoot Sub a Sup b Base x Sub c Sup d EndRootRot Ned a Upp b Bas x Ned c Upp d SlutRot
17xcdabrRoot Sub a Sup b Base x Sub c Sup d EndRoot rRot Ned a Upp b Bas x Ned c Upp d SlutRot r
18xcdabrRoot Sub a Sup b Base x Sub c Sup d Base r EndRootRot Ned a Upp b Bas x Ned c Upp d Bas r SlutRot
191xcdabFrac 1 Over Sub a Sup b Base x Sub c Sup d EndFracBråk 1 Över Ned a Upp b Bas x Ned c Upp d SlutBråk
201xcdabrFrac 1 Over Sub a Sup b Base x Sub c Sup d EndFrac rBråk 1 Över Ned a Upp b Bas x Ned c Upp d SlutBråk r
211xcdabrFrac 1 Over Sub a Sup b Base x Sub c Sup d Base r EndFracBråk 1 Över Ned a Upp b Bas x Ned c Upp d Bas r SlutBråk
22xbSup b Base xUpp b Bas x
23xbrSup b Base x Base rUpp b Bas x Bas r
24xbrRoot Sup b Base x EndRoot rRot Upp b Bas x SlutRot r
25xbrRoot Sup b Base x Base r EndRootRot Upp b Bas x Bas r SlutRot
261xbrFrac 1 Over Sup b Base x EndFrac rBråk 1 Över Upp b Bas x SlutBråk r
271xbrFrac 1 Over Sup b Base x Base r EndFracBråk 1 Över Upp b Bas x Bas r SlutBråk
28xdbSup b Base x Sup dUpp b Bas x Upp d
29xdbrSup b Base x Sup d Base rUpp b Bas x Upp d Bas r
30xdbrRoot Sup b Base x Sup d EndRoot rRot Upp b Bas x Upp d SlutRot r
31xdbrRoot Sup b Base x Sup d Base r EndRootRot Upp b Bas x Upp d Bas r SlutRot
321xdbrFrac 1 Over Sup b Base x Sup d EndFrac rBråk 1 Över Upp b Bas x Upp d SlutBråk r
331xdbrFrac 1 Over Sup b Base x Sup d Base r EndFracBråk 1 Över Upp b Bas x Upp d Bas r SlutBråk
34xcbSup b Base x Sub cUpp b Bas x Ned c
35xcbrSup b Base x Sub c Base rUpp b Bas x Ned c Bas r
36xcbrRoot Sup b Base x Sub c EndRoot rRot Upp b Bas x Ned c SlutRot r
37xcbrRoot Sup b Base x Sub c Base r EndRootRot Upp b Bas x Ned c Bas r SlutRot
381xcbrFrac 1 Over Sup b Base x Sub c EndFrac rBråk 1 Över Upp b Bas x Ned c SlutBråk r
391xcbrFrac 1 Over Sup b Base x Sub c Base r EndFracBråk 1 Över Upp b Bas x Ned c Bas r SlutBråk
40xcdbSup b Base x Sub c Sup dUpp b Bas x Ned c Upp d
41xcdbrSup b Base x Sub c Sup d Base rUpp b Bas x Ned c Upp d Bas r
42xcdbrRoot Sup b Base x Sub c Sup d EndRoot rRot Upp b Bas x Ned c Upp d SlutRot r
43xcdbrRoot Sup b Base x Sub c Sup d Base r EndRootRot Upp b Bas x Ned c Upp d Bas r SlutRot
441xcdbrFrac 1 Over Sup b Base x Sub c Sup d EndFrac rBråk 1 Över Upp b Bas x Ned c Upp d SlutBråk r
451xcdbrFrac 1 Over Sup b Base x Sub c Sup d Base r EndFracBråk 1 Över Upp b Bas x Ned c Upp d Bas r SlutBråk
46xaSub a Base xNed a Bas x
47xarSub a Base x Base rNed a Bas x Bas r
48xarRoot Sub a Base x EndRoot rRot Ned a Bas x SlutRot r
49xarRoot Sub a Base x Base r EndRootRot Ned a Bas x Bas r SlutRot
501xarFrac 1 Over Sub a Base x EndFrac rBråk 1 Över Ned a Bas x SlutBråk r
511xarFrac 1 Over Sub a Base x Base r EndFracBråk 1 Över Ned a Bas x Bas r SlutBråk
52xdaSub a Base x Sup dNed a Bas x Upp d
53xdarSub a Base x Sup d Base rNed a Bas x Upp d Bas r
54xdarRoot Sub a Base x Sup d EndRoot rRot Ned a Bas x Upp d SlutRot r
55xdarRoot Sub a Base x Sup d Base r EndRootRot Ned a Bas x Upp d Bas r SlutRot
561xdarFrac 1 Over Sub a Base x Sup d EndFrac rBråk 1 Över Ned a Bas x Upp d SlutBråk r
571xdarFrac 1 Over Sub a Base x Sup d Base r EndFracBråk 1 Över Ned a Bas x Upp d Bas r SlutBråk
58xcaSub a Base x Sub cNed a Bas x Ned c
59xcarSub a Base x Sub c Base rNed a Bas x Ned c Bas r
60xcarRoot Sub a Base x Sub c EndRoot rRot Ned a Bas x Ned c SlutRot r
61xcarRoot Sub a Base x Sub c Base r EndRootRot Ned a Bas x Ned c Bas r SlutRot
621xcarFrac 1 Over Sub a Base x Sub c EndFrac rBråk 1 Över Ned a Bas x Ned c SlutBråk r
631xcarFrac 1 Over Sub a Base x Sub c Base r EndFracBråk 1 Över Ned a Bas x Ned c Bas r SlutBråk
64xcdaSub a Base x Sub c Sup dNed a Bas x Ned c Upp d
65xcdarSub a Base x Sub c Sup d Base rNed a Bas x Ned c Upp d Bas r
66xcdarRoot Sub a Base x Sub c Sup d EndRoot rRot Ned a Bas x Ned c Upp d SlutRot r
67xcdarRoot Sub a Base x Sub c Sup d Base r EndRootRot Ned a Bas x Ned c Upp d Bas r SlutRot
681xcdarFrac 1 Over Sub a Base x Sub c Sup d EndFrac rBråk 1 Över Ned a Bas x Ned c Upp d SlutBråk r
691xcdarFrac 1 Over Sub a Base x Sub c Sup d Base r EndFracBråk 1 Över Ned a Bas x Ned c Upp d Bas r SlutBråk
70xclabSub a Sup b Base x Sub c Sub Sup lNed a Upp b Bas x Ned c NedUpp l
71xcldabSub a Sup b Base x Sub c Sub Sub l Sup dNed a Upp b Bas x Ned c NedNed l Upp d
72xclkdeabSub a Sup b Base x Sub c Sub Sub l Sub Sub Sup k Sub e Sup dNed a Upp b Bas x Ned c NedNed l NedNedUpp k Ned e Upp d
73xcldabSub a Sup b Base x Sub c Sub Sup l Sup dNed a Upp b Bas x Ned c NedUpp l Upp d
74xckldabSub a Sup b Base x Sub c k Sub Sup l Sup dNed a Upp b Bas x Ned c k NedUpp l Upp d
75xcdabxcdabSub a Sup b Base x Sub c Sup d Base Sub a Sup b Base x Sub c Sup dNed a Upp b Bas x Ned c Upp d Bas Ned a Upp b Bas x Ned c Upp d

Swedish Mathspeak tests. Locale: sv, Style: Verbose.

0π3.14159pi almost equals 3.14159pi är nästan lika med 3,14159
1102+2,214+15=2,331102 plus 2,214 plus 15 equals 2,331102 plus 2,214 plus 15 är lika med 2,331
259×0=059 times 0 equals 059 gånger 0 är lika med 0
33--23 minus negative 23 minus minus 2
4-ynegative yminus y
5-32negative 32minus 32
6t2e4Number t 2 e 4Nummer t 2 e 4
7#FF0000Number number sign F F 0 0 0 0Nummer nummertecken F F 0 0 0 0
80x15FF+0x2B01=0x4100Number 0 x 1 5 F F plus Number 0 x 2 B 0 1 equals Number 0 x 4 1 0 0Nummer 0 x 1 5 F F plus Nummer 0 x 2 B 0 1 är lika med Nummer 0 x 4 1 0 0
9I,II,III,IV,V.upper I comma UpperWord I I comma UpperWord I I I comma UpperWord I V comma upper V periodstort I komma StortOrd I I komma StortOrd I I I komma StortOrd I V komma stort V punkt
10d=(X-x)2-(Y-y)2d equals StartRoot left parenthesis upper X minus x right parenthesis squared minus left parenthesis upper Y minus y right parenthesis squared EndRootd är lika med StartRot öppna stort X minus x stäng kvadrat minus öppna stort Y minus y stäng kvadrat SlutRot
11IfABandBCthenAC.If upper A right arrow upper B and upper B right arrow upper C then upper A right arrow upper C periodIf stort A pil åt höger stort B and stort B pil åt höger stort C then stort A pil åt höger stort C punkt
12[x]bold left bracket x bold right bracketfetstil vänster parentes x fetstil höger parentes
13E·dl=-dΦBdtcontour integral upper E dot d bold l equals minus StartFraction d upper Phi upper B Over d t EndFractionkurvintegral stort E halvhög punkt d fetstil l är lika med minus StartBråk d stort Fi stort B Över d t SlutBråk
14-1bminus StartFraction 1 Over b EndFractionminus StartBråk 1 Över b SlutBråk
15-abminus StartFraction a Over b EndFractionminus StartBråk a Över b SlutBråk
16-312negative 3 and one halfminus 3 och en halv
17Uppercase({α,β,γ,δ,ϵ,φ})={Α,Β,Γ,Δ,Ε,Φ}Uppercase left parenthesis StartSet alpha comma beta comma gamma comma delta comma epsilon comma phi EndSet right parenthesis equals StartSet upper Alpha comma upper Beta comma upper Gamma comma upper Delta comma upper Epsilon comma upper Phi EndSetUppercase öppna StartMängd alpha komma beta komma gamma komma delta komma epsilon komma fi SlutMängd stäng är lika med StartMängd stort Alpha komma stort Beta komma stort Gamma komma triangel komma stort Epsilon komma stort Fi SlutMängd
18y-1y minus 1y minus 1
19(1-to-1)left parenthesis 1 hyphen to hyphen 1 right parenthesisöppna 1 minus to minus 1 stäng
20-1negative 1minus 1
21The Fibonacci numbers are: {0,1,1,2,3,5,8,}The Fibonacci numbers are colon StartSet 0 comma 1 comma 1 comma 2 comma 3 comma 5 comma 8 comma ellipsis EndSetThe Fibonacci numbers are kolon StartMängd 0 komma 1 komma 1 komma 2 komma 3 komma 5 komma 8 komma punkt punkt punkt SlutMängd
22|4-7|=3StartAbsoluteValue 4 minus 7 EndAbsoluteValue equals 3StartAbsolutVärde 4 minus 7 SlutAbsolutVärde är lika med 3
23a±b-ca±b-cStartAbsoluteValue a plus or minus StartAbsoluteValue b minus c EndAbsoluteValue EndAbsoluteValue not equals StartAbsoluteValue a EndAbsoluteValue plus or minus StartAbsoluteValue b minus c EndAbsoluteValueStartAbsolutVärde a plus minus StartAbsolutVärde b minus c SlutAbsolutVärde SlutAbsolutVärde inte lika med StartAbsolutVärde a SlutAbsolutVärde plus minus StartAbsolutVärde b minus c SlutAbsolutVärde
241xStartFraction 1 Over x EndFractionStartBråk 1 Över x SlutBråk
25a-b+cd-e×fa minus StartFraction b plus c Over d minus e EndFraction times fa minus StartBråk b plus c Över d minus e SlutBråk gånger f
26xyzxyzStartStartFraction StartFraction x Over y EndFraction OverOver z EndEndFraction not equals StartStartFraction x OverOver StartFraction y Over z EndFraction EndEndFractionStartStartBråk StartBråk x Över y SlutBråk ÖverÖver z SlutSlutBråk inte lika med StartStartBråk x ÖverÖver StartBråk y Över z SlutBråk SlutSlutBråk
271-xddx2x-2xddx1-x1-x21+2x1-x2StartStartStartFraction StartStartFraction left parenthesis 1 minus x right parenthesis StartFraction d Over d x EndFraction left parenthesis 2 x right parenthesis minus 2 x StartFraction d Over d x EndFraction left parenthesis 1 minus x right parenthesis OverOver left parenthesis 1 minus x right parenthesis squared EndEndFraction OverOverOver 1 plus left parenthesis StartFraction 2 x Over 1 minus x EndFraction right parenthesis squared EndEndEndFractionStartStartStartBråk StartStartBråk öppna 1 minus x stäng StartBråk d Över d x SlutBråk öppna 2 x stäng minus 2 x StartBråk d Över d x SlutBråk öppna 1 minus x stäng ÖverÖver öppna 1 minus x stäng kvadrat SlutSlutBråk ÖverÖverÖver 1 plus öppna StartBråk 2 x Över 1 minus x SlutBråk stäng kvadrat SlutSlutSlutBråk
28a0+1a1+1a2+1+1ana 0 plus StartStartStartStartFraction 1 OverOverOverOver a 1 plus StartStartStartFraction 1 OverOverOver a 2 plus StartStartFraction 1 OverOver ellipsis plus StartFraction 1 Over a Subscript n Baseline EndFraction EndEndFraction EndEndEndFraction EndEndEndEndFractiona 0 plus StartStartStartStartBråk 1 ÖverÖverÖverÖver a 1 plus StartStartStartBråk 1 ÖverÖverÖver a 2 plus StartStartBråk 1 ÖverÖver punkt punkt punkt plus StartBråk 1 Över a Nedsänkt n Baslinje SlutBråk SlutSlutBråk SlutSlutSlutBråk SlutSlutSlutSlutBråk
2912+22+32+42+=n=1n2one half plus two halves plus three halves plus four halves plus ellipsis equals sigma summation Underscript n equals 1 Overscript infinity Endscripts StartFraction n Over 2 EndFractionen halv plus två halva plus tre halva plus fyra halva plus punkt punkt punkt är lika med summa UnderSkrift n är lika med 1 ÖverSkrift oändlighet StartBråk n Över 2 SlutBråk
30205×1100=125StartFraction 20 Over 5 EndFraction times StartFraction 1 Over 100 EndFraction equals one twenty fifthStartBråk 20 Över 5 SlutBråk gånger StartBråk 1 Över 100 SlutBråk är lika med en tjugofemtedel
31358=35×18StartFraction three fifths Over 8 EndFraction equals three fifths times one eighthStartBråk tre femtedelar Över 8 SlutBråk är lika med tre femtedelar gånger en åttondel
32358=2983 and five eighths equals StartFraction 29 Over 8 EndFraction3 och fem åttondelar är lika med StartBråk 29 Över 8 SlutBråk
33a0+b1a1+b2a2+b3a3+=a0+b1a1+b2a2+a 0 plus ContinuedFraction b 1 Over a 1 plus StartFraction b 2 Over a 2 plus StartFraction b 3 Over a 3 plus ellipsis equals a 0 plus StartFraction b 1 Over a 1 EndFraction plus StartFraction b 2 Over a 2 EndFraction plus ellipsisa 0 plus KedjeBråk b 1 genom a 1 plus StartBråk b 2 genom a 2 plus StartBråk b 3 genom a 3 plus punkt punkt punkt är lika med a 0 plus StartBråk b 1 Över a 1 SlutBråk plus StartBråk b 2 Över a 2 SlutBråk plus punkt punkt punkt
34x3+6x2-x=30x cubed plus 6 x squared minus x equals 30x kubik plus 6 x kvadrat minus x är lika med 30
35d2ydx2+ax2+bx+cy=0StartFraction d squared y Over d x squared EndFraction plus left parenthesis a x squared plus b x plus c right parenthesis y equals 0StartBråk d kvadrat y Över d x kvadrat SlutBråk plus öppna a x kvadrat plus b x plus c stäng y är lika med 0
36x12x Superscript one halfx Upphöjt en halv
37xnx Subscript nx Nedsänkt n
38xax Superscript ax Upphöjt a
39xm+nx Superscript m plus nx Upphöjt m plus n
40Tn-1+5=0upper T Subscript n minus 1 Baseline plus 5 equals 0stort T Nedsänkt n minus 1 Baslinje plus 5 är lika med 0
41xm+n=xmxnx Superscript m plus n Baseline equals x Superscript m Baseline x Superscript nx Upphöjt m plus n Baslinje är lika med x Upphöjt m Baslinje x Upphöjt n
42xan+an-1x Superscript a Super Subscript n Superscript plus a Super Subscript n minus 1x Upphöjt a SuperNedsänkt n Upphöjt plus a SuperNedsänkt n minus 1
43xabx Superscript a Super Subscript bx Upphöjt a SuperNedsänkt b
44xabx Subscript a Sub Superscript bx Nedsänkt a NedUpphöjt b
45yabcyabcy Superscript a Super Superscript b Super Super Subscript c Baseline not equals y Superscript a Super Superscript b Superscript cy Upphöjt a SuperUpphöjt b SuperSuperNedsänkt c Baslinje inte lika med y Upphöjt a SuperUpphöjt b Upphöjt c
46yacby Superscript a Super Super Subscript c Super Superscript by Upphöjt a SuperSuperNedsänkt c SuperUpphöjt b
47yacy Superscript a Super Super Subscript cy Upphöjt a SuperSuperNedsänkt c
48yacy Subscript a Sub Sub Superscript cy Nedsänkt a NedNedUpphöjt c
49yacby Subscript a Sub Sub Superscript c Sub Subscript by Nedsänkt a NedNedUpphöjt c NedNedsänkt b
50xabx Superscript a Super Superscript bx Upphöjt a SuperUpphöjt b
51xabx Subscript a Sub Subscript bx Nedsänkt a NedNedsänkt b
52Txa+ybupper T Superscript left parenthesis x Super Superscript a Superscript plus y Super Superscript b Superscript right parenthesisstort T Upphöjt öppna x SuperUpphöjt a Upphöjt plus y SuperUpphöjt b Upphöjt stäng
53x1x 1x 1
54x-1x Subscript negative 1x Nedsänkt minus 1
55x10,000x 10,000x 10,000
56x1.3x 1.3x 1,3
574Fe+3O22Fe2O34 upper F e plus 3 upper O 2 right arrow 2 upper F e 2 upper O 34 stort F e plus 3 stort O 2 pil åt höger 2 stort F e 2 stort O 3
58a2,3a Subscript 2 comma 3a Nedsänkt 2 komma 3
59Tn1+n0upper T Subscript n 1 plus n 0stort T Nedsänkt n 1 plus n 0
60log2(x)=log10(x)log10(2)log Subscript 2 Baseline left parenthesis x right parenthesis equals StartFraction log Subscript 10 Baseline left parenthesis x right parenthesis Over log Subscript 10 Baseline left parenthesis 2 right parenthesis EndFractionlogaritmen Nedsänkt 2 Baslinje öppna x stäng är lika med StartBråk logaritmen Nedsänkt 10 Baslinje öppna x stäng Över logaritmen Nedsänkt 10 Baslinje öppna 2 stäng SlutBråk
61Φ5upper Phi 5stort Fi 5
62lnx=1xdttln x equals integral Subscript 1 Superscript x Baseline StartFraction d t Over t EndFractionnaturliga logaritmen x är lika med integral undre gräns 1 övre gräns x Basnivå StartBråk d t Över t SlutBråk
63$n2=2*$n+1;dollar sign n Baseline 2 equals 2 asterisk dollar sign n plus 1 semicolondollar n Basnivå 2 är lika med 2 gånger dollar n plus 1 semikolon
64n2n Baseline bold 2n Basnivå bold 2
65xefghcdabSubscript c d Superscript a b Baseline x Subscript e f Superscript g hNedsänkt c d Upphöjt a b Baslinje x Nedsänkt e f Upphöjt g h
66xegfhcadbSubscript c d Superscript a b Baseline x Subscript e f Superscript g hNedsänkt c d Upphöjt a b Baslinje x Nedsänkt e f Upphöjt g h
67T02upper T 0 squaredstort T 0 kvadrat
68T02upper T 0 squaredstort T 0 kvadrat
69T03upper T 0 cubedstort T 0 kubik
70T03upper T 0 cubedstort T 0 kubik
71Tn-12upper T Subscript n minus 1 Superscript 2stort T Nedsänkt n minus 1 Upphöjt 2
72x'x primex apostrof
73f'''(y)=df''(y)dyf triple prime left parenthesis y right parenthesis equals StartFraction d f double prime left parenthesis y right parenthesis Over d y EndFractionf trippel prim öppna y stäng är lika med StartBråk d f dubbelt prim öppna y stäng Över d y SlutBråk
74ρ'=ρ+'+ρ-'rho prime equals rho prime Subscript plus Baseline plus rho prime Subscript minusrho apostrof är lika med rho apostrof Nedsänkt plus Baslinje plus rho apostrof Nedsänkt minus
75x10'x prime 10x apostrof 10
76Tn'upper T prime Subscript nstort T apostrof Nedsänkt n
77xnynznxn+1yn+1zn+1Start 2 By 3 Matrix 1st Row 1st Column x Superscript n 2nd Column y Superscript n 3rd Column z Superscript n 2nd Row 1st Column x Superscript n plus 1 2nd Column y Superscript n plus 1 3rd Column z Superscript n plus 1 EndMatrixStart 2 Gånger 3 Matris 1:a Rad 1:a Kolumn x Upphöjt n 2:a Kolumn y Upphöjt n 3:e Kolumn z Upphöjt n 2:a Rad 1:a Kolumn x Upphöjt n plus 1 2:a Kolumn y Upphöjt n plus 1 3:e Kolumn z Upphöjt n plus 1 SlutMatris
78xabx Subscript a Baseline Superscript bx Nedsänkt a Baslinje Upphöjt b
79xbax Superscript b Baseline Subscript ax Upphöjt b Baslinje Nedsänkt a
80log4bxlog Superscript 4 Superscript b Baseline xlogaritmen Upphöjt 4 Upphöjt b Baslinje x
81Tnayupper T Subscript n Subscript a Baseline ystort T Nedsänkt n Nedsänkt a Baslinje y
822StartRoot 2 EndRootStartRot 2 SlutRot
83m+nStartRoot m plus n EndRootStartRot m plus n SlutRot
84x+ym+nRootIndex m plus n StartRoot x plus y EndRootRotIndex m plus n StartRot x plus y SlutRot
85xmn=xnm=xmn,x>0RootIndex n StartRoot x Superscript m Baseline EndRoot equals left parenthesis RootIndex n StartRoot x EndRoot right parenthesis Superscript m Baseline equals x Superscript StartFraction m Over n EndFraction Baseline comma x greater than 0RotIndex n StartRot x Upphöjt m Baslinje SlutRot är lika med öppna RotIndex n StartRot x SlutRot stäng Upphöjt m Baslinje är lika med x Upphöjt StartBråk m Över n SlutBråk Baslinje komma x större än 0
86x3=x13RootIndex 3 StartRoot x EndRoot equals x Superscript one thirdRotIndex 3 StartRot x SlutRot är lika med x Upphöjt en tredjedel
87x+1+y+1NestedStartRoot StartRoot x plus 1 EndRoot plus StartRoot y plus 1 EndRoot NestedEndRootNästladStartRot StartRot x plus 1 SlutRot plus StartRot y plus 1 SlutRot NästladSlutRot
88xmn=xnmNestedRootIndex n NestedStartRoot RootIndex m StartRoot x EndRoot NestedEndRoot equals NestedRootIndex m NestedStartRoot RootIndex n StartRoot x EndRoot NestedEndRootNästladRotIndex n NästladStartRot RotIndex m StartRot x SlutRot NästladSlutRot är lika med NästladRotIndex m NästladStartRot RotIndex n StartRot x SlutRot NästladSlutRot
89xe-2=xxxx543,xx Superscript e minus 2 Baseline equals Nested3StartRoot x NestedTwiceRootIndex 3 NestedTwiceStartRoot x NestedRootIndex 4 NestedStartRoot x RootIndex 5 StartRoot x ellipsis EndRoot NestedEndRoot NestedTwiceEndRoot Nested3EndRoot comma x element of double struck upper Rx Upphöjt e minus 2 Baslinje är lika med Nästlad3StartRot x NästladDubbeltRotIndex 3 NästladDubbeltStartRot x NästladRotIndex 4 NästladStartRot x RotIndex 5 StartRot x punkt punkt punkt SlutRot NästladSlutRot NästladDubbeltSlutRot Nästlad3SlutRot komma x tillhör stort R med dubbelstreck
902π=222+222+2+22StartFraction 2 Over pi EndFraction equals StartFraction StartRoot 2 EndRoot Over 2 EndFraction StartFraction NestedStartRoot 2 plus StartRoot 2 EndRoot NestedEndRoot Over 2 EndFraction StartFraction NestedTwiceStartRoot 2 plus NestedStartRoot 2 plus StartRoot 2 EndRoot NestedEndRoot NestedTwiceEndRoot Over 2 EndFraction ellipsisStartBråk 2 Över pi SlutBråk är lika med StartBråk StartRot 2 SlutRot Över 2 SlutBråk StartBråk NästladStartRot 2 plus StartRot 2 SlutRot NästladSlutRot Över 2 SlutBråk StartBråk NästladDubbeltStartRot 2 plus NästladStartRot 2 plus StartRot 2 SlutRot NästladSlutRot NästladDubbeltSlutRot Över 2 SlutBråk punkt punkt punkt
915xy2y=52xStartFraction 5 x CrossOut y EndCrossOut Over 2 CrossOut y EndCrossOut EndFraction equals five halves xStartBråk 5 x Genomstruken y SlutGenomstruken Över 2 Genomstruken y SlutGenomstruken SlutBråk är lika med fem halva x
921218=122183=23StartFraction 12 Over 18 EndFraction equals StartFraction CrossOut 12 With 2 EndCrossOut Over CrossOut 18 With 3 EndCrossOut EndFraction equals two thirdsStartBråk 12 Över 18 SlutBråk är lika med StartBråk Genomstruken 12 Med 2 SlutGenomstruken Över Genomstruken 18 Med 3 SlutGenomstruken SlutBråk är lika med två tredjedelar
931218=212318=23StartFraction 12 Over 18 EndFraction equals StartFraction CrossOut 12 With 2 EndCrossOut Over CrossOut 18 With 3 EndCrossOut EndFraction equals two thirdsStartBråk 12 Över 18 SlutBråk är lika med StartBråk GenomStruken 12 Med 2 SlutGenomstruken Över GenomStruken 18 Med 3 SlutGenomstruken SlutBråk är lika med två tredjedelar
94x¨ModifyingAbove x With two dotsModifieradÖver x Med två punkter
95x+yModifyingAbove x plus y With right arrowModifieradÖver x plus y Med pil åt höger
96x^ModifyingAbove x With caretModifieradÖver x Med cirkumflex
97x˙ModifyingBelow x With dotModifieradUnder x Med punkt över
98x˜x overtildex övertilde
99x¯x overbarx överstreck
100y˜y undertildey undetilde
101x¯¯x overbar overbarx överstreck överstreck
102y¯¯__y overbar overbar underbar underbary överstreck överstreck understreck understreck
103a+b_*ModifyingBelow Below ModifyingBelow a plus b With bar With asteriskModifieradÖver Under ModifieradUnder a plus b Med streck Med gånger
104x+y˜¯ModifyingAbove Above ModifyingAbove x plus y With tilde With barModifieradÖver Över ModifieradÖver x plus y Med tilde Med streck
105n=1ansigma summation Underscript n equals 1 Overscript infinity Endscripts a Subscript nsumma UnderSkrift n är lika med 1 ÖverSkrift oändlighet a Nedsänkt n
106x+y _a=5b=3ModifyingBelow x plus y With bar Underscript a equals 5 UnderUnderscript b equals 3 EndscriptsModifieradUnder x plus y Med streck UnderSkrift a är lika med 5 UnderUnderSkrift b är lika med 3
107x+y¯n=1m=2ModifyingAbove x plus y With bar Overscript n equals 1 OverOverscript m equals 2 EndscriptsModifieradÖver x plus y Med streck ÖverSkrift n är lika med 1 ÖverÖverSkrift m är lika med 2
108logbxlog Subscript b Baseline xlogaritmen Nedsänkt b Baslinje x
109cosycosine ycosinus y
110sinxsine xsinus x
11160mihr×5,280ft1mi×1hr60min=5,280ftminStartFraction 60 CrossOut miles EndCrossOut Over CrossOut hours EndCrossOut EndFraction times StartFraction 5,280 feet Over 1 CrossOut miles EndCrossOut EndFraction times StartFraction 1 CrossOut hours EndCrossOut Over 60 minutes EndFraction equals StartFraction 5,280 feet Over minutes EndFractionStartBråk 60 Genomstruken miles SlutGenomstruken Över Genomstruken timmar SlutGenomstruken SlutBråk gånger StartBråk 5,280 fot Över 1 Genomstruken miles SlutGenomstruken SlutBråk gånger StartBråk 1 Genomstruken timmar SlutGenomstruken Över 60 minuter SlutBråk är lika med StartBråk 5,280 fot Över minuter SlutBråk
1121J=1kg·m2·s-21 joules equals 1 kilograms dot meters squared dot seconds Superscript negative 21 joule är lika med 1 kg halvhög punkt meter kvadrat halvhög punkt sekunder Upphöjt minus 2
113mm=100mcm=m1,000kmm meters equals 100 m centimeters equals StartFraction m Over 1,000 EndFraction kilometersm meter är lika med 100 m cm är lika med StartBråk m Över 1,000 SlutBråk km
1141mi1.6km1 miles almost equals 1.6 kilometers1 miles är nästan lika med 1,6 km
1151in=2.54cm1 inches equals 2.54 centimeters1 tum är lika med 2,54 cm
116H2+F22HFhydrogenfluorinehydrogenfluorideStartLayout 1st Row 1st Column upper H 2 2nd Column plus 3rd Column upper F 2 4th Column right arrow 5th Column 2 upper H upper F 2nd Row 1st Column hydrogen 2nd Column Blank 3rd Column fluorine 4th Column Blank 5th Column hydrogen fluoride EndLayoutStartLayout 1:a Rad 1:a Kolumn stort H 2 2:a Kolumn plus 3:e Kolumn stort F 2 4:e Kolumn pil åt höger 5:e Kolumn 2 stort H stort F 2:a Rad 1:a Kolumn hydrogen 2:a Kolumn Tom 3:e Kolumn fluorine 4:e Kolumn Tom 5:e Kolumn hydrogen fluoride SlutLayout
117x=y<00y02yx equals StartLayout Enlarged left brace 1st Row 1st Column y less than 0 2nd Column 0 2nd Row 1st Column y greater than or equals 0 2nd Column 2 y EndLayoutx är lika med StartLayout Förstorad vänster klammer 1:a Rad 1:a Kolumn y mindre än 0 2:a Kolumn 0 2:a Rad 1:a Kolumn y större än eller lika med 0 2:a Kolumn 2 y SlutLayout
118x+ax+bx+cy+ay+by+cz+az+bz+cStart 3 By 3 Matrix 1st Row 1st Column x plus a 2nd Column x plus b 3rd Column x plus c 2nd Row 1st Column y plus a 2nd Column y plus b 3rd Column y plus c 3rd Row 1st Column z plus a 2nd Column z plus b 3rd Column z plus c EndMatrixStart 3 Gånger 3 Matris 1:a Rad 1:a Kolumn x plus a 2:a Kolumn x plus b 3:e Kolumn x plus c 2:a Rad 1:a Kolumn y plus a 2:a Kolumn y plus b 3:e Kolumn y plus c 3:e Rad 1:a Kolumn z plus a 2:a Kolumn z plus b 3:e Kolumn z plus c SlutMatris
119a+1bcd=(a+1)d-bcStart 2 By 2 Determinant 1st Row 1st Column a plus 1 2nd Column b 2nd Row 1st Column c 2nd Column d EndDeterminant equals left parenthesis a plus 1 right parenthesis d minus b cStart 2 Gånger 2 Determinant 1:a Rad 1:a Kolumn a plus 1 2:a Kolumn b 2:a Rad 1:a Kolumn c 2:a Kolumn d SlutDeterminant är lika med öppna a plus 1 stäng d minus b c
120abcd=ad-bcStart 2 By 2 Determinant 1st Row a b 2nd Row c d EndDeterminant equals a d minus b cStart 2 Gånger 2 Determinant 1:a Rad a b 2:a Rad c d SlutDeterminant är lika med a d minus b c
121xyStartBinomialOrMatrix x Choose y EndBinomialOrMatrixStartBinomEllerMatris x Välj y SlutBinomEllerMatris

Swedish Mathspeak tests. Locale: sv, Style: Brief.

0π3.14159pi almost equals 3.14159pi är nästan lika med 3,14159
1102+2,214+15=2,331102 plus 2,214 plus 15 equals 2,331102 plus 2,214 plus 15 är lika med 2,331
259×0=059 times 0 equals 059 gånger 0 är lika med 0
33--23 minus negative 23 minus minus 2
4-ynegative yminus y
5-32negative 32minus 32
6t2e4Num t 2 e 4Num t 2 e 4
7#FF0000Num num sign F F 0 0 0 0Num nummertecken F F 0 0 0 0
80x15FF+0x2B01=0x4100Num 0 x 1 5 F F plus Num 0 x 2 B 0 1 equals Num 0 x 4 1 0 0Num 0 x 1 5 F F plus Num 0 x 2 B 0 1 är lika med Num 0 x 4 1 0 0
9I,II,III,IV,V.upper I comma UpperWord I I comma UpperWord I I I comma UpperWord I V comma upper V periodstort I komma StortOrd I I komma StortOrd I I I komma StortOrd I V komma stort V punkt
10d=(X-x)2-(Y-y)2d equals StartRoot left p'ren upper X minus x right p'ren squared minus left p'ren upper Y minus y right p'ren squared EndRootd är lika med StartRot öppna stort X minus x stäng kvadrat minus öppna stort Y minus y stäng kvadrat SlutRot
11IfABandBCthenAC.If upper A right arrow upper B and upper B right arrow upper C then upper A right arrow upper C periodIf stort A pil åt höger stort B and stort B pil åt höger stort C then stort A pil åt höger stort C punkt
12[x]bold left brack x bold right brackfetstil vänster parentes x fetstil höger parentes
13E·dl=-dΦBdtcontour integral upper E dot d bold l equals minus StartFrac d upper Phi upper B Over d t EndFrackurvintegral stort E halvhög punkt d fetstil l är lika med minus StartBråk d stort Fi stort B Över d t SlutBråk
14Uppercase({α,β,γ,δ,ϵ,φ})={Α,Β,Γ,Δ,Ε,Φ}Uppercase left p'ren StartSet alpha comma beta comma gamma comma delta comma epsilon comma phi EndSet right p'ren equals StartSet upper Alpha comma upper Beta comma upper Gamma comma upper Delta comma upper Epsilon comma upper Phi EndSetUppercase öppna StartMängd alpha komma beta komma gamma komma delta komma epsilon komma fi SlutMängd stäng är lika med StartMängd stort Alpha komma stort Beta komma stort Gamma komma triangel komma stort Epsilon komma stort Fi SlutMängd
15y-1y minus 1y minus 1
16(1-to-1)left p'ren 1 hyphen to hyphen 1 right p'renöppna 1 minus to minus 1 stäng
17-1negative 1minus 1
18The Fibonacci numbers are: {0,1,1,2,3,5,8,}The Fibonacci numbers are colon StartSet 0 comma 1 comma 1 comma 2 comma 3 comma 5 comma 8 comma ellipsis EndSetThe Fibonacci numbers are kolon StartMängd 0 komma 1 komma 1 komma 2 komma 3 komma 5 komma 8 komma punkt punkt punkt SlutMängd
19|4-7|=3StartAbsoluteValue 4 minus 7 EndAbsoluteValue equals 3StartAbsolutVärde 4 minus 7 SlutAbsolutVärde är lika med 3
20a±b-ca±b-cStartAbsoluteValue a plus or minus StartAbsoluteValue b minus c EndAbsoluteValue EndAbsoluteValue not equals StartAbsoluteValue a EndAbsoluteValue plus or minus StartAbsoluteValue b minus c EndAbsoluteValueStartAbsolutVärde a plus minus StartAbsolutVärde b minus c SlutAbsolutVärde SlutAbsolutVärde inte lika med StartAbsolutVärde a SlutAbsolutVärde plus minus StartAbsolutVärde b minus c SlutAbsolutVärde
211xStartFrac 1 Over x EndFracStartBråk 1 Över x SlutBråk
22a-b+cd-e×fa minus StartFrac b plus c Over d minus e EndFrac times fa minus StartBråk b plus c Över d minus e SlutBråk gånger f
23xyzxyzStartStartFrac StartFrac x Over y EndFrac OverOver z EndEndFrac not equals StartStartFrac x OverOver StartFrac y Over z EndFrac EndEndFracStartStartBråk StartBråk x Över y SlutBråk ÖverÖver z SlutSlutBråk inte lika med StartStartBråk x ÖverÖver StartBråk y Över z SlutBråk SlutSlutBråk
241-xddx2x-2xddx1-x1-x21+2x1-x2StartStartStartFrac StartStartFrac left p'ren 1 minus x right p'ren StartFrac d Over d x EndFrac left p'ren 2 x right p'ren minus 2 x StartFrac d Over d x EndFrac left p'ren 1 minus x right p'ren OverOver left p'ren 1 minus x right p'ren squared EndEndFrac OverOverOver 1 plus left p'ren StartFrac 2 x Over 1 minus x EndFrac right p'ren squared EndEndEndFracStartStartStartBråk StartStartBråk öppna 1 minus x stäng StartBråk d Över d x SlutBråk öppna 2 x stäng minus 2 x StartBråk d Över d x SlutBråk öppna 1 minus x stäng ÖverÖver öppna 1 minus x stäng kvadrat SlutSlutBråk ÖverÖverÖver 1 plus öppna StartBråk 2 x Över 1 minus x SlutBråk stäng kvadrat SlutSlutSlutBråk
25a0+1a1+1a2+1+1ana 0 plus StartStartStartStartFrac 1 OverOverOverOver a 1 plus StartStartStartFrac 1 OverOverOver a 2 plus StartStartFrac 1 OverOver ellipsis plus StartFrac 1 Over a Sub n Base EndFrac EndEndFrac EndEndEndFrac EndEndEndEndFraca 0 plus StartStartStartStartBråk 1 ÖverÖverÖverÖver a 1 plus StartStartStartBråk 1 ÖverÖverÖver a 2 plus StartStartBråk 1 ÖverÖver punkt punkt punkt plus StartBråk 1 Över a Ned n Bas SlutBråk SlutSlutBråk SlutSlutSlutBråk SlutSlutSlutSlutBråk
2612+22+32+42+=n=1n2one half plus two halves plus three halves plus four halves plus ellipsis equals sigma summation Underscript n equals 1 Overscript infinity Endscripts StartFrac n Over 2 EndFracen halv plus två halva plus tre halva plus fyra halva plus punkt punkt punkt är lika med summa UnderSkrift n är lika med 1 ÖverSkrift oändlighet StartBråk n Över 2 SlutBråk
27205×1100=125StartFrac 20 Over 5 EndFrac times StartFrac 1 Over 100 EndFrac equals one twenty fifthStartBråk 20 Över 5 SlutBråk gånger StartBråk 1 Över 100 SlutBråk är lika med en tjugofemtedel
28358=35×18StartFrac three fifths Over 8 EndFrac equals three fifths times one eighthStartBråk tre femtedelar Över 8 SlutBråk är lika med tre femtedelar gånger en åttondel
29358=2983 and five eighths equals StartFrac 29 Over 8 EndFrac3 och fem åttondelar är lika med StartBråk 29 Över 8 SlutBråk
30a0+b1a1+b2a2+b3a3+=a0+b1a1+b2a2+a 0 plus ContinuedFrac b 1 Over a 1 plus StartFrac b 2 Over a 2 plus StartFrac b 3 Over a 3 plus ellipsis equals a 0 plus StartFrac b 1 Over a 1 EndFrac plus StartFrac b 2 Over a 2 EndFrac plus ellipsisa 0 plus KedjeBråk b 1 genom a 1 plus StartBråk b 2 genom a 2 plus StartBråk b 3 genom a 3 plus punkt punkt punkt är lika med a 0 plus StartBråk b 1 Över a 1 SlutBråk plus StartBråk b 2 Över a 2 SlutBråk plus punkt punkt punkt
31x3+6x2-x=30x cubed plus 6 x squared minus x equals 30x kubik plus 6 x kvadrat minus x är lika med 30
32d2ydx2+ax2+bx+cy=0StartFrac d squared y Over d x squared EndFrac plus left p'ren a x squared plus b x plus c right p'ren y equals 0StartBråk d kvadrat y Över d x kvadrat SlutBråk plus öppna a x kvadrat plus b x plus c stäng y är lika med 0
33x12x Sup one halfx Upp en halv
34xnx Sub nx Ned n
35xax Sup ax Upp a
36xm+nx Sup m plus nx Upp m plus n
37Tn-1+5=0upper T Sub n minus 1 Base plus 5 equals 0stort T Ned n minus 1 Bas plus 5 är lika med 0
38xm+n=xmxnx Sup m plus n Base equals x Sup m Base x Sup nx Upp m plus n Bas är lika med x Upp m Bas x Upp n
39xan+an-1x Sup a Sup Sub n Sup plus a Sup Sub n minus 1x Upp a UppNed n Upp plus a UppNed n minus 1
40xabx Sup a Sup Sub bx Upp a UppNed b
41xabx Sub a Sub Sup bx Ned a NedUpp b
42yabcyabcy Sup a Sup Sup b Sup Sup Sub c Base not equals y Sup a Sup Sup b Sup cy Upp a UppUpp b UppUppNed c Bas inte lika med y Upp a UppUpp b Upp c
43yacby Sup a Sup Sup Sub c Sup Sup by Upp a UppUppNed c UppUpp b
44yacy Sup a Sup Sup Sub cy Upp a UppUppNed c
45yacy Sub a Sub Sub Sup cy Ned a NedNedUpp c
46yacby Sub a Sub Sub Sup c Sub Sub by Ned a NedNedUpp c NedNed b
47xabx Sup a Sup Sup bx Upp a UppUpp b
48xabx Sub a Sub Sub bx Ned a NedNed b
49Txa+ybupper T Sup left p'ren x Sup Sup a Sup plus y Sup Sup b Sup right p'renstort T Upp öppna x UppUpp a Upp plus y UppUpp b Upp stäng
50x1x 1x 1
51x-1x Sub negative 1x Ned minus 1
52x10,000x 10,000x 10,000
53x1.3x 1.3x 1,3
544Fe+3O22Fe2O34 upper F e plus 3 upper O 2 right arrow 2 upper F e 2 upper O 34 stort F e plus 3 stort O 2 pil åt höger 2 stort F e 2 stort O 3
55a2,3a Sub 2 comma 3a Ned 2 komma 3
56Tn1+n0upper T Sub n 1 plus n 0stort T Ned n 1 plus n 0
57log2(x)=log10(x)log10(2)log Sub 2 Base left p'ren x right p'ren equals StartFrac log Sub 10 Base left p'ren x right p'ren Over log Sub 10 Base left p'ren 2 right p'ren EndFraclogaritmen Ned 2 Bas öppna x stäng är lika med StartBråk logaritmen Ned 10 Bas öppna x stäng Över logaritmen Ned 10 Bas öppna 2 stäng SlutBråk
58Φ5upper Phi 5stort Fi 5
59lnx=1xdttln x equals integral Sub 1 Sup x Base StartFrac d t Over t EndFracnaturliga logaritmen x är lika med integral Undre 1 Övre x Bas StartBråk d t Över t SlutBråk
60$n2=2*$n+1;dollar sign n Base 2 equals 2 asterisk dollar sign n plus 1 semicolondollar n Bas 2 är lika med 2 gånger dollar n plus 1 semikolon
61n2n Base bold 2n Bas bold 2
62xefghcdabSub c d Sup a b Base x Sub e f Sup g hNed c d Upp a b Bas x Ned e f Upp g h
63xegfhcadbSub c d Sup a b Base x Sub e f Sup g hNed c d Upp a b Bas x Ned e f Upp g h
64T02upper T 0 squaredstort T 0 kvadrat
65T02upper T 0 squaredstort T 0 kvadrat
66T03upper T 0 cubedstort T 0 kubik
67T03upper T 0 cubedstort T 0 kubik
68Tn-12upper T Sub n minus 1 Sup 2stort T Ned n minus 1 Upp 2
69x'x primex apostrof
70f'''(y)=df''(y)dyf triple prime left p'ren y right p'ren equals StartFrac d f double prime left p'ren y right p'ren Over d y EndFracf trippel prim öppna y stäng är lika med StartBråk d f dubbelt prim öppna y stäng Över d y SlutBråk
71ρ'=ρ+'+ρ-'rho prime equals rho prime Sub plus Base plus rho prime Sub minusrho apostrof är lika med rho apostrof Ned plus Bas plus rho apostrof Ned minus
72x10'x prime 10x apostrof 10
73Tn'upper T prime Sub nstort T apostrof Ned n
74xnynznxn+1yn+1zn+1Start 2 By 3 Matrix 1st Row 1st Column x Sup n 2nd Column y Sup n 3rd Column z Sup n 2nd Row 1st Column x Sup n plus 1 2nd Column y Sup n plus 1 3rd Column z Sup n plus 1 EndMatrixStart 2 Gånger 3 Matris 1:a Rad 1:a Kolumn x Upp n 2:a Kolumn y Upp n 3:e Kolumn z Upp n 2:a Rad 1:a Kolumn x Upp n plus 1 2:a Kolumn y Upp n plus 1 3:e Kolumn z Upp n plus 1 SlutMatris
75xabx Sub a Base Sup bx Ned a Bas Upp b
76xbax Sup b Base Sub ax Upp b Bas Ned a
77log4bxlog Sup 4 Sup b Base xlogaritmen Upp 4 Upp b Bas x
78Tnayupper T Sub n Sub a Base ystort T Ned n Ned a Bas y
792StartRoot 2 EndRootStartRot 2 SlutRot
80m+nStartRoot m plus n EndRootStartRot m plus n SlutRot
81x+ym+nRootIndex m plus n StartRoot x plus y EndRootRotIndex m plus n StartRot x plus y SlutRot
82xmn=xnm=xmn,x>0RootIndex n StartRoot x Sup m Base EndRoot equals left p'ren RootIndex n StartRoot x EndRoot right p'ren Sup m Base equals x Sup StartFrac m Over n EndFrac Base comma x greater than 0RotIndex n StartRot x Upp m Bas SlutRot är lika med öppna RotIndex n StartRot x SlutRot stäng Upp m Bas är lika med x Upp StartBråk m Över n SlutBråk Bas komma x större än 0
83x3=x13RootIndex 3 StartRoot x EndRoot equals x Sup one thirdRotIndex 3 StartRot x SlutRot är lika med x Upp en tredjedel
84x+1+y+1NestStartRoot StartRoot x plus 1 EndRoot plus StartRoot y plus 1 EndRoot NestEndRootNästStartRot StartRot x plus 1 SlutRot plus StartRot y plus 1 SlutRot NästSlutRot
85xmn=xnmNestRootIndex n NestStartRoot RootIndex m StartRoot x EndRoot NestEndRoot equals NestRootIndex m NestStartRoot RootIndex n StartRoot x EndRoot NestEndRootNästRotIndex n NästStartRot RotIndex m StartRot x SlutRot NästSlutRot är lika med NästRotIndex m NästStartRot RotIndex n StartRot x SlutRot NästSlutRot
86xe-2=xxxx543,xx Sup e minus 2 Base equals Nest3StartRoot x NestTwiceRootIndex 3 NestTwiceStartRoot x NestRootIndex 4 NestStartRoot x RootIndex 5 StartRoot x ellipsis EndRoot NestEndRoot NestTwiceEndRoot Nest3EndRoot comma x element of double struck upper Rx Upp e minus 2 Bas är lika med Näst3StartRot x NästDubbeltRotIndex 3 NästDubbeltStartRot x NästRotIndex 4 NästStartRot x RotIndex 5 StartRot x punkt punkt punkt SlutRot NästSlutRot NästDubbeltSlutRot Näst3SlutRot komma x tillhör stort R med dubbelstreck
872π=222+222+2+22StartFrac 2 Over pi EndFrac equals StartFrac StartRoot 2 EndRoot Over 2 EndFrac StartFrac NestStartRoot 2 plus StartRoot 2 EndRoot NestEndRoot Over 2 EndFrac StartFrac NestTwiceStartRoot 2 plus NestStartRoot 2 plus StartRoot 2 EndRoot NestEndRoot NestTwiceEndRoot Over 2 EndFrac ellipsisStartBråk 2 Över pi SlutBråk är lika med StartBråk StartRot 2 SlutRot Över 2 SlutBråk StartBråk NästStartRot 2 plus StartRot 2 SlutRot NästSlutRot Över 2 SlutBråk StartBråk NästDubbeltStartRot 2 plus NästStartRot 2 plus StartRot 2 SlutRot NästSlutRot NästDubbeltSlutRot Över 2 SlutBråk punkt punkt punkt
885xy2y=52xStartFrac 5 x CrossOut y EndCrossOut Over 2 CrossOut y EndCrossOut EndFrac equals five halves xStartBråk 5 x Genomstruken y SlutGenomstruken Över 2 Genomstruken y SlutGenomstruken SlutBråk är lika med fem halva x
891218=122183=23StartFrac 12 Over 18 EndFrac equals StartFrac CrossOut 12 With 2 EndCrossOut Over CrossOut 18 With 3 EndCrossOut EndFrac equals two thirdsStartBråk 12 Över 18 SlutBråk är lika med StartBråk Genomstruken 12 Med 2 SlutGenomstruken Över Genomstruken 18 Med 3 SlutGenomstruken SlutBråk är lika med två tredjedelar
901218=212318=23StartFrac 12 Over 18 EndFrac equals StartFrac CrossOut 12 With 2 EndCrossOut Over CrossOut 18 With 3 EndCrossOut EndFrac equals two thirdsStartBråk 12 Över 18 SlutBråk är lika med StartBråk GenomStruken 12 Med 2 SlutGenomstruken Över GenomStruken 18 Med 3 SlutGenomstruken SlutBråk är lika med två tredjedelar
91x¨ModAbove x With two dotsModÖver x Med två punkter
92x+yModAbove x plus y With right arrowModÖver x plus y Med pil åt höger
93x^ModAbove x With caretModÖver x Med cirkumflex
94x˙ModBelow x With dotModUnder x Med punkt över
95x˜x overtildex övertilde
96x¯x overbarx överstreck
97y˜y undertildey undetilde
98x¯¯x overbar overbarx överstreck överstreck
99y¯¯__y overbar overbar underbar underbary överstreck överstreck understreck understreck
100a+b_*ModBelow Below ModBelow a plus b With bar With asteriskModUnder Under ModUnder a plus b Med streck Med gånger
101x+y˜¯ModAbove Above ModAbove x plus y With tilde With barModÖver Över ModÖver x plus y Med tilde Med streck
102n=1ansigma summation Underscript n equals 1 Overscript infinity Endscripts a Sub nsumma UnderSkrift n är lika med 1 ÖverSkrift oändlighet a Ned n
103x+y _a=5b=3ModBelow x plus y With bar Underscript a equals 5 UnderUnderscript b equals 3 EndscriptsModUnder x plus y Med streck UnderSkrift a är lika med 5 UnderUnderSkrift b är lika med 3
104x+y¯n=1m=2ModAbove x plus y With bar Overscript n equals 1 OverOverscript m equals 2 EndscriptsModÖver x plus y Med streck ÖverSkrift n är lika med 1 ÖverÖverSkrift m är lika med 2
105logbxlog Sub b Base xlogaritmen Ned b Bas x
106cosycosine ycosinus y
107sinxsine xsinus x
10860mihr×5,280ft1mi×1hr60min=5,280ftminStartFrac 60 CrossOut miles EndCrossOut Over CrossOut hours EndCrossOut EndFrac times StartFrac 5,280 feet Over 1 CrossOut miles EndCrossOut EndFrac times StartFrac 1 CrossOut hours EndCrossOut Over 60 minutes EndFrac equals StartFrac 5,280 feet Over minutes EndFracStartBråk 60 Genomstruken miles SlutGenomstruken Över Genomstruken timmar SlutGenomstruken SlutBråk gånger StartBråk 5,280 fot Över 1 Genomstruken miles SlutGenomstruken SlutBråk gånger StartBråk 1 Genomstruken timmar SlutGenomstruken Över 60 minuter SlutBråk är lika med StartBråk 5,280 fot Över minuter SlutBråk
1091J=1kg·m2·s-21 joules equals 1 kilograms dot meters squared dot seconds Sup negative 21 joule är lika med 1 kg halvhög punkt meter kvadrat halvhög punkt sekunder Upp minus 2
110mm=100mcm=m1,000kmm meters equals 100 m centimeters equals StartFrac m Over 1,000 EndFrac kilometersm meter är lika med 100 m cm är lika med StartBråk m Över 1,000 SlutBråk km
1111mi1.6km1 miles almost equals 1.6 kilometers1 miles är nästan lika med 1,6 km
1121in=2.54cm1 inches equals 2.54 centimeters1 tum är lika med 2,54 cm
113H2+F22HFhydrogenfluorinehydrogenfluorideStartLayout 1st Row 1st Column upper H 2 2nd Column plus 3rd Column upper F 2 4th Column right arrow 5th Column 2 upper H upper F 2nd Row 1st Column hydrogen 2nd Column Blank 3rd Column fluorine 4th Column Blank 5th Column hydrogen fluoride EndLayoutStartLayout 1:a Rad 1:a Kolumn stort H 2 2:a Kolumn plus 3:e Kolumn stort F 2 4:e Kolumn pil åt höger 5:e Kolumn 2 stort H stort F 2:a Rad 1:a Kolumn hydrogen 2:a Kolumn Tom 3:e Kolumn fluorine 4:e Kolumn Tom 5:e Kolumn hydrogen fluoride SlutLayout
114x=y<00y02yx equals StartLayout Enlarged left brace 1st Row 1st Column y less than 0 2nd Column 0 2nd Row 1st Column y greater than or equals 0 2nd Column 2 y EndLayoutx är lika med StartLayout Förstorad vänster klammer 1:a Rad 1:a Kolumn y mindre än 0 2:a Kolumn 0 2:a Rad 1:a Kolumn y större än eller lika med 0 2:a Kolumn 2 y SlutLayout
115x+ax+bx+cy+ay+by+cz+az+bz+cStart 3 By 3 Matrix 1st Row 1st Column x plus a 2nd Column x plus b 3rd Column x plus c 2nd Row 1st Column y plus a 2nd Column y plus b 3rd Column y plus c 3rd Row 1st Column z plus a 2nd Column z plus b 3rd Column z plus c EndMatrixStart 3 Gånger 3 Matris 1:a Rad 1:a Kolumn x plus a 2:a Kolumn x plus b 3:e Kolumn x plus c 2:a Rad 1:a Kolumn y plus a 2:a Kolumn y plus b 3:e Kolumn y plus c 3:e Rad 1:a Kolumn z plus a 2:a Kolumn z plus b 3:e Kolumn z plus c SlutMatris
116a+1bcd=(a+1)d-bcStart 2 By 2 Determinant 1st Row 1st Column a plus 1 2nd Column b 2nd Row 1st Column c 2nd Column d EndDeterminant equals left p'ren a plus 1 right p'ren d minus b cStart 2 Gånger 2 Determinant 1:a Rad 1:a Kolumn a plus 1 2:a Kolumn b 2:a Rad 1:a Kolumn c 2:a Kolumn d SlutDeterminant är lika med öppna a plus 1 stäng d minus b c
117abcd=ad-bcStart 2 By 2 Determinant 1st Row a b 2nd Row c d EndDeterminant equals a d minus b cStart 2 Gånger 2 Determinant 1:a Rad a b 2:a Rad c d SlutDeterminant är lika med a d minus b c
118xyStartBinomialOrMatrix x Choose y EndBinomialOrMatrixStartBinomEllerMatris x Välj y SlutBinomEllerMatris

Swedish Mathspeak tests. Locale: sv, Style: Superbrief.

0π3.14159pi almost equals 3.14159pi är nästan lika med 3,14159
1102+2,214+15=2,331102 plus 2,214 plus 15 equals 2,331102 plus 2,214 plus 15 är lika med 2,331
259×0=059 times 0 equals 059 gånger 0 är lika med 0
33--23 minus negative 23 minus minus 2
4-ynegative yminus y
5-32negative 32minus 32
6t2e4Num t 2 e 4Num t 2 e 4
7#FF0000Num num sign F F 0 0 0 0Num nummertecken F F 0 0 0 0
80x15FF+0x2B01=0x4100Num 0 x 1 5 F F plus Num 0 x 2 B 0 1 equals Num 0 x 4 1 0 0Num 0 x 1 5 F F plus Num 0 x 2 B 0 1 är lika med Num 0 x 4 1 0 0
9I,II,III,IV,V.upper I comma UpperWord I I comma UpperWord I I I comma UpperWord I V comma upper V periodstort I komma StortOrd I I komma StortOrd I I I komma StortOrd I V komma stort V punkt
10d=(X-x)2-(Y-y)2d equals Root L p'ren upper X minus x R p'ren squared minus L p'ren upper Y minus y R p'ren squared EndRootd är lika med Rot öppna stort X minus x stäng kvadrat minus öppna stort Y minus y stäng kvadrat SlutRot
11IfABandBCthenAC.If upper A R arrow upper B and upper B R arrow upper C then upper A R arrow upper C periodIf stort A pil åt höger stort B and stort B pil åt höger stort C then stort A pil åt höger stort C punkt
12[x]bold L brack x bold R brackfetstil vänster parentes x fetstil höger parentes
13E·dl=-dΦBdtcontour integral upper E dot d bold l equals minus Frac d upper Phi upper B Over d t EndFrackurvintegral stort E halvhög punkt d fetstil l är lika med minus Bråk d stort Fi stort B Över d t SlutBråk
14Uppercase({α,β,γ,δ,ϵ,φ})={Α,Β,Γ,Δ,Ε,Φ}Uppercase L p'ren Set alpha comma beta comma gamma comma delta comma epsilon comma phi EndSet R p'ren equals Set upper Alpha comma upper Beta comma upper Gamma comma upper Delta comma upper Epsilon comma upper Phi EndSetUppercase öppna Mängds alpha komma beta komma gamma komma delta komma epsilon komma fi SlutMängd stäng är lika med Mängds stort Alpha komma stort Beta komma stort Gamma komma triangel komma stort Epsilon komma stort Fi SlutMängd
15y-1y minus 1y minus 1
16(1-to-1)L p'ren 1 hyphen to hyphen 1 R p'renöppna 1 minus to minus 1 stäng
17-1negative 1minus 1
18The Fibonacci numbers are: {0,1,1,2,3,5,8,}The Fibonacci numbers are colon Set 0 comma 1 comma 1 comma 2 comma 3 comma 5 comma 8 comma ellipsis EndSetThe Fibonacci numbers are kolon Mängds 0 komma 1 komma 1 komma 2 komma 3 komma 5 komma 8 komma punkt punkt punkt SlutMängd
19|4-7|=3AbsoluteValue 4 minus 7 EndAbsoluteValue equals 3AbsolutVärde 4 minus 7 SlutAbsolutVärde är lika med 3
20a±b-ca±b-cAbsoluteValue a plus or minus AbsoluteValue b minus c EndAbsoluteValue EndAbsoluteValue not equals AbsoluteValue a EndAbsoluteValue plus or minus AbsoluteValue b minus c EndAbsoluteValueAbsolutVärde a plus minus AbsolutVärde b minus c SlutAbsolutVärde SlutAbsolutVärde inte lika med AbsolutVärde a SlutAbsolutVärde plus minus AbsolutVärde b minus c SlutAbsolutVärde
211xFrac 1 Over x EndFracBråk 1 Över x SlutBråk
22a-b+cd-e×fa minus Frac b plus c Over d minus e EndFrac times fa minus Bråk b plus c Över d minus e SlutBråk gånger f
23xyzxyzNestFrac Frac x Over y EndFrac NestOver z NestEndFrac not equals NestFrac x NestOver Frac y Over z EndFrac NestEndFracNästeBråk Bråk x Över y SlutBråk NästeÖver z NästeSlutBråk inte lika med NästeBråk x NästeÖver Bråk y Över z SlutBråk NästeSlutBråk
241-xddx2x-2xddx1-x1-x21+2x1-x2NestTwiceFrac NestFrac L p'ren 1 minus x R p'ren Frac d Over d x EndFrac L p'ren 2 x R p'ren minus 2 x Frac d Over d x EndFrac L p'ren 1 minus x R p'ren NestOver L p'ren 1 minus x R p'ren squared NestEndFrac NestTwiceOver 1 plus L p'ren Frac 2 x Over 1 minus x EndFrac R p'ren squared NestTwiceEndFracNästeDubbeltBråk NästeBråk öppna 1 minus x stäng Bråk d Över d x SlutBråk öppna 2 x stäng minus 2 x Bråk d Över d x SlutBråk öppna 1 minus x stäng NästeÖver öppna 1 minus x stäng kvadrat NästeSlutBråk NästeDubbeltÖver 1 plus öppna Bråk 2 x Över 1 minus x SlutBråk stäng kvadrat NästeDubbeltSlutBråk
25a0+1a1+1a2+1+1ana 0 plus Nest3Frac 1 Nest3Over a 1 plus NestTwiceFrac 1 NestTwiceOver a 2 plus NestFrac 1 NestOver ellipsis plus Frac 1 Over a Sub n Base EndFrac NestEndFrac NestTwiceEndFrac Nest3EndFraca 0 plus Näste3Bråk 1 Näste3Över a 1 plus NästeDubbeltBråk 1 NästeDubbeltÖver a 2 plus NästeBråk 1 NästeÖver punkt punkt punkt plus Bråk 1 Över a Ned n Bas SlutBråk NästeSlutBråk NästeDubbeltSlutBråk Näste3SlutBråk
2612+22+32+42+=n=1n2one half plus two halves plus three halves plus four halves plus ellipsis equals sigma summation Underscript n equals 1 Overscript infinity Endscripts Frac n Over 2 EndFracen halv plus två halva plus tre halva plus fyra halva plus punkt punkt punkt är lika med summa UnderSkrift n är lika med 1 ÖverSkrift oändlighet Bråk n Över 2 SlutBråk
27205×1100=125Frac 20 Over 5 EndFrac times Frac 1 Over 100 EndFrac equals one twenty fifthBråk 20 Över 5 SlutBråk gånger Bråk 1 Över 100 SlutBråk är lika med en tjugofemtedel
28358=35×18Frac three fifths Over 8 EndFrac equals three fifths times one eighthBråk tre femtedelar Över 8 SlutBråk är lika med tre femtedelar gånger en åttondel
29358=2983 and five eighths equals Frac 29 Over 8 EndFrac3 och fem åttondelar är lika med Bråk 29 Över 8 SlutBråk
30a0+b1a1+b2a2+b3a3+=a0+b1a1+b2a2+a 0 plus ContinuedFrac b 1 Over a 1 plus Frac b 2 Over a 2 plus Frac b 3 Over a 3 plus ellipsis equals a 0 plus Frac b 1 Over a 1 EndFrac plus Frac b 2 Over a 2 EndFrac plus ellipsisa 0 plus KedjeBråk b 1 genom a 1 plus Bråk b 2 genom a 2 plus Bråk b 3 genom a 3 plus punkt punkt punkt är lika med a 0 plus Bråk b 1 Över a 1 SlutBråk plus Bråk b 2 Över a 2 SlutBråk plus punkt punkt punkt
31x3+6x2-x=30x cubed plus 6 x squared minus x equals 30x kubik plus 6 x kvadrat minus x är lika med 30
32d2ydx2+ax2+bx+cy=0Frac d squared y Over d x squared EndFrac plus L p'ren a x squared plus b x plus c R p'ren y equals 0Bråk d kvadrat y Över d x kvadrat SlutBråk plus öppna a x kvadrat plus b x plus c stäng y är lika med 0
33x12x Sup one halfx Upp en halv
34xnx Sub nx Ned n
35xax Sup ax Upp a
36xm+nx Sup m plus nx Upp m plus n
37Tn-1+5=0upper T Sub n minus 1 Base plus 5 equals 0stort T Ned n minus 1 Bas plus 5 är lika med 0
38xm+n=xmxnx Sup m plus n Base equals x Sup m Base x Sup nx Upp m plus n Bas är lika med x Upp m Bas x Upp n
39xan+an-1x Sup a Sup Sub n Sup plus a Sup Sub n minus 1x Upp a UppNed n Upp plus a UppNed n minus 1
40xabx Sup a Sup Sub bx Upp a UppNed b
41xabx Sub a Sub Sup bx Ned a NedUpp b
42yabcyabcy Sup a Sup Sup b Sup Sup Sub c Base not equals y Sup a Sup Sup b Sup cy Upp a UppUpp b UppUppNed c Bas inte lika med y Upp a UppUpp b Upp c
43yacby Sup a Sup Sup Sub c Sup Sup by Upp a UppUppNed c UppUpp b
44yacy Sup a Sup Sup Sub cy Upp a UppUppNed c
45yacy Sub a Sub Sub Sup cy Ned a NedNedUpp c
46yacby Sub a Sub Sub Sup c Sub Sub by Ned a NedNedUpp c NedNed b
47xabx Sup a Sup Sup bx Upp a UppUpp b
48xabx Sub a Sub Sub bx Ned a NedNed b
49Txa+ybupper T Sup L p'ren x Sup Sup a Sup plus y Sup Sup b Sup R p'renstort T Upp öppna x UppUpp a Upp plus y UppUpp b Upp stäng
50x1x 1x 1
51x-1x Sub negative 1x Ned minus 1
52x10,000x 10,000x 10,000
53x1.3x 1.3x 1,3
544Fe+3O22Fe2O34 upper F e plus 3 upper O 2 R arrow 2 upper F e 2 upper O 34 stort F e plus 3 stort O 2 pil åt höger 2 stort F e 2 stort O 3
55a2,3a Sub 2 comma 3a Ned 2 komma 3
56Tn1+n0upper T Sub n 1 plus n 0stort T Ned n 1 plus n 0
57log2(x)=log10(x)log10(2)log Sub 2 Base L p'ren x R p'ren equals Frac log Sub 10 Base L p'ren x R p'ren Over log Sub 10 Base L p'ren 2 R p'ren EndFraclogaritmen Ned 2 Bas öppna x stäng är lika med Bråk logaritmen Ned 10 Bas öppna x stäng Över logaritmen Ned 10 Bas öppna 2 stäng SlutBråk
58Φ5upper Phi 5stort Fi 5
59lnx=1xdttln x equals integral Sub 1 Sup x Base Frac d t Over t EndFracnaturliga logaritmen x är lika med integral Undre 1 Övre x Bas Bråk d t Över t SlutBråk
60$n2=2*$n+1;dollar sign n Base 2 equals 2 asterisk dollar sign n plus 1 semicolondollar n Bas 2 är lika med 2 gånger dollar n plus 1 semikolon
61n2n Base bold 2n Bas bold 2
62xefghcdabSub c d Sup a b Base x Sub e f Sup g hNed c d Upp a b Bas x Ned e f Upp g h
63xegfhcadbSub c d Sup a b Base x Sub e f Sup g hNed c d Upp a b Bas x Ned e f Upp g h
64T02upper T 0 squaredstort T 0 kvadrat
65T02upper T 0 squaredstort T 0 kvadrat
66T03upper T 0 cubedstort T 0 kubik
67T03upper T 0 cubedstort T 0 kubik
68Tn-12upper T Sub n minus 1 Sup 2stort T Ned n minus 1 Upp 2
69x'x primex apostrof
70f'''(y)=df''(y)dyf triple prime L p'ren y R p'ren equals Frac d f double prime L p'ren y R p'ren Over d y EndFracf trippel prim öppna y stäng är lika med Bråk d f dubbelt prim öppna y stäng Över d y SlutBråk
71ρ'=ρ+'+ρ-'rho prime equals rho prime Sub plus Base plus rho prime Sub minusrho apostrof är lika med rho apostrof Ned plus Bas plus rho apostrof Ned minus
72x10'x prime 10x apostrof 10
73Tn'upper T prime Sub nstort T apostrof Ned n
74xnynznxn+1yn+1zn+12 By 3 Matrix 1st Row 1st Column x Sup n 2nd Column y Sup n 3rd Column z Sup n 2nd Row 1st Column x Sup n plus 1 2nd Column y Sup n plus 1 3rd Column z Sup n plus 1 EndMatrix2 Gånger 3 Matris 1:a Rad 1:a Kolumn x Upp n 2:a Kolumn y Upp n 3:e Kolumn z Upp n 2:a Rad 1:a Kolumn x Upp n plus 1 2:a Kolumn y Upp n plus 1 3:e Kolumn z Upp n plus 1 SlutMatris
75xabx Sub a Base Sup bx Ned a Bas Upp b
76xbax Sup b Base Sub ax Upp b Bas Ned a
77log4bxlog Sup 4 Sup b Base xlogaritmen Upp 4 Upp b Bas x
78Tnayupper T Sub n Sub a Base ystort T Ned n Ned a Bas y
792Root 2 EndRootRot 2 SlutRot
80m+nRoot m plus n EndRootRot m plus n SlutRot
81x+ym+nIndex m plus n Root x plus y EndRootIndex m plus n Rot x plus y SlutRot
82xmn=xnm=xmn,x>0Index n Root x Sup m Base EndRoot equals L p'ren Index n Root x EndRoot R p'ren Sup m Base equals x Sup Frac m Over n EndFrac Base comma x greater than 0Index n Rot x Upp m Bas SlutRot är lika med öppna Index n Rot x SlutRot stäng Upp m Bas är lika med x Upp Bråk m Över n SlutBråk Bas komma x större än 0
83x3=x13Index 3 Root x EndRoot equals x Sup one thirdIndex 3 Rot x SlutRot är lika med x Upp en tredjedel
84x+1+y+1NestRoot Root x plus 1 EndRoot plus Root y plus 1 EndRoot NestEndRootNästRot Rot x plus 1 SlutRot plus Rot y plus 1 SlutRot NästSlutRot
85xmn=xnmNestIndex n NestRoot Index m Root x EndRoot NestEndRoot equals NestIndex m NestRoot Index n Root x EndRoot NestEndRootNästIndex n NästRot Index m Rot x SlutRot NästSlutRot är lika med NästIndex m NästRot Index n Rot x SlutRot NästSlutRot
86xe-2=xxxx543,xx Sup e minus 2 Base equals Nest3Root x NestTwiceIndex 3 NestTwiceRoot x NestIndex 4 NestRoot x Index 5 Root x ellipsis EndRoot NestEndRoot NestTwiceEndRoot Nest3EndRoot comma x element of double struck upper Rx Upp e minus 2 Bas är lika med Näst3Rot x NästDubbeltIndex 3 NästDubbeltRot x NästIndex 4 NästRot x Index 5 Rot x punkt punkt punkt SlutRot NästSlutRot NästDubbeltSlutRot Näst3SlutRot komma x tillhör stort R med dubbelstreck
872π=222+222+2+22Frac 2 Over pi EndFrac equals Frac Root 2 EndRoot Over 2 EndFrac Frac NestRoot 2 plus Root 2 EndRoot NestEndRoot Over 2 EndFrac Frac NestTwiceRoot 2 plus NestRoot 2 plus Root 2 EndRoot NestEndRoot NestTwiceEndRoot Over 2 EndFrac ellipsisBråk 2 Över pi SlutBråk är lika med Bråk Rot 2 SlutRot Över 2 SlutBråk Bråk NästRot 2 plus Rot 2 SlutRot NästSlutRot Över 2 SlutBråk Bråk NästDubbeltRot 2 plus NästRot 2 plus Rot 2 SlutRot NästSlutRot NästDubbeltSlutRot Över 2 SlutBråk punkt punkt punkt
885xy2y=52xFrac 5 x CrossOut y EndCrossOut Over 2 CrossOut y EndCrossOut EndFrac equals five halves xBråk 5 x Genomstruken y SlutGenomstruken Över 2 Genomstruken y SlutGenomstruken SlutBråk är lika med fem halva x
891218=122183=23Frac 12 Over 18 EndFrac equals Frac CrossOut 12 With 2 EndCrossOut Over CrossOut 18 With 3 EndCrossOut EndFrac equals two thirdsBråk 12 Över 18 SlutBråk är lika med Bråk Genomstruken 12 Med 2 SlutGenomstruken Över Genomstruken 18 Med 3 SlutGenomstruken SlutBråk är lika med två tredjedelar
901218=212318=23Frac 12 Over 18 EndFrac equals Frac CrossOut 12 With 2 EndCrossOut Over CrossOut 18 With 3 EndCrossOut EndFrac equals two thirdsBråk 12 Över 18 SlutBråk är lika med Bråk GenomStruken 12 Med 2 SlutGenomstruken Över GenomStruken 18 Med 3 SlutGenomstruken SlutBråk är lika med två tredjedelar
91x¨ModAbove x With two dotsModÖver x Med två punkter
92x+yModAbove x plus y With R arrowModÖver x plus y Med pil åt höger
93x^ModAbove x With caretModÖver x Med cirkumflex
94x˙ModBelow x With dotModUnder x Med punkt över
95x˜x overtildex övertilde
96x¯x overbarx överstreck
97y˜y undertildey undetilde
98x¯¯x overbar overbarx överstreck överstreck
99y¯¯__y overbar overbar underbar underbary överstreck överstreck understreck understreck
100a+b_*ModBelow Below ModBelow a plus b With bar With asteriskModUnder Under ModUnder a plus b Med streck Med gånger
101x+y˜¯ModAbove Above ModAbove x plus y With tilde With barModÖver Över ModÖver x plus y Med tilde Med streck
102n=1ansigma summation Underscript n equals 1 Overscript infinity Endscripts a Sub nsumma UnderSkrift n är lika med 1 ÖverSkrift oändlighet a Ned n
103x+y _a=5b=3ModBelow x plus y With bar Underscript a equals 5 UnderUnderscript b equals 3 EndscriptsModUnder x plus y Med streck UnderSkrift a är lika med 5 UnderUnderSkrift b är lika med 3
104x+y¯n=1m=2ModAbove x plus y With bar Overscript n equals 1 OverOverscript m equals 2 EndscriptsModÖver x plus y Med streck ÖverSkrift n är lika med 1 ÖverÖverSkrift m är lika med 2
105logbxlog Sub b Base xlogaritmen Ned b Bas x
106cosycosine ycosinus y
107sinxsine xsinus x
10860mihr×5,280ft1mi×1hr60min=5,280ftminFrac 60 CrossOut miles EndCrossOut Over CrossOut hours EndCrossOut EndFrac times Frac 5,280 feet Over 1 CrossOut miles EndCrossOut EndFrac times Frac 1 CrossOut hours EndCrossOut Over 60 minutes EndFrac equals Frac 5,280 feet Over minutes EndFracBråk 60 Genomstruken miles SlutGenomstruken Över Genomstruken timmar SlutGenomstruken SlutBråk gånger Bråk 5,280 fot Över 1 Genomstruken miles SlutGenomstruken SlutBråk gånger Bråk 1 Genomstruken timmar SlutGenomstruken Över 60 minuter SlutBråk är lika med Bråk 5,280 fot Över minuter SlutBråk
1091J=1kg·m2·s-21 joules equals 1 kilograms dot meters squared dot seconds Sup negative 21 joule är lika med 1 kg halvhög punkt meter kvadrat halvhög punkt sekunder Upp minus 2
110mm=100mcm=m1,000kmm meters equals 100 m centimeters equals Frac m Over 1,000 EndFrac kilometersm meter är lika med 100 m cm är lika med Bråk m Över 1,000 SlutBråk km
1111mi1.6km1 miles almost equals 1.6 kilometers1 miles är nästan lika med 1,6 km
1121in=2.54cm1 inches equals 2.54 centimeters1 tum är lika med 2,54 cm
113H2+F22HFhydrogenfluorinehydrogenfluorideLayout 1st Row 1st Column upper H 2 2nd Column plus 3rd Column upper F 2 4th Column R arrow 5th Column 2 upper H upper F 2nd Row 1st Column hydrogen 2nd Column Blank 3rd Column fluorine 4th Column Blank 5th Column hydrogen fluoride EndLayoutLayout 1:a Rad 1:a Kolumn stort H 2 2:a Kolumn plus 3:e Kolumn stort F 2 4:e Kolumn pil åt höger 5:e Kolumn 2 stort H stort F 2:a Rad 1:a Kolumn hydrogen 2:a Kolumn Tom 3:e Kolumn fluorine 4:e Kolumn Tom 5:e Kolumn hydrogen fluoride SlutLayout
114x=y<00y02yx equals Layout Enlarged L brace 1st Row 1st Column y less than 0 2nd Column 0 2nd Row 1st Column y greater than or equals 0 2nd Column 2 y EndLayoutx är lika med Layout Förstorad vänster klammer 1:a Rad 1:a Kolumn y mindre än 0 2:a Kolumn 0 2:a Rad 1:a Kolumn y större än eller lika med 0 2:a Kolumn 2 y SlutLayout
115x+ax+bx+cy+ay+by+cz+az+bz+c3 By 3 Matrix 1st Row 1st Column x plus a 2nd Column x plus b 3rd Column x plus c 2nd Row 1st Column y plus a 2nd Column y plus b 3rd Column y plus c 3rd Row 1st Column z plus a 2nd Column z plus b 3rd Column z plus c EndMatrix3 Gånger 3 Matris 1:a Rad 1:a Kolumn x plus a 2:a Kolumn x plus b 3:e Kolumn x plus c 2:a Rad 1:a Kolumn y plus a 2:a Kolumn y plus b 3:e Kolumn y plus c 3:e Rad 1:a Kolumn z plus a 2:a Kolumn z plus b 3:e Kolumn z plus c SlutMatris
116a+1bcd=(a+1)d-bc2 By 2 Determinant 1st Row 1st Column a plus 1 2nd Column b 2nd Row 1st Column c 2nd Column d EndDeterminant equals L p'ren a plus 1 R p'ren d minus b c2 Gånger 2 Determinant 1:a Rad 1:a Kolumn a plus 1 2:a Kolumn b 2:a Rad 1:a Kolumn c 2:a Kolumn d SlutDeterminant är lika med öppna a plus 1 stäng d minus b c
117abcd=ad-bc2 By 2 Determinant 1st Row a b 2nd Row c d EndDeterminant equals a d minus b c2 Gånger 2 Determinant 1:a Rad a b 2:a Rad c d SlutDeterminant är lika med a d minus b c
118xyBinomialOrMatrix x Choose y EndBinomialOrMatrixBinomEllerMatris x Välj y SlutBinomEllerMatris

Swedish Mathspeak Units tests. Locale: sv, Style: Verbose.

0in2inches squaredtum kvadrat
1s2seconds squaredsekunder kvadrat
2m2meters squaredmeter kvadrat
3in3inches cubedtum kubik
4s3seconds cubedsekunder kubik
5m3meters cubedmeter kubik
6in-1inches Superscript negative 1tum Upphöjt minus 1
7in-1mm-1inches Superscript negative 1 Baseline millimeters Superscript negative 1tum Upphöjt minus 1 Baslinje mm Upphöjt minus 1
8inmmStartFraction inches Over millimeters EndFractionStartBråk tum Över mm SlutBråk
9kmkilometerskm
10Aamperesamp
11Ωohmsohm
12kilohms
13°CCelsiuscelsius
14minminmin minutesminimum minuter
153km3 kilometers3 km
16km+skilometers plus secondskm plus sekunder
17km2kilometers squaredkm kvadrat
18m3meters cubedmeter kubik
19km4kilometers Superscript 4km Upphöjt 4
20m-1meters Superscript negative 1meter Upphöjt minus 1
21sm-1seconds meters Superscript negative 1sekunder meter Upphöjt minus 1
22sm-1StartFraction seconds Over meters EndFraction Superscript negative 1StartBråk sekunder Över meter SlutBråk Upphöjt minus 1
23sm-1StartFraction seconds Over meters EndFraction Superscript negative 1StartBråk sekunder Över meter SlutBråk Upphöjt minus 1
243m-13 meters Superscript negative 13 meter Upphöjt minus 1
25kmhStartFraction kilometers Over hours EndFractionStartBråk km Över timmar SlutBråk
26NkmhNewtons StartFraction kilometers Over hours EndFractionnewton StartBråk km Över timmar SlutBråk
27mkmStartFraction m Over kilometers EndFractionStartBråk m Över km SlutBråk
283kmh3 kilometers hours3 km timmar
29s3mkmhseconds 3 m kilometers hourssekunder 3 m km timmar
30kms23mkmhkilometers seconds squared 3 m kilometers hourskm sekunder kvadrat 3 m km timmar
313mkmhNs23 m kilometers hours StartFraction upper N Over seconds squared EndFraction3 m km timmar StartBråk stort N Över sekunder kvadrat SlutBråk
323mkmhNs23 m kilometers hours StartFraction Newtons Over seconds squared EndFraction3 m km timmar StartBråk newton Över sekunder kvadrat SlutBråk
334mm4 millimeters4 mm
341mm1 millimeters1 mm
354mm4 millimeters4 mm
361mm1 millimeters1 mm
37msmeters secondsmeter sekunder
38msm secondsm sekunder
39msmeters smeter s
40msmeters secondsmeter sekunder
41msm secondsm sekunder
42msmeters smeter s
43mslmeters seconds litersmeter sekunder liter
4463360in=63360in.=63360=63360inches=5280ft=5280ft.=5280=5280feet=1760yd=1760yd.=1760yards=1mi=1mi.=1mile63360 inches equals 63360 inches equals 63360 double prime equals 63360 inches equals 5280 feet equals 5280 feet equals 5280 prime equals 5280 feet equals 1760 yards equals 1760 yards equals 1760 yards equals 1 miles equals 1 miles equals 1 mile63360 tum är lika med 63360 tum är lika med 63360 dubbelt prim är lika med 63360 inches är lika med 5280 fot är lika med 5280 fot är lika med 5280 prim är lika med 5280 feet är lika med 1760 yards är lika med 1760 yards är lika med 1760 yards är lika med 1 miles är lika med 1 miles är lika med 1 mile
458000li=8000li.=8000links=320rd=320rd.=320rods=80ch=80ch.=80chains=8fur=8fur.=8furlongs=1mi=1mi.=1mile8000 links equals 8000 links equals 8000 links equals 320 rods equals 320 rods equals 320 rods equals 80 chains equals 80 chains equals 80 chains equals 8 furlongs equals 8 furlongs equals 8 furlongs equals 1 miles equals 1 miles equals 1 mile8000 links är lika med 8000 links är lika med 8000 links är lika med 320 rods är lika med 320 rods är lika med 320 rods är lika med 80 chains är lika med 80 chains är lika med 80 chains är lika med 8 furlongs är lika med 8 furlongs är lika med 8 furlongs är lika med 1 miles är lika med 1 miles är lika med 1 mile
4643560sq ft=43560sq. ft.=43560ft2=435602=43560square feet=4840sq yd=4840sq. yd.=4840yd2=4840square yards=160sq rd=160sq. rd.=160rd2=160square rods=1ac=1ac.=1acre=1640sq mi=1640sq. mi.=1640mi2=1640square miles43560 square feet equals 43560 square feet equals 43560 feet squared equals 43560 prime squared equals 43560 square feet equals 4840 square yards equals 4840 square yards equals 4840 yards squared equals 4840 square yards equals 160 square rods equals 160 square rods equals 160 rods squared equals 160 square rods equals 1 acres equals 1 acres equals 1 acre equals StartFraction 1 Over 640 EndFraction square miles equals StartFraction 1 Over 640 EndFraction square miles equals StartFraction 1 Over 640 EndFraction miles squared equals StartFraction 1 Over 640 EndFraction square miles43560 kvadrat fot är lika med 43560 kvadrat fot är lika med 43560 fot kvadrat är lika med 43560 prim kvadrat är lika med 43560 square feet är lika med 4840 kvadrat yards är lika med 4840 kvadrat yards är lika med 4840 yards kvadrat är lika med 4840 square yards är lika med 160 sq rd är lika med 160 sq. rd. är lika med 160 rods kvadrat är lika med 160 square rods är lika med 1 acres är lika med 1 acres är lika med 1 acre är lika med StartBråk 1 Över 640 SlutBråk kvadrat miles är lika med StartBråk 1 Över 640 SlutBråk kvadrat miles är lika med StartBråk 1 Över 640 SlutBråk miles kvadrat är lika med StartBråk 1 Över 640 SlutBråk square miles
4746656cu in=46656cu. in.=46656in3=466563=46656cubic inches=27cu ft=27cu. ft.=27ft3=273=27cubic feet=1cu yd=1cu. yd.=1yd3=1cubic yard46656 cubic inches equals 46656 cubic inches equals 46656 inches cubed equals 46656 double prime cubed equals 46656 cubic inches equals 27 cubic feet equals 27 cubic feet equals 27 feet cubed equals 27 prime cubed equals 27 cubic feet equals 1 cubic yards equals 1 cubic yards equals 1 yards cubed equals 1 cubic yard46656 kubik tum är lika med 46656 kubik tum är lika med 46656 tum kubik är lika med 46656 dubbelt prim kubik är lika med 46656 cubic inches är lika med 27 kubik fot är lika med 27 kubik fot är lika med 27 fot kubik är lika med 27 prim kubik är lika med 27 cubic feet är lika med 1 kubik yards är lika med 1 kubik yards är lika med 1 yards kubik är lika med 1 cubic yard
481024fl dr=1024fl. dr.=1024fluid drams=768tsp=768tsp.=768teaspoons=256Tbsp=256Tbsp.=256tablespoons=128fl oz=128fl. oz.=128fluid ounces=16cp=16cp.=16cups=8pt=8pt.=8pints=4qt=4qt.=4quarts=1gal=1gal.=1gallon1024 fluid drams equals 1024 fluid drams equals 1024 fluid drams equals 768 teaspoons equals 768 teaspoons equals 768 teaspoons equals 256 tablespoons equals 256 tablespoons equals 256 tablespoons equals 128 fluid ounces equals 128 fluid ounces equals 128 fluid ounces equals 16 cups equals 16 cups equals 16 cups equals 8 pints equals 8 pints equals 8 pints equals 4 quarts equals 4 quarts equals 4 quarts equals 1 gallons equals 1 gallons equals 1 gallon1024 fluid drams är lika med 1024 fluid drams är lika med 1024 fluid drams är lika med 768 teskedar är lika med 768 teskedar är lika med 768 teaspoons är lika med 256 matskedar är lika med 256 matskedar är lika med 256 tablespoons är lika med 128 fluid ounces är lika med 128 fluid ounces är lika med 128 fluid ounces är lika med 16 koppar är lika med 16 koppar är lika med 16 cups är lika med 8 pints är lika med 8 pints är lika med 8 pints är lika med 4 quarts är lika med 4 quarts är lika med 4 quarts är lika med 1 gallons är lika med 1 gallons är lika med 1 gallon
49256dr=256dr.=256drams=16oz=16oz.=16ounces=1#=1lb=1lb.=1pounds=100cwt=100cwt.=100hundredweights=2000tons256 drams equals 256 drams equals 256 drams equals 16 ounces equals 16 ounces equals 16 ounces equals 1 # equals 1 pounds equals 1 pounds equals 1 pounds equals 100 hundredweights equals 100 hundredweights equals 100 hundredweights equals 2000 tons256 drams är lika med 256 drams är lika med 256 drams är lika med 16 uns är lika med 16 uns är lika med 16 ounces är lika med 1 # är lika med 1 skålpund är lika med 1 skålpund är lika med 1 pounds är lika med 100 centner är lika med 100 centner är lika med 100 hundredweights är lika med 2000 tons
5063360in=63360in.=63360=63360inches=5280ft=5280ft.=5280=5280feet=1760yd=1760yd.=1760yards=1mi=1mi.=1mile63360 inches equals 63360 inches equals 63360 double prime equals 63360 inches equals 5280 feet equals 5280 feet equals 5280 prime equals 5280 feet equals 1760 yards equals 1760 yards equals 1760 yards equals 1 miles equals 1 miles equals 1 mile63360 tum är lika med 63360 tum är lika med 63360 dubbelt prim är lika med 63360 inches är lika med 5280 fot är lika med 5280 fot är lika med 5280 prim är lika med 5280 feet är lika med 1760 yards är lika med 1760 yards är lika med 1760 yards är lika med 1 miles är lika med 1 miles är lika med 1 mile
511J=1kg·m2·s-21 joules equals 1 kilograms dot meters squared dot seconds Superscript negative 21 joule är lika med 1 kg halvhög punkt meter kvadrat halvhög punkt sekunder Upphöjt minus 2
521J=1kgm2s-21 joules equals 1 kilograms meters squared seconds Superscript negative 21 joule är lika med 1 kg meter kvadrat sekunder Upphöjt minus 2
531J=1·kg·m2·s-21 joules equals 1 kilograms meters squared seconds Superscript negative 21 joule är lika med 1 kg meter kvadrat sekunder Upphöjt minus 2
54in3inches cubedtum kubik
55kmkgs2JStartFraction kilometers kilograms seconds squared Over joules EndFractionStartBråk km kg sekunder kvadrat Över joule SlutBråk
563km1kgs2JStartFraction 3 kilometers 1 kilograms seconds squared Over joules EndFractionStartBråk 3 km 1 kg sekunder kvadrat Över joule SlutBråk
571kmkgs2JStartFraction 1 kilometers kilograms seconds squared Over joules EndFractionStartBråk 1 km kg sekunder kvadrat Över joule SlutBråk
581kmkgs25JStartFraction 1 kilometers kilograms seconds squared Over 5 joules EndFractionStartBråk 1 km kg sekunder kvadrat Över 5 joule SlutBråk
59kmkilometerskm
603kmkgs2J3 kilometers kilograms seconds squared joules3 km kg sekunder kvadrat joule
613kmkgs2J3 kilometers kilograms seconds squared joules3 km kg sekunder kvadrat joule
623km4kgs2J3 kilometers 4 kilograms seconds squared joules3 km 4 kg sekunder kvadrat joule
633km1kgs2J3 kilometers 1 kilograms seconds squared joules3 km 1 kg sekunder kvadrat joule
641kms+2kms+0kms+akms+1 kilometers seconds plus 2 kilometers seconds plus 0 kilometers seconds plus a kilometers seconds plus1 km sekunder plus 2 km sekunder plus 0 km sekunder plus a km sekunder plus
651km+2km+0km+akm1 kilometers plus 2 kilometers plus 0 kilometers plus a kilometers1 km plus 2 km plus 0 km plus a km
66123kg1 and two thirds kilograms1 och två tredjedelar kg
67123kgkm1 and two thirds kilograms kilometers1 och två tredjedelar kg km
681km2kgkm1 kilometers 2 kilograms kilometers1 km 2 kg km
691kmkgs+2kmkgs+0kmkgs+akmkgs+1 kilometers kilograms seconds plus 2 kilometers kilograms seconds plus 0 kilometers kilograms seconds plus a kilometers kilograms seconds plus1 km kg sekunder plus 2 km kg sekunder plus 0 km kg sekunder plus a km kg sekunder plus
701$1 dollars1 dollar
71$1dollars 1dollar 1
72$dollarsdollar
73$dollarsdollar
742$2 dollars2 dollar
75$2dollars 2dollar 2
761$+2$+0$+a$1 dollars plus 2 dollars plus 0 dollars plus a dollars1 dollar plus 2 dollar plus 0 dollar plus a dollar
771$+$2+0$+$a1 dollars plus dollars 2 plus 0 dollars plus dollars a1 dollar plus dollar 2 plus 0 dollar plus dollar a
781+2+0+a1 euros plus 2 euros plus 0 euros plus a euros1 euro plus 2 euro plus 0 euro plus a euro
791+2+0+a1 pounds plus 2 pounds plus 0 pounds plus a pounds1 pund plus 2 pund plus 0 pund plus a pund

Swedish Mathspeak Units tests. Locale: sv, Style: Brief.

0in2inches squaredtum kvadrat
1s2seconds squaredsekunder kvadrat
2m2meters squaredmeter kvadrat
3in3inches cubedtum kubik
4s3seconds cubedsekunder kubik
5m3meters cubedmeter kubik
6in-1inches Sup negative 1tum Upp minus 1
7in-1mm-1inches Sup negative 1 Base millimeters Sup negative 1tum Upp minus 1 Bas mm Upp minus 1
8inmmStartFrac inches Over millimeters EndFracStartBråk tum Över mm SlutBråk

Swedish Mathspeak Units tests. Locale: sv, Style: Superbrief.

0in2inches squaredtum kvadrat
1s2seconds squaredsekunder kvadrat
2m2meters squaredmeter kvadrat
3in3inches cubedtum kubik
4s3seconds cubedsekunder kubik
5m3meters cubedmeter kubik
6in-1inches Sup negative 1tum Upp minus 1
7in-1mm-1inches Sup negative 1 Base millimeters Sup negative 1tum Upp minus 1 Bas mm Upp minus 1
8inmmFrac inches Over millimeters EndFracBråk tum Över mm SlutBråk