Bokmal Clearspeak Issues tests. Locale: nb, Style: Verbose.

0532245 and, 3 over 2245 og, 3 delt på 224
15345 and three fourths5 og tre fjerde
2t2e4number t 2 e 4tall t 2 e 4
3#FF0000number number sign F F 0 0 0 0tall talltegn F F 0 0 0 0
4#FFFFnumber number sign F F F Ftall talltegn F F F F
5partial differentialpartiellderivert
6x!x factorialx fakultet
7--xnegative negative xminus minus x
8++xplus plus xpluss pluss x
9sinsinxsine sine xsinus sinus x
10xpartial differential partial differential xpartiellderivert partiellderivert x
11(2x2+2y2)|φ (x+iy)|2=0open paren, the fraction with numerator partial differential squared, and denominator partial differential x squared, plus, the fraction with numerator partial differential squared, and denominator partial differential y squared, close paren, times, the absolute value of phi times, open paren, x plus normal i, y, close paren, squared equals 0venstre parentes, brøk med teller partiellderivert kvadrat, og nevner partiellderivert x kvadrat, pluss, brøk med teller partiellderivert kvadrat, og nevner partiellderivert y kvadrat, høyre parentes, ganger, den absolutte verdien av pi ganger, venstre parentes, x pluss normal i y, høyre parentes, kvadrat er lik 0
124mm4 millimeters4 mm
131mm1 millimeter1 mm
144mm4 millimeters4 mm
151mm1 millimeter1 mm
169÷39×39 divided by 3 is not equal to 9 times 39 delt på 3 er ikke lik 9 gangetegn 3
179÷39 divided by 39 delt på 3
189/39×39 divided by 3 is not equal to 9 times 39 delt på 3 er ikke lik 9 gangetegn 3
199/39 divided by 39 delt på 3