Danish Mathspeak tests for achieving full coverage. Locale: da, Style: Verbose.

0α2alpha Baseline 2alfa Grundlinje 2
12normal first transfinite cardinal Baseline 2første transfinitte kardinaltal normal Grundlinje 2
2α2alpha Baseline bold 2alfa Grundlinje bold 2
32normal first transfinite cardinal Baseline bold 2første transfinitte kardinaltal normal Grundlinje bold 2
4α¯alpha overbaralfa overstreg
5¯normal first transfinite cardinal overbarførste transfinitte kardinaltal normal overstreg
6α¯alpha underbaralfa understreg
7¯normal first transfinite cardinal underbarførste transfinitte kardinaltal normal understreg
8α~alpha overtildealfa overtilde
9~normal first transfinite cardinal overtildeførste transfinitte kardinaltal normal overtilde
10α~alpha undertildealfa undertilde
11~normal first transfinite cardinal undertildeførste transfinitte kardinaltal normal undertilde
12{}empty setden tomme mængde
13{a}StartSet a EndSetStartMængde a SlutMængde
14{a,b}StartSet a comma b EndSetStartMængde a komma b SlutMængde
15{a,b}StartSet a comma b EndSetStartMængde a komma b SlutMængde
16double struck upper Cstort C dobbeltstreget
17lim _a=5b=3ModifyingBelow limit With bar Underscript a equals 5 Endscripts Underscript b equals 3 EndscriptsSymbolUnder grænseværdi Med understreget Undertekst a lig med 5 Undertekst b lig med 3
18limn2xlimit Underscript n Overscript 2 Endscripts Overscript x Endscriptsgrænseværdi Undertekst n Overtekst 2 Overtekst x
19aStartLayout 1st Row a 2nd Row Blank EndLayoutStartLayout 1. Række a 2. Række Blank SlutLayout
20c1h4-2s12Tc2h4-2sc 1 h Subscript 4 minus 2 s Baseline less than or equals StartFraction 1 Over 2 upper T EndFraction less than or equals c 2 h Subscript 4 minus 2 sc 1 h Sænket 4 minus 2 s Grundlinje mindre end eller lig med Start Brøk 1 Over 2 stort T Slut Brøk mindre end eller lig med c 2 h Sænket 4 minus 2 s
21c1h4-2s12T=c2h4-2sc 1 h Subscript 4 minus 2 s Baseline less than or equals StartFraction 1 Over 2 upper T EndFraction equals c 2 h Subscript 4 minus 2 sc 1 h Sænket 4 minus 2 s Grundlinje mindre end eller lig med Start Brøk 1 Over 2 stort T Slut Brøk lig med c 2 h Sænket 4 minus 2 s

Danish Mathspeak tests for achieving full coverage. Locale: da, Style: Brief.

0α2alpha Base 2alfa Grund 2
12normal first transfinite cardinal Base 2første transfinitte kardinaltal normal Grund 2
2α2alpha Base bold 2alfa Grund bold 2
32normal first transfinite cardinal Base bold 2første transfinitte kardinaltal normal Grund bold 2
4{}empty setden tomme mængde
5{a}StartSet a EndSetStartMængde a SlutMængde
6{a,b}StartSet a comma b EndSetStartMængde a komma b SlutMængde
7{a,b}StartSet a comma b EndSetStartMængde a komma b SlutMængde
8c1h4-2s12Tc2h4-2sc 1 h Sub 4 minus 2 s Base less than or equals StartFrac 1 Over 2 upper T EndFrac less than or equals c 2 h Sub 4 minus 2 sc 1 h Sænket 4 minus 2 s Basis mindre end eller lig med Start Brøk 1 Over 2 stort T Slut Brøk mindre end eller lig med c 2 h Sænket 4 minus 2 s
9c1h4-2s12T=c2h4-2sc 1 h Sub 4 minus 2 s Base less than or equals StartFrac 1 Over 2 upper T EndFrac equals c 2 h Sub 4 minus 2 sc 1 h Sænket 4 minus 2 s Basis mindre end eller lig med Start Brøk 1 Over 2 stort T Slut Brøk lig med c 2 h Sænket 4 minus 2 s

Danish Mathspeak tests for achieving full coverage. Locale: da, Style: Superbrief.

0α2alpha Base 2alfa Grund 2
12normal first transfinite cardinal Base 2første transfinitte kardinaltal normal Grund 2
2α2alpha Base bold 2alfa Grund bold 2
32normal first transfinite cardinal Base bold 2første transfinitte kardinaltal normal Grund bold 2
4{}empty setden tomme mængde
5{a}Set a EndSetMængde a SlutMængde
6{a,b}Set a comma b EndSetMængde a komma b SlutMængde
7{a,b}Set a comma b EndSetMængde a komma b SlutMængde
8c1h4-2s12Tc2h4-2sc 1 h Sub 4 minus 2 s Base less than or equals Frac 1 Over 2 upper T EndFrac less than or equals c 2 h Sub 4 minus 2 sc 1 h Sænket 4 minus 2 s Basis mindre end eller lig med Brøk 1 Over 2 stort T SlutBrøk mindre end eller lig med c 2 h Sænket 4 minus 2 s
9c1h4-2s12T=c2h4-2sc 1 h Sub 4 minus 2 s Base less than or equals Frac 1 Over 2 upper T EndFrac equals c 2 h Sub 4 minus 2 sc 1 h Sænket 4 minus 2 s Basis mindre end eller lig med Brøk 1 Over 2 stort T SlutBrøk lig med c 2 h Sænket 4 minus 2 s

Danish Mathspeak Issues 1. Locale: da, Style: Verbose.

0|a|StartAbsoluteValue a EndAbsoluteValueStartNumeriskVærdi a SlutNumeriskVærdi
1aStartAbsoluteValue a EndAbsoluteValueStartNumeriskVærdi a SlutNumeriskVærdi
2-518negative five eighteenthsnegativ fem attendedele
330°30 degree30 grader
4SiO2+6HFH2SiF6+2H2Oupper S i normal upper O 2 plus 6 normal upper H normal upper F right arrow normal upper H 2 upper S i normal upper F 6 plus 2 normal upper H 2 normal upper Ostort S I stort O normal 2 plustegn 6 stort H normal stort F normal højrevendt pil stort H normal 2 stort S I stort F normal 6 plustegn 2 stort H normal 2 stort O normal
5(a)2left parenthesis a right parenthesis squaredvenstre parantes a højre parantes kvadreret
6(-x2/2)left parenthesis minus x squared slash 2 right parenthesisvenstre parantes minus x kvadreret skråstreg 2 højre parantes
7c1h4-2s12Tc2h4-2sc 1 h Superscript 4 minus 2 s Baseline less than or equals StartFraction 1 Over 2 upper T EndFraction less than or equals c 2 h Superscript 4 minus 2 sc 1 h Hævet 4 minus 2 s Grundlinje mindre end eller lig med Start Brøk 1 Over 2 stort T Slut Brøk mindre end eller lig med c 2 h Hævet 4 minus 2 s
8c1h4-2s12T=c2h4-2sc 1 h Superscript 4 minus 2 s Baseline less than or equals StartFraction 1 Over 2 upper T EndFraction equals c 2 h Superscript 4 minus 2 sc 1 h Hævet 4 minus 2 s Grundlinje mindre end eller lig med Start Brøk 1 Over 2 stort T Slut Brøk lig med c 2 h Hævet 4 minus 2 s
9hs12Thsh Subscript s Baseline less than or equals StartFraction 1 Over 2 upper T EndFraction less than or equals h Subscript sh Sænket s Grundlinje mindre end eller lig med Start Brøk 1 Over 2 stort T Slut Brøk mindre end eller lig med h Sænket s
10hs12T=hsh Subscript s Baseline less than or equals StartFraction 1 Over 2 upper T EndFraction equals h Subscript sh Sænket s Grundlinje mindre end eller lig med Start Brøk 1 Over 2 stort T Slut Brøk lig med h Sænket s
11hst12Thsth Subscript s Superscript t Baseline less than or equals StartFraction 1 Over 2 upper T EndFraction less than or equals h Subscript s Superscript th Sænket s Hævet t Grundlinje mindre end eller lig med Start Brøk 1 Over 2 stort T Slut Brøk mindre end eller lig med h Sænket s Hævet t
12hst12T=hsth Subscript s Superscript t Baseline less than or equals StartFraction 1 Over 2 upper T EndFraction equals h Subscript s Superscript th Sænket s Hævet t Grundlinje mindre end eller lig med Start Brøk 1 Over 2 stort T Slut Brøk lig med h Sænket s Hævet t
13area of trianglearea of square=1 unit216 units3StartFraction area of triangle Over area of square EndFraction equals StartFraction 1 unit squared Over 16 units cubed EndFractionStart Brøk area of triangle Over area of square Slut Brøk lig med Start Brøk 1 unit kvadreret Over 16 units i tredje Slut Brøk
14area of triangle area of square1 1 unit2 16 units3area of triangle area of square Superscript 1 Baseline 1 unit Superscript 2 Baseline 16 units Superscript 3area of triangle area of square Hævet 1 Grundlinje 1 unit Hævet 2 Grundlinje 16 units Hævet 3
15area of triangle2area of triangle Superscript 2area of triangle Hævet 2
16(1)abStartLayout 1st Row with Label left parenthesis 1 right parenthesis EndLabel 1st Column a 2nd Column b EndLayoutStartLayout 1. Række med Label venstre parantes 1 højre parantes SlutLabel 1. Kolonne a 2. Kolonne b SlutLayout
17(1)aStartLayout 1st Row with Label left parenthesis 1 right parenthesis EndLabel a EndLayoutStartLayout 1. Række med Label venstre parantes 1 højre parantes SlutLabel a SlutLayout
18(1)StartLayout 1st Row with Label left parenthesis 1 right parenthesis EndLabel Blank EndLayoutStartLayout 1. Række med Label venstre parantes 1 højre parantes SlutLabel Blank SlutLayout
19StartLayout 1st Row Blank EndLayoutStartLayout 1. Række Blank SlutLayout
20abStartLayout 1st Row 1st Column a 2nd Column b 2nd Row Blank EndLayoutStartLayout 1. Række 1. Kolonne a 2. Kolonne b 2. Række Blank SlutLayout
21StartLayout 1st Row Blank EndLayoutStartLayout 1. Række Blank SlutLayout
22(1)aStartLayout 1st Row with Label left parenthesis 1 right parenthesis EndLabel a EndLayoutStartLayout 1. Række med Label venstre parantes 1 højre parantes SlutLabel a SlutLayout
23(1)abStartLayout 1st Row with Label left parenthesis 1 right parenthesis EndLabel 1st Column a 2nd Column b EndLayoutStartLayout 1. Række med Label venstre parantes 1 højre parantes SlutLabel 1. Kolonne a 2. Kolonne b SlutLayout
24aa overbara overstreg
25aa underbara understreg
262xpartial differential squared xpartielle afledte kvadreret x
273xpartial differential cubed xpartielle afledte i tredje x
28[abc]Start 3 By 1 Matrix 1st Row a 2nd Row b 3rd Row c EndMatrixStart 3 Gange 1 Matrix 1. Række a 2. Række b 3. Række c SlutMatrix

Danish Mathspeak Issues 1. Locale: da, Style: Brief.

0|a|StartAbsoluteValue a EndAbsoluteValueStartNumeriskVærdi a SlutNumeriskVærdi
1aStartAbsoluteValue a EndAbsoluteValueStartNumeriskVærdi a SlutNumeriskVærdi
2-518negative five eighteenthsnegativ fem attendedele
330°30 degree30 grader
4SiO2+6HFH2SiF6+2H2Oupper S i normal upper O 2 plus 6 normal upper H normal upper F right arrow normal upper H 2 upper S i normal upper F 6 plus 2 normal upper H 2 normal upper Ostort S I stort O normal 2 plustegn 6 stort H normal stort F normal højrevendt pil stort H normal 2 stort S I stort F normal 6 plustegn 2 stort H normal 2 stort O normal
5(a)2left p'ren a right p'ren squaredvenstre parantes a højre parantes kvadreret
6(-x2/2)left p'ren minus x squared slash 2 right p'renvenstre parantes minus x kvadreret skråstreg 2 højre parantes
7c1h4-2s12Tc2h4-2sc 1 h Sup 4 minus 2 s Base less than or equals StartFrac 1 Over 2 upper T EndFrac less than or equals c 2 h Sup 4 minus 2 sc 1 h Hævet 4 minus 2 s Basis mindre end eller lig med Start Brøk 1 Over 2 stort T Slut Brøk mindre end eller lig med c 2 h Hævet 4 minus 2 s
8c1h4-2s12T=c2h4-2sc 1 h Sup 4 minus 2 s Base less than or equals StartFrac 1 Over 2 upper T EndFrac equals c 2 h Sup 4 minus 2 sc 1 h Hævet 4 minus 2 s Basis mindre end eller lig med Start Brøk 1 Over 2 stort T Slut Brøk lig med c 2 h Hævet 4 minus 2 s
9hs12Thsh Sub s Base less than or equals StartFrac 1 Over 2 upper T EndFrac less than or equals h Sub sh Sænket s Basis mindre end eller lig med Start Brøk 1 Over 2 stort T Slut Brøk mindre end eller lig med h Sænket s
10hs12T=hsh Sub s Base less than or equals StartFrac 1 Over 2 upper T EndFrac equals h Sub sh Sænket s Basis mindre end eller lig med Start Brøk 1 Over 2 stort T Slut Brøk lig med h Sænket s
11hst12Thsth Sub s Sup t Base less than or equals StartFrac 1 Over 2 upper T EndFrac less than or equals h Sub s Sup th Sænket s Hævet t Basis mindre end eller lig med Start Brøk 1 Over 2 stort T Slut Brøk mindre end eller lig med h Sænket s Hævet t
12hst12T=hsth Sub s Sup t Base less than or equals StartFrac 1 Over 2 upper T EndFrac equals h Sub s Sup th Sænket s Hævet t Basis mindre end eller lig med Start Brøk 1 Over 2 stort T Slut Brøk lig med h Sænket s Hævet t
13area of trianglearea of square=1 unit216 units3StartFrac area of triangle Over area of square EndFrac equals StartFrac 1 unit squared Over 16 units cubed EndFracStart Brøk area of triangle Over area of square Slut Brøk lig med Start Brøk 1 unit kvadreret Over 16 units i tredje Slut Brøk
14area of triangle area of square1 1 unit2 16 units3area of triangle area of square Sup 1 Base 1 unit Sup 2 Base 16 units Sup 3area of triangle area of square Hævet 1 Basis 1 unit Hævet 2 Basis 16 units Hævet 3
15area of triangle2area of triangle Sup 2area of triangle Hævet 2
16(1)abStartLayout 1st Row Label left p'ren 1 right p'ren 1st Column a 2nd Column b EndLayoutStartLayout 1. Række Label venstre parantes 1 højre parantes 1. Kolonne a 2. Kolonne b SlutLayout
17(1)aStartLayout 1st Row Label left p'ren 1 right p'ren a EndLayoutStartLayout 1. Række Label venstre parantes 1 højre parantes a SlutLayout
18(1)StartLayout 1st Row Label left p'ren 1 right p'ren Blank EndLayoutStartLayout 1. Række Label venstre parantes 1 højre parantes Blank SlutLayout
19StartLayout 1st Row Blank EndLayoutStartLayout 1. Række Blank SlutLayout
20abStartLayout 1st Row 1st Column a 2nd Column b 2nd Row Blank EndLayoutStartLayout 1. Række 1. Kolonne a 2. Kolonne b 2. Række Blank SlutLayout
21StartLayout 1st Row Blank EndLayoutStartLayout 1. Række Blank SlutLayout
22(1)aStartLayout 1st Row Label left p'ren 1 right p'ren a EndLayoutStartLayout 1. Række Label venstre parantes 1 højre parantes a SlutLayout
23(1)abStartLayout 1st Row Label left p'ren 1 right p'ren 1st Column a 2nd Column b EndLayoutStartLayout 1. Række Label venstre parantes 1 højre parantes 1. Kolonne a 2. Kolonne b SlutLayout
24aa overbara overstreg
25aa underbara understreg
262xpartial differential squared xpartielle afledte kvadreret x
273xpartial differential cubed xpartielle afledte i tredje x
28[abc]Start 3 By 1 Matrix 1st Row a 2nd Row b 3rd Row c EndMatrixStart 3 Gange 1 Matrix 1. Række a 2. Række b 3. Række c SlutMatrix

Danish Mathspeak Issues 1. Locale: da, Style: Superbrief.

0|a|AbsoluteValue a EndAbsoluteValueNumeriskVærdi a SlutNumeriskVærdi
1aAbsoluteValue a EndAbsoluteValueNumeriskVærdi a SlutNumeriskVærdi
2-518negative five eighteenthsnegativ fem attendedele
330°30 degree30 grader
4SiO2+6HFH2SiF6+2H2Oupper S i normal upper O 2 plus 6 normal upper H normal upper F R arrow normal upper H 2 upper S i normal upper F 6 plus 2 normal upper H 2 normal upper Ostort S I stort O normal 2 plustegn 6 stort H normal stort F normal højrevendt pil stort H normal 2 stort S I stort F normal 6 plustegn 2 stort H normal 2 stort O normal
5(a)2L p'ren a R p'ren squaredvenstre parantes a højre parantes kvadreret
6(-x2/2)L p'ren minus x squared slash 2 R p'renvenstre parantes minus x kvadreret skråstreg 2 højre parantes
7c1h4-2s12Tc2h4-2sc 1 h Sup 4 minus 2 s Base less than or equals Frac 1 Over 2 upper T EndFrac less than or equals c 2 h Sup 4 minus 2 sc 1 h Hævet 4 minus 2 s Basis mindre end eller lig med Brøk 1 Over 2 stort T SlutBrøk mindre end eller lig med c 2 h Hævet 4 minus 2 s
8c1h4-2s12T=c2h4-2sc 1 h Sup 4 minus 2 s Base less than or equals Frac 1 Over 2 upper T EndFrac equals c 2 h Sup 4 minus 2 sc 1 h Hævet 4 minus 2 s Basis mindre end eller lig med Brøk 1 Over 2 stort T SlutBrøk lig med c 2 h Hævet 4 minus 2 s
9hs12Thsh Sub s Base less than or equals Frac 1 Over 2 upper T EndFrac less than or equals h Sub sh Sænket s Basis mindre end eller lig med Brøk 1 Over 2 stort T SlutBrøk mindre end eller lig med h Sænket s
10hs12T=hsh Sub s Base less than or equals Frac 1 Over 2 upper T EndFrac equals h Sub sh Sænket s Basis mindre end eller lig med Brøk 1 Over 2 stort T SlutBrøk lig med h Sænket s
11hst12Thsth Sub s Sup t Base less than or equals Frac 1 Over 2 upper T EndFrac less than or equals h Sub s Sup th Sænket s Hævet t Basis mindre end eller lig med Brøk 1 Over 2 stort T SlutBrøk mindre end eller lig med h Sænket s Hævet t
12hst12T=hsth Sub s Sup t Base less than or equals Frac 1 Over 2 upper T EndFrac equals h Sub s Sup th Sænket s Hævet t Basis mindre end eller lig med Brøk 1 Over 2 stort T SlutBrøk lig med h Sænket s Hævet t
13area of trianglearea of square=1 unit216 units3Frac area of triangle Over area of square EndFrac equals Frac 1 unit squared Over 16 units cubed EndFracBrøk area of triangle Over area of square SlutBrøk lig med Brøk 1 unit kvadreret Over 16 units i tredje SlutBrøk
14area of triangle area of square1 1 unit2 16 units3area of triangle area of square Sup 1 Base 1 unit Sup 2 Base 16 units Sup 3area of triangle area of square Hævet 1 Basis 1 unit Hævet 2 Basis 16 units Hævet 3
15area of triangle2area of triangle Sup 2area of triangle Hævet 2
16(1)abLayout 1st Row Label L p'ren 1 R p'ren 1st Column a 2nd Column b EndLayoutLayout 1. Række Label venstre parantes 1 højre parantes 1. Kolonne a 2. Kolonne b SlutLayout
17(1)aLayout 1st Row Label L p'ren 1 R p'ren a EndLayoutLayout 1. Række Label venstre parantes 1 højre parantes a SlutLayout
18(1)Layout 1st Row Label L p'ren 1 R p'ren Blank EndLayoutLayout 1. Række Label venstre parantes 1 højre parantes Blank SlutLayout
19Layout 1st Row Blank EndLayoutLayout 1. Række Blank SlutLayout
20abLayout 1st Row 1st Column a 2nd Column b 2nd Row Blank EndLayoutLayout 1. Række 1. Kolonne a 2. Kolonne b 2. Række Blank SlutLayout
21Layout 1st Row Blank EndLayoutLayout 1. Række Blank SlutLayout
22(1)aLayout 1st Row Label 1 a EndLayoutLayout 1. Række Label 1 a SlutLayout
23(1)abLayout 1st Row Label 1 1st Column a 2nd Column b EndLayoutLayout 1. Række Label 1 1. Kolonne a 2. Kolonne b SlutLayout
24aa overbara overstreg
25aa underbara understreg
262xpartial differential squared xpartielle afledte kvadreret x
273xpartial differential cubed xpartielle afledte i tredje x
28[abc]3 By 1 Matrix 1st Row a 2nd Row b 3rd Row c EndMatrix3 Gange 1 Matrix 1. Række a 2. Række b 3. Række c EndMatrix

Danish Mathspeak Issues 2. Locale: da, Style: Verbose.

0aStartRoot a EndRootStartRod a SlutRot
1a2RootIndex 2 StartRoot a EndRootRodEksponent 2 StartRod a SlutRot
2a3RootIndex 3 StartRoot a EndRootRodEksponent 3 StartRod a SlutRot
3a4RootIndex 4 StartRoot a EndRootRodEksponent 4 StartRod a SlutRot
4aNestedStartRoot StartRoot a EndRoot NestedEndRootIndlejretStartRod StartRod a SlutRot IndlejretSlutRot
5aNestedTwiceStartRoot NestedStartRoot StartRoot a EndRoot NestedEndRoot NestedTwiceEndRootIndlejretDobbeltStartRod IndlejretStartRod StartRod a SlutRot IndlejretSlutRot IndlejretDobbeltSlutRot
6a22NestedRootIndex 2 NestedStartRoot RootIndex 2 StartRoot a EndRoot NestedEndRootIndlejretRodEksponent 2 IndlejretStartRod RodEksponent 2 StartRod a SlutRot IndlejretSlutRot
7a222NestedTwiceRootIndex 2 NestedTwiceStartRoot NestedRootIndex 2 NestedStartRoot RootIndex 2 StartRoot a EndRoot NestedEndRoot NestedTwiceEndRootIndlejretDobbeltRodEksponent 2 IndlejretDobbeltStartRod IndlejretRodEksponent 2 IndlejretStartRod RodEksponent 2 StartRod a SlutRot IndlejretSlutRot IndlejretDobbeltSlutRot
8a33NestedRootIndex 3 NestedStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestedEndRootIndlejretRodEksponent 3 IndlejretStartRod RodEksponent 3 StartRod a SlutRot IndlejretSlutRot
9a333NestedTwiceRootIndex 3 NestedTwiceStartRoot NestedRootIndex 3 NestedStartRoot RootIndex 3 StartRoot a EndRoot NestedEndRoot NestedTwiceEndRootIndlejretDobbeltRodEksponent 3 IndlejretDobbeltStartRod IndlejretRodEksponent 3 IndlejretStartRod RodEksponent 3 StartRod a SlutRot IndlejretSlutRot IndlejretDobbeltSlutRot
10a44NestedRootIndex 4 NestedStartRoot RootIndex 4 StartRoot a EndRoot NestedEndRootIndlejretRodEksponent 4 IndlejretStartRod RodEksponent 4 StartRod a SlutRot IndlejretSlutRot
11a444NestedTwiceRootIndex 4 NestedTwiceStartRoot NestedRootIndex 4 NestedStartRoot RootIndex 4 StartRoot a EndRoot NestedEndRoot NestedTwiceEndRootIndlejretDobbeltRodEksponent 4 IndlejretDobbeltStartRod IndlejretRodEksponent 4 IndlejretStartRod RodEksponent 4 StartRod a SlutRot IndlejretSlutRot IndlejretDobbeltSlutRot
12a432NestedTwiceRootIndex 2 NestedTwiceStartRoot NestedRootIndex 3 NestedStartRoot RootIndex 4 StartRoot a EndRoot NestedEndRoot NestedTwiceEndRootIndlejretDobbeltRodEksponent 2 IndlejretDobbeltStartRod IndlejretRodEksponent 3 IndlejretStartRod RodEksponent 4 StartRod a SlutRot IndlejretSlutRot IndlejretDobbeltSlutRot
13a234NestedTwiceRootIndex 4 NestedTwiceStartRoot NestedRootIndex 3 NestedStartRoot RootIndex 2 StartRoot a EndRoot NestedEndRoot NestedTwiceEndRootIndlejretDobbeltRodEksponent 4 IndlejretDobbeltStartRod IndlejretRodEksponent 3 IndlejretStartRod RodEksponent 2 StartRod a SlutRot IndlejretSlutRot IndlejretDobbeltSlutRot
14<less thanmindre end
15>greater thanstørre end
16nn
17 mmm
18n mn mn m
19  n  m  n mn m
20nkStartBinomialOrMatrix n Choose k EndBinomialOrMatrixStartBinomialEllerMatrix n Vælg k SlutBinomialEllerMatrix
21nkStartBinomialOrMatrix n Choose k EndBinomialOrMatrixStartBinomialEllerMatrix n Vælg k SlutBinomialEllerMatrix
22nkStartBinomialOrMatrix n Choose k EndBinomialOrMatrixStartBinomialEllerMatrix n Vælg k SlutBinomialEllerMatrix
23nkleft parenthesis StartFraction n Over k EndFraction right parenthesisvenstre parantes Start Brøk n Over k Slut Brøk højre parantes
24nkleft parenthesis StartFraction n Over k EndFraction right parenthesisvenstre parantes Start Brøk n Over k Slut Brøk højre parantes
25nkleft parenthesis StartFraction n Over k EndFraction right parenthesisvenstre parantes Start Brøk n Over k Slut Brøk højre parantes
26 5 55
27   5   55
2812-518one half minus five eighteenthsen halve minus fem attendedele
29-5.2aminus StartFraction 5.2 Over a EndFractionminus Start Brøk 5,2 Over a Slut Brøk
30-5.218minus StartFraction 5.2 Over 18 EndFractionminus Start Brøk 5,2 Over 18 Slut Brøk
31a=ba equals ba lig med b
32"quotation markanførselstegn
33"x"quotation mark x quotation markanførselstegn x anførselstegn
34'primeapostrof
35AGerman upper Astort A fraktur
36Abold German upper Astort A fed fraktur
37𝔄German upper Astort A fraktur
38𝕬bold German upper Astort A fed fraktur
39abcbold German abcabc fed fraktur
40ABCbold German ABCABC fed fraktur
41ABCbold German upper A upper B upper Cstort A stort B stort C fed fraktur
42mmm
43mnormal mm normal
44mim im I
45miitalic m im I kursiv
46303030
473italic 33 kursiv
4830°30 degree30 grader
4930mA3 0 m upper A3 0 m stort A
50abStartLayout 1st Row a 2nd Row b EndLayoutStartLayout 1. Række a 2. Række b SlutLayout
51acbdStartLayout 1st Row 1st Column a 2nd Column c 2nd Row 1st Column b 2nd Column d EndLayoutStartLayout 1. Række 1. Kolonne a 2. Kolonne c 2. Række 1. Kolonne b 2. Kolonne d SlutLayout
522less than or equals 2mindre end eller lig med 2
53=2=equals 2 equalslig med 2 lig med
542=less than or equals 2 equalsmindre end eller lig med 2 lig med
5512StartLayout 1st Row 1st Column 1 2nd Column less than or equals 2 EndLayoutStartLayout 1. Række 1. Kolonne 1 2. Kolonne mindre end eller lig med 2 SlutLayout
56aStartEnclose circle a EndEncloseStartOmsluttet cirkel a SlutOmsluttet
57avertical bar alodret streg a
58aa vertical bara lodret streg
59𝔄German upper Astort A fraktur
60𝕬bold German upper Astort A fed fraktur
61𝓐bold script upper Astort A fed håndskrift
62𝑨bold italic upper Astort A fed kursiv
63𝐀bold upper Astort A fed
64𝔸double struck upper Astort A dobbeltstreget
65𝐴upper Astort A
66𝙰monospace upper Astort A monospacieret
67𝗔sans serif bold upper Astort A sans serif fed
68𝘈sans serif italic upper Astort A sans serif kursiv
69𝘼sans serif bold italic upper Astort A sans serif fed kursiv
70𝖠sans serif upper Astort A sans serif
71𝒜script upper Astort A håndskrift
72𝚨bold upper Alphastort Alfa fed
73𝛢upper Alphastort Alfa
74𝜜bold italic upper Alphastort Alfa fed kursiv
75𝝖sans serif bold upper Alphastort Alfa sans serif fed
76𝞐sans serif bold italic upper Alphastort Alfa sans serif fed kursiv
77  
78(3.1.10)StartLayout 1st Row with Label left parenthesis 3.1 .10 right parenthesis EndLabel EndLayoutStartLayout 1. Række med Label venstre parantes 3 prik 1 prik 10 højre parantes SlutLabel SlutLayout
79partial differentialpartielle afledte
80x!x factorialx fakultet
81--xminus minus xminus minus x
82++xplus plus xplustegn plustegn x
83sinsinxsine sine xsinus sinus x
84xpartial differential partial differential xpartielle afledte partielle afledte x
85(2x2+2y2)|φ (x+iy)|2=0left parenthesis StartFraction partial differential squared Over partial differential x squared EndFraction plus StartFraction partial differential squared Over partial differential y squared EndFraction right parenthesis StartAbsoluteValue phi left parenthesis x plus normal i y right parenthesis EndAbsoluteValue squared equals 0venstre parantes Start Brøk partielle afledte kvadreret Over partielle afledte x kvadreret Slut Brøk plustegn Start Brøk partielle afledte kvadreret Over partielle afledte y kvadreret Slut Brøk højre parantes StartNumeriskVærdi phi venstre parantes x plustegn I normal y højre parantes SlutNumeriskVærdi kvadreret lig med 0
86xx primex mærke
87xx double primex dobbelt mærke
88xx triple primex trippel mærke
89xx quadruple primex firdobbelt mærke
90xx primex mærke
91xx double primex dobbelt mærke
92xʹx primex primtegn
93xʺx double primex dobbelt primtegn
94x'x primex apostrof
95x''x double primex dobbelt mærke
96x'''x triple primex trippel mærke
97x''''x quadruple primex firdobbelt mærke
98x'''''x five primex fem primtegn
99x''''''x six primex seks primtegn
100x''x double primex dobbelt mærke
101x'''x triple primex trippel mærke
102x''''x quadruple primex firdobbelt mærke
103x'''''x five primex fem primtegn
104x''''''x six primex seks primtegn
105n2_~ModifyingAbove ModifyingBelow sigma summation Underscript n Overscript 2 Endscripts With bar With tildeSymbolOver SymbolUnder sum Undertekst n Overtekst 2 Med understreget Med tilde
106n2_~ModifyingAbove ModifyingBelow sigma summation Underscript n Overscript 2 Endscripts With bar With tildeSymbolOver SymbolUnder sum Undertekst n Overtekst 2 Med understreget Med tilde
107n2_~ModifyingAbove ModifyingBelow sigma summation Underscript n Overscript 2 Endscripts With bar With tildeSymbolOver SymbolUnder sum Undertekst n Overtekst 2 Med understreget Med tilde
108n2sigma summation Underscript n Overscript 2 Endscriptssum Undertekst n Overtekst 2
109n2asigma summation Underscript n Overscript 2 Endscripts asum Undertekst n Overtekst 2 a
110nsigma summation Overscript n Endscriptssum Overtekst n
111nasigma summation Overscript n Endscripts asum Overtekst n a
112nsigma summation Overscript n Endscriptssum Overtekst n
113nasigma summation Overscript n Endscripts asum Overtekst n a
114nsigma summation Underscript n Endscriptssum Undertekst n
115nasigma summation Underscript n Endscripts asum Undertekst n a
116nsigma summation Underscript n Endscriptssum Undertekst n
117nasigma summation Underscript n Endscripts asum Undertekst n a
1189÷39×39 divided by 3 not equals 9 times 39 divideret med 3 er ikke lig med 9 krydsprodukt 3
1199÷39 divided by 39 divideret med 3
1209/39×39 divided by 3 not equals 9 times 39 divideret med 3 er ikke lig med 9 krydsprodukt 3
1219/39 divided by 39 divideret med 3