Bokmal Mathspeak Font tests. Locale: nb, Style: Verbose.

0Aupper Astor bokstav A
1upper Astor bokstav A
2𝐀bold upper Afet stor bokstav A
3𝐴upper Astor bokstav A
4𝑨bold italic upper Afet kursiv stor bokstav A
5𝒜script upper Ascript stor bokstav A
6𝓐bold script upper Afet stor bokstav A
7𝔄German upper Agotisk stor bokstav A
8𝔸double struck upper Adouble-struck stor bokstav A
9𝕬bold German upper Afet gotisk stor bokstav A
10𝖠sans serif upper Auten seriffer stor bokstav A
11𝗔sans serif bold upper Auten seriffer fet stor bokstav A
12𝘈sans serif italic upper Auten seriffer kursiv stor bokstav A
13𝘼sans serif bold italic upper Auten seriffer fet kursiv stor bokstav A
14𝙰monospace upper Asmal stor bokstav A
15Αupper Alphastor bokstav Alfa
16𝚨bold upper Alphafet stor bokstav Alfa
17𝛢upper Alphastor bokstav Alfa
18𝜜bold italic upper Alphafet kursiv stor bokstav Alfa
19𝝖sans serif bold upper Alphauten seriffer fet stor bokstav Alfa
20𝞐sans serif bold italic upper Alphauten seriffer fet kursiv stor bokstav Alfa
21aaa
22aa
23𝐚bold afet a
24𝑎aa
25𝒂bold italic afet kursiv a
26𝒶script ascript a
27𝓪bold script afet a
28𝔞German agotisk a
29𝕒double struck adouble-struck a
30𝖆bold German afet gotisk a
31𝖺sans serif auten seriffer a
32𝗮sans serif bold auten seriffer fet a
33𝘢sans serif italic auten seriffer kursiv a
34𝙖sans serif bold italic auten seriffer fet kursiv a
35𝚊monospace asmal a
36αalphaalfa
37𝛂bold alphafet alfa
38𝛼alphaalfa
39𝜶bold italic alphafet kursiv alfa
40𝝰sans serif bold alphauten seriffer fet alfa
41𝞪sans serif bold italic alphauten seriffer fet kursiv alfa
42Anormal upper Anormal stor bokstav A
43Abold upper Afet stor bokstav A
44Aupper Astor bokstav A
45Abold italic upper Afet kursiv stor bokstav A
46Ascript upper Ascript stor bokstav A
47Abold script upper Afet stor bokstav A
48AGerman upper Agotisk stor bokstav A
49Adouble struck upper Adouble-struck stor bokstav A
50Abold German upper Afet gotisk stor bokstav A
51Asans serif upper Auten seriffer stor bokstav A
52Asans serif bold upper Auten seriffer fet stor bokstav A
53Asans serif italic upper Auten seriffer kursiv stor bokstav A
54Asans serif bold italic upper Auten seriffer fet kursiv stor bokstav A
55Amonospace upper Asmal stor bokstav A
56Acalligraphic upper Akalligrafisk stor bokstav A
57Acalligraphic bold upper Akalligrafisk fet stor bokstav A
58Acalligraphic upper Akalligrafisk stor bokstav A
59Acalligraphic bold upper Akalligrafisk fet stor bokstav A
60Aupper Astor bokstav A
61Αnormal upper Alphanormal stor bokstav Alfa
62Αbold upper Alphafet stor bokstav Alfa
63Αupper Alphastor bokstav Alfa
64Αbold italic upper Alphafet kursiv stor bokstav Alfa
65Αsans serif bold upper Alphauten seriffer fet stor bokstav Alfa
66Αsans serif bold italic upper Alphauten seriffer fet kursiv stor bokstav Alfa
67anormal anormal a
68abold afet a
69aaa
70abold italic afet kursiv a
71ascript ascript a
72abold script afet a
73aGerman agotisk a
74adouble struck adouble-struck a
75abold German afet gotisk a
76asans serif auten seriffer a
77asans serif bold auten seriffer fet a
78asans serif italic auten seriffer kursiv a
79asans serif bold italic auten seriffer fet kursiv a
80amonospace asmal a
81αnormal alphanormal alfa
82αbold alphafet alfa
83αalphaalfa
84αbold italic alphafet kursiv alfa
85αsans serif bold alphauten seriffer fet alfa
86αsans serif bold italic alphauten seriffer fet kursiv alfa
87Anormal upper Anormal stor bokstav A
88normal upper Anormal stor bokstav A
89𝐀bold upper Afet stor bokstav A
90𝐴upper Astor bokstav A
91𝑨bold italic upper Afet kursiv stor bokstav A
92𝒜script upper Ascript stor bokstav A
93𝓐bold script upper Afet stor bokstav A
94𝔄German upper Agotisk stor bokstav A
95𝔸double struck upper Adouble-struck stor bokstav A
96𝕬bold German upper Afet gotisk stor bokstav A
97𝖠sans serif upper Auten seriffer stor bokstav A
98𝗔sans serif bold upper Auten seriffer fet stor bokstav A
99𝘈sans serif italic upper Auten seriffer kursiv stor bokstav A
100𝘼sans serif bold italic upper Auten seriffer fet kursiv stor bokstav A
101𝙰monospace upper Asmal stor bokstav A
102Αnormal upper Alphanormal stor bokstav Alfa
103𝚨bold upper Alphafet stor bokstav Alfa
104𝛢upper Alphastor bokstav Alfa
105𝜜bold italic upper Alphafet kursiv stor bokstav Alfa
106𝝖sans serif bold upper Alphauten seriffer fet stor bokstav Alfa
107𝞐sans serif bold italic upper Alphauten seriffer fet kursiv stor bokstav Alfa
108anormal anormal a
109normal anormal a
110𝐚bold afet a
111𝑎aa
112𝒂bold italic afet kursiv a
113𝒶script ascript a
114𝓪bold script afet a
115𝔞German agotisk a
116𝕒double struck adouble-struck a
117𝖆bold German afet gotisk a
118𝖺sans serif auten seriffer a
119𝗮sans serif bold auten seriffer fet a
120𝘢sans serif italic auten seriffer kursiv a
121𝙖sans serif bold italic auten seriffer fet kursiv a
122𝚊monospace asmal a
123αnormal alphanormal alfa
124𝛂bold alphafet alfa
125𝛼alphaalfa
126𝜶bold italic alphafet kursiv alfa
127𝝰sans serif bold alphauten seriffer fet alfa
128𝞪sans serif bold italic alphauten seriffer fet kursiv alfa
129000
13000
131𝟎bold 0fet 0
132𝟘double struck 0double-struck 0
133𝟢sans serif 0uten seriffer 0
134𝟬sans serif bold 0uten seriffer fet 0
135𝟶monospace 0smal 0
136000
1370bold 0fet 0
1380italic 0kursiv 0
1390bold italic 0fet kursiv 0
1400script 0script 0
1410bold script 0fet 0
1420German 0gotisk 0
1430double struck 0double-struck 0
1440bold German 0fet gotisk 0
1450sans serif 0uten seriffer 0
1460sans serif italic 0uten seriffer kursiv 0
1470sans serif bold italic 0uten seriffer fet kursiv 0
1480monospace 0smal 0
149000
150fullwidth 0bred 0
151𝟎bold 0fet 0
152𝟘double struck 0double-struck 0
153𝟢sans serif 0uten seriffer 0
154𝟬sans serif bold 0uten seriffer fet 0
155𝟶monospace 0smal 0
156script lscript skript-l
157script upper Pscript skript-P
158double struck pidouble-struck dobbelstrek pi
159double struck gammadouble-struck dobbelstrek gamma
160double struck upper Gammadouble-struck dobbelstrek stor gamma
161double struck upper Pidouble-struck dobbelstrek stor pi
162double struck sigma summationdouble-struck dobbelstrek sigma sum
163double struck italic upper Ddouble-struck-italic dobbelstrek stor kursiv D
164double struck italic ddouble-struck-italic dobbelstrek kursiv d
165double struck italic edouble-struck-italic dobbelstrek kursiv e
166double struck italic idouble-struck-italic dobbelstrek kursiv i
167double struck italic jdouble-struck-italic dobbelstrek kursiv j
168𝚤dotless ii uten prikk
169𝚥dotless jj uten prikk