Nynorsk Mathspeak Font tests. Locale: nn, Style: Verbose.

0Aupper Astor bokstav A
1upper Astor bokstav A
2𝐀bold upper Afeit stor bokstav A
3𝐴upper Astor bokstav A
4𝑨bold italic upper Afeit kursiv stor bokstav A
5𝒜script upper Ascript stor bokstav A
6𝓐bold script upper Afeit stor bokstav A
7𝔄German upper Agotisk stor bokstav A
8𝔸double struck upper Adouble-struck stor bokstav A
9𝕬bold German upper Afeit gotisk stor bokstav A
10𝖠sans serif upper Autan seriffar stor bokstav A
11𝗔sans serif bold upper Autan seriffar feit stor bokstav A
12𝘈sans serif italic upper Autan seriffar kursiv stor bokstav A
13𝘼sans serif bold italic upper Autan seriffar feit kursiv stor bokstav A
14𝙰monospace upper Asmal stor bokstav A
15Αupper Alphastor bokstav Alfa
16𝚨bold upper Alphafeit stor bokstav Alfa
17𝛢upper Alphastor bokstav Alfa
18𝜜bold italic upper Alphafeit kursiv stor bokstav Alfa
19𝝖sans serif bold upper Alphautan seriffar feit stor bokstav Alfa
20𝞐sans serif bold italic upper Alphautan seriffar feit kursiv stor bokstav Alfa
21aaa
22aa
23𝐚bold afeit a
24𝑎aa
25𝒂bold italic afeit kursiv a
26𝒶script ascript a
27𝓪bold script afeit a
28𝔞German agotisk a
29𝕒double struck adouble-struck a
30𝖆bold German afeit gotisk a
31𝖺sans serif autan seriffar a
32𝗮sans serif bold autan seriffar feit a
33𝘢sans serif italic autan seriffar kursiv a
34𝙖sans serif bold italic autan seriffar feit kursiv a
35𝚊monospace asmal a
36αalphaalfa
37𝛂bold alphafeit alfa
38𝛼alphaalfa
39𝜶bold italic alphafeit kursiv alfa
40𝝰sans serif bold alphautan seriffar feit alfa
41𝞪sans serif bold italic alphautan seriffar feit kursiv alfa
42Anormal upper Anormal stor bokstav A
43Abold upper Afeit stor bokstav A
44Aupper Astor bokstav A
45Abold italic upper Afeit kursiv stor bokstav A
46Ascript upper Ascript stor bokstav A
47Abold script upper Afeit stor bokstav A
48AGerman upper Agotisk stor bokstav A
49Adouble struck upper Adouble-struck stor bokstav A
50Abold German upper Afeit gotisk stor bokstav A
51Asans serif upper Autan seriffar stor bokstav A
52Asans serif bold upper Autan seriffar feit stor bokstav A
53Asans serif italic upper Autan seriffar kursiv stor bokstav A
54Asans serif bold italic upper Autan seriffar feit kursiv stor bokstav A
55Amonospace upper Asmal stor bokstav A
56Acalligraphic upper Akalligrafisk stor bokstav A
57Acalligraphic bold upper Akalligrafisk feit stor bokstav A
58Acalligraphic upper Akalligrafisk stor bokstav A
59Acalligraphic bold upper Akalligrafisk feit stor bokstav A
60Aupper Astor bokstav A
61Αnormal upper Alphanormal stor bokstav Alfa
62Αbold upper Alphafeit stor bokstav Alfa
63Αupper Alphastor bokstav Alfa
64Αbold italic upper Alphafeit kursiv stor bokstav Alfa
65Αsans serif bold upper Alphautan seriffar feit stor bokstav Alfa
66Αsans serif bold italic upper Alphautan seriffar feit kursiv stor bokstav Alfa
67anormal anormal a
68abold afeit a
69aaa
70abold italic afeit kursiv a
71ascript ascript a
72abold script afeit a
73aGerman agotisk a
74adouble struck adouble-struck a
75abold German afeit gotisk a
76asans serif autan seriffar a
77asans serif bold autan seriffar feit a
78asans serif italic autan seriffar kursiv a
79asans serif bold italic autan seriffar feit kursiv a
80amonospace asmal a
81αnormal alphanormal alfa
82αbold alphafeit alfa
83αalphaalfa
84αbold italic alphafeit kursiv alfa
85αsans serif bold alphautan seriffar feit alfa
86αsans serif bold italic alphautan seriffar feit kursiv alfa
87Anormal upper Anormal stor bokstav A
88normal upper Anormal stor bokstav A
89𝐀bold upper Afeit stor bokstav A
90𝐴upper Astor bokstav A
91𝑨bold italic upper Afeit kursiv stor bokstav A
92𝒜script upper Ascript stor bokstav A
93𝓐bold script upper Afeit stor bokstav A
94𝔄German upper Agotisk stor bokstav A
95𝔸double struck upper Adouble-struck stor bokstav A
96𝕬bold German upper Afeit gotisk stor bokstav A
97𝖠sans serif upper Autan seriffar stor bokstav A
98𝗔sans serif bold upper Autan seriffar feit stor bokstav A
99𝘈sans serif italic upper Autan seriffar kursiv stor bokstav A
100𝘼sans serif bold italic upper Autan seriffar feit kursiv stor bokstav A
101𝙰monospace upper Asmal stor bokstav A
102Αnormal upper Alphanormal stor bokstav Alfa
103𝚨bold upper Alphafeit stor bokstav Alfa
104𝛢upper Alphastor bokstav Alfa
105𝜜bold italic upper Alphafeit kursiv stor bokstav Alfa
106𝝖sans serif bold upper Alphautan seriffar feit stor bokstav Alfa
107𝞐sans serif bold italic upper Alphautan seriffar feit kursiv stor bokstav Alfa
108anormal anormal a
109normal anormal a
110𝐚bold afeit a
111𝑎aa
112𝒂bold italic afeit kursiv a
113𝒶script ascript a
114𝓪bold script afeit a
115𝔞German agotisk a
116𝕒double struck adouble-struck a
117𝖆bold German afeit gotisk a
118𝖺sans serif autan seriffar a
119𝗮sans serif bold autan seriffar feit a
120𝘢sans serif italic autan seriffar kursiv a
121𝙖sans serif bold italic autan seriffar feit kursiv a
122𝚊monospace asmal a
123αnormal alphanormal alfa
124𝛂bold alphafeit alfa
125𝛼alphaalfa
126𝜶bold italic alphafeit kursiv alfa
127𝝰sans serif bold alphautan seriffar feit alfa
128𝞪sans serif bold italic alphautan seriffar feit kursiv alfa
129000
13000
131𝟎bold 0feit 0
132𝟘double struck 0double-struck 0
133𝟢sans serif 0utan seriffar 0
134𝟬sans serif bold 0utan seriffar feit 0
135𝟶monospace 0smal 0
136000
1370bold 0feit 0
1380italic 0kursiv 0
1390bold italic 0feit kursiv 0
1400script 0script 0
1410bold script 0feit 0
1420German 0gotisk 0
1430double struck 0double-struck 0
1440bold German 0feit gotisk 0
1450sans serif 0utan seriffar 0
1460sans serif italic 0utan seriffar kursiv 0
1470sans serif bold italic 0utan seriffar feit kursiv 0
1480monospace 0smal 0
149000
150fullwidth 0bred 0
151𝟎bold 0feit 0
152𝟘double struck 0double-struck 0
153𝟢sans serif 0utan seriffar 0
154𝟬sans serif bold 0utan seriffar feit 0
155𝟶monospace 0smal 0
156script lscript skript-l
157script upper Pscript skript-P
158double struck pidouble-struck dobbelstrek pi
159double struck gammadouble-struck dobbelstrek gamma
160double struck upper Gammadouble-struck dobbelstrek stor gamma
161double struck upper Pidouble-struck dobbelstrek stor pi
162double struck sigma summationdouble-struck dobbelstrek sigma sum
163double struck italic upper Ddouble-struck-italic dobbelstrek stor kursiv D
164double struck italic ddouble-struck-italic dobbelstrek kursiv d
165double struck italic edouble-struck-italic dobbelstrek kursiv e
166double struck italic idouble-struck-italic dobbelstrek kursiv i
167double struck italic jdouble-struck-italic dobbelstrek kursiv j
168𝚤dotless ii utan prikk
169𝚥dotless jj utan prikk