Danish Clearspeak Character tests. Locale: da, Style: Verbose.

0000clearspeak
1111clearspeak
2222clearspeak
3333clearspeak
4444clearspeak
5555clearspeak
6666clearspeak
7777clearspeak
8888clearspeak
9999clearspeak
10š€bold cap Astort A fedclearspeak
11šbold cap Bstort B fedclearspeak
12š‚bold cap Cstort C fedclearspeak
13šƒbold cap Dstort D fedclearspeak
14š„bold cap Estort E fedclearspeak
15š…bold cap Fstort F fedclearspeak
16š†bold cap Gstort G fedclearspeak
17š‡bold cap Hstort H fedclearspeak
18šˆbold cap Istort I fedclearspeak
19š‰bold cap Jstort J fedclearspeak
20šŠbold cap Kstort K fedclearspeak
21š‹bold cap Lstort L fedclearspeak
22šŒbold cap Mstort M fedclearspeak
23šbold cap Nstort N fedclearspeak
24šŽbold cap Ostort O fedclearspeak
25šbold cap Pstort P fedclearspeak
26šbold cap Qstort Q fedclearspeak
27š‘bold cap Rstort R fedclearspeak
28š’bold cap Sstort S fedclearspeak
29š“bold cap Tstort T fedclearspeak
30š”bold cap Ustort U fedclearspeak
31š•bold cap Vstort V fedclearspeak
32š–bold cap Wstort W fedclearspeak
33š—bold cap Xstort X fedclearspeak
34š˜bold cap Ystort Y fedclearspeak
35š™bold cap Zstort Z fedclearspeak
36ššbold aa fedclearspeak
37š›bold bb fedclearspeak
38šœbold cc fedclearspeak
39šbold dd fedclearspeak
40šžbold ee fedclearspeak
41šŸbold ff fedclearspeak
42š bold gg fedclearspeak
43š”bold hh fedclearspeak
44š¢bold iI fedclearspeak
45š£bold jj fedclearspeak
46š¤bold kk fedclearspeak
47š„bold ll fedclearspeak
48š¦bold mm fedclearspeak
49š§bold nn fedclearspeak
50šØbold oo fedclearspeak
51š©bold pp fedclearspeak
52šŖbold qq fedclearspeak
53š«bold rr fedclearspeak
54š¬bold ss fedclearspeak
55š­bold tt fedclearspeak
56š®bold uu fedclearspeak
57šÆbold vv fedclearspeak
58š°bold ww fedclearspeak
59š±bold xx fedclearspeak
60š²bold yy fedclearspeak
61š³bold zz fedclearspeak
62š•¬bold fraktur cap Astort A fed frakturclearspeak
63š•­bold fraktur cap Bstort B fed frakturclearspeak
64š•®bold fraktur cap Cstort C fed frakturclearspeak
65š•Æbold fraktur cap Dstort D fed frakturclearspeak
66š•°bold fraktur cap Estort E fed frakturclearspeak
67š•±bold fraktur cap Fstort F fed frakturclearspeak
68š•²bold fraktur cap Gstort G fed frakturclearspeak
69š•³bold fraktur cap Hstort H fed frakturclearspeak
70š•“bold fraktur cap Istort I fed frakturclearspeak
71š•µbold fraktur cap Jstort J fed frakturclearspeak
72š•¶bold fraktur cap Kstort K fed frakturclearspeak
73š•·bold fraktur cap Lstort L fed frakturclearspeak
74š•øbold fraktur cap Mstort M fed frakturclearspeak
75š•¹bold fraktur cap Nstort N fed frakturclearspeak
76š•ŗbold fraktur cap Ostort O fed frakturclearspeak
77š•»bold fraktur cap Pstort P fed frakturclearspeak
78š•¼bold fraktur cap Qstort Q fed frakturclearspeak
79š•½bold fraktur cap Rstort R fed frakturclearspeak
80š•¾bold fraktur cap Sstort S fed frakturclearspeak
81š•æbold fraktur cap Tstort T fed frakturclearspeak
82š–€bold fraktur cap Ustort U fed frakturclearspeak
83š–bold fraktur cap Vstort V fed frakturclearspeak
84š–‚bold fraktur cap Wstort W fed frakturclearspeak
85š–ƒbold fraktur cap Xstort X fed frakturclearspeak
86š–„bold fraktur cap Ystort Y fed frakturclearspeak
87š–…bold fraktur cap Zstort Z fed frakturclearspeak
88š–†bold fraktur aa fed frakturclearspeak
89š–‡bold fraktur bb fed frakturclearspeak
90š–ˆbold fraktur cc fed frakturclearspeak
91š–‰bold fraktur dd fed frakturclearspeak
92š–Šbold fraktur ee fed frakturclearspeak
93š–‹bold fraktur ff fed frakturclearspeak
94š–Œbold fraktur gg fed frakturclearspeak
95š–bold fraktur hh fed frakturclearspeak
96š–Žbold fraktur iI fed frakturclearspeak
97š–bold fraktur jj fed frakturclearspeak
98š–bold fraktur kk fed frakturclearspeak
99š–‘bold fraktur ll fed frakturclearspeak
100š–’bold fraktur mm fed frakturclearspeak
101š–“bold fraktur nn fed frakturclearspeak
102š–”bold fraktur oo fed frakturclearspeak
103š–•bold fraktur pp fed frakturclearspeak
104š––bold fraktur qq fed frakturclearspeak
105š–—bold fraktur rr fed frakturclearspeak
106š–˜bold fraktur ss fed frakturclearspeak
107š–™bold fraktur tt fed frakturclearspeak
108š–šbold fraktur uu fed frakturclearspeak
109š–›bold fraktur vv fed frakturclearspeak
110š–œbold fraktur ww fed frakturclearspeak
111š–bold fraktur xx fed frakturclearspeak
112š–žbold fraktur yy fed frakturclearspeak
113š–Ÿbold fraktur zz fed frakturclearspeak
114š‘Øbold italic cap Astort A fed kursivclearspeak
115š‘©bold italic cap Bstort B fed kursivclearspeak
116š‘Ŗbold italic cap Cstort C fed kursivclearspeak
117š‘«bold italic cap Dstort D fed kursivclearspeak
118š‘¬bold italic cap Estort E fed kursivclearspeak
119š‘­bold italic cap Fstort F fed kursivclearspeak
120š‘®bold italic cap Gstort G fed kursivclearspeak
121š‘Æbold italic cap Hstort H fed kursivclearspeak
122š‘°bold italic cap Istort I fed kursivclearspeak
123š‘±bold italic cap Jstort J fed kursivclearspeak
124š‘²bold italic cap Kstort K fed kursivclearspeak
125š‘³bold italic cap Lstort L fed kursivclearspeak
126š‘“bold italic cap Mstort M fed kursivclearspeak
127š‘µbold italic cap Nstort N fed kursivclearspeak
128š‘¶bold italic cap Ostort O fed kursivclearspeak
129š‘·bold italic cap Pstort P fed kursivclearspeak
130š‘øbold italic cap Qstort Q fed kursivclearspeak
131š‘¹bold italic cap Rstort R fed kursivclearspeak
132š‘ŗbold italic cap Sstort S fed kursivclearspeak
133š‘»bold italic cap Tstort T fed kursivclearspeak
134š‘¼bold italic cap Ustort U fed kursivclearspeak
135š‘½bold italic cap Vstort V fed kursivclearspeak
136š‘¾bold italic cap Wstort W fed kursivclearspeak
137š‘æbold italic cap Xstort X fed kursivclearspeak
138š’€bold italic cap Ystort Y fed kursivclearspeak
139š’bold italic cap Zstort Z fed kursivclearspeak
140š’‚bold italic aa fed kursivclearspeak
141š’ƒbold italic bb fed kursivclearspeak
142š’„bold italic cc fed kursivclearspeak
143š’…bold italic dd fed kursivclearspeak
144š’†bold italic ee fed kursivclearspeak
145š’‡bold italic ff fed kursivclearspeak
146š’ˆbold italic gg fed kursivclearspeak
147š’‰bold italic hh fed kursivclearspeak
148š’Šbold italic iI fed kursivclearspeak
149š’‹bold italic jj fed kursivclearspeak
150š’Œbold italic kk fed kursivclearspeak
151š’bold italic ll fed kursivclearspeak
152š’Žbold italic mm fed kursivclearspeak
153š’bold italic nn fed kursivclearspeak
154š’bold italic oo fed kursivclearspeak
155š’‘bold italic pp fed kursivclearspeak
156š’’bold italic qq fed kursivclearspeak
157š’“bold italic rr fed kursivclearspeak
158š’”bold italic ss fed kursivclearspeak
159š’•bold italic tt fed kursivclearspeak
160š’–bold italic uu fed kursivclearspeak
161š’—bold italic vv fed kursivclearspeak
162š’˜bold italic ww fed kursivclearspeak
163š’™bold italic xx fed kursivclearspeak
164š’šbold italic yy fed kursivclearspeak
165š’›bold italic zz fed kursivclearspeak
166š“bold script cap Astort A fed hĆ„ndskriftclearspeak
167š“‘bold script cap Bstort B fed hĆ„ndskriftclearspeak
168š“’bold script cap Cstort C fed hĆ„ndskriftclearspeak
169š““bold script cap Dstort D fed hĆ„ndskriftclearspeak
170š“”bold script cap Estort E fed hĆ„ndskriftclearspeak
171š“•bold script cap Fstort F fed hĆ„ndskriftclearspeak
172š“–bold script cap Gstort G fed hĆ„ndskriftclearspeak
173š“—bold script cap Hstort H fed hĆ„ndskriftclearspeak
174š“˜bold script cap Istort I fed hĆ„ndskriftclearspeak
175š“™bold script cap Jstort J fed hĆ„ndskriftclearspeak
176š“šbold script cap Kstort K fed hĆ„ndskriftclearspeak
177š“›bold script cap Lstort L fed hĆ„ndskriftclearspeak
178š“œbold script cap Mstort M fed hĆ„ndskriftclearspeak
179š“bold script cap Nstort N fed hĆ„ndskriftclearspeak
180š“žbold script cap Ostort O fed hĆ„ndskriftclearspeak
181š“Ÿbold script cap Pstort P fed hĆ„ndskriftclearspeak
182š“ bold script cap Qstort Q fed hĆ„ndskriftclearspeak
183š“”bold script cap Rstort R fed hĆ„ndskriftclearspeak
184š“¢bold script cap Sstort S fed hĆ„ndskriftclearspeak
185š“£bold script cap Tstort T fed hĆ„ndskriftclearspeak
186š“¤bold script cap Ustort U fed hĆ„ndskriftclearspeak
187š“„bold script cap Vstort V fed hĆ„ndskriftclearspeak
188š“¦bold script cap Wstort W fed hĆ„ndskriftclearspeak
189š“§bold script cap Xstort X fed hĆ„ndskriftclearspeak
190š“Øbold script cap Ystort Y fed hĆ„ndskriftclearspeak
191š“©bold script cap Zstort Z fed hĆ„ndskriftclearspeak
192š“Ŗbold script aa fed hĆ„ndskriftclearspeak
193š“«bold script bb fed hĆ„ndskriftclearspeak
194š“¬bold script cc fed hĆ„ndskriftclearspeak
195š“­bold script dd fed hĆ„ndskriftclearspeak
196š“®bold script ee fed hĆ„ndskriftclearspeak
197š“Æbold script ff fed hĆ„ndskriftclearspeak
198š“°bold script gg fed hĆ„ndskriftclearspeak
199š“±bold script hh fed hĆ„ndskriftclearspeak
200š“²bold script iI fed hĆ„ndskriftclearspeak
201š“³bold script jj fed hĆ„ndskriftclearspeak
202š““bold script kk fed hĆ„ndskriftclearspeak
203š“µbold script ll fed hĆ„ndskriftclearspeak
204š“¶bold script mm fed hĆ„ndskriftclearspeak
205š“·bold script nn fed hĆ„ndskriftclearspeak
206š“øbold script oo fed hĆ„ndskriftclearspeak
207š“¹bold script pp fed hĆ„ndskriftclearspeak
208š“ŗbold script qq fed hĆ„ndskriftclearspeak
209š“»bold script rr fed hĆ„ndskriftclearspeak
210š“¼bold script ss fed hĆ„ndskriftclearspeak
211š“½bold script tt fed hĆ„ndskriftclearspeak
212š“¾bold script uu fed hĆ„ndskriftclearspeak
213š“æbold script vv fed hĆ„ndskriftclearspeak
214š”€bold script ww fed hĆ„ndskriftclearspeak
215š”bold script xx fed hĆ„ndskriftclearspeak
216š”‚bold script yy fed hĆ„ndskriftclearspeak
217š”ƒbold script zz fed hĆ„ndskriftclearspeak
218š”ødouble struck cap Astort A dobbeltstregetclearspeak
219š”¹double struck cap Bstort B dobbeltstregetclearspeak
220ā„‚double struck cap Cstort C dobbeltstregetclearspeak
221š”»double struck cap Dstort D dobbeltstregetclearspeak
222š”¼double struck cap Estort E dobbeltstregetclearspeak
223š”½double struck cap Fstort F dobbeltstregetclearspeak
224š”¾double struck cap Gstort G dobbeltstregetclearspeak
225ā„double struck cap Hstort H dobbeltstregetclearspeak
226š•€double struck cap Istort I dobbeltstregetclearspeak
227š•double struck cap Jstort J dobbeltstregetclearspeak
228š•‚double struck cap Kstort K dobbeltstregetclearspeak
229š•ƒdouble struck cap Lstort L dobbeltstregetclearspeak
230š•„double struck cap Mstort M dobbeltstregetclearspeak
231ā„•double struck cap Nstort N dobbeltstregetclearspeak
232š•†double struck cap Ostort O dobbeltstregetclearspeak
233ā„™double struck cap Pstort P dobbeltstregetclearspeak
234ā„šdouble struck cap Qstort Q dobbeltstregetclearspeak
235ā„double struck cap Rstort R dobbeltstregetclearspeak
236š•Šdouble struck cap Sstort S dobbeltstregetclearspeak
237š•‹double struck cap Tstort T dobbeltstregetclearspeak
238š•Œdouble struck cap Ustort U dobbeltstregetclearspeak
239š•double struck cap Vstort V dobbeltstregetclearspeak
240š•Ždouble struck cap Wstort W dobbeltstregetclearspeak
241š•double struck cap Xstort X dobbeltstregetclearspeak
242š•double struck cap Ystort Y dobbeltstregetclearspeak
243ā„¤double struck cap Zstort Z dobbeltstregetclearspeak
244š•’double struck aa dobbeltstregetclearspeak
245š•“double struck bb dobbeltstregetclearspeak
246š•”double struck cc dobbeltstregetclearspeak
247š••double struck dd dobbeltstregetclearspeak
248š•–double struck ee dobbeltstregetclearspeak
249š•—double struck ff dobbeltstregetclearspeak
250š•˜double struck gg dobbeltstregetclearspeak
251š•™double struck hh dobbeltstregetclearspeak
252š•šdouble struck iI dobbeltstregetclearspeak
253š•›double struck jj dobbeltstregetclearspeak
254š•œdouble struck kk dobbeltstregetclearspeak
255š•double struck ll dobbeltstregetclearspeak
256š•ždouble struck mm dobbeltstregetclearspeak
257š•Ÿdouble struck nn dobbeltstregetclearspeak
258š• double struck oo dobbeltstregetclearspeak
259š•”double struck pp dobbeltstregetclearspeak
260š•¢double struck qq dobbeltstregetclearspeak
261š•£double struck rr dobbeltstregetclearspeak
262š•¤double struck ss dobbeltstregetclearspeak
263š•„double struck tt dobbeltstregetclearspeak
264š•¦double struck uu dobbeltstregetclearspeak
265š•§double struck vv dobbeltstregetclearspeak
266š•Ødouble struck ww dobbeltstregetclearspeak
267š•©double struck xx dobbeltstregetclearspeak
268š•Ŗdouble struck yy dobbeltstregetclearspeak
269š•«double struck zz dobbeltstregetclearspeak
270š”„fraktur cap Astort A frakturclearspeak
271š”…fraktur cap Bstort B frakturclearspeak
272ā„­fraktur cap Cstort C frakturclearspeak
273š”‡fraktur cap Dstort D frakturclearspeak
274š”ˆfraktur cap Estort E frakturclearspeak
275š”‰fraktur cap Fstort F frakturclearspeak
276š”Šfraktur cap Gstort G frakturclearspeak
277ā„Œfraktur cap Hstort H frakturclearspeak
278ā„‘fraktur cap Istort I frakturclearspeak
279š”fraktur cap Jstort J frakturclearspeak
280š”Žfraktur cap Kstort K frakturclearspeak
281š”fraktur cap Lstort L frakturclearspeak
282š”fraktur cap Mstort M frakturclearspeak
283š”‘fraktur cap Nstort N frakturclearspeak
284š”’fraktur cap Ostort O frakturclearspeak
285š”“fraktur cap Pstort P frakturclearspeak
286š””fraktur cap Qstort Q frakturclearspeak
287ā„œfraktur cap Rstort R frakturclearspeak
288š”–fraktur cap Sstort S frakturclearspeak
289š”—fraktur cap Tstort T frakturclearspeak
290š”˜fraktur cap Ustort U frakturclearspeak
291š”™fraktur cap Vstort V frakturclearspeak
292š”šfraktur cap Wstort W frakturclearspeak
293š”›fraktur cap Xstort X frakturclearspeak
294š”œfraktur cap Ystort Y frakturclearspeak
295ā„Øfraktur cap Zstort Z frakturclearspeak
296š”žfraktur aa frakturclearspeak
297š”Ÿfraktur bb frakturclearspeak
298š” fraktur cc frakturclearspeak
299š””fraktur dd frakturclearspeak
300š”¢fraktur ee frakturclearspeak
301š”£fraktur ff frakturclearspeak
302š”¤fraktur gg frakturclearspeak
303š”„fraktur hh frakturclearspeak
304š”¦fraktur iI frakturclearspeak
305š”§fraktur jj frakturclearspeak
306š”Øfraktur kk frakturclearspeak
307š”©fraktur ll frakturclearspeak
308š”Ŗfraktur mm frakturclearspeak
309š”«fraktur nn frakturclearspeak
310š”¬fraktur oo frakturclearspeak
311š”­fraktur pp frakturclearspeak
312š”®fraktur qq frakturclearspeak
313š”Æfraktur rr frakturclearspeak
314š”°fraktur ss frakturclearspeak
315š”±fraktur tt frakturclearspeak
316š”²fraktur uu frakturclearspeak
317š”³fraktur vv frakturclearspeak
318š”“fraktur ww frakturclearspeak
319š”µfraktur xx frakturclearspeak
320š”¶fraktur yy frakturclearspeak
321š”·fraktur zz frakturclearspeak
322ļ¼”cap Astort Aclearspeak
323ļ¼¢cap Bstort Bclearspeak
324ļ¼£cap Cstort Cclearspeak
325ļ¼¤cap Dstort Dclearspeak
326ļ¼„cap Estort Eclearspeak
327ļ¼¦cap Fstort Fclearspeak
328ļ¼§cap Gstort Gclearspeak
329ļ¼Øcap Hstort Hclearspeak
330ļ¼©cap Istort Iclearspeak
331ļ¼Ŗcap Jstort Jclearspeak
332ļ¼«cap Kstort Kclearspeak
333ļ¼¬cap Lstort Lclearspeak
334ļ¼­cap Mstort Mclearspeak
335ļ¼®cap Nstort Nclearspeak
336ļ¼Æcap Ostort Oclearspeak
337ļ¼°cap Pstort Pclearspeak
338ļ¼±cap Qstort Qclearspeak
339ļ¼²cap Rstort Rclearspeak
340ļ¼³cap Sstort Sclearspeak
341ļ¼“cap Tstort Tclearspeak
342ļ¼µcap Ustort Uclearspeak
343ļ¼¶cap Vstort Vclearspeak
344ļ¼·cap Wstort Wclearspeak
345ļ¼øcap Xstort Xclearspeak
346ļ¼¹cap Ystort Yclearspeak
347ļ¼ŗcap Zstort Zclearspeak
348ļ½aaclearspeak
349ļ½‚bbclearspeak
350ļ½ƒccclearspeak
351ļ½„ddclearspeak
352ļ½…eeclearspeak
353ļ½†ffclearspeak
354ļ½‡ggclearspeak
355ļ½ˆhhclearspeak
356ļ½‰iIclearspeak
357ļ½Šjjclearspeak
358ļ½‹kkclearspeak
359ļ½Œllclearspeak
360ļ½mmclearspeak
361ļ½Žnnclearspeak
362ļ½ooclearspeak
363ļ½ppclearspeak
364ļ½‘qqclearspeak
365ļ½’rrclearspeak
366ļ½“ssclearspeak
367ļ½”ttclearspeak
368ļ½•uuclearspeak
369ļ½–vvclearspeak
370ļ½—wwclearspeak
371ļ½˜xxclearspeak
372ļ½™yyclearspeak
373ļ½šzzclearspeak
374š“italic cap Astort A kursivclearspeak
375šµitalic cap Bstort B kursivclearspeak
376š¶italic cap Cstort C kursivclearspeak
377š·italic cap Dstort D kursivclearspeak
378šøitalic cap Estort E kursivclearspeak
379š¹italic cap Fstort F kursivclearspeak
380šŗitalic cap Gstort G kursivclearspeak
381š»italic cap Hstort H kursivclearspeak
382š¼italic cap Istort I kursivclearspeak
383š½italic cap Jstort J kursivclearspeak
384š¾italic cap Kstort K kursivclearspeak
385šæitalic cap Lstort L kursivclearspeak
386š‘€italic cap Mstort M kursivclearspeak
387š‘italic cap Nstort N kursivclearspeak
388š‘‚italic cap Ostort O kursivclearspeak
389š‘ƒitalic cap Pstort P kursivclearspeak
390š‘„italic cap Qstort Q kursivclearspeak
391š‘…italic cap Rstort R kursivclearspeak
392š‘†italic cap Sstort S kursivclearspeak
393š‘‡italic cap Tstort T kursivclearspeak
394š‘ˆitalic cap Ustort U kursivclearspeak
395š‘‰italic cap Vstort V kursivclearspeak
396š‘Šitalic cap Wstort W kursivclearspeak
397š‘‹italic cap Xstort X kursivclearspeak
398š‘Œitalic cap Ystort Y kursivclearspeak
399š‘italic cap Zstort Z kursivclearspeak
400š‘Žitalic aa kursivclearspeak
401š‘italic bb kursivclearspeak
402š‘italic cc kursivclearspeak
403š‘‘italic dd kursivclearspeak
404š‘’italic ee kursivclearspeak
405š‘“italic ff kursivclearspeak
406š‘”italic gg kursivclearspeak
407ā„Žitalic hh med kursivclearspeak
408š‘–italic iI kursivclearspeak
409š‘—italic jj kursivclearspeak
410š‘˜italic kk kursivclearspeak
411š‘™italic ll kursivclearspeak
412š‘šitalic mm kursivclearspeak
413š‘›italic nn kursivclearspeak
414š‘œitalic oo kursivclearspeak
415š‘italic pp kursivclearspeak
416š‘žitalic qq kursivclearspeak
417š‘Ÿitalic rr kursivclearspeak
418š‘ italic ss kursivclearspeak
419š‘”italic tt kursivclearspeak
420š‘¢italic uu kursivclearspeak
421š‘£italic vv kursivclearspeak
422š‘¤italic ww kursivclearspeak
423š‘„italic xx kursivclearspeak
424š‘¦italic yy kursivclearspeak
425š‘§italic zz kursivclearspeak
426š™°monospace cap Astort A monospacieretclearspeak
427š™±monospace cap Bstort B monospacieretclearspeak
428š™²monospace cap Cstort C monospacieretclearspeak
429š™³monospace cap Dstort D monospacieretclearspeak
430š™“monospace cap Estort E monospacieretclearspeak
431š™µmonospace cap Fstort F monospacieretclearspeak
432š™¶monospace cap Gstort G monospacieretclearspeak
433š™·monospace cap Hstort H monospacieretclearspeak
434š™ømonospace cap Istort I monospacieretclearspeak
435š™¹monospace cap Jstort J monospacieretclearspeak
436š™ŗmonospace cap Kstort K monospacieretclearspeak
437š™»monospace cap Lstort L monospacieretclearspeak
438š™¼monospace cap Mstort M monospacieretclearspeak
439š™½monospace cap Nstort N monospacieretclearspeak
440š™¾monospace cap Ostort O monospacieretclearspeak
441š™æmonospace cap Pstort P monospacieretclearspeak
442šš€monospace cap Qstort Q monospacieretclearspeak
443ššmonospace cap Rstort R monospacieretclearspeak
444šš‚monospace cap Sstort S monospacieretclearspeak
445ššƒmonospace cap Tstort T monospacieretclearspeak
446šš„monospace cap Ustort U monospacieretclearspeak
447šš…monospace cap Vstort V monospacieretclearspeak
448šš†monospace cap Wstort W monospacieretclearspeak
449šš‡monospace cap Xstort X monospacieretclearspeak
450ššˆmonospace cap Ystort Y monospacieretclearspeak
451šš‰monospace cap Zstort Z monospacieretclearspeak
452ššŠmonospace aa monospacieretclearspeak
453šš‹monospace bb monospacieretclearspeak
454ššŒmonospace cc monospacieretclearspeak
455ššmonospace dd monospacieretclearspeak
456ššŽmonospace ee monospacieretclearspeak
457ššmonospace ff monospacieretclearspeak
458ššmonospace gg monospacieretclearspeak
459šš‘monospace hh monospacieretclearspeak
460šš’monospace iI monospacieretclearspeak
461šš“monospace jj monospacieretclearspeak
462šš”monospace kk monospacieretclearspeak
463šš•monospace ll monospacieretclearspeak
464šš–monospace mm monospacieretclearspeak
465šš—monospace nn monospacieretclearspeak
466šš˜monospace oo monospacieretclearspeak
467šš™monospace pp monospacieretclearspeak
468šššmonospace qq monospacieretclearspeak
469šš›monospace rr monospacieretclearspeak
470ššœmonospace ss monospacieretclearspeak
471ššmonospace tt monospacieretclearspeak
472ššžmonospace uu monospacieretclearspeak
473ššŸmonospace vv monospacieretclearspeak
474šš monospace ww monospacieretclearspeak
475šš”monospace xx monospacieretclearspeak
476šš¢monospace yy monospacieretclearspeak
477šš£monospace zz monospacieretclearspeak
478Acap Astort Aclearspeak
479Bcap Bstort Bclearspeak
480Ccap Cstort Cclearspeak
481Dcap Dstort Dclearspeak
482Ecap Estort Eclearspeak
483Fcap Fstort Fclearspeak
484Gcap Gstort Gclearspeak
485Hcap Hstort Hclearspeak
486Icap Istort Iclearspeak
487Jcap Jstort Jclearspeak
488Kcap Kstort Kclearspeak
489Lcap Lstort Lclearspeak
490Mcap Mstort Mclearspeak
491Ncap Nstort Nclearspeak
492Ocap Ostort Oclearspeak
493Pcap Pstort Pclearspeak
494Qcap Qstort Qclearspeak
495Rcap Rstort Rclearspeak
496Scap Sstort Sclearspeak
497Tcap Tstort Tclearspeak
498Ucap Ustort Uclearspeak
499Vcap Vstort Vclearspeak
500Wcap Wstort Wclearspeak
501Xcap Xstort Xclearspeak
502Ycap Ystort Yclearspeak
503Zcap Zstort Zclearspeak
504aaaclearspeak
505bbbclearspeak
506cccclearspeak
507dddclearspeak
508eeeclearspeak
509fffclearspeak
510gggclearspeak
511hhhclearspeak
512iiIclearspeak
513jjjclearspeak
514kkkclearspeak
515lllclearspeak
516mmmclearspeak
517nnnclearspeak
518oooclearspeak
519pppclearspeak
520qqqclearspeak
521rrrclearspeak
522sssclearspeak
523tttclearspeak
524uuuclearspeak
525vvvclearspeak
526wwwclearspeak
527xxxclearspeak
528yyyclearspeak
529zzzclearspeak
530š’œscript cap Astort A hĆ„ndskriftclearspeak
531ā„¬script cap Bstort B hĆ„ndskriftclearspeak
532š’žscript cap Cstort C hĆ„ndskriftclearspeak
533š’Ÿscript cap Dstort D hĆ„ndskriftclearspeak
534ā„°script cap Estort E hĆ„ndskriftclearspeak
535ā„±script cap Fstort F hĆ„ndskriftclearspeak
536š’¢script cap Gstort G hĆ„ndskriftclearspeak
537ā„‹script cap Hstort H hĆ„ndskriftclearspeak
538ā„script cap Istort I hĆ„ndskriftclearspeak
539š’„script cap Jstort J hĆ„ndskriftclearspeak
540š’¦script cap Kstort K hĆ„ndskriftclearspeak
541ā„’script cap Lstort L hĆ„ndskriftclearspeak
542ā„³script cap Mstort M hĆ„ndskriftclearspeak
543š’©script cap Nstort N hĆ„ndskriftclearspeak
544š’Ŗscript cap Ostort O hĆ„ndskriftclearspeak
545š’«script cap Pstort P hĆ„ndskriftclearspeak
546š’¬script cap Qstort Q hĆ„ndskriftclearspeak
547ā„›script cap Rstort R hĆ„ndskriftclearspeak
548š’®script cap Sstort S hĆ„ndskriftclearspeak
549š’Æscript cap Tstort T hĆ„ndskriftclearspeak
550š’°script cap Ustort U hĆ„ndskriftclearspeak
551š’±script cap Vstort V hĆ„ndskriftclearspeak
552š’²script cap Wstort W hĆ„ndskriftclearspeak
553š’³script cap Xstort X hĆ„ndskriftclearspeak
554š’“script cap Ystort Y hĆ„ndskriftclearspeak
555š’µscript cap Zstort Z hĆ„ndskriftclearspeak
556š’¶script aa hĆ„ndskriftclearspeak
557š’·script bb hĆ„ndskriftclearspeak
558š’øscript cc hĆ„ndskriftclearspeak
559š’¹script dd hĆ„ndskriftclearspeak
560ā„Æscript ee hĆ„ndskriftclearspeak
561š’»script ff hĆ„ndskriftclearspeak
562ā„Šscript gg hĆ„ndskriftclearspeak
563š’½script hh hĆ„ndskriftclearspeak
564š’¾script iI hĆ„ndskriftclearspeak
565š’æscript jj hĆ„ndskriftclearspeak
566š“€script kk hĆ„ndskriftclearspeak
567š“script ll hĆ„ndskriftclearspeak
568š“‚script mm hĆ„ndskriftclearspeak
569š“ƒscript nn hĆ„ndskriftclearspeak
570ā„“script oo hĆ„ndskriftclearspeak
571š“…script pp hĆ„ndskriftclearspeak
572š“†script qq hĆ„ndskriftclearspeak
573š“‡script rr hĆ„ndskriftclearspeak
574š“ˆscript ss hĆ„ndskriftclearspeak
575š“‰script tt hĆ„ndskriftclearspeak
576š“Šscript uu hĆ„ndskriftclearspeak
577š“‹script vv hĆ„ndskriftclearspeak
578š“Œscript ww hĆ„ndskriftclearspeak
579š“script xx hĆ„ndskriftclearspeak
580š“Žscript yy hĆ„ndskriftclearspeak
581š“script zz hĆ„ndskriftclearspeak
582š– sans serif cap Astort A sans serifclearspeak
583š–”sans serif cap Bstort B sans serifclearspeak
584š–¢sans serif cap Cstort C sans serifclearspeak
585š–£sans serif cap Dstort D sans serifclearspeak
586š–¤sans serif cap Estort E sans serifclearspeak
587š–„sans serif cap Fstort F sans serifclearspeak
588š–¦sans serif cap Gstort G sans serifclearspeak
589š–§sans serif cap Hstort H sans serifclearspeak
590š–Øsans serif cap Istort I sans serifclearspeak
591š–©sans serif cap Jstort J sans serifclearspeak
592š–Ŗsans serif cap Kstort K sans serifclearspeak
593š–«sans serif cap Lstort L sans serifclearspeak
594š–¬sans serif cap Mstort M sans serifclearspeak
595š–­sans serif cap Nstort N sans serifclearspeak
596š–®sans serif cap Ostort O sans serifclearspeak
597š–Æsans serif cap Pstort P sans serifclearspeak
598š–°sans serif cap Qstort Q sans serifclearspeak
599š–±sans serif cap Rstort R sans serifclearspeak
600š–²sans serif cap Sstort S sans serifclearspeak
601š–³sans serif cap Tstort T sans serifclearspeak
602š–“sans serif cap Ustort U sans serifclearspeak
603š–µsans serif cap Vstort V sans serifclearspeak
604š–¶sans serif cap Wstort W sans serifclearspeak
605š–·sans serif cap Xstort X sans serifclearspeak
606š–øsans serif cap Ystort Y sans serifclearspeak
607š–¹sans serif cap Zstort Z sans serifclearspeak
608š–ŗsans serif aa sans serifclearspeak
609š–»sans serif bb sans serifclearspeak
610š–¼sans serif cc sans serifclearspeak
611š–½sans serif dd sans serifclearspeak
612š–¾sans serif ee sans serifclearspeak
613š–æsans serif ff sans serifclearspeak
614š—€sans serif gg sans serifclearspeak
615š—sans serif hh sans serifclearspeak
616š—‚sans serif iI sans serifclearspeak
617š—ƒsans serif jj sans serifclearspeak
618š—„sans serif kk sans serifclearspeak
619š—…sans serif ll sans serifclearspeak
620š—†sans serif mm sans serifclearspeak
621š—‡sans serif nn sans serifclearspeak
622š—ˆsans serif oo sans serifclearspeak
623š—‰sans serif pp sans serifclearspeak
624š—Šsans serif qq sans serifclearspeak
625š—‹sans serif rr sans serifclearspeak
626š—Œsans serif ss sans serifclearspeak
627š—sans serif tt sans serifclearspeak
628š—Žsans serif uu sans serifclearspeak
629š—sans serif vv sans serifclearspeak
630š—sans serif ww sans serifclearspeak
631š—‘sans serif xx sans serifclearspeak
632š—’sans serif yy sans serifclearspeak
633š—“sans serif zz sans serifclearspeak
634š˜ˆsans serif italic cap Astort A sans serif kursivclearspeak
635š˜‰sans serif italic cap Bstort B sans serif kursivclearspeak
636š˜Šsans serif italic cap Cstort C sans serif kursivclearspeak
637š˜‹sans serif italic cap Dstort D sans serif kursivclearspeak
638š˜Œsans serif italic cap Estort E sans serif kursivclearspeak
639š˜sans serif italic cap Fstort F sans serif kursivclearspeak
640š˜Žsans serif italic cap Gstort G sans serif kursivclearspeak
641š˜sans serif italic cap Hstort H sans serif kursivclearspeak
642š˜sans serif italic cap Istort I sans serif kursivclearspeak
643š˜‘sans serif italic cap Jstort J sans serif kursivclearspeak
644š˜’sans serif italic cap Kstort K sans serif kursivclearspeak
645š˜“sans serif italic cap Lstort L sans serif kursivclearspeak
646š˜”sans serif italic cap Mstort M sans serif kursivclearspeak
647š˜•sans serif italic cap Nstort N sans serif kursivclearspeak
648š˜–sans serif italic cap Ostort O sans serif kursivclearspeak
649š˜—sans serif italic cap Pstort P sans serif kursivclearspeak
650š˜˜sans serif italic cap Qstort Q sans serif kursivclearspeak
651š˜™sans serif italic cap Rstort R sans serif kursivclearspeak
652š˜šsans serif italic cap Sstort S sans serif kursivclearspeak
653š˜›sans serif italic cap Tstort T sans serif kursivclearspeak
654š˜œsans serif italic cap Ustort U sans serif kursivclearspeak
655š˜sans serif italic cap Vstort V sans serif kursivclearspeak
656š˜žsans serif italic cap Wstort W sans serif kursivclearspeak
657š˜Ÿsans serif italic cap Xstort X sans serif kursivclearspeak
658š˜ sans serif italic cap Ystort Y sans serif kursivclearspeak
659š˜”sans serif italic cap Zstort Z sans serif kursivclearspeak
660š˜¢sans serif italic aa sans serif kursivclearspeak
661š˜£sans serif italic bb sans serif kursivclearspeak
662š˜¤sans serif italic cc sans serif kursivclearspeak
663š˜„sans serif italic dd sans serif kursivclearspeak
664š˜¦sans serif italic ee sans serif kursivclearspeak
665š˜§sans serif italic ff sans serif kursivclearspeak
666š˜Øsans serif italic gg sans serif kursivclearspeak
667š˜©sans serif italic hh sans serif kursivclearspeak
668š˜Ŗsans serif italic iI sans serif kursivclearspeak
669š˜«sans serif italic jj sans serif kursivclearspeak
670š˜¬sans serif italic kk sans serif kursivclearspeak
671š˜­sans serif italic ll sans serif kursivclearspeak
672š˜®sans serif italic mm sans serif kursivclearspeak
673š˜Æsans serif italic nn sans serif kursivclearspeak
674š˜°sans serif italic oo sans serif kursivclearspeak
675š˜±sans serif italic pp sans serif kursivclearspeak
676š˜²sans serif italic qq sans serif kursivclearspeak
677š˜³sans serif italic rr sans serif kursivclearspeak
678š˜“sans serif italic ss sans serif kursivclearspeak
679š˜µsans serif italic tt sans serif kursivclearspeak
680š˜¶sans serif italic uu sans serif kursivclearspeak
681š˜·sans serif italic vv sans serif kursivclearspeak
682š˜øsans serif italic ww sans serif kursivclearspeak
683š˜¹sans serif italic xx sans serif kursivclearspeak
684š˜ŗsans serif italic yy sans serif kursivclearspeak
685š˜»sans serif italic zz sans serif kursivclearspeak
686š—”sans serif bold cap Astort A sans serif fedclearspeak
687š—•sans serif bold cap Bstort B sans serif fedclearspeak
688š—–sans serif bold cap Cstort C sans serif fedclearspeak
689š——sans serif bold cap Dstort D sans serif fedclearspeak
690š—˜sans serif bold cap Estort E sans serif fedclearspeak
691š—™sans serif bold cap Fstort F sans serif fedclearspeak
692š—šsans serif bold cap Gstort G sans serif fedclearspeak
693š—›sans serif bold cap Hstort H sans serif fedclearspeak
694š—œsans serif bold cap Istort I sans serif fedclearspeak
695š—sans serif bold cap Jstort J sans serif fedclearspeak
696š—žsans serif bold cap Kstort K sans serif fedclearspeak
697š—Ÿsans serif bold cap Lstort L sans serif fedclearspeak
698š— sans serif bold cap Mstort M sans serif fedclearspeak
699š—”sans serif bold cap Nstort N sans serif fedclearspeak
700š—¢sans serif bold cap Ostort O sans serif fedclearspeak
701š—£sans serif bold cap Pstort P sans serif fedclearspeak
702š—¤sans serif bold cap Qstort Q sans serif fedclearspeak
703š—„sans serif bold cap Rstort R sans serif fedclearspeak
704š—¦sans serif bold cap Sstort S sans serif fedclearspeak
705š—§sans serif bold cap Tstort T sans serif fedclearspeak
706š—Øsans serif bold cap Ustort U sans serif fedclearspeak
707š—©sans serif bold cap Vstort V sans serif fedclearspeak
708š—Ŗsans serif bold cap Wstort W sans serif fedclearspeak
709š—«sans serif bold cap Xstort X sans serif fedclearspeak
710š—¬sans serif bold cap Ystort Y sans serif fedclearspeak
711š—­sans serif bold cap Zstort Z sans serif fedclearspeak
712š—®sans serif bold aa sans serif fedclearspeak
713š—Æsans serif bold bb sans serif fedclearspeak
714š—°sans serif bold cc sans serif fedclearspeak
715š—±sans serif bold dd sans serif fedclearspeak
716š—²sans serif bold ee sans serif fedclearspeak
717š—³sans serif bold ff sans serif fedclearspeak
718š—“sans serif bold gg sans serif fedclearspeak
719š—µsans serif bold hh sans serif fedclearspeak
720š—¶sans serif bold iI sans serif fedclearspeak
721š—·sans serif bold jj sans serif fedclearspeak
722š—øsans serif bold kk sans serif fedclearspeak
723š—¹sans serif bold ll sans serif fedclearspeak
724š—ŗsans serif bold mm sans serif fedclearspeak
725š—»sans serif bold nn sans serif fedclearspeak
726š—¼sans serif bold oo sans serif fedclearspeak
727š—½sans serif bold pp sans serif fedclearspeak
728š—¾sans serif bold qq sans serif fedclearspeak
729š—æsans serif bold rr sans serif fedclearspeak
730š˜€sans serif bold ss sans serif fedclearspeak
731š˜sans serif bold tt sans serif fedclearspeak
732š˜‚sans serif bold uu sans serif fedclearspeak
733š˜ƒsans serif bold vv sans serif fedclearspeak
734š˜„sans serif bold ww sans serif fedclearspeak
735š˜…sans serif bold xx sans serif fedclearspeak
736š˜†sans serif bold yy sans serif fedclearspeak
737š˜‡sans serif bold zz sans serif fedclearspeak
738š˜¼sans serif bold italic cap Astort A sans serif fed kursivclearspeak
739š˜½sans serif bold italic cap Bstort B sans serif fed kursivclearspeak
740š˜¾sans serif bold italic cap Cstort C sans serif fed kursivclearspeak
741š˜æsans serif bold italic cap Dstort D sans serif fed kursivclearspeak
742š™€sans serif bold italic cap Estort E sans serif fed kursivclearspeak
743š™sans serif bold italic cap Fstort F sans serif fed kursivclearspeak
744š™‚sans serif bold italic cap Gstort G sans serif fed kursivclearspeak
745š™ƒsans serif bold italic cap Hstort H sans serif fed kursivclearspeak
746š™„sans serif bold italic cap Istort I sans serif fed kursivclearspeak
747š™…sans serif bold italic cap Jstort J sans serif fed kursivclearspeak
748š™†sans serif bold italic cap Kstort K sans serif fed kursivclearspeak
749š™‡sans serif bold italic cap Lstort L sans serif fed kursivclearspeak
750š™ˆsans serif bold italic cap Mstort M sans serif fed kursivclearspeak
751š™‰sans serif bold italic cap Nstort N sans serif fed kursivclearspeak
752š™Šsans serif bold italic cap Ostort O sans serif fed kursivclearspeak
753š™‹sans serif bold italic cap Pstort P sans serif fed kursivclearspeak
754š™Œsans serif bold italic cap Qstort Q sans serif fed kursivclearspeak
755š™sans serif bold italic cap Rstort R sans serif fed kursivclearspeak
756š™Žsans serif bold italic cap Sstort S sans serif fed kursivclearspeak
757š™sans serif bold italic cap Tstort T sans serif fed kursivclearspeak
758š™sans serif bold italic cap Ustort U sans serif fed kursivclearspeak
759š™‘sans serif bold italic cap Vstort V sans serif fed kursivclearspeak
760š™’sans serif bold italic cap Wstort W sans serif fed kursivclearspeak
761š™“sans serif bold italic cap Xstort X sans serif fed kursivclearspeak
762š™”sans serif bold italic cap Ystort Y sans serif fed kursivclearspeak
763š™•sans serif bold italic cap Zstort Z sans serif fed kursivclearspeak
764š™–sans serif bold italic aa sans serif fed kursivclearspeak
765š™—sans serif bold italic bb sans serif fed kursivclearspeak
766š™˜sans serif bold italic cc sans serif fed kursivclearspeak
767š™™sans serif bold italic dd sans serif fed kursivclearspeak
768š™šsans serif bold italic ee sans serif fed kursivclearspeak
769š™›sans serif bold italic ff sans serif fed kursivclearspeak
770š™œsans serif bold italic gg sans serif fed kursivclearspeak
771š™sans serif bold italic hh sans serif fed kursivclearspeak
772š™žsans serif bold italic iI sans serif fed kursivclearspeak
773š™Ÿsans serif bold italic jj sans serif fed kursivclearspeak
774š™ sans serif bold italic kk sans serif fed kursivclearspeak
775š™”sans serif bold italic ll sans serif fed kursivclearspeak
776š™¢sans serif bold italic mm sans serif fed kursivclearspeak
777š™£sans serif bold italic nn sans serif fed kursivclearspeak
778š™¤sans serif bold italic oo sans serif fed kursivclearspeak
779š™„sans serif bold italic pp sans serif fed kursivclearspeak
780š™¦sans serif bold italic qq sans serif fed kursivclearspeak
781š™§sans serif bold italic rr sans serif fed kursivclearspeak
782š™Øsans serif bold italic ss sans serif fed kursivclearspeak
783š™©sans serif bold italic tt sans serif fed kursivclearspeak
784š™Ŗsans serif bold italic uu sans serif fed kursivclearspeak
785š™«sans serif bold italic vv sans serif fed kursivclearspeak
786š™¬sans serif bold italic ww sans serif fed kursivclearspeak
787š™­sans serif bold italic xx sans serif fed kursivclearspeak
788š™®sans serif bold italic yy sans serif fed kursivclearspeak
789š™Æsans serif bold italic zz sans serif fed kursivclearspeak
790Ī‘cap Alphastort Alfaclearspeak
791Ī’cap Betastort Betaclearspeak
792Ī“cap Gammastort Gammaclearspeak
793Ī”triangletrekantclearspeak
794Ī•cap Epsilonstort Epsilonclearspeak
795Ī–cap Zetastort Zetaclearspeak
796Ī—cap Etastort Etaclearspeak
797Ī˜cap Thetastort Thetaclearspeak
798Ī™cap Iotastort Jotaclearspeak
799Īšcap Kappastort Kappaclearspeak
800Ī›cap Lamdastort Lambdaclearspeak
801Īœcap Mustort Myclearspeak
802Īcap Nustort Nyclearspeak
803Īžcap Xistort Xiclearspeak
804ĪŸcap Omicronstort Omikronclearspeak
805Ī cap Pistort Piclearspeak
806Ī”cap Rhostort Rhoclearspeak
807Ļ“cap Thetastort Afsluttende sigmaclearspeak
808Ī£cap Sigmastort Sigmaclearspeak
809Ī¤cap Taustort Tauclearspeak
810Ī„cap Upsilonstort Ypsilonclearspeak
811Ī¦cap Phistort Phiclearspeak
812Ī§cap Chistort Chiclearspeak
813ĪØcap Psistort Psiclearspeak
814Ī©cap Omegastort Omegaclearspeak
815āˆ‡nablanablaclearspeak
816Ī±alphaalfaclearspeak
817Ī²betabetaclearspeak
818Ī³gammagammaclearspeak
819Ī“deltadeltaclearspeak
820Īµepsilonepsilonclearspeak
821Ī¶zetazetaclearspeak
822Ī·etaetaclearspeak
823Īøthetathetaclearspeak
824Ī¹iotajotaclearspeak
825Īŗkappakappaclearspeak
826Ī»lamdalambdaclearspeak
827Ī¼mumyclearspeak
828Ī½nunyclearspeak
829Ī¾xixiclearspeak
830Īæomicronomikronclearspeak
831Ļ€pipiclearspeak
832Ļrhorhoclearspeak
833Ļ‚final sigmaafsluttende sigmaclearspeak
834Ļƒsigmasigmaclearspeak
835Ļ„tautauclearspeak
836Ļ…upsilonypsilonclearspeak
837Ļ†phiphiclearspeak
838Ļ‡chichiclearspeak
839Ļˆpsipsiclearspeak
840Ļ‰omegaomegaclearspeak
841āˆ‚partial differentialpartielle afledteclearspeak
842Ļµepsilonepsilonclearspeak
843Ļ‘thetathetaclearspeak
844Ļ°kappakappaclearspeak
845Ļ•phiphiclearspeak
846Ļ±rhorhoclearspeak
847Ļ–pipiclearspeak
848ššØbold cap Alphastort Alfa fedclearspeak
849šš©bold cap Betastort Beta fedclearspeak
850ššŖbold cap Gammastort Gamma fedclearspeak
851šš«bold cap Deltastort Delta fedclearspeak
852šš¬bold cap Epsilonstort Epsilon fedclearspeak
853šš­bold cap Zetastort Zeta fedclearspeak
854šš®bold cap Etastort Eta fedclearspeak
855ššÆbold cap Thetastort Theta fedclearspeak
856šš°bold cap Iotastort Jota fedclearspeak
857šš±bold cap Kappastort Kappa fedclearspeak
858šš²bold cap Lamdastort Lambda fedclearspeak
859šš³bold cap Mustort My fedclearspeak
860šš“bold cap Nustort Ny fedclearspeak
861ššµbold cap Xistort Xi fedclearspeak
862šš¶bold cap Omicronstort Omikron fedclearspeak
863šš·bold cap Pistort Pi fedclearspeak
864ššøbold cap Rhostort Rho fedclearspeak
865šš¹bold cap Thetastort Afsluttende sigma fedclearspeak
866ššŗbold cap Sigmastort Sigma fedclearspeak
867šš»bold cap Taustort Tau fedclearspeak
868šš¼bold cap Upsilonstort Ypsilon fedclearspeak
869šš½bold cap Phistort Phi fedclearspeak
870šš¾bold cap Chistort Chi fedclearspeak
871ššæbold cap Psistort Psi fedclearspeak
872š›€bold cap Omegastort Omega fedclearspeak
873š›bold nablanabla fedclearspeak
874š›‚bold alphaalfa fedclearspeak
875š›ƒbold betabeta fedclearspeak
876š›„bold gammagamma fedclearspeak
877š›…bold deltadelta fedclearspeak
878š›†bold epsilonepsilon fedclearspeak
879š›‡bold zetazeta fedclearspeak
880š›ˆbold etaeta fedclearspeak
881š›‰bold thetatheta fedclearspeak
882š›Šbold iotajota fedclearspeak
883š›‹bold kappakappa fedclearspeak
884š›Œbold lamdalambda fedclearspeak
885š›bold mumy fedclearspeak
886š›Žbold nuny fedclearspeak
887š›bold xixi fedclearspeak
888š›bold omicronomikron fedclearspeak
889š›‘bold pipi fedclearspeak
890š›’bold rhorho fedclearspeak
891š›“bold final sigmaafsluttende sigma fedclearspeak
892š›”bold sigmasigma fedclearspeak
893š›•bold tautau fedclearspeak
894š›–bold upsilonypsilon fedclearspeak
895š›—bold phiphi fedclearspeak
896š›˜bold chichi fedclearspeak
897š›™bold psipsi fedclearspeak
898š›šbold omegaomega fedclearspeak
899š››bold partial differentialpartielle afledte fedclearspeak
900š›œbold epsilonepsilon fedclearspeak
901š›bold thetatheta fedclearspeak
902š›žbold kappakappa fedclearspeak
903š›Ÿbold phiphi fedclearspeak
904š› bold rhorho fedclearspeak
905š›”bold pipi fedclearspeak
906š›¢italic cap Alphastort Alfa kursivclearspeak
907š›£italic cap Betastort Beta kursivclearspeak
908š›¤italic cap Gammastort Gamma kursivclearspeak
909š›„italic cap Deltastort Delta kursivclearspeak
910š›¦italic cap Epsilonstort Epsilon kursivclearspeak
911š›§italic cap Zetastort Zeta kursivclearspeak
912š›Øitalic cap Etastort Eta kursivclearspeak
913š›©italic cap Thetastort Theta kursivclearspeak
914š›Ŗitalic cap Iotastort Jota kursivclearspeak
915š›«italic cap Kappastort Kappa kursivclearspeak
916š›¬italic cap Lamdastort Lambda kursivclearspeak
917š›­italic cap Mustort My kursivclearspeak
918š›®italic cap Nustort Ny kursivclearspeak
919š›Æitalic cap Xistort Xi kursivclearspeak
920š›°italic cap Omicronstort Omikron kursivclearspeak
921š›±italic cap Pistort Pi kursivclearspeak
922š›²italic cap Rhostort Rho kursivclearspeak
923š›³italic cap Thetastort Afsluttende sigma kursivclearspeak
924š›“italic cap Sigmastort Sigma kursivclearspeak
925š›µitalic cap Taustort Tau kursivclearspeak
926š›¶italic cap Upsilonstort Ypsilon kursivclearspeak
927š›·italic cap Phistort Phi kursivclearspeak
928š›øitalic cap Chistort Chi kursivclearspeak
929š›¹italic cap Psistort Psi kursivclearspeak
930š›ŗitalic cap Omegastort Omega kursivclearspeak
931š›»italic nablanabla kursivclearspeak
932š›¼italic alphaalfa kursivclearspeak
933š›½italic betabeta kursivclearspeak
934š›¾italic gammagamma kursivclearspeak
935š›æitalic deltadelta kursivclearspeak
936šœ€italic epsilonepsilon kursivclearspeak
937šœitalic zetazeta kursivclearspeak
938šœ‚italic etaeta kursivclearspeak
939šœƒitalic thetatheta kursivclearspeak
940šœ„italic iotajota kursivclearspeak
941šœ…italic kappakappa kursivclearspeak
942šœ†italic lamdalambda kursivclearspeak
943šœ‡italic mumy kursivclearspeak
944šœˆitalic nuny kursivclearspeak
945šœ‰italic xixi kursivclearspeak
946šœŠitalic omicronomikron kursivclearspeak
947šœ‹italic pipi kursivclearspeak
948šœŒitalic rhorho kursivclearspeak
949šœitalic final sigmaafsluttende sigma kursivclearspeak
950šœŽitalic sigmasigma kursivclearspeak
951šœitalic tautau kursivclearspeak
952šœitalic upsilonypsilon kursivclearspeak
953šœ‘italic phiphi kursivclearspeak
954šœ’italic chichi kursivclearspeak
955šœ“italic psipsi kursivclearspeak
956šœ”italic omegaomega kursivclearspeak
957šœ•italic partial differentialpartielle afledte kursivclearspeak
958šœ–italic epsilonepsilon kursivclearspeak
959šœ—italic thetatheta kursivclearspeak
960šœ˜italic kappakappa kursivclearspeak
961šœ™italic phiphi kursivclearspeak
962šœšitalic rhorho kursivclearspeak
963šœ›italic pipi kursivclearspeak
964šœœbold italic cap Alphastort Alfa fed kursivclearspeak
965šœbold italic cap Betastort Beta fed kursivclearspeak
966šœžbold italic cap Gammastort Gamma fed kursivclearspeak
967šœŸbold italic cap Deltastort Delta fed kursivclearspeak
968šœ bold italic cap Epsilonstort Epsilon fed kursivclearspeak
969šœ”bold italic cap Zetastort Zeta fed kursivclearspeak
970šœ¢bold italic cap Etastort Eta fed kursivclearspeak
971šœ£bold italic cap Thetastort Theta fed kursivclearspeak
972šœ¤bold italic cap Iotastort Jota fed kursivclearspeak
973šœ„bold italic cap Kappastort Kappa fed kursivclearspeak
974šœ¦bold italic cap Lamdastort Lambda fed kursivclearspeak
975šœ§bold italic cap Mustort My fed kursivclearspeak
976šœØbold italic cap Nustort Ny fed kursivclearspeak
977šœ©bold italic cap Xistort Xi fed kursivclearspeak
978šœŖbold italic cap Omicronstort Omikron fed kursivclearspeak
979šœ«bold italic cap Pistort Pi fed kursivclearspeak
980šœ¬bold italic cap Rhostort Rho fed kursivclearspeak
981šœ­bold italic cap Thetastort Afsluttende sigma fed kursivclearspeak
982šœ®bold italic cap Sigmastort Sigma fed kursivclearspeak
983šœÆbold italic cap Taustort Tau fed kursivclearspeak
984šœ°bold italic cap Upsilonstort Ypsilon fed kursivclearspeak
985šœ±bold italic cap Phistort Phi fed kursivclearspeak
986šœ²bold italic cap Chistort Chi fed kursivclearspeak
987šœ³bold italic cap Psistort Psi fed kursivclearspeak
988šœ“bold italic cap Omegastort Omega fed kursivclearspeak
989šœµbold italic nablanabla fed kursivclearspeak
990šœ¶bold italic alphaalfa fed kursivclearspeak
991šœ·bold italic betabeta fed kursivclearspeak
992šœøbold italic gammagamma fed kursivclearspeak
993šœ¹bold italic deltadelta fed kursivclearspeak
994šœŗbold italic epsilonepsilon fed kursivclearspeak
995šœ»bold italic zetazeta fed kursivclearspeak
996šœ¼bold italic etaeta fed kursivclearspeak
997šœ½bold italic thetatheta fed kursivclearspeak
998šœ¾bold italic iotajota fed kursivclearspeak
999šœæbold italic kappakappa fed kursivclearspeak
1000š€bold italic lamdalambda fed kursivclearspeak
1001šbold italic mumy fed kursivclearspeak
1002š‚bold italic nuny fed kursivclearspeak
1003šƒbold italic xixi fed kursivclearspeak
1004š„bold italic omicronomikron fed kursivclearspeak
1005š…bold italic pipi fed kursivclearspeak
1006š†bold italic rhorho fed kursivclearspeak
1007š‡bold italic final sigmaafsluttende sigma fed kursivclearspeak
1008šˆbold italic sigmasigma fed kursivclearspeak
1009š‰bold italic tautau fed kursivclearspeak
1010šŠbold italic upsilonypsilon fed kursivclearspeak
1011š‹bold italic phiphi fed kursivclearspeak
1012šŒbold italic chichi fed kursivclearspeak
1013šbold italic psipsi fed kursivclearspeak
1014šŽbold italic omegaomega fed kursivclearspeak
1015šbold italic partial differentialpartielle afledte fed kursivclearspeak
1016šbold italic epsilonepsilon fed kursivclearspeak
1017š‘bold italic thetatheta fed kursivclearspeak
1018š’bold italic kappakappa fed kursivclearspeak
1019š“bold italic phiphi fed kursivclearspeak
1020š”bold italic rhorho fed kursivclearspeak
1021š•bold italic pipi fed kursivclearspeak
1022š–sans serif bold cap Alphastort Alfa sans serif fedclearspeak
1023š—sans serif bold cap Betastort Beta sans serif fedclearspeak
1024š˜sans serif bold cap Gammastort Gamma sans serif fedclearspeak
1025š™sans serif bold cap Deltastort Delta sans serif fedclearspeak
1026ššsans serif bold cap Epsilonstort Epsilon sans serif fedclearspeak
1027š›sans serif bold cap Zetastort Zeta sans serif fedclearspeak
1028šœsans serif bold cap Etastort Eta sans serif fedclearspeak
1029šsans serif bold cap Thetastort Theta sans serif fedclearspeak
1030šžsans serif bold cap Iotastort Jota sans serif fedclearspeak
1031šŸsans serif bold cap Kappastort Kappa sans serif fedclearspeak
1032š sans serif bold cap Lamdastort Lambda sans serif fedclearspeak
1033š”sans serif bold cap Mustort My sans serif fedclearspeak
1034š¢sans serif bold cap Nustort Ny sans serif fedclearspeak
1035š£sans serif bold cap Xistort Xi sans serif fedclearspeak
1036š¤sans serif bold cap Omicronstort Omikron sans serif fedclearspeak
1037š„sans serif bold cap Pistort Pi sans serif fedclearspeak
1038š¦sans serif bold cap Rhostort Rho sans serif fedclearspeak
1039š§sans serif bold cap Thetastort Afsluttende sigma sans serif fedclearspeak
1040šØsans serif bold cap Sigmastort Sigma sans serif fedclearspeak
1041š©sans serif bold cap Taustort Tau sans serif fedclearspeak
1042šŖsans serif bold cap Upsilonstort Ypsilon sans serif fedclearspeak
1043š«sans serif bold cap Phistort Phi sans serif fedclearspeak
1044š¬sans serif bold cap Chistort Chi sans serif fedclearspeak
1045š­sans serif bold cap Psistort Psi sans serif fedclearspeak
1046š®sans serif bold cap Omegastort Omega sans serif fedclearspeak
1047šÆsans serif bold nablanabla sans serif fedclearspeak
1048š°sans serif bold alphaalfa sans serif fedclearspeak
1049š±sans serif bold betabeta sans serif fedclearspeak
1050š²sans serif bold gammagamma sans serif fedclearspeak
1051š³sans serif bold deltadelta sans serif fedclearspeak
1052š“sans serif bold epsilonepsilon sans serif fedclearspeak
1053šµsans serif bold zetazeta sans serif fedclearspeak
1054š¶sans serif bold etaeta sans serif fedclearspeak
1055š·sans serif bold thetatheta sans serif fedclearspeak
1056šøsans serif bold iotajota sans serif fedclearspeak
1057š¹sans serif bold kappakappa sans serif fedclearspeak
1058šŗsans serif bold lamdalambda sans serif fedclearspeak
1059š»sans serif bold mumy sans serif fedclearspeak
1060š¼sans serif bold nuny sans serif fedclearspeak
1061š½sans serif bold xixi sans serif fedclearspeak
1062š¾sans serif bold omicronomikron sans serif fedclearspeak
1063šæsans serif bold pipi sans serif fedclearspeak
1064šž€sans serif bold rhorho sans serif fedclearspeak
1065šžsans serif bold final sigmaafsluttende sigma sans serif fedclearspeak
1066šž‚sans serif bold sigmasigma sans serif fedclearspeak
1067šžƒsans serif bold tautau sans serif fedclearspeak
1068šž„sans serif bold upsilonypsilon sans serif fedclearspeak
1069šž…sans serif bold phiphi sans serif fedclearspeak
1070šž†sans serif bold chichi sans serif fedclearspeak
1071šž‡sans serif bold psipsi sans serif fedclearspeak
1072šžˆsans serif bold omegaomega sans serif fedclearspeak
1073šž‰sans serif bold partial differentialpartielle afledte sans serif fedclearspeak
1074šžŠsans serif bold epsilonepsilon sans serif fedclearspeak
1075šž‹sans serif bold thetatheta sans serif fedclearspeak
1076šžŒsans serif bold kappakappa sans serif fedclearspeak
1077šžsans serif bold phiphi sans serif fedclearspeak
1078šžŽsans serif bold rhorho sans serif fedclearspeak
1079šžsans serif bold pipi sans serif fedclearspeak
1080šžsans serif bold italic cap Alphastort Alfa sans serif fed kursivclearspeak
1081šž‘sans serif bold italic cap Betastort Beta sans serif fed kursivclearspeak
1082šž’sans serif bold italic cap Gammastort Gamma sans serif fed kursivclearspeak
1083šž“sans serif bold italic cap Deltastort Delta sans serif fed kursivclearspeak
1084šž”sans serif bold italic cap Epsilonstort Epsilon sans serif fed kursivclearspeak
1085šž•sans serif bold italic cap Zetastort Zeta sans serif fed kursivclearspeak
1086šž–sans serif bold italic cap Etastort Eta sans serif fed kursivclearspeak
1087šž—sans serif bold italic cap Thetastort Theta sans serif fed kursivclearspeak
1088šž˜sans serif bold italic cap Iotastort Jota sans serif fed kursivclearspeak
1089šž™sans serif bold italic cap Kappastort Kappa sans serif fed kursivclearspeak
1090šžšsans serif bold italic cap Lamdastort Lambda sans serif fed kursivclearspeak
1091šž›sans serif bold italic cap Mustort My sans serif fed kursivclearspeak
1092šžœsans serif bold italic cap Nustort Ny sans serif fed kursivclearspeak
1093šžsans serif bold italic cap Xistort Xi sans serif fed kursivclearspeak
1094šžžsans serif bold italic cap Omicronstort Omikron sans serif fed kursivclearspeak
1095šžŸsans serif bold italic cap Pistort Pi sans serif fed kursivclearspeak
1096šž sans serif bold italic cap Rhostort Rho sans serif fed kursivclearspeak
1097šž”sans serif bold italic cap Thetastort Afsluttende sigma sans serif fed kursivclearspeak
1098šž¢sans serif bold italic cap Sigmastort Sigma sans serif fed kursivclearspeak
1099šž£sans serif bold italic cap Taustort Tau sans serif fed kursivclearspeak
1100šž¤sans serif bold italic cap Upsilonstort Ypsilon sans serif fed kursivclearspeak
1101šž„sans serif bold italic cap Phistort Phi sans serif fed kursivclearspeak
1102šž¦sans serif bold italic cap Chistort Chi sans serif fed kursivclearspeak
1103šž§sans serif bold italic cap Psistort Psi sans serif fed kursivclearspeak
1104šžØsans serif bold italic cap Omegastort Omega sans serif fed kursivclearspeak
1105šž©sans serif bold italic nablanabla sans serif fed kursivclearspeak
1106šžŖsans serif bold italic alphaalfa sans serif fed kursivclearspeak
1107šž«sans serif bold italic betabeta sans serif fed kursivclearspeak
1108šž¬sans serif bold italic gammagamma sans serif fed kursivclearspeak
1109šž­sans serif bold italic deltadelta sans serif fed kursivclearspeak
1110šž®sans serif bold italic epsilonepsilon sans serif fed kursivclearspeak
1111šžÆsans serif bold italic zetazeta sans serif fed kursivclearspeak
1112šž°sans serif bold italic etaeta sans serif fed kursivclearspeak
1113šž±sans serif bold italic thetatheta sans serif fed kursivclearspeak
1114šž²sans serif bold italic iotajota sans serif fed kursivclearspeak
1115šž³sans serif bold italic kappakappa sans serif fed kursivclearspeak
1116šž“sans serif bold italic lamdalambda sans serif fed kursivclearspeak
1117šžµsans serif bold italic mumy sans serif fed kursivclearspeak
1118šž¶sans serif bold italic nuny sans serif fed kursivclearspeak
1119šž·sans serif bold italic xixi sans serif fed kursivclearspeak
1120šžøsans serif bold italic omicronomikron sans serif fed kursivclearspeak
1121šž¹sans serif bold italic pipi sans serif fed kursivclearspeak
1122šžŗsans serif bold italic rhorho sans serif fed kursivclearspeak
1123šž»sans serif bold italic final sigmaafsluttende sigma sans serif fed kursivclearspeak
1124šž¼sans serif bold italic sigmasigma sans serif fed kursivclearspeak
1125šž½sans serif bold italic tautau sans serif fed kursivclearspeak
1126šž¾sans serif bold italic upsilonypsilon sans serif fed kursivclearspeak
1127šžæsans serif bold italic phiphi sans serif fed kursivclearspeak
1128šŸ€sans serif bold italic chichi sans serif fed kursivclearspeak
1129šŸsans serif bold italic psipsi sans serif fed kursivclearspeak
1130šŸ‚sans serif bold italic omegaomega sans serif fed kursivclearspeak
1131šŸƒsans serif bold italic partial differentialpartielle afledte sans serif fed kursivclearspeak
1132šŸ„sans serif bold italic epsilonepsilon sans serif fed kursivclearspeak
1133šŸ…sans serif bold italic thetatheta sans serif fed kursivclearspeak
1134šŸ†sans serif bold italic kappakappa sans serif fed kursivclearspeak
1135šŸ‡sans serif bold italic phiphi sans serif fed kursivclearspeak
1136šŸˆsans serif bold italic rhorho sans serif fed kursivclearspeak
1137šŸ‰sans serif bold italic pipi sans serif fed kursivclearspeak
1138ā°super 0hƦvet 0clearspeak
1139Ā¹super 1hƦvet 1clearspeak
1140Ā²squaredhƦvet 2clearspeak
1141Ā³cubedhƦvet 3clearspeak
1142ā“super 4hƦvet 4clearspeak
1143āµsuper 5hƦvet 5clearspeak
1144ā¶super 6hƦvet 6clearspeak
1145ā·super 7hƦvet 7clearspeak
1146āøsuper 8hƦvet 8clearspeak
1147ā¹super 9hƦvet 9clearspeak
1148ā‚€sub 0sƦnket 0clearspeak
1149ā‚sub 1sƦnket 1clearspeak
1150ā‚‚sub 2sƦnket 2clearspeak
1151ā‚ƒsub 3sƦnket 3clearspeak
1152ā‚„sub 4sƦnket 4clearspeak
1153ā‚…sub 5sƦnket 5clearspeak
1154ā‚†sub 6sƦnket 6clearspeak
1155ā‚‡sub 7sƦnket 7clearspeak
1156ā‚ˆsub 8sƦnket 8clearspeak
1157ā‚‰sub 9sƦnket 9clearspeak
1158ā“Ŗcircled 00 i cirkelclearspeak
1159ā‘ circled 11 i cirkelclearspeak
1160ā‘”circled 22 i cirkelclearspeak
1161ā‘¢circled 33 i cirkelclearspeak
1162ā‘£circled 44 i cirkelclearspeak
1163ā‘¤circled 55 i cirkelclearspeak
1164ā‘„circled 66 i cirkelclearspeak
1165ā‘¦circled 77 i cirkelclearspeak
1166ā‘§circled 88 i cirkelclearspeak
1167ā‘Øcircled 99 i cirkelclearspeak
1168ā‘©circled 1010 i cirkelclearspeak
1169ā‘Ŗcircled 1111 i cirkelclearspeak
1170ā‘«circled 1212 i cirkelclearspeak
1171ā‘¬circled 1313 i cirkelclearspeak
1172ā‘­circled 1414 i cirkelclearspeak
1173ā‘®circled 1515 i cirkelclearspeak
1174ā‘Æcircled 1616 i cirkelclearspeak
1175ā‘°circled 1717 i cirkelclearspeak
1176ā‘±circled 1818 i cirkelclearspeak
1177ā‘²circled 1919 i cirkelclearspeak
1178ā‘³circled 2020 i cirkelclearspeak
1179扑circled 2121 i cirkelclearspeak
1180扒circled 2222 i cirkelclearspeak
1181打circled 2323 i cirkelclearspeak
1182扔circled 2424 i cirkelclearspeak
1183払circled 2525 i cirkelclearspeak
1184扖circled 2626 i cirkelclearspeak
1185扗circled 2727 i cirkelclearspeak
1186托circled 2828 i cirkelclearspeak
1187扙circled 2929 i cirkelclearspeak
1188扚circled 3030 i cirkelclearspeak
1189扛circled 3131 i cirkelclearspeak
1190扜circled 3232 i cirkelclearspeak
1191扝circled 3333 i cirkelclearspeak
1192扞circled 3434 i cirkelclearspeak
1193扟circled 3535 i cirkelclearspeak
1194抱circled 3636 i cirkelclearspeak
1195ćŠ²circled 3737 i cirkelclearspeak
1196ćŠ³circled 3838 i cirkelclearspeak
1197抓circled 3939 i cirkelclearspeak
1198抵circled 4040 i cirkelclearspeak
1199抶circled 4141 i cirkelclearspeak
1200抷circled 4242 i cirkelclearspeak
1201ćŠøcircled 4343 i cirkelclearspeak
1202ćŠ¹circled 4444 i cirkelclearspeak
1203ćŠŗcircled 4545 i cirkelclearspeak
1204抻circled 4646 i cirkelclearspeak
1205ćŠ¼circled 4747 i cirkelclearspeak
1206ćŠ½circled 4848 i cirkelclearspeak
1207ćŠ¾circled 4949 i cirkelclearspeak
1208ćŠæcircled 5050 i cirkelclearspeak
1209ā‘“parenthesized 11 i parentesclearspeak
1210ā‘µparenthesized 22 i parentesclearspeak
1211ā‘¶parenthesized 33 i parentesclearspeak
1212ā‘·parenthesized 44 i parentesclearspeak
1213ā‘øparenthesized 55 i parentesclearspeak
1214ā‘¹parenthesized 66 i parentesclearspeak
1215ā‘ŗparenthesized 77 i parentesclearspeak
1216ā‘»parenthesized 88 i parentesclearspeak
1217ā‘¼parenthesized 99 i parentesclearspeak
1218ā‘½parenthesized 1010 i parentesclearspeak
1219ā‘¾parenthesized 1111 i parentesclearspeak
1220ā‘æparenthesized 1212 i parentesclearspeak
1221ā’€parenthesized 1313 i parentesclearspeak
1222ā’parenthesized 1414 i parentesclearspeak
1223ā’‚parenthesized 1515 i parentesclearspeak
1224ā’ƒparenthesized 1616 i parentesclearspeak
1225ā’„parenthesized 1717 i parentesclearspeak
1226ā’…parenthesized 1818 i parentesclearspeak
1227ā’†parenthesized 1919 i parentesclearspeak
1228ā’‡parenthesized 2020 i parentesclearspeak
1229šŸ„€0 period0 punktumclearspeak
1230ā’ˆ1 period1 punktumclearspeak
1231ā’‰2 period2 punktumclearspeak
1232ā’Š3 period3 punktumclearspeak
1233ā’‹4 period4 punktumclearspeak
1234ā’Œ5 period5 punktumclearspeak
1235ā’6 period6 punktumclearspeak
1236ā’Ž7 period7 punktumclearspeak
1237ā’8 period8 punktumclearspeak
1238ā’9 period9 punktumclearspeak
1239ā’‘10 period10 punktumclearspeak
1240ā’’11 period11 punktumclearspeak
1241ā’“12 period12 punktumclearspeak
1242ā’”13 period13 punktumclearspeak
1243ā’•14 period14 punktumclearspeak
1244ā’–15 period15 punktumclearspeak
1245ā’—16 period16 punktumclearspeak
1246ā’˜17 period17 punktumclearspeak
1247ā’™18 period18 punktumclearspeak
1248ā’š19 period19 punktumclearspeak
1249ā’›20 period20 punktumclearspeak
1250ā“æblack circled 00 i sort cirkelclearspeak
1251ā¶black circled 11 i sort cirkelclearspeak
1252ā·black circled 22 i sort cirkelclearspeak
1253āøblack circled 33 i sort cirkelclearspeak
1254ā¹black circled 44 i sort cirkelclearspeak
1255āŗblack circled 55 i sort cirkelclearspeak
1256ā»black circled 66 i sort cirkelclearspeak
1257ā¼black circled 77 i sort cirkelclearspeak
1258ā½black circled 88 i sort cirkelclearspeak
1259ā¾black circled 99 i sort cirkelclearspeak
1260āæblack circled 1010 i sort cirkelclearspeak
1261ā“«black circled 1111 i sort cirkelclearspeak
1262ā“¬black circled 1212 i sort cirkelclearspeak
1263ā“­black circled 1313 i sort cirkelclearspeak
1264ā“®black circled 1414 i sort cirkelclearspeak
1265ā“Æblack circled 1515 i sort cirkelclearspeak
1266ā“°black circled 1616 i sort cirkelclearspeak
1267ā“±black circled 1717 i sort cirkelclearspeak
1268ā“²black circled 1818 i sort cirkelclearspeak
1269ā“³black circled 1919 i sort cirkelclearspeak
1270ā““black circled 2020 i sort cirkelclearspeak
1271ā“µdouble circled 11 i dobbelt cirkelclearspeak
1272ā“¶double circled 22 i dobbelt cirkelclearspeak
1273ā“·double circled 33 i dobbelt cirkelclearspeak
1274ā“ødouble circled 44 i dobbelt cirkelclearspeak
1275ā“¹double circled 55 i dobbelt cirkelclearspeak
1276ā“ŗdouble circled 66 i dobbelt cirkelclearspeak
1277ā“»double circled 77 i dobbelt cirkelclearspeak
1278ā“¼double circled 88 i dobbelt cirkelclearspeak
1279ā“½double circled 99 i dobbelt cirkelclearspeak
1280ā“¾double circled 1010 i dobbelt cirkelclearspeak
1281šŸ„‹circled sans serif 00 uden serif i cirkelclearspeak
1282āž€circled sans serif 11 uden serif i cirkelclearspeak
1283āžcircled sans serif 22 uden serif i cirkelclearspeak
1284āž‚circled sans serif 33 uden serif i cirkelclearspeak
1285āžƒcircled sans serif 44 uden serif i cirkelclearspeak
1286āž„circled sans serif 55 uden serif i cirkelclearspeak
1287āž…circled sans serif 66 uden serif i cirkelclearspeak
1288āž†circled sans serif 77 uden serif i cirkelclearspeak
1289āž‡circled sans serif 88 uden serif i cirkelclearspeak
1290āžˆcircled sans serif 99 uden serif i cirkelclearspeak
1291āž‰circled sans serif 1010 uden serif i cirkelclearspeak
1292šŸ„Œblack circled sans serif 00 uden serif i sort cirkelclearspeak
1293āžŠblack circled sans serif 11 uden serif i sort cirkelclearspeak
1294āž‹black circled sans serif 22 uden serif i sort cirkelclearspeak
1295āžŒblack circled sans serif 33 uden serif i sort cirkelclearspeak
1296āžblack circled sans serif 44 uden serif i sort cirkelclearspeak
1297āžŽblack circled sans serif 55 uden serif i sort cirkelclearspeak
1298āžblack circled sans serif 66 uden serif i sort cirkelclearspeak
1299āžblack circled sans serif 77 uden serif i sort cirkelclearspeak
1300āž‘black circled sans serif 88 uden serif i sort cirkelclearspeak
1301āž’black circled sans serif 99 uden serif i sort cirkelclearspeak
1302āž“black circled sans serif 1010 uden serif i sort cirkelclearspeak
1303ļ¼00clearspeak
1304ļ¼‘11clearspeak
1305ļ¼’22clearspeak
1306ļ¼“33clearspeak
1307ļ¼”44clearspeak
1308ļ¼•55clearspeak
1309ļ¼–66clearspeak
1310ļ¼—77clearspeak
1311ļ¼˜88clearspeak
1312ļ¼™99clearspeak
1313šŸŽbold 00 fedclearspeak
1314šŸbold 11 fedclearspeak
1315šŸbold 22 fedclearspeak
1316šŸ‘bold 33 fedclearspeak
1317šŸ’bold 44 fedclearspeak
1318šŸ“bold 55 fedclearspeak
1319šŸ”bold 66 fedclearspeak
1320šŸ•bold 77 fedclearspeak
1321šŸ–bold 88 fedclearspeak
1322šŸ—bold 99 fedclearspeak
1323šŸ˜double struck 00 dobbeltstregetclearspeak
1324šŸ™double struck 11 dobbeltstregetclearspeak
1325šŸšdouble struck 22 dobbeltstregetclearspeak
1326šŸ›double struck 33 dobbeltstregetclearspeak
1327šŸœdouble struck 44 dobbeltstregetclearspeak
1328šŸdouble struck 55 dobbeltstregetclearspeak
1329šŸždouble struck 66 dobbeltstregetclearspeak
1330šŸŸdouble struck 77 dobbeltstregetclearspeak
1331šŸ double struck 88 dobbeltstregetclearspeak
1332šŸ”double struck 99 dobbeltstregetclearspeak
1333šŸ¢sans serif 00 sans serifclearspeak
1334šŸ£sans serif 11 sans serifclearspeak
1335šŸ¤sans serif 22 sans serifclearspeak
1336šŸ„sans serif 33 sans serifclearspeak
1337šŸ¦sans serif 44 sans serifclearspeak
1338šŸ§sans serif 55 sans serifclearspeak
1339šŸØsans serif 66 sans serifclearspeak
1340šŸ©sans serif 77 sans serifclearspeak
1341šŸŖsans serif 88 sans serifclearspeak
1342šŸ«sans serif 99 sans serifclearspeak
1343šŸ¬sans serif bold 00 sans serif fedclearspeak
1344šŸ­sans serif bold 11 sans serif fedclearspeak
1345šŸ®sans serif bold 22 sans serif fedclearspeak
1346šŸÆsans serif bold 33 sans serif fedclearspeak
1347šŸ°sans serif bold 44 sans serif fedclearspeak
1348šŸ±sans serif bold 55 sans serif fedclearspeak
1349šŸ²sans serif bold 66 sans serif fedclearspeak
1350šŸ³sans serif bold 77 sans serif fedclearspeak
1351šŸ“sans serif bold 88 sans serif fedclearspeak
1352šŸµsans serif bold 99 sans serif fedclearspeak
1353šŸ¶monospace 00 monospacieretclearspeak
1354šŸ·monospace 11 monospacieretclearspeak
1355šŸømonospace 22 monospacieretclearspeak
1356šŸ¹monospace 33 monospacieretclearspeak
1357šŸŗmonospace 44 monospacieretclearspeak
1358šŸ»monospace 55 monospacieretclearspeak
1359šŸ¼monospace 66 monospacieretclearspeak
1360šŸ½monospace 77 monospacieretclearspeak
1361šŸ¾monospace 88 monospacieretclearspeak
1362šŸæmonospace 99 monospacieretclearspeak
1363šŸ„0 comma0 kommaclearspeak
1364šŸ„‚1 comma1 kommaclearspeak
1365šŸ„ƒ2 comma2 kommaclearspeak
1366šŸ„„3 comma3 kommaclearspeak
1367šŸ„…4 comma4 kommaclearspeak
1368šŸ„†5 comma5 kommaclearspeak
1369šŸ„‡6 comma6 kommaclearspeak
1370šŸ„ˆ7 comma7 kommaclearspeak
1371šŸ„‰8 comma8 kommaclearspeak
1372šŸ„Š9 comma9 kommaclearspeak
1373ā’¶circled cap Astort A i cirkelclearspeak
1374ā’·circled cap Bstort B i cirkelclearspeak
1375ā’øcircled cap Cstort C i cirkelclearspeak
1376ā’¹circled cap Dstort D i cirkelclearspeak
1377ā’ŗcircled cap Estort E i cirkelclearspeak
1378ā’»circled cap Fstort F i cirkelclearspeak
1379ā’¼circled cap Gstort G i cirkelclearspeak
1380ā’½circled cap Hstort H i cirkelclearspeak
1381ā’¾circled cap Istort I i cirkelclearspeak
1382ā’æcircled cap Jstort J i cirkelclearspeak
1383ā“€circled cap Kstort K i cirkelclearspeak
1384ā“circled cap Lstort L i cirkelclearspeak
1385ā“‚circled cap Mstort M i cirkelclearspeak
1386ā“ƒcircled cap Nstort N i cirkelclearspeak
1387ā“„circled cap Ostort O i cirkelclearspeak
1388ā“…circled cap Pstort P i cirkelclearspeak
1389ā“†circled cap Qstort Q i cirkelclearspeak
1390ā“‡circled cap Rstort R i cirkelclearspeak
1391ā“ˆcircled cap Sstort S i cirkelclearspeak
1392ā“‰circled cap Tstort T i cirkelclearspeak
1393ā“Šcircled cap Ustort U i cirkelclearspeak
1394ā“‹circled cap Vstort V i cirkelclearspeak
1395ā“Œcircled cap Wstort W i cirkelclearspeak
1396ā“circled cap Xstort X i cirkelclearspeak
1397ā“Žcircled cap Ystort Y i cirkelclearspeak
1398ā“circled cap Zstort Z i cirkelclearspeak
1399ā“circled aa i cirkelclearspeak
1400ā“‘circled bb i cirkelclearspeak
1401ā“’circled cc i cirkelclearspeak
1402ā““circled dd i cirkelclearspeak
1403ā“”circled ee i cirkelclearspeak
1404ā“•circled ff i cirkelclearspeak
1405ā“–circled gg i cirkelclearspeak
1406ā“—circled hh i cirkelclearspeak
1407ā“˜circled iI i cirkelclearspeak
1408ā“™circled jj i cirkelclearspeak
1409ā“šcircled kk i cirkelclearspeak
1410ā“›circled ll i cirkelclearspeak
1411ā“œcircled mm i cirkelclearspeak
1412ā“circled nn i cirkelclearspeak
1413ā“žcircled oo i cirkelclearspeak
1414ā“Ÿcircled pp i cirkelclearspeak
1415ā“ circled qq i cirkelclearspeak
1416ā“”circled rr i cirkelclearspeak
1417ā“¢circled ss i cirkelclearspeak
1418ā“£circled tt i cirkelclearspeak
1419ā“¤circled uu i cirkelclearspeak
1420ā“„circled vv i cirkelclearspeak
1421ā“¦circled ww i cirkelclearspeak
1422ā“§circled xx i cirkelclearspeak
1423ā“Øcircled yy i cirkelclearspeak
1424ā“©circled zz i cirkelclearspeak
1425šŸ„parenthesized cap Astort A i parentesclearspeak
1426šŸ„‘parenthesized cap Bstort B i parentesclearspeak
1427šŸ„’parenthesized cap Cstort C i parentesclearspeak
1428šŸ„“parenthesized cap Dstort D i parentesclearspeak
1429šŸ„”parenthesized cap Estort E i parentesclearspeak
1430šŸ„•parenthesized cap Fstort F i parentesclearspeak
1431šŸ„–parenthesized cap Gstort G i parentesclearspeak
1432šŸ„—parenthesized cap Hstort H i parentesclearspeak
1433šŸ„˜parenthesized cap Istort I i parentesclearspeak
1434šŸ„™parenthesized cap Jstort J i parentesclearspeak
1435šŸ„šparenthesized cap Kstort K i parentesclearspeak
1436šŸ„›parenthesized cap Lstort L i parentesclearspeak
1437šŸ„œparenthesized cap Mstort M i parentesclearspeak
1438šŸ„parenthesized cap Nstort N i parentesclearspeak
1439šŸ„žparenthesized cap Ostort O i parentesclearspeak
1440šŸ„Ÿparenthesized cap Pstort P i parentesclearspeak
1441šŸ„ parenthesized cap Qstort Q i parentesclearspeak
1442šŸ„”parenthesized cap Rstort R i parentesclearspeak
1443šŸ„¢parenthesized cap Sstort S i parentesclearspeak
1444šŸ„£parenthesized cap Tstort T i parentesclearspeak
1445šŸ„¤parenthesized cap Ustort U i parentesclearspeak
1446šŸ„„parenthesized cap Vstort V i parentesclearspeak
1447šŸ„¦parenthesized cap Wstort W i parentesclearspeak
1448šŸ„§parenthesized cap Xstort X i parentesclearspeak
1449šŸ„Øparenthesized cap Ystort Y i parentesclearspeak
1450šŸ„©parenthesized cap Zstort Z i parentesclearspeak
1451ā’œparenthesized aa i parentesclearspeak
1452ā’parenthesized bb i parentesclearspeak
1453ā’žparenthesized cc i parentesclearspeak
1454ā’Ÿparenthesized dd i parentesclearspeak
1455ā’ parenthesized ee i parentesclearspeak
1456ā’”parenthesized ff i parentesclearspeak
1457ā’¢parenthesized gg i parentesclearspeak
1458ā’£parenthesized hh i parentesclearspeak
1459ā’¤parenthesized iI i parentesclearspeak
1460ā’„parenthesized jj i parentesclearspeak
1461ā’¦parenthesized kk i parentesclearspeak
1462ā’§parenthesized ll i parentesclearspeak
1463ā’Øparenthesized mm i parentesclearspeak
1464ā’©parenthesized nn i parentesclearspeak
1465ā’Ŗparenthesized oo i parentesclearspeak
1466ā’«parenthesized pp i parentesclearspeak
1467ā’¬parenthesized qq i parentesclearspeak
1468ā’­parenthesized rr i parentesclearspeak
1469ā’®parenthesized ss i parentesclearspeak
1470ā’Æparenthesized tt i parentesclearspeak
1471ā’°parenthesized uu i parentesclearspeak
1472ā’±parenthesized vv i parentesclearspeak
1473ā’²parenthesized ww i parentesclearspeak
1474ā’³parenthesized xx i parentesclearspeak
1475ā’“parenthesized yy i parentesclearspeak
1476ā’µparenthesized zz i parentesclearspeak
1477šŸ„°squared cap Astort A i kvadratclearspeak
1478šŸ„±squared cap Bstort B i kvadratclearspeak
1479šŸ„²squared cap Cstort C i kvadratclearspeak
1480šŸ„³squared cap Dstort D i kvadratclearspeak
1481šŸ„“squared cap Estort E i kvadratclearspeak
1482šŸ„µsquared cap Fstort F i kvadratclearspeak
1483šŸ„¶squared cap Gstort G i kvadratclearspeak
1484šŸ„·squared cap Hstort H i kvadratclearspeak
1485šŸ„øsquared cap Istort I i kvadratclearspeak
1486šŸ„¹squared cap Jstort J i kvadratclearspeak
1487šŸ„ŗsquared cap Kstort K i kvadratclearspeak
1488šŸ„»squared cap Lstort L i kvadratclearspeak
1489šŸ„¼squared cap Mstort M i kvadratclearspeak
1490šŸ„½squared cap Nstort N i kvadratclearspeak
1491šŸ„¾squared cap Ostort O i kvadratclearspeak
1492šŸ„æsquared cap Pstort P i kvadratclearspeak
1493šŸ…€squared cap Qstort Q i kvadratclearspeak
1494šŸ…squared cap Rstort R i kvadratclearspeak
1495šŸ…‚squared cap Sstort S i kvadratclearspeak
1496šŸ…ƒsquared cap Tstort T i kvadratclearspeak
1497šŸ…„squared cap Ustort U i kvadratclearspeak
1498šŸ……squared cap Vstort V i kvadratclearspeak
1499šŸ…†squared cap Wstort W i kvadratclearspeak
1500šŸ…‡squared cap Xstort X i kvadratclearspeak
1501šŸ…ˆsquared cap Ystort Y i kvadratclearspeak
1502šŸ…‰squared cap Zstort Z i kvadratclearspeak
1503šŸ…°black squared cap Astort A i sort kvadratclearspeak
1504šŸ…±black squared cap Bstort B i sort kvadratclearspeak
1505šŸ…²black squared cap Cstort C i sort kvadratclearspeak
1506šŸ…³black squared cap Dstort D i sort kvadratclearspeak
1507šŸ…“black squared cap Estort E i sort kvadratclearspeak
1508šŸ…µblack squared cap Fstort F i sort kvadratclearspeak
1509šŸ…¶black squared cap Gstort G i sort kvadratclearspeak
1510šŸ…·black squared cap Hstort H i sort kvadratclearspeak
1511šŸ…øblack squared cap Istort I i sort kvadratclearspeak
1512šŸ…¹black squared cap Jstort J i sort kvadratclearspeak
1513šŸ…ŗblack squared cap Kstort K i sort kvadratclearspeak
1514šŸ…»black squared cap Lstort L i sort kvadratclearspeak
1515šŸ…¼black squared cap Mstort M i sort kvadratclearspeak
1516šŸ…½black squared cap Nstort N i sort kvadratclearspeak
1517šŸ…¾black squared cap Ostort O i sort kvadratclearspeak
1518šŸ…æblack squared cap Pstort P i sort kvadratclearspeak
1519šŸ†€black squared cap Qstort Q i sort kvadratclearspeak
1520šŸ†black squared cap Rstort R i sort kvadratclearspeak
1521šŸ†‚black squared cap Sstort S i sort kvadratclearspeak
1522šŸ†ƒblack squared cap Tstort T i sort kvadratclearspeak
1523šŸ†„black squared cap Ustort U i sort kvadratclearspeak
1524šŸ†…black squared cap Vstort V i sort kvadratclearspeak
1525šŸ††black squared cap Wstort W i sort kvadratclearspeak
1526šŸ†‡black squared cap Xstort X i sort kvadratclearspeak
1527šŸ†ˆblack squared cap Ystort Y i sort kvadratclearspeak
1528šŸ†‰black squared cap Zstort Z i sort kvadratclearspeak
1529šŸ…black circled cap Astort A i sort cirkelclearspeak
1530šŸ…‘black circled cap Bstort B i sort cirkelclearspeak
1531šŸ…’black circled cap Cstort C i sort cirkelclearspeak
1532šŸ…“black circled cap Dstort D i sort cirkelclearspeak
1533šŸ…”black circled cap Estort E i sort cirkelclearspeak
1534šŸ…•black circled cap Fstort F i sort cirkelclearspeak
1535šŸ…–black circled cap Gstort G i sort cirkelclearspeak
1536šŸ…—black circled cap Hstort H i sort cirkelclearspeak
1537šŸ…˜black circled cap Istort I i sort cirkelclearspeak
1538šŸ…™black circled cap Jstort J i sort cirkelclearspeak
1539šŸ…šblack circled cap Kstort K i sort cirkelclearspeak
1540šŸ…›black circled cap Lstort L i sort cirkelclearspeak
1541šŸ…œblack circled cap Mstort M i sort cirkelclearspeak
1542šŸ…black circled cap Nstort N i sort cirkelclearspeak
1543šŸ…žblack circled cap Ostort O i sort cirkelclearspeak
1544šŸ…Ÿblack circled cap Pstort P i sort cirkelclearspeak
1545šŸ… black circled cap Qstort Q i sort cirkelclearspeak
1546šŸ…”black circled cap Rstort R i sort cirkelclearspeak
1547šŸ…¢black circled cap Sstort S i sort cirkelclearspeak
1548šŸ…£black circled cap Tstort T i sort cirkelclearspeak
1549šŸ…¤black circled cap Ustort U i sort cirkelclearspeak
1550šŸ…„black circled cap Vstort V i sort cirkelclearspeak
1551šŸ…¦black circled cap Wstort W i sort cirkelclearspeak
1552šŸ…§black circled cap Xstort X i sort cirkelclearspeak
1553šŸ…Øblack circled cap Ystort Y i sort cirkelclearspeak
1554šŸ…©black circled cap Zstort Z i sort cirkelclearspeak
1555Ā¼one quarteren fjerdedelclearspeak
1556Ā½one halfen halvclearspeak
1557Ā¾three quarterstre fjerdedeleclearspeak
1558ā…one seventhen syvendedelclearspeak
1559ā…‘one ninthen niendedelclearspeak
1560ā…’one tenthen tiendedelclearspeak
1561ā…“one thirden tredjedelclearspeak
1562ā…”two thirdsto tredjedeleclearspeak
1563ā…•one fifthen femtedelclearspeak
1564ā…–two fifthsto femtedeleclearspeak
1565ā…—three fifthstre femtedeleclearspeak
1566ā…˜four fifthsfire femtedeleclearspeak
1567ā…™one sixthen sjettedelclearspeak
1568ā…šfive sixthsfem sjettedeleclearspeak
1569ā…›one eighthen ottendedelclearspeak
1570ā…œthree eighthstre ottendedeleclearspeak
1571ā…five eighthsfem ottendedeleclearspeak
1572ā…žseven eighthssyv ottendedeleclearspeak
1573ā…Ÿnumerator onetƦller etclearspeak
1574ā†‰zero thirdsingen tredjedeleclearspeak
1575扈circled ten on black squareti i en cirkel pĆ„ en sort firkantclearspeak
1576扉circled twenty on black squaretyve i en cirkel pĆ„ en sort firkantclearspeak
1577扊circled thirty on black squaretredive i en cirkel pĆ„ en sort firkantclearspeak
1578手circled forty on black squarefyrre i en cirkel pĆ„ en sort firkantclearspeak
1579扌circled fifty on black squarehalvtreds i en cirkel pĆ„ en sort firkantclearspeak
1580才circled sixty on black squaretres i en cirkel pĆ„ en sort firkantclearspeak
1581扎circled seventy on black squarehalvfjerds i en cirkel pĆ„ en sort firkantclearspeak
1582扏circled eighty on black squarefirs i en cirkel pĆ„ en sort firkantclearspeak
1583į“¦small cap Gammagamma med smĆ„ bogstaverclearspeak
1584į“§small cap Lamdalambda med smĆ„ bogstaverclearspeak
1585į“Øsmall cap Pipi med smĆ„ bogstaverclearspeak
1586į“©small cap Rhorho med smĆ„ bogstaverclearspeak
1587į“Ŗsmall cap Psipsi med smĆ„ bogstaverclearspeak
1588įµžsuperscript gammagamma med hƦvet skriftclearspeak
1589įµ superscript phiphi med hƦvet skriftclearspeak
1590įµ¦subscript betabeta med sƦnket skriftclearspeak
1591įµ§subscript gammagamma med sƦnket skriftclearspeak
1592įµØsubscript rhorho med sƦnket skriftclearspeak
1593įµ©subscript phiphi med sƦnket skriftclearspeak
1594įµŖsubscript chichi med sƦnket skriftclearspeak
1595Ļbetabetaclearspeak
1596Ļ—kaikaiclearspeak
1597Ļ¶reversed epsilonomvendt epsilonclearspeak
1598šŸŠbold cap Digammadigamma med store fede bogstaverclearspeak
1599šŸ‹bold digammadigamma med fed skriftclearspeak
1600ā„µfirst transfinite cardinalfĆørste transfinitte kardinaltalclearspeak
1601ā„¶second transfinite cardinalandet transfinitte kardinaltalclearspeak
1602ā„·third transfinite cardinaltredje transfinitte kardinaltalclearspeak
1603ā„øfourth transfinite cardinalfjerde transfinitte kardinaltalclearspeak
1604Ē–u double overdot overbaru med trĆ©ma og macronclearspeak
1605Ē˜u double overdot acuteu med trĆ©ma og accent aiguclearspeak
1606Ēšu double overdot caronu med trĆ©ma og hĆ”Äekclearspeak
1607Ēœu double overdot graveu med trĆ©ma og accent graveclearspeak
1608ĒŸa double overdot overbara med trĆ©ma og macronclearspeak
1609Ē”a overdot overbara med prik over og macronclearspeak
1610Ē­o ogonek overbaro med ogonek og macronclearspeak
1611Ē»a ring above acutea med bolle over og accent aiguclearspeak
1612ȫo double overdot overbaro med trƩma og macronclearspeak
1613Č­o tilde overbaro med tilde og macronclearspeak
1614ȱo overdot overbaro med prik over og macronclearspeak
1615įø‰c cedilla acutec med cedille og accent aiguclearspeak
1616įø•e overbar gravee med macron og accent graveclearspeak
1617įø—e overbar acutee med macron og accent aiguclearspeak
1618įøe cedilla brevee med cedille og brevisclearspeak
1619įøÆi double overdot acutei med trĆ©ma og accent aiguclearspeak
1620įø¹l underdot overbarl med prik under og macronclearspeak
1621į¹o tilde acuteo med tilde og accent aiguclearspeak
1622į¹o tilde double overdoto med tilde og trĆ©maclearspeak
1623į¹‘o overbar graveo med macron og accent graveclearspeak
1624į¹“o overbar acuteo med macron og accent aiguclearspeak
1625į¹r underdot overbarr med prik nedenunder og macronclearspeak
1626į¹„s acute overdots med accent aigu og prik overclearspeak
1627į¹§s caron overdots med hĆ”Äek og prik ovenoverclearspeak
1628į¹©s underdot overdots med prik nedenunder og ovenoverclearspeak
1629į¹¹u tilde acuteu med tilde og accent aiguclearspeak
1630į¹»u overbar double overdotu med macron og trĆ©maclearspeak
1631įŗ„a hat acutea med cirkumfleks og accent aiguclearspeak
1632įŗ§a hat gravea med cirkumfleks og accent graveclearspeak
1633įŗ©a hat hook abovea med cirkumfleks og en krog ovenoverclearspeak
1634įŗ«a hat tildea med cirkumfleks og tildeclearspeak
1635įŗ­a hat underdota med cirkumfleks og en prik nedenunderclearspeak
1636įŗÆa breve acutea med brevis og accent aiguclearspeak
1637įŗ±a breve gravea med brevis og accent graveclearspeak
1638įŗ³a breve hook abovea med brevis og krog ovenoverclearspeak
1639įŗµa breve tildea med brevis og tildeclearspeak
1640įŗ·a breve underdota med brevis og en prik nedenunderclearspeak
1641įŗæe hat acutee med cirkumfleks og accent aiguclearspeak
1642į»e hat gravee med cirkumfleks og accent gravisclearspeak
1643į»ƒe hat hook abovee med cirkumfleks og krog ovenoverclearspeak
1644į»…e hat tildee med cirkumfleks og tildeclearspeak
1645į»‡e hat underdote med cirkumfleks og en prik nedenunderclearspeak
1646į»‘o hat acuteo med cirkumfleks og accent aiguclearspeak
1647į»“o hat graveo med cirkumfleks og accent graveclearspeak
1648į»•o hat hook aboveo med cirkumfleks og krog ovenoverclearspeak
1649į»—o hat tildeo med cirkumfleks og tildeclearspeak
1650į»™o hat underdoto med cirkumfleks og en prik nedenunderclearspeak
1651į»›o acute primeo med accent aigu og primtegnclearspeak
1652į»o grave primeo med accent grave og primtegnclearspeak
1653į»Ÿo hook above primeo med krog ovenover og primtegnclearspeak
1654į»”o tilde primeo med tilde og primtegnclearspeak
1655į»£o underdot primeo prik under og primtegnclearspeak
1656į»©u acute primeu med accent aigu og primtegnclearspeak
1657į»«u grave primeu med accent grave og primtegnclearspeak
1658į»­u hook above primeu med krog og primtegnclearspeak
1659į»Æu tilde primeu med tilde og primtegnclearspeak
1660į»±u underdot primeu med prik under og primtegnclearspeak
1661Ćøo with strokeo med streg igennemclearspeak
1662đd with stroked med streg igennemclearspeak
1663ħh with strokeh med streg igennemclearspeak
1664łl with strokel med streg igennemclearspeak
1665ŧt with stroket med streg igennemclearspeak
1666ʀb with strokeb med streg igennemclearspeak
1667ʛlambda with strokelambda med streg igennemclearspeak
1668ʶz with strokez med streg igennemclearspeak
1669Ę¾latin letter inverted glottal stop with strokelatinsk bogstav med omvendt glottalt lukke og streg igennemclearspeak
1670Ē„g with strokeg med streg igennemclearspeak
1671Ēæo with stroke and acuteo med streg igennem og accent aiguclearspeak
1672Č¼c with strokec med streg igennemclearspeak
1673ɇe with strokee med streg igennemclearspeak
1674ɉj with strokej med streg igennemclearspeak
1675ɍr with stroker med streg igennemclearspeak
1676ɏy with strokey med streg igennemclearspeak
1677ɟdotless j with strokepriklĆøst j med streg igennemclearspeak
1678ÉØi with strokei med streg igennemclearspeak
1679Ź„dotless j with stroke and hookpriklĆøst j med med streg igennem og krogclearspeak
1680Ź”latin letter glottal stop with strokelatinsk bogstav med glottalt lukke og streg igennemclearspeak
1681Ź¢latin letter reversed glottal stop with strokelatinsk bogstav med omvendt glottalt lukke og streg igennemclearspeak
1682į““sideways o with strokesidelƦnst o med streg igennemclearspeak
1683įµ¼iota with strokeiota med streg igennemclearspeak
1684įµ½p with strokep med streg igennemclearspeak
1685įµæupsilon with strokeypsilon med streg igennemclearspeak
1686įŗœlong s with diagonal strokelangt s med diagonal streg igennemclearspeak
1687įŗlong s with high strokelangt s med streg igennem hĆøjt oppeclearspeak
1688ʍturned deltadrejet deltaclearspeak
1689įŗ›long s with dot abovelangt s med prik ovenoverclearspeak
1690įŗŸdeltadeltaclearspeak
1691Äøkrakraclearspeak
1692Åælong slangt sclearspeak
1693ʃb with topbarb med streg Ćøverstclearspeak
1694ʅtone sixtone seksclearspeak
1695ʈc with hookc med krogclearspeak
1696ʌd with topbard med streg Ćøverstclearspeak
1697ʒf with hookf med krogclearspeak
1698ʕhvhvclearspeak
1699ʙk with hookk med krogclearspeak
1700ʚl with barl med stregclearspeak
1701ʞn with long right legn med langt hĆøjre benclearspeak
1702ʔo with horno med hornclearspeak
1703Ę£oioiclearspeak
1704Ę„p with hookp med krogclearspeak
1705ĘØtone twotone toclearspeak
1706ĘŖlatin letter reversed esh looplatinsk bogstav med omvendt esh-lĆøkkeclearspeak
1707Ę«t with palatal hookt med palatal krogclearspeak
1708Ę­t with hookt med krogclearspeak
1709Ę°u with hornu med hornclearspeak
1710Ę“y with hooky med krogclearspeak
1711Ę¹ezh reversedezh omvendtclearspeak
1712Ęŗezh with tailezh med haleclearspeak
1713Ę½tone fivetone femclearspeak
1714Ęælatin letter wynndet latinske bogstav wynnclearspeak
1715Ē†dz with carondz med hĆ”Äekclearspeak
1716Ē‰ljljclearspeak
1717ĒŒnjnjclearspeak
1718Ē£ae with macronae med macronclearspeak
1719ĒÆezh with caronezh med hĆ”Äekclearspeak
1720Ē³dzdzclearspeak
1721ȝyoghyoghclearspeak
1722ɮlezhlezhclearspeak
1723Ź’ezhezhclearspeak
1724Ź“ezh with curlezh med krĆølleclearspeak
1725Ź¤dezh digraphdigrafen dezhclearspeak
1726Ēturned evendt eclearspeak
1727Ē½ae with acuteae med accent aiguclearspeak
1728Č”d with curld med krĆølleclearspeak
1729Č£ououclearspeak
1730Č„z with hookz med krogclearspeak
1731Č“l with curll med krĆølleclearspeak
1732ȵn with curln med krĆølleclearspeak
1733ȶt with curlt med krĆølleclearspeak
1734Čødb digraphdigrafen dbclearspeak
1735Č¹qp digraphdigrafen qpclearspeak
1736Čæs with swash tails med kurvet haleclearspeak
1737ɀz with swash tailz med kurvet haleclearspeak
1738ɂglottal stopglottalt lukkeclearspeak
1739ɋq with hook tailq med kroget haleclearspeak
1740ɐturned avendt aclearspeak
1741ɑalphaalfaclearspeak
1742ɒturned alphavendt alfaclearspeak
1743ɓb with hookb med krogclearspeak
1744ɔopen oĆ„bent oclearspeak
1745ɕc with curlc med krĆølleclearspeak
1746ɖd with taild med haleclearspeak
1747ɗd with hookd med krogclearspeak
1748ɘreversed eomvendt eclearspeak
1749əschwaschwaclearspeak
1750ɚschwa with hookschwa med krogclearspeak
1751ɛopen eĆ„bent eclearspeak
1752ɜreversed open eomvendt Ć„bent eclearspeak
1753ɝreversed open e with hookomvendt Ć„bent e med krogclearspeak
1754ɞclosed reversed open elukket omvendt Ć„bent eclearspeak
1755É g with hookg med krogclearspeak
1756ɔscript ghƄndskrevet gclearspeak
1757É£gammagammaclearspeak
1758ɤrams hornvƦdderhornclearspeak
1759É„turned hvendt hclearspeak
1760ɦh with hookh med krogclearspeak
1761ɧheng with hookheng med krogclearspeak
1762É©iotaiotaclearspeak
1763É«l with middle tildel med tilde i midtenclearspeak
1764ɬl with beltl med bƦlteclearspeak
1765É­l with retroflex hookl med retrofleks krogclearspeak
1766ÉÆturned mvendt mclearspeak
1767É°turned m with long legvendt m med langt benclearspeak
1768ɱm with hookm med krogclearspeak
1769ɲn with left hookn med krog til venstreclearspeak
1770ɳn with retroflex hookn med retrofleks krogclearspeak
1771ɵbarred oo med vandret streg igennemclearspeak
1772É·closed omegalukket omegaclearspeak
1773Éøphificlearspeak
1774ɹturned rvendt rclearspeak
1775Éŗturned r with long legvendt r med langt benclearspeak
1776ɻturned r with hookvendt r med krogclearspeak
1777ɼr with long legr med langt benclearspeak
1778ɽr with tailr med haleclearspeak
1779ɾr with fishhookr med krogclearspeak
1780Éæreversed r with fishhookomvendt r med krogclearspeak
1781Ź‚s with hooks med krogclearspeak
1782Źƒesheshclearspeak
1783Ź…squat reversed eshsquat omvendt eshclearspeak
1784Ź†esh with curlesh med krĆølleclearspeak
1785Ź‡turned tvendt tclearspeak
1786Źˆt with retroflex hookt med retrofleks krogclearspeak
1787Ź‰u baru med vandret streg igennemclearspeak
1788ŹŠupsilonypsilonclearspeak
1789Ź‹v with hookv med krogclearspeak
1790ŹŒturned vvendt vclearspeak
1791Źturned wvendt wclearspeak
1792ŹŽturned yvendt yclearspeak
1793Źz with retroflex hookz med retrofleks krogclearspeak
1794Ź‘z with curlz med krĆølleclearspeak
1795Ź•latin letter pharyngeal voiced fricativelatinsk bogstav med stemt faryngealt frikativclearspeak
1796Ź–latin letter inverted glottal stoplatinsk bogstav med omvendt glottal lukningclearspeak
1797Ź—latin letter stretched clatinsk bogstav med strakt cclearspeak
1798Ź˜latin letter bilabial clicklatinsk bogstav med bilabialt klikclearspeak
1799Źšclosed open elukket Ć„bent eclearspeak
1800Źžturned kvendt kclearspeak
1801Ź q with hookq med krogclearspeak
1802Ź£dz digraphdigrafen dzclearspeak
1803Ź„dz digraph with curldigrafen dz med krĆølleclearspeak
1804Ź¦ts digraphdigrafen tsclearspeak
1805Ź§tesh digraphdigrafen teshclearspeak
1806ŹØtc digraph with curldigrafen tc med krĆølleclearspeak
1807Ź©feng digraphdigrafen fengclearspeak
1808ŹŖls digraphdigrafen lsclearspeak
1809Ź«lz digraphdigrafen lzclearspeak
1810Ź¬latin letter bilabial percussivelatinsk bogstav med bilabial konsonantclearspeak
1811Ź­latin letter bidental percussivelatinsk bogstav med bidental konsonantclearspeak
1812Ź®turned h with fishhookvendt h med krogclearspeak
1813ŹÆturned h with fishhook and tailvendt h med krog og haleclearspeak
1814į“‚turned aevendt aeclearspeak
1815į“ˆturned open evendt Ć„bent eclearspeak
1816į“‰turned ivendt iclearspeak
1817į“‘sideways osidelƦnst oclearspeak
1818į“’sideways open osidelƦnst Ć„bent oclearspeak
1819į“”turned oevendt oeclearspeak
1820į“–top half oden Ćøverste halvdel af et oclearspeak
1821į“—bottom half oden nederste halvdel af et oclearspeak
1822į“sideways usidelƦnst uclearspeak
1823į“žsideways diaeresized usidelƦnst u med trĆ©maclearspeak
1824į“Ÿsideways turned msidelƦns drejet mclearspeak
1825į“¤latin letter voiced laryngeal spirantlatinsk bogstav med stemt laryngalt frikativclearspeak
1826į“„latin letter aindet latinske bogstav ainclearspeak
1827įµ«ueueclearspeak
1828įµ¬b with middle tildeb med tilde i midtenclearspeak
1829įµ­d with middle tilded med tilde i midtenclearspeak
1830įµ®f with middle tildef med tilde i midtenclearspeak
1831įµÆm with middle tildem med tilde i midtenclearspeak
1832įµ°n with middle tilden med tilde i midtenclearspeak
1833įµ±p with middle tildep med tilde i midtenclearspeak
1834įµ²r with middle tilder med tilde i midtenclearspeak
1835įµ³r with fishhook and middle tilder med krog og tilde i midtenclearspeak
1836įµ“s with middle tildes med tilde i midtenclearspeak
1837įµµt with middle tildet med tilde i midtenclearspeak
1838įµ¶z with middle tildez med tilde i midtenclearspeak
1839įµ·turned gvendt gclearspeak
1840įµ¹insular ginsulƦrt gclearspeak
1841įµŗth with strikethroughth med gennemstregningclearspeak
1842į¶€b with palatal hookp med palatal krogclearspeak
1843į¶d with palatal hookd med palatal krogclearspeak
1844į¶‚f with palatal hookf med palatal krogclearspeak
1845į¶ƒg with palatal hookg med palatal krogclearspeak
1846į¶„k with palatal hookk med palatal krogclearspeak
1847į¶…l with palatal hookl med palatal krogclearspeak
1848į¶†m with palatal hookm med palatal krogclearspeak
1849į¶‡n with palatal hookn med palatal krogclearspeak
1850į¶ˆp with palatal hookp med palatal krogclearspeak
1851į¶‰r with palatal hookr med palatal krogclearspeak
1852į¶Šs with palatal hooks med palatal krogclearspeak
1853į¶‹esh with palatal hookesh med palatal krogclearspeak
1854į¶Œv with palatal hookv med palatal krogclearspeak
1855į¶x with palatal hookx med palatal krogclearspeak
1856į¶Žz with palatal hookz med palatal krogclearspeak
1857į¶a with retroflex hooka med retrofleks krogclearspeak
1858į¶alpha with retroflex hookalfa med retrofleks krogclearspeak
1859į¶‘d with hook and taild med krog og haleclearspeak
1860į¶’e with retroflex hooke med retrofleks krogclearspeak
1861į¶“open e with retroflex hookĆ„bent e med retrofleks krogclearspeak
1862į¶”reversed open e with retroflex hookomvendt Ć„bent e med retrofleks krogclearspeak
1863į¶•schwa with retroflex hookschwa med retrofleks krogclearspeak
1864į¶–i with retroflex hooki med retrofleks krogclearspeak
1865į¶—open o with retroflex hookĆ„bent o med retrofleks krogclearspeak
1866į¶˜esh with retroflex hookesh med retrofleks krogclearspeak
1867į¶™u with retroflex hooku med retrofleks krogclearspeak
1868į¶šezh with retroflex hookezh med retrofleks krogclearspeak
1869ʼnn preceded by apostrophen med apostrof foranclearspeak
1870ŋengengclearspeak
1871Ć a gravea med accent graveclearspeak
1872Ɣa acutea med accent aiguclearspeak
1873Ć¢a hata med cirkumfleksclearspeak
1874Ć£a tildea med tildeclearspeak
1875Ƥa double overdota med trƩmaclearspeak
1876Ć„a ringa med bolle ovenoverclearspeak
1877Ƨc cedillac med cedilleclearspeak
1878ĆØe gravee med accent graveclearspeak
1879Ć©e acutee med accent aiguclearspeak
1880ĆŖe hate med cirkumfleksclearspeak
1881ƫe double overdote med trƩmaclearspeak
1882Ƭi gravei med accent graveclearspeak
1883Ć­i acutei med accent aiguclearspeak
1884Ʈi hati med cirkumfleksclearspeak
1885ĆÆi double overdoti med trĆ©maclearspeak
1886Ʊn tilden med tildeclearspeak
1887Ć²o graveo med accent graveclearspeak
1888Ć³o acuteo med accent aiguclearspeak
1889Ć“o hato med cirkumfleksclearspeak
1890Ƶo tildeo med tildeclearspeak
1891ƶo double overdoto med trƩmaclearspeak
1892Ć¹u graveu med accent graveclearspeak
1893Ćŗu acuteu med accent aiguclearspeak
1894ƻu hatu med cirkumfleksclearspeak
1895Ć¼u double overdotu med trĆ©maclearspeak
1896Ć½y acutey med accent aiguclearspeak
1897Ćæy double overdoty med trĆ©maclearspeak
1898āa overbara med macronclearspeak
1899ăa brevea med brevisclearspeak
1900ąa ogoneka med ogonekclearspeak
1901ćc acutec med accent aiguclearspeak
1902ĉc hatc med cirkumfleksclearspeak
1903ċc overdotc med prik overclearspeak
1904čc caronc med hacekclearspeak
1905ďd carond med hacekclearspeak
1906ēe overbare med macronclearspeak
1907ĕe brevee med brevisclearspeak
1908ėe overdote med prik overclearspeak
1909ęe ogoneke med ogonekclearspeak
1910ěe carone med hacekclearspeak
1911ĝg hatg med hatclearspeak
1912ğg breveg med breveclearspeak
1913Ĕg overdotg med prik overclearspeak
1914Ä£g cedillag med cedilleclearspeak
1915Ä„h hath med hatclearspeak
1916Ä©i tildei med tildeclearspeak
1917Ä«i overbari med macronclearspeak
1918Ä­i brevei med brevisclearspeak
1919ÄÆi ogoneki med ogonekclearspeak
1920ıdotless ii uden prikclearspeak
1921ĵj hatj med cirkumfleksclearspeak
1922Ä·k cedillak med cedilleclearspeak
1923Äŗl acutel med accent aiguclearspeak
1924ļl cedillal med cedilleclearspeak
1925ľl caronl med hĆ”Äekclearspeak
1926ŀl middle dotl med midterprikclearspeak
1927ńn acuten med accent aiguclearspeak
1928ņn cedillan med cedilleclearspeak
1929ňn caronn med hacekclearspeak
1930ōo overbaro med macronclearspeak
1931ŏo breveo med brevisclearspeak
1932őo double acuteo med dobbelt accent aiguclearspeak
1933ŕr acuter med accent aiguclearspeak
1934ŗr cedillar med cedilleclearspeak
1935řr caronr med hacekclearspeak
1936śs acutes med accent aiguclearspeak
1937ŝs hats med cirkumfleksclearspeak
1938şs cedillas med cedilleclearspeak
1939Ŕs carons med hacekclearspeak
1940Å£t cedillat med cedilleclearspeak
1941Å„t caront med hĆ”Äekclearspeak
1942Å©u tildeu med tildeclearspeak
1943Å«u overbaru med macronclearspeak
1944Å­u breveu med brevisclearspeak
1945ÅÆu ringu med bolle ovenoverclearspeak
1946űu double acuteu med dobbelt accent aiguclearspeak
1947ųu ogoneku med ogonekclearspeak
1948ŵw hatw med cirkumfleksclearspeak
1949Å·y haty med cirkumfleksclearspeak
1950Åŗz acutez med accent aiguclearspeak
1951żz overdotz med prik ovenoverclearspeak
1952žz caronz med hĆ”Äekclearspeak
1953ĒŽa carona med hĆ”Äekclearspeak
1954Ēi caroni med hĆ”Äekclearspeak
1955Ē’o carono med hĆ”Äekclearspeak
1956Ē”u caronu med hĆ”Äekclearspeak
1957Ē§g carong med hĆ”Äekclearspeak
1958Ē©k caronk med hĆ”Äekclearspeak
1959Ē«o ogoneko med ogonekclearspeak
1960Ē°j caronj med hĆ”Äekclearspeak
1961Ēµg acuteg med accent aiguclearspeak
1962Ē¹n graven med accent graveclearspeak
1963ȁa double gravea med dobbelt accent graveclearspeak
1964ȃa inverted brevea med omvendt brevisclearspeak
1965ȅe double gravee med dobbelt accent graveclearspeak
1966ȇe inverted brevee med omvendt brevisclearspeak
1967ȉi double gravei med dobbelt accent graveclearspeak
1968ȋi inverted brevei med omvendt brevisclearspeak
1969ȍo double graveo med dobbelt accent graveclearspeak
1970ȏo inverted breveo med omvendt brevisclearspeak
1971ȑr double graver med dobbelt accent graveclearspeak
1972ȓr inverted brever med omvendt brevisclearspeak
1973ȕu double graveu med dobbelt accent graveclearspeak
1974ȗu inverted breveu med omvendt brevisclearspeak
1975șs comma belows med komma nedenunderclearspeak
1976țt comma belowt med komma nedenunderclearspeak
1977ȟh caronh med hĆ”Äekclearspeak
1978ȧa overdota med prik ovenoverclearspeak
1979Č©e cedillae med cedilleclearspeak
1980ČÆo overdoto med prik ovenoverclearspeak
1981Č³y overbary med macronclearspeak
1982Č·dotless jpriklĆøst jclearspeak
1983įøa ring belowa med bolle nedenunderclearspeak
1984įøƒb overdotb med prik ovenoverclearspeak
1985įø…b underdotb med prik nedenunderclearspeak
1986įø‡b underbarb med streg nedenunderclearspeak
1987įø‹d overdotd med prik ovenoverclearspeak
1988įød underdotd med prik nedenunderclearspeak
1989įød underbard med streg nedenunderclearspeak
1990įø‘d cedillad med cedilleclearspeak
1991įø“d underhatd med cirkumfleks nedenunderclearspeak
1992įø™e underhate med cirkumfleks nedenunderclearspeak
1993įø›e tilde belowe med tilde nedenunderclearspeak
1994įøŸf overdotf med prik ovenoverclearspeak
1995įø”g overbarg med macronclearspeak
1996įø£h overdoth med prik ovenoverclearspeak
1997įø„h underdoth med prik nedenunderclearspeak
1998įø§h double overdoth med trĆ©maclearspeak
1999įø©h cedillah med cedilleclearspeak
2000įø«h breve belowh med brevis nedenunderclearspeak
2001įø­i tilde belowi med tilde nedenunderclearspeak
2002įø±k acutek med accent aiguclearspeak
2003įø³k underdotk med prik nedenunderclearspeak
2004įøµk underbark med streg nedenunderclearspeak
2005įø·l underdotl med prik nedenunderclearspeak
2006įø»l underbarl med linie underclearspeak
2007įø½l underhatl med hat underclearspeak
2008įøæm acutem med accent aiguclearspeak
2009į¹m overdotm med prik overclearspeak
2010į¹ƒm underdotm med prik underclearspeak
2011į¹…n overdotn med prik overclearspeak
2012į¹‡n underdotn med prik underclearspeak
2013į¹‰n underbarn med linie underclearspeak
2014į¹‹n underhatn med hat underclearspeak
2015į¹•p acutep med accent aiguclearspeak
2016į¹—p overdotp med prik overclearspeak
2017į¹™r overdotr med prik overclearspeak
2018į¹›r underdotr med prik underclearspeak
2019į¹Ÿr underbarr med linie underclearspeak
2020į¹”s overdots med prik overclearspeak
2021į¹£s underdots med prik nedenunderclearspeak
2022į¹«t overdott med prik ovenoverclearspeak
2023į¹­t underdott med prik nedenunderclearspeak
2024į¹Æt underbart med streg nedenunderclearspeak
2025į¹±t underhatt med cirkumfleks nedenunderclearspeak
2026į¹³u double underdotu med to prikker nedenunderclearspeak
2027į¹µu tilde belowu med tilde nedenunderclearspeak
2028į¹·u underhatu med cirkumfleks nedenunderclearspeak
2029į¹½v tildev med tildeclearspeak
2030į¹æv underdotv med prik nedenunderclearspeak
2031įŗw gravew med accent graveclearspeak
2032įŗƒw acutew med accent aiguclearspeak
2033įŗ…w double overdotw med trĆ©maclearspeak
2034įŗ‡w overdotw med prik ovenoverclearspeak
2035įŗ‰w underdotw med prik nedenunderclearspeak
2036įŗ‹x overdotx med prik ovenoverclearspeak
2037įŗx double overdotx med trĆ©maclearspeak
2038įŗy overdoty med trĆ©maclearspeak
2039įŗ‘z hatz med cirkumfleksclearspeak
2040įŗ“z underdotz med prik nedenunderclearspeak
2041įŗ•z underbarz med streg nedenunderclearspeak
2042įŗ–h underbarh med streg nedenunderclearspeak
2043įŗ—t double overdott med trĆ©maclearspeak
2044įŗ˜w ringw med bolle ovenoverclearspeak
2045įŗ™y ringy med bolle ovenoverclearspeak
2046įŗša right half ringa med hĆøjre halvdel af en ringclearspeak
2047įŗ”a underdota med prik nedenunderclearspeak
2048įŗ£a hooka med krog ovenoverclearspeak
2049įŗ¹e underdote med prik nedenunderclearspeak
2050įŗ»e hooke med krog ovenoverclearspeak
2051įŗ½e tildee med tildeclearspeak
2052į»‰i hooki med krog ovenoverclearspeak
2053į»‹i underdoti med prik nedenunderclearspeak
2054į»o underdoto med prik nedenunderclearspeak
2055į»o hooko med krog ovenoverclearspeak
2056į»„u underdotu med prik nedenunderclearspeak
2057į»§u hooku med krog ovenoverclearspeak
2058į»³y gravey med accent graveclearspeak
2059į»µy underdoty med prik nedenunderclearspeak
2060į»·y hooky med krog ovenoverclearspeak
2061į»¹y tildey med tildeclearspeak
2062Ķ£combining akombinerende aclearspeak
2063Ķ¤combining ekombinerende eclearspeak
2064Ķ„combining ikombinerende iclearspeak
2065Ķ¦combining okombinerende oclearspeak
2066Ķ§combining ukombinerende uclearspeak
2067ĶØcombining ckombinerende cclearspeak
2068Ķ©combining dkombinerende dclearspeak
2069ĶŖcombining hkombinerende hclearspeak
2070Ķ«combining mkombinerende mclearspeak
2071Ķ¬combining rkombinerende rclearspeak
2072Ķ­combining tkombinerende tclearspeak
2073Ķ®combining vkombinerende vclearspeak
2074ĶÆcombining xkombinerende xclearspeak
2075įµ¢subscript ii med sƦnket skriftclearspeak
2076įµ£subscript rr med sƦnket skriftclearspeak
2077įµ¤subscript uu med sƦnket skriftclearspeak
2078įµ„subscript vv med sƦnket skriftclearspeak
2079į·Šcombining r belowkombinerende r nedenunderclearspeak
2080į·“combining flattened open a abovekombinerende, fladt Ć„bent a ovenoverclearspeak
2081į·”combining aekombinerende aeclearspeak
2082į·•combining aokombinerende aoclearspeak
2083į·–combining avkombinerende avclearspeak
2084į·—combining c cedillakombinerende c med cedilleclearspeak
2085į·˜combining insular dkombinerende insulƦrt dclearspeak
2086į·™combining ethkombinerende ethclearspeak
2087į·šcombining gkombinerende gclearspeak
2088į·›combining small cap Gkombinerende lille gclearspeak
2089į·œcombining kkombinerende kclearspeak
2090į·combining lkombinerende lclearspeak
2091į·žcombining small cap Lkombinerende lille lclearspeak
2092į·Ÿcombining small cap Mkombinerende lille mclearspeak
2093į· combining nkombinerende nclearspeak
2094į·”combining small cap Nkombinerende lille nclearspeak
2095į·¢combining small cap Rkombinerende lille rclearspeak
2096į·£combining r rotundakombinerende r med rotundaclearspeak
2097į·¤combining skombinerende sclearspeak
2098į·„combining long skombinerende langt sclearspeak
2099į·¦combining zkombinerende zclearspeak
2100ā±superscript ii med hƦvet skriftclearspeak
2101āæsuperscript nn med hƦvet skriftclearspeak
2102ā‚subscript aa med sƦnket skriftclearspeak
2103ā‚‘subscript ee med sƦnket skriftclearspeak
2104ā‚’subscript oo med sƦnket skriftclearspeak
2105ā‚“subscript xx med sƦnket skriftclearspeak
2106ā‚”subscript schwaschwa med sƦnket skriftclearspeak
2107ā‚•subscript hh med sƦnket skriftclearspeak
2108ā‚–subscript kk med sƦnket skriftclearspeak
2109ā‚—subscript ll med sƦnket skriftclearspeak
2110ā‚˜subscript mm med sƦnket skriftclearspeak
2111ā‚™subscript nn med sƦnket skriftclearspeak
2112ā‚šsubscript pp med sƦnket skriftclearspeak
2113ā‚›subscript ss med sƦnket skriftclearspeak
2114ā‚œsubscript tt med sƦnket skriftclearspeak
2115ā±¼subscript jj med sƦnket skriftclearspeak
2116šŸ„Ŗtortoise shell bracketed cap Sstort S i skjoldparentesclearspeak
2117šŸ„«circled italic cap Cstort C med kursiv i en cirkelclearspeak
2118šŸ„¬circled italic cap Rstort R med kursiv i en cirkelclearspeak
2119šŸ†Šcrossed negative squared cap Poverstreget stort P i en firkantclearspeak
2120Ē•cap U double overdot overbarstort U med trĆ©ma og macronclearspeak
2121Ē—cap U double overdot acutestort U med trĆ©ma og accent aiguclearspeak
2122Ē™cap U double overdot caronstort U med trĆ©ma og hĆ”Äekclearspeak
2123Ē›cap U double overdot gravestort U med trĆ©ma og accent graveclearspeak
2124Ēžcap A double overdot overbarstort A med trĆ©ma og macronclearspeak
2125Ē cap A overdot overbarstort A prik ovenover og macronclearspeak
2126Ē¬cap O ogonek overbarstort O med ogonek og macronclearspeak
2127Ēŗcap A ring acutestort A med bolle og accent aiguclearspeak
2128ČŖcap O double overdot overbarstort O med trĆ©ma og macronclearspeak
2129Ȭcap O tilde overbarstort O med tilde og macronclearspeak
2130Č°cap O overdot overbarstort O med prik ovenover og macronclearspeak
2131įøˆcap C cedilla acutestort c med cedille og accent aiguclearspeak
2132įø”cap E overbar gravestort E med macron og accent graveclearspeak
2133įø–cap E overbar acutestort E med macron og accent aiguclearspeak
2134įøœcap E cedilla brevestort E med cedille og brevisclearspeak
2135įø®cap I double overdot acutestort I med trĆ©ma og accent aiguclearspeak
2136įøøcap L underdot overbarstort L med prik nedenunder og macronclearspeak
2137į¹Œcap O tilde acutestort O med tilde og accent aiguclearspeak
2138į¹Žcap O tilde double overdotstort O med tilde og trĆ©maclearspeak
2139į¹cap O overbar gravestort O med macron og accent graveclearspeak
2140į¹’cap O overbar acutestort O med macron og accent aiguclearspeak
2141į¹œcap R overbar underdotstort R med macron og prik nedenunderclearspeak
2142į¹¤cap S acute overdotstort S med accent aigu og prik ovenoverclearspeak
2143į¹¦cap S caron overdotstort s med hĆ”Äek og prik ovenoverclearspeak
2144į¹Øcap S underdot overdotstort S med prik nedenunder og ovenoverclearspeak
2145į¹øcap U tilde acutestort U med tilde og accent aiguclearspeak
2146į¹ŗcap U overbar double overdotstort U med macron og trĆ©maclearspeak
2147įŗ¤cap A hat acutestort A med cirkumfleks og accent aiguclearspeak
2148įŗ¦cap A hat gravestort A med cirkumfleks og accent graveclearspeak
2149įŗØcap A hat hookstort A med cirkumfleks og krogclearspeak
2150įŗŖcap A hat tildestort A med cirkumfleks og tildeclearspeak
2151įŗ¬cap A hat underdotstort A med cirkumfleks og prik nedenunderclearspeak
2152įŗ®cap A breve acutestort A med brevis og accent aiguclearspeak
2153įŗ°cap A breve gravestort A med brevis og accent graveclearspeak
2154įŗ²cap A breve hookstort A med brevis og krog ovenoverclearspeak
2155įŗ“cap A breve tildestort A med brevis og tildeclearspeak
2156įŗ¶cap A breve underdotstort A med brevis og prik nedenunderclearspeak
2157įŗ¾cap E hat acutestort E med cirkumfleks og accent aiguclearspeak
2158į»€cap E hat gravestort E med cirkumfleks og accent graveclearspeak
2159į»‚cap E hat hookstort E med cirkumfleks og krog ovenoverclearspeak
2160į»„cap E hat tildestort E med cirkumfleks og tildeclearspeak
2161į»†cap E hat underdotstort E med cirkumfleks og prik nedenunderclearspeak
2162į»cap O hat acutestort O med cirkumfleks og accent aiguclearspeak
2163į»’cap O hat gravestort O med cirkumfleks og accent graveclearspeak
2164į»”cap O hat hookstort O med cirkumfleks og krog ovenoverclearspeak
2165į»–cap O hat tildestort O med cirkumfleks og tildeclearspeak
2166į»˜cap O hat underdotstort O med cirkumfleks og prik nedenunderclearspeak
2167į»šcap O acute primestort O med accent aigu og primtegnclearspeak
2168į»œcap O grave primestort O med accent grave og primtegnclearspeak
2169į»žcap O hook primestort O med krog ovenover og primtegnclearspeak
2170į» cap O tilde primestort O med tilde og primtegnclearspeak
2171į»¢cap O underdot primestort O med prik nedenunder og primtegnclearspeak
2172į»Øcap U acute primestort U med accent aigu og primtegnclearspeak
2173į»Ŗcap U grave primestort U med accent grave og primtegnclearspeak
2174į»¬cap U hook primestort U med krog ovenover og primtegnclearspeak
2175į»®cap U tilde primestort U med tilde og primtegnclearspeak
2176į»°cap U underdot primestort U med prik nedenunder og primtegnclearspeak
2177ƀcap A gravestort A med accent graveclearspeak
2178Ɓcap A acutestort A med accent aiguclearspeak
2179Ƃcap A hatstort A med cirkumfleksclearspeak
2180ƃcap A tildestort A med tildeclearspeak
2181Ƅcap A double overdotstort A med trĆ©maclearspeak
2182ƅcap A ringstort A med bolle ovenoverclearspeak
2183Ƈcap C cedillastort C med cedilleclearspeak
2184ƈcap E gravestort E med accent graveclearspeak
2185Ɖcap E acutestort E med accent aiguclearspeak
2186Ɗcap E hatstort E med cirkumfleksclearspeak
2187Ƌcap E double overdotstort E med trĆ©maclearspeak
2188ƌcap I gravestort E med accent graveclearspeak
2189ƍcap I acutestort I med accent aiguclearspeak
2190Ǝcap I hatstort I med cirkumfleksclearspeak
2191Əcap I double overdotstort I med trĆ©maclearspeak
2192Ƒcap N tildestort stort n med tildeclearspeak
2193ƒcap O gravestort O med accent graveclearspeak
2194Ɠcap O acutestort O med accent aiguclearspeak
2195Ɣcap O hatstort O med cirkumfleksclearspeak
2196ƕcap O tildestort stort o med tildeclearspeak
2197Ɩcap O double overdotstort O med trĆ©maclearspeak
2198ƙcap U gravestort U med accent graveclearspeak
2199ƚcap U acutestort U med accent aiguclearspeak
2200ƛcap U hatstort stort u hatclearspeak
2201Ɯcap U double overdotstort U med trĆ©maclearspeak
2202Ɲcap Y acutestort Y med accent aiguclearspeak
2203Ācap A overbarstort A med macronclearspeak
2204Ăcap A brevestort A med brevisclearspeak
2205Ącap A ogonekstort A med ogonekclearspeak
2206Ćcap C acutestort C med accent aiguclearspeak
2207Ĉcap C hatstort C med cirkumfleksclearspeak
2208Ċcap C overdotstort C med prik ovenoverclearspeak
2209Čcap C caronstort C med hĆ”Äekclearspeak
2210Ďcap D caronstort D med hĆ”Äekclearspeak
2211Ēcap E overbarstort E med macronclearspeak
2212Ĕcap E brevestort E med brevisclearspeak
2213Ėcap E overdotstort E med prik ovenoverclearspeak
2214Ęcap E ogonekstort E med ogonekclearspeak
2215Ěcap E caronstort E med hĆ”Äekclearspeak
2216Ĝcap G hatstort G med cirkumfleksclearspeak
2217Ğcap G brevestort G med brevisclearspeak
2218Ä cap G overdotstort G med prik ovenoverclearspeak
2219Ä¢cap G cedillastort G med cedilleclearspeak
2220Ĥcap H hatstort H med cirkumfleksclearspeak
2221ÄØcap I tildestort I med tildeclearspeak
2222ÄŖcap I overbarstort I med macronclearspeak
2223Ĭcap I brevestort I med brevisclearspeak
2224Įcap I ogonekstort I med ogonekclearspeak
2225Ä°cap I overdotstort I med prik ovenoverclearspeak
2226Ä“cap J hatstort J med cirkumfleksclearspeak
2227Ķcap K cedillastort K med cedilleclearspeak
2228Ĺcap L acutestort L med accent aiguclearspeak
2229Ļcap L cedillastort L med cedilleclearspeak
2230Ľcap L caronstort L med hĆ”Äekclearspeak
2231Äæcap L middle dotstort L med prik i midtenclearspeak
2232Ńcap N acutestort N med accent aiguclearspeak
2233Ņcap N cedillastort N med cedilleclearspeak
2234Ňcap N caronstort N med hĆ”Äekclearspeak
2235Ōcap O overbarstort O med macronclearspeak
2236Ŏcap O brevestort O med brevisclearspeak
2237Őcap O double acutestort O med dobbelt accent aiguclearspeak
2238Ŕcap R acutestort R med accent aiguclearspeak
2239Ŗcap R cedillastort R med cedilleclearspeak
2240Řcap R caronstort R med hĆ”Äekclearspeak
2241Ścap S acutestort S med accent aiguclearspeak
2242Ŝcap S hatstort S med cirkumfleksclearspeak
2243Şcap S cedillastort S med cedilleclearspeak
2244Å cap S caronstort S med hĆ”Äekclearspeak
2245Å¢cap T cedillastort T med cedilleclearspeak
2246Ťcap T caronstort T med hĆ”Äekclearspeak
2247ÅØcap U tildestort U med tildeclearspeak
2248ÅŖcap U overbarstort U med macronclearspeak
2249Ŭcap U brevestort U med brevisclearspeak
2250Ůcap U ringstort U med bolle ovenoverclearspeak
2251Å°cap U double acutestort U med dobbelt accent aiguclearspeak
2252Ųcap U ogonekstort U med ogonekclearspeak
2253Å“cap W hatstort W med cirkumfleksclearspeak
2254Ŷcap Y hatstort Y med cirkumfleksclearspeak
2255Åøcap Y double overdotstort Y med trĆ©maclearspeak
2256Źcap Z acutestort Z med accent aiguclearspeak
2257Żcap Z overdotstort Z med prik ovenoverclearspeak
2258Žcap Z caronstort Z med hĆ”Äekclearspeak
2259Ēcap A caronstort A med hĆ”Äekclearspeak
2260Ēcap I caronstort I med hĆ”Äekclearspeak
2261Ē‘cap O caronstort O med hĆ”Äekclearspeak
2262Ē“cap U caronstort U med hĆ”Äekclearspeak
2263Ē¦cap G caronstort G med hĆ”Äekclearspeak
2264ĒØcap K caronstort K med hĆ”Äekclearspeak
2265ĒŖcap O ogonekstort O med ogonekclearspeak
2266Ē“cap G acutestort G med accent aiguclearspeak
2267Ēøcap N gravestort N med accent graveclearspeak
2268Ȁcap A double gravestort A med dobbelt accent graveclearspeak
2269Ȃcap A inverted brevestort A med omvendt brevisclearspeak
2270Ȅcap E double gravestort E med dobbelt accent graveclearspeak
2271Ȇcap E inverted brevestort E med omvendt brevisclearspeak
2272Ȉcap I double gravestort I med dobbelt accent graveclearspeak
2273Ȋcap I inverted brevestort I med omvendt brevisclearspeak
2274Ȍcap O double gravestort O med dobbelt accent graveclearspeak
2275Ȏcap O inverted brevestort O med omvendt brevisclearspeak
2276Ȑcap R double gravestort R med dobbelt accent graveclearspeak
2277Ȓcap R inverted brevestort R med omvendt brevisclearspeak
2278Ȕcap U double gravestort U med dobbelt accent graveclearspeak
2279Ȗcap U inverted brevestort U med omvendt brevisclearspeak
2280Șcap S comma belowstort S med komma nedenunderclearspeak
2281Țcap T comma belowstort T med komma nedenunderclearspeak
2282Ȟcap H caronstort H med hĆ”Äekclearspeak
2283Ȧcap A overdotstort A med prik ovenoverclearspeak
2284ČØcap E cedillastort E med cedilleclearspeak
2285Ȯcap O overdotstort O med prik ovenoverclearspeak
2286Č²cap Y overbarstort Y med macronclearspeak
2287įø€cap A ring belowstort A med bolle nedenunderclearspeak
2288įø‚cap B overdotstort B med prik ovenoverclearspeak
2289įø„cap B underdotstort B med prik nedenunderclearspeak
2290įø†cap B underbarstort B med streg nedenunderclearspeak
2291įøŠcap D overdotstort D med prik ovenoverclearspeak
2292įøŒcap D underdotstort D med prik nedenunderclearspeak
2293įøŽcap D underbarstort D med streg nedenunderclearspeak
2294įøcap D cedillastort D med cedilleclearspeak
2295įø’cap D underhatstort D med cirkumfleks nedenunderclearspeak
2296įø˜cap E underhatstort E med cirkumfleks nedenunderclearspeak
2297įøšcap E tilde belowstort E med tilde nedenunderclearspeak
2298įøžcap F overdotstort F med prik ovenoverclearspeak
2299įø cap G overbarstort G med macronclearspeak
2300įø¢cap H overdotstort H med prik ovenoverclearspeak
2301įø¤cap H underdotstort H med prik nedenunderclearspeak
2302įø¦cap H double overdotstort H med trĆ©maclearspeak
2303įøØcap H cedillastort H med cedilleclearspeak
2304įøŖcap H breve belowstort H med brevis nedenunderclearspeak
2305įø¬cap I tilde belowstort I med tilde nedenunderclearspeak
2306įø°cap K acutestort K med accent aiguclearspeak
2307įø²cap K underdotstort K med prik nedenunderclearspeak
2308įø“cap K underbarstort K med streg nedenunderclearspeak
2309įø¶cap L underdotstort L med prik nedenunderclearspeak
2310įøŗcap L underbarstort L med streg nedenunderclearspeak
2311įø¼cap L underhatstort L med cirkumfleks nedenunderclearspeak
2312įø¾cap M acutestort M med accent aiguclearspeak
2313į¹€cap M overdotstort M med prik ovenoverclearspeak
2314į¹‚cap M underdotstort M med prik nedenunderclearspeak
2315į¹„cap N overdotstort N med prik ovenoverclearspeak
2316į¹†cap N underdotstort N med prik nedenunderclearspeak
2317į¹ˆcap N underbarstort N med streg nedenunderclearspeak
2318į¹Šcap N underhatstort N med cirkumfleks nedenunderclearspeak
2319į¹”cap P acutestort P med accent aiguclearspeak
2320į¹–cap P overdotstort P med prik ovenoverclearspeak
2321į¹˜cap R overdotstort R med prik ovenoverclearspeak
2322į¹šcap R underdotstort R med prik nedenunderclearspeak
2323į¹žcap R underbarstort R med streg nedenunderclearspeak
2324į¹ cap S overdotstort S med prik ovenoverclearspeak
2325į¹¢cap S underdotstort S med prik nedenunderclearspeak
2326į¹Ŗcap T overdotstort T med prik ovenoverclearspeak
2327į¹¬cap T underdotstort T med prik nedenunderclearspeak
2328į¹®cap T underbarstort T med streg nedenunderclearspeak
2329į¹°cap T underhatstort T med cirkumfleks nedenunderclearspeak
2330į¹²cap U double underdotstort U med to prikker nedenunderclearspeak
2331į¹“cap U tilde belowstort U med tilde nedenunderclearspeak
2332į¹¶cap U underhatstort U med cirkumfleks nedenunderclearspeak
2333į¹¼cap V tildestort V med tildeclearspeak
2334į¹¾cap V underdotstort V med prik nedenunderclearspeak
2335įŗ€cap W gravestort W med accent graveclearspeak
2336įŗ‚cap W acutestort W med accent aiguclearspeak
2337įŗ„cap W double overdotstort W med trĆ©maclearspeak
2338įŗ†cap W overdotstort W med prik ovenoverclearspeak
2339įŗˆcap W underdotstort W med prik nedenunderclearspeak
2340įŗŠcap X overdotstort X med prik ovenoverclearspeak
2341įŗŒcap X double overdotstort X med trĆ©maclearspeak
2342įŗŽcap Y overdotstort Y med prik ovenoverclearspeak
2343įŗcap Z circumflexstort Z med cirkumfleksclearspeak
2344įŗ’cap Z underdotstort Z med prik nedenunderclearspeak
2345įŗ”cap Z underbarstort Z med streg nedenunderclearspeak
2346įŗ cap A underdotstort A med prik nedenunderclearspeak
2347įŗ¢cap A hookstort A med krog ovenoverclearspeak
2348įŗøcap E underdotstort E med prik nedenunderclearspeak
2349įŗŗcap E hookstort E med krog ovenoverclearspeak
2350įŗ¼cap E tildestort E med tildeclearspeak
2351į»ˆcap I hookstort I med krog ovenoverclearspeak
2352į»Šcap I underdotstort I med prik nedenunderclearspeak
2353į»Œcap O underdotstort O med prik nedenunderclearspeak
2354į»Žcap O hookstort O med krog ovenoverclearspeak
2355į»¤cap U underdotstort U med prik nedenunderclearspeak
2356į»¦cap U hookstort U med krog ovenoverclearspeak
2357į»²cap Y gravestort Y med accent graveclearspeak
2358į»“cap Y underdotstort Y med prik nedenunderclearspeak
2359į»¶cap Y hookstort Y med krog ovenoverclearspeak
2360į»øcap Y tildestort Y med tildeclearspeak
2361āŠ¾right angle with arcret vinkel med bueclearspeak
2362ā¼right angle with downwards zigzag arrowret vinkel med nedadgĆ„ende zigzag-pilclearspeak
2363āŸ€three dimensional angletredimensionel vinkelclearspeak
2364ā¦›measured angle opening leftmĆ„lt vinkel med Ć„bning til venstreclearspeak
2365ā¦œright angle variant with squareret vinkel med firkantclearspeak
2366ā¦measured right angle with dotmĆ„lt ret vinkel med prikclearspeak
2367ā¦žangle with s insidevinkel med s indvendigtclearspeak
2368ā¦Ÿacute anglespids vinkelclearspeak
2369ā¦ spherical angle opening leftsfƦrisk vinkel med Ć„bning til venstreclearspeak
2370ā¦”spherical angle opening upsfƦrisk vinkel med Ć„bning opadclearspeak
2371ā¦¢turned anglevendt vinkelclearspeak
2372ā¦£reversed angleomvendt vinkelclearspeak
2373ā¦¤angle with underbarvinkel med streg nedenunderclearspeak
2374ā¦„reversed angle with underbaromvendt vinkel med streg nedenunderclearspeak
2375ā¦¦oblique angle opening upskƦv vinkel med Ć„bningen opadclearspeak
2376ā¦§oblique angle opening downskƦv vinkel med Ć„bningen nedadclearspeak
2377ā¦Ømeasured angle with open arm ending in arrow pointing up and rightmĆ„lt vinkel med Ć„ben arm, som ender i en pil, der peger opad mod hĆøjreclearspeak
2378ā¦©measured angle with open arm ending in arrow pointing up and leftmĆ„lt vinkel med Ć„ben arm, som ender i en pil, der peger opad mod venstreclearspeak
2379ā¦Ŗmeasured angle with open arm ending in arrow pointing down and rightmĆ„lt vinkel med Ć„ben arm, som ender i en pil, der peger nedad mod hĆøjreclearspeak
2380ā¦«measured angle with open arm ending in arrow pointing down and leftmĆ„lt vinkel med Ć„ben arm, som ender i en pil, der peger nedad mod venstreclearspeak
2381ā¦¬measured angle with open arm ending in arrow pointing right and upmĆ„lt vinkel med Ć„ben arm, som ender i en pil, der peger mod hĆøjre og opadclearspeak
2382ā¦­measured angle with open arm ending in arrow pointing left and upmĆ„lt vinkel med Ć„ben arm, som ender i en pil, der peger mod venstre og opadclearspeak
2383ā¦®measured angle with open arm ending in arrow pointing right and downmĆ„lt vinkel med Ć„ben arm, som ender i en pil, der peger mod hĆøjre og nedadclearspeak
2384ā¦Æmeasured angle with open arm ending in arrow pointing left and downmĆ„lt vinkel med Ć„ben arm, som ender i en pil, der peger mod venstre og nedadclearspeak
2385ā†left arrowvenstrevendt pilclearspeak
2386ā†‘up arrowopadvendt pilclearspeak
2387ā†’right arrowhĆøjrevendt pilclearspeak
2388ā†“down arrownedadvendt pilclearspeak
2389ā†”left right arrowvenstre-hĆøjre-pilclearspeak
2390ā†•up down arrowop- og nedadvendt pilclearspeak
2391ā†–up left arrowop- og venstrevendt pilclearspeak
2392ā†—up right arrowop- og hĆøjrevendt pilclearspeak
2393ā†˜down right arrowned- og hĆøjrevendt pilclearspeak
2394ā†™down left arrowned- og venstrevendt pilclearspeak
2395ā†šleft arrow with strokevenstrevendt pil med en streg igennemclearspeak
2396ā†›right arrow with strokehĆøjrevendt pil med streg igennemclearspeak
2397ā†œleft wave arrowvenstrevendt bĆølgepilclearspeak
2398ā†right wave arrowhĆøjrevendt bĆølgepilclearspeak
2399ā†žtwo headed left arrowvenstrevendt pil med to hovederclearspeak
2400ā†Ÿtwo headed up arrowopadvendt pil med to hovederclearspeak
2401ā† two headed right arrowhĆøjrevendt pil med to hovederclearspeak
2402ā†”two headed down arrownedadvendt pil med to hovederclearspeak
2403ā†¢left arrow with tailvenstrevendt pil med pileendeclearspeak
2404ā†£right arrow with tailhĆøjrevendt pil med pileendeclearspeak
2405ā†¤left arrow from barvenstrevendt pil, der udlĆøber fra en stregclearspeak
2406ā†„up arrow from baropadvendt pil, der udlĆøber fra en stregclearspeak
2407ā†¦right arrow from barhĆøjrevendt pil, der udlĆøber fra en stregclearspeak
2408ā†§down arrow from barnedadvendt pil, der udlĆøber fra en stregclearspeak
2409ā†Øup down arrow with baseop- og nedadvendt pil med baseclearspeak
2410ā†©left arrow with hookvenstrevendt pil med krogclearspeak
2411ā†Ŗright arrow with hookhĆøjrevendt pil med krogclearspeak
2412ā†«left arrow with loopvenstrevendt pil med lĆøkkeclearspeak
2413ā†¬right arrow with loophĆøjrevendt pil med lĆøkkeclearspeak
2414ā†­left right wave arrowvenstre- og hĆøjrevendt bĆølgepilclearspeak
2415ā†®left right arrow with strokevenstre- og hĆøjrevendt pil med en streg igennemclearspeak
2416ā†Ædown zigzag arrownedadvendt zigzag-pilclearspeak
2417ā†°up arrow with tip leftopadvendt pil med spids mod venstreclearspeak
2418ā†±up arrow with tip rightopadvendt pil med spids mod hĆøjreclearspeak
2419ā†²down arrow with tip leftnedadvendt pil med spids mod venstreclearspeak
2420ā†³down arrow with tip rightnedadvendt pil med spids mod hĆøjreclearspeak
2421ā†“right arrow with corner downhĆøjrevendt pil med hjĆørne nedadclearspeak
2422ā†µdown arrow with corner leftnedadvendt pil med hjĆørne mod venstreclearspeak
2423ā†¶anticlockwise top semicircle arrowhalvcirkelpil med buen Ćøverst, der lĆøber med uretclearspeak
2424ā†·clockwise top semicircle arrowhalvcirkelpil med buen Ćøverst, der lĆøber med uretclearspeak
2425ā†øup left arrow to long barop- og venstrevendt pil mod en lang stregclearspeak
2426ā†¹left arrow to bar over right arrow to barvenstrevendt pil mod en streg over en hĆøjrevendt pil mod en stregclearspeak
2427ā†ŗanticlockwise open circle arrowĆ„ben cirkelpil, der lĆøber mod uretclearspeak
2428ā†»clockwise open circle arrowĆ„ben cirkelpil, der lĆøber med uretclearspeak
2429ā‡„right arrow over left arrowhĆøjrevendt pil over en venstrevendt pilclearspeak
2430ā‡…up arrow left of down arrowopadvendt pil til venstre for en nedadvendt pilclearspeak
2431ā‡†left arrow over right arrowvenstrevendt pil over en hĆøjrevendt pilclearspeak
2432ā‡‡left paired arrowset par venstrevendte pileclearspeak
2433ā‡ˆup paired arrowset par opadvendte pileclearspeak
2434ā‡‰right paired arrowset par hĆøjrevendte pileclearspeak
2435ā‡Šdown paired arrowset par nedadvendte pileclearspeak
2436ā‡left double arrow with strokevenstrevendt implikationspil med en streg igennemclearspeak
2437ā‡Žleft right double arrow with strokevenstre- og hĆøjrevendt implikationspil med en streg igennemclearspeak
2438ā‡right double arrow with strokehĆøjrevendt implikationspil med en streg igennemclearspeak
2439ā‡left double arrowvenstrevendt implikationspilclearspeak
2440ā‡‘up double arrowopadvendt implikationspilclearspeak
2441ā‡’right double arrowhĆøjrevendt implikationspilclearspeak
2442ā‡“down double arrownedadvendt implikationspilclearspeak
2443ā‡”left right double arrowvenstre- og hĆøjrevendt implikationspilclearspeak
2444ā‡•up down double arrowop- og nedadvendt implikationspilclearspeak
2445ā‡–up left double arrowop- og venstrevendt implikationspilclearspeak
2446ā‡—up right double arrowop- og hĆøjrevendt implikationspilclearspeak
2447ā‡˜down right double arrowned- og hĆøjrevendt implikationspilclearspeak
2448ā‡™down left double arrowned- og venstrevendt implikationspilclearspeak
2449ā‡šleft triple arrowvenstrerettet tredobbelt pilclearspeak
2450ā‡›right triple arrowhĆøjrevendt tredobbelt pilclearspeak
2451ā‡œleft squiggle arrowvenstrevendt krusedullepilclearspeak
2452ā‡right squiggle arrowhĆøjrevendt krusedullepilclearspeak
2453ā‡žup arrow with double strokeopadvendt pil med to streger igennemclearspeak
2454ā‡Ÿdown arrow with double strokenedadvendt pil med to streger igennemclearspeak
2455ā‡ left dashed arrowvenstrevendt stiplet pilclearspeak
2456ā‡”up dashed arrowopadvendt stiplet pilclearspeak
2457ā‡¢right dashed arrowhĆøjrevendt stiplet pilclearspeak
2458ā‡£down dashed arrownedadvendt stiplet pilclearspeak
2459ā‡¤left arrow to barvenstrevendt pil mod stregclearspeak
2460ā‡„right arrow to barhĆøjrevendt pil mod stregclearspeak
2461ā‡¦white left arrowhvid venstrevendt pilclearspeak
2462ā‡§white up arrowhvid opadvendt pilclearspeak
2463ā‡Øwhite right arrowhvid hĆøjrevendt pilclearspeak
2464ā‡©white down arrowhvid nedadvendt pilclearspeak
2465ā‡Ŗwhite up arrow from barhvid opadvendt pil, der udlĆøber fra en stregclearspeak
2466ā‡«white up arrow on pedestalhvid opadvendt pil pĆ„ en sokkelclearspeak
2467ā‡¬white up arrow on pedestal with horizontal barhvid opadvendt pil pĆ„ en sokkel med en vandret stregclearspeak
2468ā‡­white up arrow on pedestal with vertical barhvid opadvendt pil pĆ„ en sokkel med en lodret stregclearspeak
2469ā‡®white double up arrowhvid opadvendt implikationspilclearspeak
2470ā‡Æwhite double up arrow on pedestalhvid opadvendt implikationspil pĆ„ en sokkelclearspeak
2471ā‡°white right arrow from wallhvid hĆøjrevendt pil fra en vƦgclearspeak
2472ā‡±north west arrow to cornernordvestvendt pil mod hjĆørneclearspeak
2473ā‡²south east arrow to cornersydĆøstvendt pil mod hjĆørneclearspeak
2474ā‡³up down white arrownedadvendt hvid pilclearspeak
2475ā‡“right arrow with small circlehĆøjrevendt pil med lille cirkelclearspeak
2476ā‡µdown arrow left of up arrownedadvendt pil til venstre for en opadvendt pilclearspeak
2477ā‡¶three right arrowstre hĆøjrevendte pileclearspeak
2478ā‡·left arrow with vertical strokevenstrevendt pil med en lodret streg igennemclearspeak
2479ā‡øright arrow with vertical strokehĆøjrevendt pil med en lodret streg igennemclearspeak
2480ā‡¹left right arrow with vertical strokevenstre- og hĆøjrevendt pil med en lodret streg igennemclearspeak
2481ā‡ŗleft arrow with double vertical strokevenstrevendt pil med to lodrette streger igennemclearspeak
2482ā‡»right arrow with double vertical strokehĆøjrevendt pil med to lodrette streger igennemclearspeak
2483ā‡¼left right arrow with double vertical strokevenstre- og hĆøjrevendt pil med en dobbelt streg igennemclearspeak
2484ā‡½left open headed arrowvenstrevendt pil med Ć„bent hovedclearspeak
2485ā‡¾right open headed arrowhĆøjrevendt pil med Ć„bent hovedclearspeak
2486ā‡æleft right open headed arrowhĆøjre- og venstrevendt pil med Ć„bent hovedclearspeak
2487āŒelectric arrowelektrisk pilclearspeak
2488āŒƒup arrowheadopadvendt pilehovedclearspeak
2489āŒ„down arrowheadnedadvendt pilehovedclearspeak
2490āŒ¤up arrowhead between two horizontal barsopadvendt pilehoved mellem to vandrette stregerclearspeak
2491āŽ‹broken circle with northwest arrowcirkel brudt af nordvestvendt pilclearspeak
2492āž”heavy wide headed right arrowtyk hĆøjrevendt pil med bredt hovedclearspeak
2493āž˜heavy down right arrowtyk pil nedadvendt mod hĆøjreclearspeak
2494āž™heavy right arrowtyk hĆøjrevendt pilclearspeak
2495āžšheavy up right arrowtyk pil opadvendt mod hĆøjreclearspeak
2496āž›drafting point right arrowforstrakt hĆøjrevendt pilclearspeak
2497āžœheavy round tipped right arrowtyk hĆøjrevendt pil med rund spidsclearspeak
2498āžtriangle headed right arrowhĆøjrevendt pil med trekantet hovedclearspeak
2499āžžheavy triangle headed right arrowtyk hĆøjrevendt pil med trekantet hovedclearspeak
2500āžŸdashed triangle headed right arrowstiplet hĆøjrevendt pil med trekantet hovedclearspeak
2501āž heavy dashed triangle headed right arrowtyk, stiplet hĆøjrevendt pil med trekantet hovedclearspeak
2502āž”black right arrowsort hĆøjrevendt pilclearspeak
2503āž¢three d top lighted right arrowhead3d hĆøjrevendt pilehoved med lys topclearspeak
2504āž£three d bottom lighted right arrowhead3d hĆøjrevendt pilehoved med lys bundclearspeak
2505āž¤black right arrowheadsort hĆøjrevendt pilehovedclearspeak
2506āž„heavy black curved down and right arrowtyk, sort, nedadbuet og hĆøjrevendt pilclearspeak
2507āž¦heavy black curved up and right arrowtyk, sort, opadbuet og hĆøjrevendt pilclearspeak
2508āž§squat black right arrowsquat sort hĆøjrevendt pilclearspeak
2509āžØheavy concave pointed black right arrowtyk, indbuet, spids, sort hĆøjrevendt pilclearspeak
2510āž©right shaded white right arrowhvid hĆøjrevendt pil, der er skyggelagt mod hĆøjreclearspeak
2511āžŖleft shaded white right arrowhvid hĆøjrevendt pil, der er skyggelagt mod venstreclearspeak
2512āž«back tilted shadowed white right arrowhvid hĆøjrevendt pil, der er skyggelagt bagudvippetclearspeak
2513āž¬front tilted shadowed white right arrowhvid hĆøjrevendt pil, der er skyggelagt forudvippetclearspeak
2514āž­heavy lower right shadowed white right arrowtyk, hvid hĆøjrevendt pil, der er skyggelagt nederst og til hĆøjreclearspeak
2515āž®heavy upper right shadowed white right arrowtyk, hvid hĆøjrevendt pil, der er skyggelagt Ćøverst og til hĆøjreclearspeak
2516āžÆnotched lower right shadowed white right arrowhĆøjrevendt hvid pil med hak, der er skyggelagt nederst og til hĆøjreclearspeak
2517āž±notched upper right shadowed white right arrowhĆøjrevendt hvid pil med hak, der er skyggelagt Ćøverst og til hĆøjreclearspeak
2518āž²circled heavy white right arrowtyk, hvid hĆøjrevendt pil i en cirkelclearspeak
2519āž³white feathered right arrowhvid hĆøjrevendt pil med fjerclearspeak
2520āž“black feathered down right arrowsort pil med fjer nedadvendt mod hĆøjreclearspeak
2521āžµblack feathered right arrowsort hĆøjrevendt pil med fjerclearspeak
2522āž¶black feathered up right arrowsort pil med fjer opadvendt mod hĆøjreclearspeak
2523āž·heavy black feathered down right arrowtyk sort pil med fjer nedadvendt mod hĆøjreclearspeak
2524āžøheavy black feathered right arrowtyk sort hĆøjrevendt pil med fjerclearspeak
2525āž¹heavy black feathered up right arrowtyk sort hĆøjrevendt pil med fjerclearspeak
2526āžŗteardrop barbed right arrowhĆøjrevendt pil med tĆ„reformede modhagerclearspeak
2527āž»heavy teardrop shanked right arrowtyk hĆøjrevendt pil med tĆ„reformet skaftclearspeak
2528āž¼wedge tailed right arrowhĆøjrevendt pil med kileformet pileendeclearspeak
2529āž½heavy wedge tailed right arrowtyk hĆøjrevendt pil med kileformet pileendeclearspeak
2530āž¾open outlined right arrowhĆøjrevendt pil med Ć„bent omridsclearspeak
2531āŸ°up quadruple arrowopadvendt firdobbelt pilclearspeak
2532āŸ±down quadruple arrownedadvendt firdobbelt pilclearspeak
2533āŸ²anticlockwise gapped circle arrowcirkelpil med mellemrum, der lĆøber mod uretclearspeak
2534āŸ³clockwise gapped circle arrowcirkelpil med mellemrum, der lĆøber med uretclearspeak
2535āŸ“right arrow with circled plushĆøjrevendt pil med et plustegn i en cirkelclearspeak
2536āŸµlong left arrowlang venstrevendt pilclearspeak
2537āŸ¶long right arrowlang hĆøjrevendt pilclearspeak
2538āŸ·long left right arrowlang venstre- og hĆøjrevendt pilclearspeak
2539āŸølong left double arrowlang venstrevendt implikationspilclearspeak
2540āŸ¹long right double arrowlang hĆøjrevendt implikationspilclearspeak
2541āŸŗlong left right double arrowlang venstre- og hĆøjrevendt implikationspilclearspeak
2542āŸ»long left arrow from barlang venstrerettet pil, der udlĆøber fra en stregclearspeak
2543āŸ¼long right arrow from barlang hĆøjrevendt pil, der udlĆøber fra en stregclearspeak
2544āŸ½long left double arrow from barlang venstrevendt implikationspil, der udlĆøber fra en stregclearspeak
2545āŸ¾long right double arrow from barlang hĆøjrevendt implikationspil, der udlĆøber fra en stregclearspeak
2546āŸælong right squiggle arrowlang hĆøjrevendt krusedullepilclearspeak
2547ā¤€two headed right arrow with vertical strokehĆøjrevendt pil med to hoveder og en lodret streg igennemclearspeak
2548ā¤two headed right arrow with double vertical strokehĆøjrevendt pil med to hoveder og en lodret streg igennemclearspeak
2549ā¤‚double left arrow with vertical strokevenstrevendt implikationspil med en lodret streg igennemclearspeak
2550ā¤ƒdouble right arrow with vertical strokehĆøjrevendt implikationspil med en lodret streg igennemclearspeak
2551ā¤„double left right arrow with vertical strokevenstre- og hĆøjrevendt implikationspil med en lodret streg igennemclearspeak
2552ā¤…two headed right arrow from barhĆøjrevendt pil med to hoveder, der udlĆøber fra en stregclearspeak
2553ā¤†double left arrow from barvenstrevendt implikationspil, der udlĆøber fra en stregclearspeak
2554ā¤‡double right arrow from barhĆøjrevendt implikationspil, der udlĆøber fra en stregclearspeak
2555ā¤ˆarrow down with horizontal strokenedadvendt pil med en vandret streg igennemclearspeak
2556ā¤‰up arrow with horizontal strokeopadvendt pil med en vandret streg igennemclearspeak
2557ā¤Šup triple arrowopadvendt tredobbelt pilclearspeak
2558ā¤‹down triple arrownedadvendt tredobbelt pilclearspeak
2559ā¤Œleft double dash arrowvenstrevendt pil med to prikkerclearspeak
2560ā¤right double dash arrowhĆøjrevendt pil med to prikkerclearspeak
2561ā¤Žleft triple dash arrowvenstrevendt pil med tre korte stregerclearspeak
2562ā¤right triple dash arrowhĆøjrevendt pil med tre korte stregerclearspeak
2563ā¤right two headed triple dash arrowhĆøjrevendt pil med to hoveder og tre korte stregerclearspeak
2564ā¤‘right arrow with dotted stemhĆøjrevendt pil med stiplet stƦngelclearspeak
2565ā¤’up arrow to baropadvendt pil mod stregclearspeak
2566ā¤“down arrow to barnedadvendt pil mod stregclearspeak
2567ā¤”right arrow with tail with vertical strokehĆøjrevendt pil med pileende og en lodret streg igennemclearspeak
2568ā¤•right arrow with tail with double vertical strokehĆøjrevendt pil med pileende og to lodrette streger igennemclearspeak
2569ā¤–right two headed arrow with tailhĆøjrevendt pil med to hoveder og pileendeclearspeak
2570ā¤—right two headed arrow with tail with vertical strokehĆøjrevendt pil med to hoveder, pileende og to lodrette streger igennemclearspeak
2571ā¤˜right two headed arrow with tail with double vertical strokehĆøjrevendt pil med to hoveder, pileende og to lodrette streger igennemclearspeak
2572ā¤™left arrow tailvenstrevendt pil med pileendeclearspeak
2573ā¤šright arrow tailhĆøjrevendt pil med pileendeclearspeak
2574ā¤›left double arrow tailvenstrevendt pil med dobbelt pileendeclearspeak
2575ā¤œright double arrow tailhĆøjrevendt pil med dobbelt pileendeclearspeak
2576ā¤left arrow to black diamondvenstrevendt pil mod sort rombeclearspeak
2577ā¤žright arrow to black diamondhĆøjrevendt pil mod sort rombeclearspeak
2578ā¤Ÿleft arrow from bar to black diamondvenstrevendt pil, der udlĆøber fra en streg mod en sort rombeclearspeak
2579ā¤ right arrow from bar to black diamondhĆøjrevendt pil, der udlĆøber fra en streg mod en sort rombeclearspeak
2580ā¤”north west and south east arrownordvest- og sydĆøstvendt pilclearspeak
2581ā¤¢north east and south west arrownordĆøst- og sydvestvendt pilclearspeak
2582ā¤£north west arrow with hooknordvestvendt pil med krogclearspeak
2583ā¤¤north east arrow with hooknordĆøstvendt pil med krogclearspeak
2584ā¤„south east arrow with hooksydĆøstvendt pil med krogclearspeak
2585ā¤¦south west arrow with hooksydvestvendt pil med krogclearspeak
2586ā¤§north west arrow and north east arrownordvestvendt pil og nordĆøstvendt pilclearspeak
2587ā¤Ønorth east arrow and south east arrownordĆøstvendt pil og sydĆøstvendt pilclearspeak
2588ā¤©south east arrow and south west arrowsydĆøstvendt pil og sydvestvendt pilclearspeak
2589ā¤Ŗsouth west arrow and north west arrowsydvestvendt pil og nordvestvendt pilclearspeak
2590ā¤­south east arrow crossing north east arrowsydvestvendt pil pĆ„ tvƦrs af en nordĆøstvendt pilclearspeak
2591ā¤®north east arrow crossing south east arrownordĆøstvendt pil pĆ„ tvƦrs af en sydĆøstvendt pilclearspeak
2592ā¤Æfalling diagonal crossing north east arrowfaldende diagonal pĆ„ tvƦrs af en nordĆøstvendt pilclearspeak
2593ā¤°rising diagonal crossing south east arrowstigende diagonal pĆ„ tvƦrs af en sydĆøstvendt pilclearspeak
2594ā¤±north east arrow crossing north west arrownordĆøstvendt pil pĆ„ tvƦrs af en nordvestvendt pilclearspeak
2595ā¤²north west arrow crossing north east arrownordvestvendt pil pĆ„ tvƦrs af en nordĆøstvendt pilclearspeak
2596ā¤³wave arrow pointing directly rightbĆølgepil, der peger direkte mod hĆøjreclearspeak
2597ā¤“arrow pointing right then curving uppil, der peger mod hĆøjre og sĆ„ svinger opadclearspeak
2598ā¤µarrow pointing right then curving downpil, der peger mod hĆøjre og sĆ„ svinger nedadclearspeak
2599ā¤¶arrow pointing down then curving leftpil, der peger nedad og sĆ„ svinger til venstreclearspeak
2600ā¤·arrow pointing down then curving rightpil, der peger nedad og sĆ„ svinger mod hĆøjreclearspeak
2601ā¤øright side arc clockwise arrowhĆøjrebuet pil, der lĆøber med uretclearspeak
2602ā¤¹left side arc anticlockwise arrowvenstrebuet pil, der lĆøber mod uretclearspeak
2603ā¤ŗtop arc anticlockwise arrowpil med topbue mod uretclearspeak
2604ā¤»bottom arc anticlockwise arrowpil med bundbue mod uretclearspeak
2605ā¤¼top arc clockwise arrow with minuspil med topbue, der lĆøber med uret, oven over et minustegnclearspeak
2606ā¤½top arc anticlockwise arrow with pluspil med topbue, der lĆøber mod uret, oven over et plustegnclearspeak
2607ā¤¾down right semicircular clockwise arrowhalvrund pil, der lĆøber med uret nedad mod hĆøjreclearspeak
2608ā¤ædown left semicircular anticlockwise arrowhalvrund pil, der lĆøber mod uret nedad mod venstreclearspeak
2609ā„€anticlockwise closed circle arrowlukket cirkelpil, der lĆøber mod uretclearspeak
2610ā„clockwise closed circle arrowlukket cirkelpil, der lĆøber med uretclearspeak
2611ā„‚right arrow above short left arrowhĆøjrevendt pil oven over en kort venstrevendt pilclearspeak
2612ā„ƒleft arrow above short right arrowvenstrevendt pil oven over en kort hĆøjrevendt pilclearspeak
2613ā„„short right arrow above left arrowkort hĆøjrevendt pil oven over en venstrevendt pilclearspeak
2614ā„…right arrow with plus belowhĆøjrevendt pil med et plustegn nedenunderclearspeak
2615ā„†left arrow with plus belowvenstrevendt pil med et plustegn nedenunderclearspeak
2616ā„‡right arrow through xhĆøjrevendt pil gennem et xclearspeak
2617ā„ˆleft right arrow through small circlevenstrevendt pil gennem en lille cirkelclearspeak
2618ā„‰up two headed arrow from small circleopadvendt pil med to hoveder, der udlĆøber fra en lille cirkelclearspeak
2619ā„°right double arrow with rounded headhĆøjrevendt implikationspil med afrundet hovedclearspeak
2620ā„±equals sign above right arrowlighedstegn oven over en hĆøjrevendt pilclearspeak
2621ā„²tilde operator above right arrowtilde oven over en hĆøjrevendt pilclearspeak
2622ā„³left arrow above tilde operatorvenstrevendt pil oven over en tildeclearspeak
2623ā„“right arrow above tilde operatorhĆøjrevendt pil oven over en tildeclearspeak
2624ā„µright arrow above almost equalshĆøjrevendt pil oven over et omtrent ens-tegnclearspeak
2625ā„¶less than above left arrowmindre end-tegn oven over en venstrevendt pilclearspeak
2626ā„·left arrow through less thanvenstrevendt pil gennem et mindre end-tegnclearspeak
2627ā„øgreater than above right arrowstĆørre end-tegn oven over en hĆøjrevendt pilclearspeak
2628ā„¹subset above right arrowdelmƦngdetegn oven over en hĆøjrevendt pilclearspeak
2629ā„ŗleft arrow through subsetvenstrevendt pil gennem et delmƦngdetegnclearspeak
2630ā„»superset above left arrowdelmƦngdetegn oven over en venstrevendt pilclearspeak
2631ā¦³empty set with right arrow abovetom mƦngde-tegn med hĆøjrevendt pil ovenoverclearspeak
2632ā¦“empty set with left arrow abovetom mƦngde-tegn med venstrevendt pil ovenoverclearspeak
2633ā¦½up arrow through circleopadvendt pil gennem en cirkelclearspeak
2634ā§Ŗblack diamond with down arrowsort rombe med nedadvendt pilclearspeak
2635ā§¬white circle with down arrowhvid cirkel med nedadvendt pilclearspeak
2636ā§­black circle with down arrowsort cirkel med nedadvendt pilclearspeak
2637āؗintegral with left arrow with hookintegraltegn med venstrevendt pil med krogclearspeak
2638ā¬€north east white arrownordĆøstvendt hvid pilclearspeak
2639ā¬north west white arrownordvestvendt hvid pilclearspeak
2640ā¬‚south east white arrowsydĆøstvendt hvid pilclearspeak
2641ā¬ƒsouth west white arrowsydvestvendt hvid pilclearspeak
2642ā¬„left right white arrowvenstre- og hĆøjrevendt hvid pilclearspeak
2643ā¬…left black arrowvenstrevendt sort pilclearspeak
2644ā¬†up black arrowopadvendt sort pilclearspeak
2645ā¬‡down black arrownedadvendt sort pilclearspeak
2646ā¬ˆnorth east black arrownordĆøstvendt sort pilclearspeak
2647ā¬‰north west black arrownordvestvendt sort pilclearspeak
2648ā¬Šsouth east black arrowsydĆøstvendt sort pilclearspeak
2649ā¬‹south west black arrowsydvestvendt sort pilclearspeak
2650ā¬Œleft right black arrowvenstre- og hĆøjrevendt sort pilclearspeak
2651ā¬up down black arrowop- og nedadvendt sort pilclearspeak
2652ā¬Žright arrow with tip downhĆøjrevendt pil med spidsen nedadclearspeak
2653ā¬right arrow with tip uphĆøjrevendt pil med spidsen opadclearspeak
2654ā¬left arrow with tip downvenstrevendt pil med spidsen nedadclearspeak
2655ā¬‘left arrow with tip upvenstrevendt pil med spidsen opadclearspeak
2656ā¬°left arrow with small circlevenstrevendt pil med lille cirkelclearspeak
2657ā¬±three left arrowstre venstrerettede pileclearspeak
2658ā¬²left arrow with circled plusvenstrevendt pil med et plustegn i en cirkelclearspeak
2659ā¬³long left squiggle arrowlang venstrevendt krusedullepilclearspeak
2660ā¬“left two headed arrow with vertical strokevenstrevendt pil med to hoveder og en lodret streg igennemclearspeak
2661ā¬µleft two headed arrow with double vertical strokevenstrevendt pil med to hoveder og to streger igennemclearspeak
2662ā¬¶left two headed arrow from barvenstrevendt pil med to hoveder udgĆ„ende fra en stregclearspeak
2663ā¬·left two headed triple dash arrowvenstrevendt pil med to hoveder og tre prikkerclearspeak
2664ā¬øleft arrow with dotted stemvenstrevendt pil med stiplet stƦngelclearspeak
2665ā¬¹left arrow with tail with vertical strokevenstrevendt pil med pileende og en lodret streg igennemclearspeak
2666ā¬ŗleft arrow with tail with double vertical strokevenstrevendt pil med pileende og to lodrette streger igennemclearspeak
2667ā¬»left two headed arrow with tailvenstrevendt pil med to hoveder og pileendeclearspeak
2668ā¬¼left two headed arrow with tail with vertical strokevenstrevendt pil med to hoveder, pileende og en lodret streg igennemclearspeak
2669ā¬½left two headed arrow with tail with double vertical strokevenstrevendt pil med to hoveder, pileende og to streger igennemclearspeak
2670ā¬¾left arrow through xvenstrevendt pil gennem et xclearspeak
2671ā¬æwave arrow pointing directly leftbĆølgepil, der peger direkter mod venstreclearspeak
2672ā­€equals sign above left arrowlighedstegn oven over en venstrevendt pilclearspeak
2673ā­reverse tilde operator above left arrowomvendt tilde oven over en venstrevendt pilclearspeak
2674ā­‚left arrow above reverse almost equalsvenstrevendt pil oven over et omvendt omtrent ens-tegnclearspeak
2675ā­ƒright arrow through greater thanhĆøjrevendt pil gennem et stĆørre end-tegnclearspeak
2676ā­„right arrow through supersethĆøjrevendt pil gennem et delmƦngde-tegnclearspeak
2677ā­…left quadruple arrowvenstrevendt firdobbelt pilclearspeak
2678ā­†right quadruple arrowhĆøjrevendt firdobbelt pilclearspeak
2679ā­‡reverse tilde operator above right arrowomvendt tilde oven over en hĆøjrevendt pilclearspeak
2680ā­ˆright arrow above reverse almost equalshĆøjrevendt pil oven over et omvendt omtrent ens-tegnclearspeak
2681ā­‰tilde operator above left arrowtilde oven over en venstrevendt pilclearspeak
2682ā­Šleft arrow above almost equalsvenstrevendt pil oven over et omtrent ens-tegnclearspeak
2683ā­‹left arrow above reverse tilde operatorvenstrevendt pil oven over en omvendt tildeclearspeak
2684ā­Œright arrow above reverse tilde operatorhĆøjrevendt pil oven over en omvendt tildeclearspeak
2685ļæ©halfwidth left arrowvenstrevendt pil i halv breddeclearspeak
2686ļæŖhalfwidth up arrowopadvendt pil i halv breddeclearspeak
2687ļæ«halfwidth right arrowhĆøjrevendt pil i halv breddeclearspeak
2688ļæ¬halfwidth down arrownedadvendt pil i halv breddeclearspeak
2689ā„“script lhĆ„ndskrevet lclearspeak
2690ā„˜script cap PhĆ„ndskrevet stort Pclearspeak
2691ā„¼double struck pipi med dobbelt stregclearspeak
2692ā„½double struck gammagamma med dobbelt stregclearspeak
2693ā„¾double struck cap GammaGamma med stort bogstav og dobbelt stregclearspeak
2694ā„ædouble struck cap PiPi med stort bogstav og dobbelt stregclearspeak
2695ā…€double struck sumsum med dobbelt stregclearspeak
2696ā……double struck italic cap Dstort D med dobbelt streg og kursivclearspeak
2697ā…†double struck italic dd med dobbelt streg og kursivclearspeak
2698ā…‡double struck italic ee med dobbelt streg og kursivclearspeak
2699ā…ˆdouble struck italic ii med dobbelt streg og kursivclearspeak
2700ā…‰double struck italic jj med kursiv og dobbelt stregclearspeak
2701šš¤italic dotless ipriklĆøst i med kursivclearspeak
2702šš„italic dotless jpriklĆøst j med kursivclearspeak
2703(open parenvenstre parantesclearspeak
2704)close parenhĆøjre parantesclearspeak
2705[open bracketkantet venstreparentesclearspeak
2706]close bracketkantet hĆøjreparentesclearspeak
2707{open bracevenstre tuborg parantesclearspeak
2708}close bracehĆøjre tuborg parantesclearspeak
2709ā…left bracket with quillvenstre kantet parentes med vingeclearspeak
2710ā†right bracket with quillhĆøjre kantet parentes med vingeclearspeak
2711āŒˆleft ceilingvenstre loftclearspeak
2712āŒ‰right ceilinghĆøjre loftclearspeak
2713āŒŠleft floorvenstre gulvclearspeak
2714āŒ‹right floorhĆøjre gulvclearspeak
2715āŒŒbottom right cropnedre hĆøjre cropclearspeak
2716āŒbottom left cropnedre venstre cropclearspeak
2717āŒŽtop right croptop hĆøjre cropclearspeak
2718āŒtop left croptop venstre cropclearspeak
2719āŒœtop left cornerĆøvre venstre hjĆørneclearspeak
2720āŒtop right cornerĆøvre hĆøjre hjĆørneclearspeak
2721āŒžbottom left cornernedre venstre hjĆørneclearspeak
2722āŒŸbottom right cornernedre hĆøjre hjĆørneclearspeak
2723āŒ top half integralĆøvre halvdel af integralclearspeak
2724āŒ”bottom half integralnedre halvdel af integralclearspeak
2725āŒ©left pointing angle bracketvenstre vinkel parantesclearspeak
2726āŒŖright pointing angle brackethĆøjre vinkel parantesclearspeak
2727āŽ›left parenthesis upper hookvenstre parentes med Ćøvre krogclearspeak
2728āŽœleft parenthesis extensionforlƦngelse af venstre parentesclearspeak
2729āŽleft parenthesis lower hookvenstre parentes med nedre krogclearspeak
2730āŽžright parenthesis upper hookhĆøjre parentes med Ćøvre krogclearspeak
2731āŽŸright parenthesis extensionhĆøjre parentes med forlƦngelseclearspeak
2732āŽ right parenthesis lower hookhĆøjre parentes med nedre krogclearspeak
2733āŽ”left bracket upper cornervenstre kantet parentes med Ćøvre hjĆørneclearspeak
2734āŽ¢left bracket extensionforlƦngelse af venstre kantet parentesclearspeak
2735āŽ£left bracket lower cornervenstre kantet parentes med nedre hjĆørneclearspeak
2736āŽ¤right bracket upper cornerhĆøjre kantet parentes med Ćøvre hjĆørneclearspeak
2737āŽ„right bracket extensionforlƦngelse af hĆøjre kantet parentesclearspeak
2738āŽ¦right bracket lower cornerhĆøjre kantet parentes med nedre hjĆørneclearspeak
2739āŽ§left brace upper hookvenstre klammeparentes med Ćøvre krogclearspeak
2740āŽØleft brace middle piecevenstre klammeparentes med mellemstykkeclearspeak
2741āŽ©left brace lower hookvenstre klammeparentes med nedre krogclearspeak
2742āŽŖbrace extensionforlƦngelse af klammeparentesclearspeak
2743āŽ«right brace upper hookhĆøjre klammeparentes med Ćøvre krogclearspeak
2744āŽ¬right brace middle piecehĆøjre klammeparentes med mellemstykkeclearspeak
2745āŽ­right brace lower hookhĆøjre klammeparentes med nedre krogclearspeak
2746āŽ®integral extensionforlƦngelse af integraltegnclearspeak
2747āŽÆhorizontal line extensionforlƦngelse af vandret stregclearspeak
2748āŽ°upper left or lower right brace sectionĆøvre venstre eller nedre hĆøjre afsnitclearspeak
2749āŽ±upper right or lower left brace sectionĆøvre hĆøjre eller nedre afsnit clearspeak
2750āŽ²summation topsummering Ćøverstclearspeak
2751āŽ³summation bottomsummering nederstclearspeak
2752āŽ“top bracketover kantet parantesclearspeak
2753āŽµbottom bracketunder kantet parantesclearspeak
2754āŽ¶bottom bracket over top bracketnederste kantet parentes oven over Ćøverste kantet beslagclearspeak
2755āŽ·radical symbol bottomradikalsymbol nederstclearspeak
2756āŽøleft vertical box linevenstre lodret linjeclearspeak
2757āŽ¹right vertical box linehĆøjre lodret linjeclearspeak
2758āœtop parenthesistop parantesclearspeak
2759ābottom parenthesisbund parantesclearspeak
2760āžtop bracetop tuborg parantesclearspeak
2761āŸbottom bracebund tuborg parantesclearspeak
2762ā top tortoise shell brackettop skĆ„leformet parantesclearspeak
2763ā”bottom tortoise shell bracketnedre skĆ„leformet parantesclearspeak
2764āØmedium left parenthesis ornamentmellemstort venstreparentesornamentclearspeak
2765ā©medium right parenthesis ornamentmellemstort hĆøjreparentesornamentclearspeak
2766āŖmedium flattened left parenthesis ornamentmellemstort fladt venstreparentesornamentclearspeak
2767ā«medium flattened right parenthesis ornamentmellemstort fladt hĆøjreparentesornamentclearspeak
2768ā¬medium left pointing angle bracket ornamentmellemstort vinkelparentesornament, der peger mod venstreclearspeak
2769ā­medium right pointing angle bracket ornamentmellemstort vinkelparentesornament, der peger mod hĆøjreclearspeak
2770ā®heavy left pointing angle quotation mark ornamenttykt spĆørgsmĆ„lstegnornament, der peger mod venstreclearspeak
2771āÆheavy right pointing angle quotation mark ornamenttykt spĆørgsmĆ„lstegnornament, der peger mod hĆøjreclearspeak
2772ā°heavy left pointing angle bracket ornamenttykt vinkelparentesornament, der peger mod venstreclearspeak
2773ā±heavy right pointing angle bracket ornamenttykt vinkelparentesornament, der peger mod hĆøjreclearspeak
2774ā²light left tortoise shell bracket ornamentlyst skildpaddeskjoldformet venstreparentesornamentclearspeak
2775ā³light right tortoise shell bracket ornamentlyst skildpaddeskjoldformet hĆøjreparentesornamentclearspeak
2776ā“medium left brace ornamentmellemstort venstreparentesornamentclearspeak
2777āµmedium right brace ornamentmellemstort hĆøjreparentesornamentclearspeak
2778āŸ…left s shaped bag delimitervenstre s-shaped bag delimiterclearspeak
2779āŸ†right s shaped bag delimiterhĆøjre s-shaped bag delimiterclearspeak
2780āŸ¦left white bracketvenstre hvid firkantet parantesclearspeak
2781āŸ§right white brackethĆøjre hvid firkantet parantesclearspeak
2782āŸØleft angle bracketvenstre vinkel parantesclearspeak
2783āŸ©right angle brackethĆøjre vinkel parantesclearspeak
2784āŸŖleft double angle bracketvenstre dobbelt vinkel parantesclearspeak
2785āŸ«right double angle brackethĆøjre dobbelt vinkel parantesclearspeak
2786āŸ¬left white tortoise shell bracketvenstre hvid skĆ„l parantesclearspeak
2787āŸ­right white tortoise shell brackethĆøjre hvid skĆ„l parantesclearspeak
2788āŸ®flattened left parenthesisvenstre udfladet parantesclearspeak
2789āŸÆflattened right parenthesishĆøjre udfladet parantesclearspeak
2790ā¦ƒleft white bracevenstre hvid klammeparentesclearspeak
2791ā¦„right white bracehĆøjre hvid klammeparentesclearspeak
2792ā¦…white left parenthesisvenstre hvid parantesclearspeak
2793ā¦†white right parenthesishĆøjre hvis parantesclearspeak
2794ā¦‡z notation left image bracketvenstreparentes med Z-notationclearspeak
2795ā¦ˆz notation right image brackethĆøjreparentes med Z-notationclearspeak
2796ā¦‰z notation left binding bracketz notation venstre bindende braketclearspeak
2797ā¦Šz notation right binding bracketz notation hĆøjre bindende braketclearspeak
2798ā¦‹left bracket with underbarvenstre katat parantes med understregningclearspeak
2799ā¦Œright bracket with underbarhĆøjre kantet parantes med understregningclearspeak
2800ā¦left bracket with tick in top cornervenstre kantet parantes med lille tip i Ćøvre hjĆørneclearspeak
2801ā¦Žright bracket with tick in bottom cornerhĆøjre kantet parantes ed lille tip i nedre hjĆørneclearspeak
2802ā¦left bracket with tick in bottom cornervenstre kantet parantes med lille tip i nedre hjĆørneclearspeak
2803ā¦right bracket with tick in top cornerhĆøjre kantet parantes med lille tip i Ćøvre hjĆørneclearspeak
2804ā¦‘left angle bracket with dotvenstre vinkel parantes med en prikclearspeak
2805ā¦’right angle bracket with dothĆøjre prantes med en prikclearspeak
2806ā¦“left arc less than bracketvenstre bue mindre end parantesclearspeak
2807ā¦”right arc greater than brackethĆøjre bue stĆørre end parantesclearspeak
2808ā¦•double left arc greater than bracketdobbelt venstre bue stĆørre end parantesclearspeak
2809ā¦–double right arc less than bracketdobbelt hĆøjre bue mindre end parantesclearspeak
2810ā¦—left black tortoise shell bracketsort skildpaddeskjoldformet venstreparentestegnclearspeak
2811ā¦˜right black tortoise shell bracketsort skildpaddeskjoldformet hĆøjreparentestegnclearspeak
2812ā§˜left wiggly fencevenstre lodret bĆølgelinjeclearspeak
2813ā§™right wiggly fencehĆøjre lodret bĆølgelinjeclearspeak
2814ā§šleft double wiggly fencevenstre dobbelt zik zak lodrette stregerclearspeak
2815ā§›right double wiggly fencehĆøjre dobbelt zik zak lodrette stregerclearspeak
2816ā§¼left pointing curved angle bracketbuet vinkelparentes, der peger mod venstreclearspeak
2817ā§½right pointing curved angle bracketbuet vinkelparentes, der peger mod hĆøjreclearspeak
2818āø¢top half left bracketĆøverste halvdel af venstre kantet parentesclearspeak
2819āø£top half right bracketĆøverste halvdel af hĆøjre kantet parentesclearspeak
2820āø¤bottom half left bracketnederste halvdel af venstre kantet parentesclearspeak
2821āø„bottom half right bracketnederste halvdel af hĆøjre kantet parentesclearspeak
2822āø¦left sideways U bracketDelmƦngdesymbol mod venstreclearspeak
2823āø§right sideways U bracketU-parentes mod hĆøjreclearspeak
2824āøØdouble left parenthesisdobbelt parentes mod venstreclearspeak
2825āø©double right parenthesisdobbelt parentes mod hĆøjreclearspeak
2826怈left angle bracketvenstre vinkelparentesclearspeak
2827怉right angle brackethĆøjre vinkelparentesclearspeak
2828怊left double angle bracketvenstre dobbel vinkel parantesclearspeak
2829怋right double angle brackethĆøjre dobbel vinkel parantesclearspeak
2830怌left corner bracketkantet venstreparentesclearspeak
2831怍right corner bracketkantet hĆøjreparentesclearspeak
2832怎left white corner brackethvid kantet venstreparentesclearspeak
2833怏right white corner brackethvid kantet hĆøjreparentesclearspeak
2834怐left black lenticular bracketsort linseformet venstreparentesclearspeak
2835怑right black lenticular bracketsort linseformet hĆøjreparentesclearspeak
2836怔left tortoise shell bracketvenstre skĆ„leformet parantesclearspeak
2837怕right tortoise shell brackethĆøjre skĆ„leformet parantesclearspeak
2838怖left white lenticular brackethvid linseformet venstreparentesclearspeak
2839怗right white lenticular brackethvid linseformet hĆøjreparentesclearspeak
2840怘left white tortoise shell brackethvid skildpaddeskjoldformet venstreparentesclearspeak
2841怙right white tortoise shell brackethvid skildpaddeskjoldformet hĆøjreparentesclearspeak
2842怚left white bracketvenstre hvid kantet parantesclearspeak
2843怛right white brackethĆøjre hvid kantet parantesclearspeak
2844思reversed double prime quotation markomvendt dobbelt primtegn/anfĆørselstegnclearspeak
2845怞double prime quotation markdobbelt mƦrke citations tegnclearspeak
2846怟low double prime quotation marklavt dobbelt primtegn/anfĆørselstegnclearspeak
2847ļ“¾ornate left parenthesisudsmykket venstreparentesclearspeak
2848ļ“æornate right parenthesisudsmykket hĆøjreparentesclearspeak
2849ļø—presentation form for vertical left white lenticular bracketprƦsentationsform for lodret hvid linseformet venstreparentesclearspeak
2850ļø˜presentation form for vertical right white lenticular bracketprƦsentationsform for lodret hvid linseformet hĆøjreparentesclearspeak
2851ļøµpresentation form for vertical left parenthesisover parenclearspeak
2852ļø¶presentation form for vertical right parenthesisunder parenclearspeak
2853ļø·presentation form for vertical left braceĆøvre tuborg parantesclearspeak
2854ļøøpresentation form for vertical right bracenedre tuborg parantesclearspeak
2855ļø¹presentation form for vertical left tortoise shell bracketprƦsentationsform for lodret skildpaddeskjoldformet venstreparentesclearspeak
2856ļøŗpresentation form for vertical right tortoise shell bracketprƦsentationsform for lodret skildpaddeskjoldformet hĆøjreparentesclearspeak
2857ļø»presentation form for vertical left black lenticular bracketprƦsentationsform for lodret sort linseformet venstreparentesclearspeak
2858ļø¼presentation form for vertical right black lenticular bracketprƦsentationsform for lodret sort linseformet hĆøjreparentesclearspeak
2859ļø½presentation form for vertical left double angle bracketprƦsentationsform for lodret venstre dobbelt vinkelparentesclearspeak
2860ļø¾presentation form for vertical right double angle bracketprƦsentationsform for lodret hĆøjre dobbelt vinkelparentesclearspeak
2861ļøæpresentation form for vertical left angle bracketĆøvre vinkel parantesclearspeak
2862ļ¹€presentation form for vertical right angle bracketnedre vinkel parantesclearspeak
2863ļ¹presentation form for vertical left corner bracketprƦsentationsform for lodret kantet venstreparentesclearspeak
2864ļ¹‚presentation form for vertical right corner bracketprƦsentationsform for lodret kantet hĆøjreparentesclearspeak
2865ļ¹ƒpresentation form for vertical left white corner bracketprƦsentationsform for lodret, hvid kantet venstreparentesclearspeak
2866ļ¹„presentation form for vertical right white corner bracketprƦsentationsform for lodret, hvid kantet hĆøjreparentesclearspeak
2867ļ¹‡presentation form for vertical left bracketprƦsentationsform for lodret venstreparentesclearspeak
2868ļ¹ˆpresentation form for vertical right bracketprƦsentationsform for lodret hĆøjreparentesclearspeak
2869ļ¹™small left parenthesislille venstreparentesclearspeak
2870ļ¹šsmall right parenthesislille hĆøjreparentesclearspeak
2871ļ¹›small left bracelille venstre klammeparentesclearspeak
2872ļ¹œsmall right bracelille hĆøjre klammeparentesclearspeak
2873ļ¹small left tortoise shell bracketlille skildpaddeskjoldformet venstreparentesclearspeak
2874ļ¹žsmall right tortoise shell bracketlille skildpaddeskjoldformet hĆøjreparentesclearspeak
2875ļ¼ˆfullwidth left parenthesisvenstre parentes i fuld breddeclearspeak
2876ļ¼‰fullwidth right parenthesishĆøjre parentes i fuld breddeclearspeak
2877ļ¼»fullwidth left bracketkantet venstreparentes i fuld breddeclearspeak
2878ļ¼½fullwidth right brackethĆøjre kantet parentes i fuld breddeclearspeak
2879ļ½›fullwidth left bracevenstre klammeparentes i fuld breddeclearspeak
2880ļ½fullwidth right bracehĆøjre klammeparentes i fuld breddeclearspeak
2881ļ½Ÿfullwidth white left parenthesishvid venstre parentes i fuld breddeclearspeak
2882ļ½ fullwidth white right parenthesishvid hĆøjre parentes i fuld breddeclearspeak
2883ļ½¢halfwidth left corner bracketkantet venstreparentes i halv breddeclearspeak
2884ļ½£halfwidth right corner bracketkantet hĆøjreparentes i halv breddeclearspeak
2885ā”€box drawings light horizontalindramnings streg lys vandretclearspeak
2886ā”box drawings heavy horizontaltykt, vandret indramningstegnclearspeak
2887ā”‚box drawings light verticalindramnings streg lys lodretclearspeak
2888ā”ƒbox drawings heavy verticaltykt, lodret indramningstegnclearspeak
2889ā”„box drawings light triple dash horizontaltyndt indramningstegn med tre korte vandrette stregerclearspeak
2890ā”…box drawings heavy triple dash horizontalkraftigt indramningstegn med tre korte vandrette stregerclearspeak
2891ā”†box drawings light triple dash verticaltyndt indramningstegn med tre korte lodrette stregerclearspeak
2892ā”‡box drawings heavy triple dash verticaltykt indramningstegn med tre korte lodrette stregerclearspeak
2893ā”ˆbox drawings light quadruple dash horizontaltyndt indramningstegn med fire korte vandrette stregerclearspeak
2894ā”‰box drawings heavy quadruple dash horizontaltykt indramningstegn med fire korte vandrette stregerclearspeak
2895ā”Šbox drawings light quadruple dash verticaltyndt indramningstegn med fire korte lodrette stregerclearspeak
2896ā”‹box drawings heavy quadruple dash verticaltykt indramningstegn med fire korte lodrette stregerclearspeak
2897ā”Œbox drawings light down and rightindramnings streg lys ned og hĆøjreclearspeak
2898ā”box drawings down light and right heavytyndt nedadvendt og kraftigt hĆøjrevendt indramningstegnclearspeak
2899ā”Žbox drawings down heavy and right lighttykt nedadvendt og tyndt hĆøjrevendt indramningstegnclearspeak
2900ā”box drawings heavy down and righttykt nedad- og hĆøjrevendt indramningstegnclearspeak
2901ā”box drawings light down and leftindramnings streg lys ned og venstreclearspeak
2902ā”‘box drawings down light and left heavytyndt nedadvendt og kraftigt venstrevendt indramningstegnclearspeak
2903ā”’box drawings down heavy and left lighttykt nedadvendt og tyndt venstrevendt indramningstegnclearspeak
2904ā”“box drawings heavy down and lefttykt nedad- og venstrevendt indramningstegnclearspeak
2905ā””box drawings light up and rightindramnings streg lys op og hĆøjreclearspeak
2906ā”•box drawings up light and right heavytyndt opadvendt ig kraftigt hĆøjrevendt indramningstegnclearspeak
2907ā”–box drawings up heavy and right lighttykt opadvendt og tyndt hĆøjrevendt indramningstegnclearspeak
2908ā”—box drawings heavy up and righttykt opad- og hĆøjrevendt indramningstegnclearspeak
2909ā”˜box drawings light up and leftindramnings streg lys op og venstreclearspeak
2910ā”™box drawings up light and left heavytyndt opadvendt og kraftigt venstrevendt indramningstegnclearspeak
2911ā”šbox drawings up heavy and left lighttykt opadvendt og tyndt venstrevendt indramningstegnclearspeak
2912ā”›box drawings heavy up and lefttykt opad- og venstrevendt indramningstegnclearspeak
2913ā”œbox drawings light vertical and rightindramnings streg lys lodret og hĆøjreclearspeak
2914ā”box drawings vertical light and right heavytyndt lodret og kraftigt hĆøjrevendt indramningstegnclearspeak
2915ā”žbox drawings up heavy and right down lighttykt opadvendt og tyndt hĆøjre- og nedadvendt indramningstegnclearspeak
2916ā”Ÿbox drawings down heavy and right up lighttykt nedadvendt og tyndt hĆøjre- og opadvendt indramningstegnclearspeak
2917ā” box drawings vertical heavy and right lighttykt lodret og tyndt hĆøjrevendt indramningstegnclearspeak
2918ā””box drawings down light and right up heavytyndt nedadvendt og kraftigt hĆøjre- og opadvendt indramningstegnclearspeak
2919ā”¢box drawings up light and right down heavytyndt opadvendt og kraftigt hĆøjre- og nedadvendt indramningstegnclearspeak
2920ā”£box drawings heavy vertical and righttykt lodret og hĆøjrevendt indramningstegnclearspeak
2921ā”¤box drawings light vertical and leftindramnings streg lys lodret og venstreclearspeak
2922ā”„box drawings vertical light and left heavytyndt lodret og tykt venstrevendt indramningstegnclearspeak
2923ā”¦box drawings up heavy and left down lighttykt opadvendt og tyndt venstre- og nedadvendt indramningstegnclearspeak
2924ā”§box drawings down heavy and left up lighttykt nedadvendt og tyndt venstre- og opadvendt indramningstegnclearspeak
2925ā”Øbox drawings vertical heavy and left lighttykt lodret og tyndt venstrevendt indramningstegnclearspeak
2926ā”©box drawings down light and left up heavytyndt nedadvendt og tykt venstre- og opadvendt indramningstegnclearspeak
2927ā”Ŗbox drawings up light and left down heavytyndt opadvendt og tykt venstre- og nedadvendt indramningstegnclearspeak
2928ā”«box drawings heavy vertical and lefttykt lodret og venstrevendt indramningstegnclearspeak
2929ā”¬box drawings light down and horizontalindramnings streg lys ned og vandretclearspeak
2930ā”­box drawings left heavy and right down lighttykt venstrevendt og tyndt hĆøjre- og nedadvendt indramningstegnclearspeak
2931ā”®box drawings right heavy and left down lighttykt hĆøjrevendt og tyndt venstre- og nedadvendt indramningstegnclearspeak
2932ā”Æbox drawings down light and horizontal heavytyndt nedadvendt og tykt vandret indramningstegnclearspeak
2933ā”°box drawings down heavy and horizontal lighttykt nedadvendt og tyndt vandret indramningstegnclearspeak
2934ā”±box drawings right light and left down heavytyndt hĆøjrevendt og tykt venstre- og nedadvendt indramningstegnclearspeak
2935ā”²box drawings left light and right down heavytyndt venstrevendt og tykt hĆøjre- og nedadvendt indramningstegnclearspeak
2936ā”³box drawings heavy down and horizontaltykt nedadvendt og vandret indramningstegnclearspeak
2937ā”“box drawings light up and horizontalindramnings streg lys op og vandretclearspeak
2938ā”µbox drawings left heavy and right up lighttykt venstrevendt og tyndt hĆøjre- og opadvendt indramningstegnclearspeak
2939ā”¶box drawings right heavy and left up lighttykt hĆøjrevendt og tyndt venstre- og opadvendt indramningstegnclearspeak
2940ā”·box drawings up light and horizontal heavytyndt opadvendt og tykt vandret indramningstegnclearspeak
2941ā”øbox drawings up heavy and horizontal lighttykt opadvendt og tyndt vandret indramningstegnclearspeak
2942ā”¹box drawings right light and left up heavytyndt hĆøjrevendt og tykt venstre- og opadvendt indramningstegnclearspeak
2943ā”ŗbox drawings left light and right up heavytyndt venstrevendt og tykt hĆøjre- og opadvendt indramningstegnclearspeak
2944ā”»box drawings heavy up and horizontaltykt opadvendt og vandret indramningstegnclearspeak
2945ā”¼box drawings light vertical and horizontalindramnings streg lys lodret og vandretclearspeak
2946ā”½box drawings left heavy and right vertical lighttykt venstrevendt og tyndt lodret hĆøjrevendt indramningstegnclearspeak
2947ā”¾box drawings right heavy and left vertical lighttykt hĆøjrevendt og tyndt lodret venstrevendt indramningstegnclearspeak
2948ā”æbox drawings vertical light and horizontal heavytyndt lodret og tykt vandret indramningstegnclearspeak
2949ā•€box drawings up heavy and down horizontal lighttykt opadvendt og tyndt vandret nedadvendt indramningstegnclearspeak
2950ā•box drawings down heavy and up horizontal lighttykt nedadvendt og tyndt vandret opadvendt indramningstegnclearspeak
2951ā•‚box drawings vertical heavy and horizontal lighttykt lodret og tyndt vandret indramningstegnclearspeak
2952ā•ƒbox drawings left up heavy and right down lighttykt venstre- og opadvendt og tyndt hĆøjre- og nedadvendt indramningstegnclearspeak
2953ā•„box drawings right up heavy and left down lighttykt hĆøjre- og opadvendt og tyndt venstre- og nedadvendt indramningstegnclearspeak
2954ā•…box drawings left down heavy and right up lighttykt venstre- og nedadvendt og tyndt hĆøjre- og opadvendt indramningstegnclearspeak
2955ā•†box drawings right down heavy and left up lighttykt hĆøjre- og nedadvendt og tyndt venstre- og opadvendt indramningstegnclearspeak
2956ā•‡box drawings down light and up horizontal heavytyndt nedadvendt og tykt vandret opadvendt indramningstegnclearspeak
2957ā•ˆbox drawings up light and down horizontal heavytyndt opadvendt og tykt vandret nedadvendt indramningstegnclearspeak
2958ā•‰box drawings right light and left vertical heavytyndt hĆøjrevendt og tykt lodret venstrevendt indramningstegnclearspeak
2959ā•Šbox drawings left light and right vertical heavytyndt venstrevendt og tykt lodret hĆøjrevendt indramningstegnclearspeak
2960ā•‹box drawings heavy vertical and horizontaltykt lodret og vandret indramningstegnclearspeak
2961ā•Œbox drawings light double dash horizontaltyndt indramningstegn med to korte vandrette stregerclearspeak
2962ā•box drawings heavy double dash horizontaltykt indramningstegn med to korte vandrette stregerclearspeak
2963ā•Žbox drawings light double dash verticaltyndt indramningstegn med to korte lodrette stregerclearspeak
2964ā•box drawings heavy double dash verticaltykt indramningstegn med to korte lodrette stregerclearspeak
2965ā•box drawings double horizontalindramnings streg dobbelt vandretclearspeak
2966ā•‘box drawings double verticalindramnings streg dobbelt lodretclearspeak
2967ā•’box drawings down single and right doubleindramnings streg ned single og hĆøjre dobbeltclearspeak
2968ā•“box drawings down double and right singleindramnings streg ned dobbelt og hĆøjre singleclearspeak
2969ā•”box drawings double down and rightindramnings streg dobbelt ned og hĆøjreclearspeak
2970ā••box drawings down single and left doubleindramnings streg ned single og venstre dobbeltclearspeak
2971ā•–box drawings down double and left singleindramnings streg ned dobbelt og venstre singleclearspeak
2972ā•—box drawings double down and leftindramnings streg dobbelt ned og venstreclearspeak
2973ā•˜box drawings up single and right doubleindramnings streg op single og hĆøjre dobbeltclearspeak
2974ā•™box drawings up double and right singleindramnings streg op dobbelt og hĆøjre singleclearspeak
2975ā•šbox drawings double up and rightindramnings streg dobbelt op og hĆøjreclearspeak
2976ā•›box drawings up single and left doubleindramnings streg op single og venstre dobbeltclearspeak
2977ā•œbox drawings up double and left singleindramnings streg op dobbelt og venstre singleclearspeak
2978ā•box drawings double up and leftindramnings streg dobbelt op og venstreclearspeak
2979ā•žbox drawings vertical single and right doubleindramnings streg lodret single og hĆøjre dobbeltclearspeak
2980ā•Ÿbox drawings vertical double and right singleindramnings streg lodret dobbelt og hĆøjre singleclearspeak
2981ā• box drawings double vertical and rightindramnings streg dobbelt lodret og hĆøjreclearspeak
2982ā•”box drawings vertical single and left doubleindramnings streg lodret single og venstre dobbeltclearspeak
2983ā•¢box drawings vertical double and left singleindramnings streg lodret dobbelt og venstre singleclearspeak
2984ā•£box drawings double vertical and leftindramnings streg dobbelt lodret og venstreclearspeak
2985ā•¤box drawings down single and horizontal doubleindramnings streg ned single og vandret dobbeltclearspeak
2986ā•„box drawings down double and horizontal singleindramnings streg ned dobbelt og vandret singleclearspeak
2987ā•¦box drawings double down and horizontalindramnings streg dobbelt ned og vandretclearspeak
2988ā•§box drawings up single and horizontal doubleindramnings streg op single og vandret dobbeltclearspeak
2989ā•Øbox drawings up double and horizontal singleindramnings streg op dobbelt og vandret singleclearspeak
2990ā•©box drawings double up and horizontalindramnings streg dobbelt op and vandretclearspeak
2991ā•Ŗbox drawings vertical single and horizontal doubleindramnings streg lodret single og vandret dobbeltclearspeak
2992ā•«box drawings vertical double and horizontal singleindramnings streg lodret dobbelt og vandret singleclearspeak
2993ā•¬box drawings double vertical and horizontalindramnings streg dobbelt lodret og vandretclearspeak
2994ā•­box drawings light arc down and righttyndt indramningstegn med nedad- og hĆøjrevendt bueclearspeak
2995ā•®box drawings light arc down and lefttyndt indramningstegn med nedad- og venstrevendt bueclearspeak
2996ā•Æbox drawings light arc up and lefttyndt indramningstegn med opad- og venstrevendt bueclearspeak
2997ā•°box drawings light arc up and righttyndt indramningstegn med opad- og hĆøjrevendt bueclearspeak
2998ā•±box drawings light diagonal upper right to lower lefttyndt diagonalt indramningstegn fra Ćøverst til hĆøjre til nederst til venstreclearspeak
2999ā•²box drawings light diagonal upper left to lower righttyndt diagonalt indramningstegn fra Ćøverst til venstre til nederst til hĆøjreclearspeak
3000ā•³box drawings light diagonal crosstyndt indramningstegn med diagonalt krydsclearspeak
3001ā•“box drawings light lefttyndt venstrevendt indramningstegnclearspeak
3002ā•µbox drawings light uptyndt opadvendt indramningstegnclearspeak
3003ā•¶box drawings light righttyndt hĆøjrevendt indramningstegnclearspeak
3004ā•·box drawings light downtyndt nedadvendt indramningstegnclearspeak
3005ā•øbox drawings heavy lefttykt venstrevendt indramningstegnclearspeak
3006ā•¹box drawings heavy uptykt opadvendt indramningstegnclearspeak
3007ā•ŗbox drawings heavy righttykt hĆøjrevendt indramningstegnclearspeak
3008ā•»box drawings heavy downtykt nedadvendt indramningstegnclearspeak
3009ā•¼box drawings light left and heavy righttyndt venstrevendt og tykt hĆøjrevendt indramningstegnclearspeak
3010ā•½box drawings light up and heavy downtyndt opadvendt og tykt nedadvendt indramningstegnclearspeak
3011ā•¾box drawings heavy left and light righttykt venstrevendt og tyndt hĆøjrevendt indramningstegnclearspeak
3012ā•æbox drawings heavy up and light downtykt opadvendt og tyndt nedadvendt indramningstegnclearspeak
3013ā–€upper half blockĆøvre sort kasseclearspeak
3014ā–lower one eighth blocken ottende blok nederstclearspeak
3015ā–‚lower one quarter blocken kvart blok nederstclearspeak
3016ā–ƒlower three eighths blocktre ottende blok nederstclearspeak
3017ā–„lower half blocknedre sort kasseclearspeak
3018ā–…lower five eighths blockfem ottende blok nederstclearspeak
3019ā–†lower three quarters blocktrekvart blok nederstclearspeak
3020ā–‡lower seven eighths blocksyv ottende blok nederstclearspeak
3021ā–ˆfull blocksort kasseclearspeak
3022ā–‰left seven eighths blocksyv ottende blok til venstreclearspeak
3023ā–Šleft three quarters blocktrekvart blok til venstreclearspeak
3024ā–‹left five eighths blockfem ottende blok til venstreclearspeak
3025ā–Œleft half blockhalv blok til venstreclearspeak
3026ā–left three eighths blocktre ottende blok til venstreclearspeak
3027ā–Žleft one quarter blocken kvart blok til venstreclearspeak
3028ā–left one eighth blocken ottende blok til venstreclearspeak
3029ā–right half blockhalv blok til hĆøjreclearspeak
3030ā–‘light shadelys skyggeclearspeak
3031ā–’medium shademedium skyggeclearspeak
3032ā–“dark shademĆørk skyggeclearspeak
3033ā–”upper one eighth blocken ottende blok Ćøverstclearspeak
3034ā–•right one eighth blocken ottende blok til hĆøjreclearspeak
3035ā––quadrant lower leftkvadrant nederst til venstreclearspeak
3036ā–—quadrant lower rightkvadrant nederst til hĆøjreclearspeak
3037ā–˜quadrant upper leftkvadrant Ćøverst til venstreclearspeak
3038ā–™quadrant upper left and lower left and lower rightkvadrant Ćøverst til venstre og nederst til venstre og nederst til hĆøjreclearspeak
3039ā–šquadrant upper left and lower rightkvadrant Ćøverst til venstre og nederst til hĆøjreclearspeak
3040ā–›quadrant upper left and upper right and lower leftkvadrant Ćøverst til venstre og Ćøverst til hĆøjre og nederst til venstreclearspeak
3041ā–œquadrant upper left and upper right and lower rightkvadrant Ćøverst til venstre og Ćøverst til hĆøjre og nederst til hĆøjreclearspeak
3042ā–quadrant upper rightkvadrant Ćøverst til hĆøjreclearspeak
3043ā–žquadrant upper right and lower leftkvadrant Ćøverst til hĆøjre og nederst til venstreclearspeak
3044ā–Ÿquadrant upper right and lower left and lower rightkvadrant Ćøverst til hĆøjre og nederst til venstre og nederst til hĆøjreclearspeak
3045ā– black squaresort kvadratclearspeak
3046ā–”white squarehvidt kvadratclearspeak
3047ā–¢white square with rounded cornershvid firkant med afrundede hjĆørnerclearspeak
3048ā–£white square containing black small squarehvid firkant, der indeholder en lille sort firkantclearspeak
3049ā–¤square with horizontal fillfirkant med vandret fyldclearspeak
3050ā–„square with vertical fillfirkant med lodret fyldclearspeak
3051ā–¦square with orthogonal crosshatch fillfirkant med ortogonalt krydsskraveret fyldclearspeak
3052ā–§square with upper left to lower right fillfirkant med fyld fra Ćøverst til venstre til nederst til hĆøjreclearspeak
3053ā–Øsquare with upper right to lower left fillfirkant med fyld fra Ćøverst til hĆøjre til nederst til venstreclearspeak
3054ā–©square with diagonal crosshatch fillfirkant med diagonalt krydsskraveret fyldclearspeak
3055ā–Ŗblack small squaresort kvadratclearspeak
3056ā–«white small squarehvidt kvadratclearspeak
3057ā–¬black rectanglesort rektangelclearspeak
3058ā–­white rectanglehvid firkantclearspeak
3059ā–®black vertical rectanglesort lodret rektangelclearspeak
3060ā–Æwhite vertical rectanglehvid lodret rektangelclearspeak
3061ā–°black parallelogramsort parallelogramclearspeak
3062ā–±white parallelogramhvidt parallellogramclearspeak
3063ā–²black up pointing trianglesort trekant pegende opclearspeak
3064ā–³white up pointing trianglehvid trekant pegende opclearspeak
3065ā–“black up pointing small trianglesort trekant pegende opclearspeak
3066ā–µwhite up pointing small trianglehvid trekant pegende opclearspeak
3067ā–¶black right pointing trianglesort trekant pegende mod hĆøjreclearspeak
3068ā–·white right pointing trianglehvid trekant pegende mod hĆøjreclearspeak
3069ā–øblack right pointing small trianglesort trekant pegende mod hĆøjreclearspeak
3070ā–¹white right pointing small triangletrekant pegende mod hĆøjreclearspeak
3071ā–ŗblack right pointing pointersort pilemarkĆør, der peger mod hĆøjreclearspeak
3072ā–»white right pointing pointerhvid markĆør, der peger mod hĆøjreclearspeak
3073ā–¼black down pointing trianglesort trekant pegende nedclearspeak
3074ā–½white down pointing trianglehvid trekant pegende nedclearspeak
3075ā–¾black down pointing small trianglesort trekant pegende nedclearspeak
3076ā–æwhite down pointing small trianglehvid trekant pegende nedclearspeak
3077ā—€black left pointing trianglesort treknt pegende mod venstreclearspeak
3078ā—white left pointing trianglehvid trekant pegende mod venstreclearspeak
3079ā—‚black left pointing small trianglesort treknt pegende mod venstreclearspeak
3080ā—ƒwhite left pointing small trianglehvid tekant pegende mod venstreclearspeak
3081ā—„black left pointing pointersort trekant med spids mod venstreclearspeak
3082ā—…white left pointing pointerhvid trekant med spids mod venstreclearspeak
3083ā—†black diamondsort diamantclearspeak
3084ā—‡white diamondhvid diamantclearspeak
3085ā—ˆwhite diamond containing black small diamondhvid diamant med sort diamantclearspeak
3086ā—‰fisheyefiskeĆøjeclearspeak
3087ā—Šlozengerombeclearspeak
3088ā—‹white circlehvid cirkelclearspeak
3089ā—Œdotted circleprikket cirkelclearspeak
3090ā—circle with vertical fillcirkel med lodret fyldclearspeak
3091ā—Žbullseyebullseyeclearspeak
3092ā—black circlesort cirkelclearspeak
3093ā—circle with left half blackcirkel med venstre halvdel sortclearspeak
3094ā—‘circle with right half blackcirkel med hĆøjre halvdel sortclearspeak
3095ā—’circle with lower half blackcirkel med nedre halvdel sortclearspeak
3096ā—“circle with upper half blackcirkel med Ćøvre halvdel sortclearspeak
3097ā—”circle with upper right quadrant blackcirkel med Ćøverste hĆøjre sortclearspeak
3098ā—•circle with all but upper left quadrant blacksort cirkel med Ćøverste venstre kvadrant hvidclearspeak
3099ā—–left half black circlesort venstre halvdel af cirkelclearspeak
3100ā——right half black circlesort hĆøjre havdel af cirkelclearspeak
3101ā—˜inverse bulletstor hvid prik pĆ„ sort baggrundclearspeak
3102ā—™inverse white circlehvid cirkel pĆ„ sort baggrundclearspeak
3103ā—šupper half inverse white circleĆøvre halvdel af hvid cirkel pĆ„ sort baggrundclearspeak
3104ā—›lower half inverse white circlenedre halvdel af hvid cirkel pĆ„ sort baggrundclearspeak
3105ā—œupper left quadrant circular arcĆøvre venstre kvadrant cirkulƦr bueclearspeak
3106ā—upper right quadrant circular arcĆøvre hĆøjre kvadrant cirkulƦr bueclearspeak
3107ā—žlower right quadrant circular arcnedre hĆøjre kvadrant cirkulƦr bueclearspeak
3108ā—Ÿlower left quadrant circular arcnedre venstre kvadrant cirkulƦr bueclearspeak
3109ā— upper half circleĆøvre halvcirkelclearspeak
3110ā—”lower half circlenedre halvcirkelclearspeak
3111ā—¢black lower right trianglesort nedre hĆøjre trekantclearspeak
3112ā—£black lower left trianglesort nedre venstre trekantclearspeak
3113ā—¤black upper left trianglesort Ćøvre venstre trekantclearspeak
3114ā—„black upper right trianglesort Ćøvre hĆøjre trekantclearspeak
3115ā—¦white bulletkompositionclearspeak
3116ā—§square with left half blackkvadrat med venstre halvdel sortclearspeak
3117ā—Øsquare with right half blackkvadrat med hĆøjre halvdel sortclearspeak
3118ā—©square with upper left diagonal half blackkvadrat med Ćøvre venstre halvdel sortclearspeak
3119ā—Ŗsquare with lower right diagonal half blackkvadrat med nedre hĆøjre halvdel sortclearspeak
3120ā—«white square with vertical bisecting linehvidt kvadrat med skƦrende linieclearspeak
3121ā—¬white up pointing triangle with dothvid trekant pegende op med prikclearspeak
3122ā—­up pointing triangle with left half blacktrekant pegende op med venstre halvdel sortclearspeak
3123ā—®up pointing triangle with right half blacktrekant pegende op med hĆøjre halvdel sortclearspeak
3124ā—Ælarge circlestor cirkelclearspeak
3125ā—°white square with upper left quadranthvid firkant med kvadrant Ćøverst til venstreclearspeak
3126ā—±white square with lower left quadranthvid firkant med kvadrant nederst til venstreclearspeak
3127ā—²white square with lower right quadranthvid firkant med kvadrant nederst til hĆøjreclearspeak
3128ā—³white square with upper right quadranthvid firkant med kvadrant Ćøverst til hĆøjreclearspeak
3129ā—“white circle with upper left quadranthvid cirkel med kvadrant Ćøverst til venstreclearspeak
3130ā—µwhite circle with lower left quadranthvid cirkel med kvadrant nederst til venstreclearspeak
3131ā—¶white circle with lower right quadranthvid cirkel med kvadrant nederst til hĆøjreclearspeak
3132ā—·white circle with upper right quadranthvid cirkel med kvadrant Ćøverst til hĆøjreclearspeak
3133ā—øupper left triangleĆøvre venstre trekantclearspeak
3134ā—¹upper right triangleĆøvre hĆøjre trekantclearspeak
3135ā—ŗlower left trianglenedre venstre trekantclearspeak
3136ā—»white medium squarehvidt medium kvadratclearspeak
3137ā—¼black medium squaresort medium kvadratclearspeak
3138ā—½white medium small squarehvidt medium kvadratclearspeak
3139ā—¾black medium small squaresort medium kvadratclearspeak
3140ā—ælower right trianglenedre hĆøjre trekantclearspeak
3141ā¬’square with top half blackfirkant, hvor den Ćøverste halvdel er sortclearspeak
3142ā¬“square with bottom half blackfirkant, hvor den nederste halvdel er sortclearspeak
3143ā¬”square with upper right diagonal half blackfirkant, hvor den Ćøverste hĆøjre diagonale halvdel er sortclearspeak
3144ā¬•square with lower left diagonal half blackfirkant, hvor den nederste venstre diagonale halvdel er sortclearspeak
3145ā¬–diamond with left half blackrombe, hvor venstre halvdel er sortclearspeak
3146ā¬—diamond with right half blackrombe, hvor hĆøjre halvdel er sortclearspeak
3147ā¬˜diamond with top half blackrombe, hvor den Ćøverste halvdel er sortclearspeak
3148ā¬™diamond with bottom half blackrombe, hvor den nederste halvdel er sortclearspeak
3149ā¬šdotted squarestiplet firkantclearspeak
3150ā¬›black large squarestor sort firkantclearspeak
3151ā¬œwhite large squarestor hvid firkantclearspeak
3152ā¬black very small squaremeget lille sort firkantclearspeak
3153ā¬žwhite very small squaremeget lille hvid firkantclearspeak
3154ā¬Ÿblack pentagonsort femkantclearspeak
3155ā¬ white pentagonhvid femkantclearspeak
3156ā¬”white hexagonhvid sekskantclearspeak
3157ā¬¢black hexagonsort sekskantclearspeak
3158ā¬£horizontal black hexagonvandret sort sekskantclearspeak
3159ā¬¤black large circlestor sort cirkelclearspeak
3160ā¬„black medium diamondmellemstor sort rombeclearspeak
3161ā¬¦white medium diamondmellemstor hvid rombeclearspeak
3162ā¬§black medium lozengemellemstor sort rombeclearspeak
3163ā¬Øwhite medium lozengemellemstor hvid rombeclearspeak
3164ā¬©black small diamondlille sort rombeclearspeak
3165ā¬Ŗblack small lozengelille sort rombeclearspeak
3166ā¬«white small lozengelille hvid rombeclearspeak
3167ā¬¬black horizontal ellipsevandret sort ellipseclearspeak
3168ā¬­white horizontal ellipsevandret hvid ellipseclearspeak
3169ā¬®black vertical ellipsesort lodret ellipseclearspeak
3170ā¬Æwhite vertical ellipsehvid lodret ellipseclearspeak
3171ā­white medium starhvid medium stjerneclearspeak
3172ā­‘black small starlille sort stjerneclearspeak
3173ā­’white small starlille hvid stjerneclearspeak
3174ā­“black right pointing pentagonsort femkant, der peger mod hĆøjreclearspeak
3175ā­”white right pointing pentagonhvid femkant, der peger mod hĆøjreclearspeak
3176ā­•heavy large circlestor kraftig cirkelclearspeak
3177ā­–heavy oval with oval insidekraftig oval med oval indeniclearspeak
3178ā­—heavy circle with circle insidekraftig cirkel med cirkel indeniclearspeak
3179ā­˜heavy circlekraftig cirkelclearspeak
3180ā­™heavy circled saltireandreaskors i en kraftig cirkelclearspeak
3181ā†¼left harpoon with barb upvenstre harpun opclearspeak
3182ā†½left harpoon with barb downvenstre harpun nedclearspeak
3183ā†¾up harpoon with barb rightop harpun hĆøjreclearspeak
3184ā†æup harpoon with barb leftop harpun venstreclearspeak
3185ā‡€right harpoon with barb uphĆøjre harpun opclearspeak
3186ā‡right harpoon with barb downhĆøjre harpun nedclearspeak
3187ā‡‚down harpoon with barb rightned harpun hĆøjreclearspeak
3188ā‡ƒdown harpoon with barb leftned harpun venstreclearspeak
3189ā‡‹left harpoon over right harpoonvenstre harpun over hĆøjre harpunclearspeak
3190ā‡Œright harpoon over left harpoonhĆøjre harpun over venstre harpunclearspeak
3191ā„Šleft barb up right barb down harpoondobbelt harpun med spids op ti lvenstre og spids ned til hĆøjreclearspeak
3192ā„‹left barb down right barb up harpoondobbelt harpun med spids ned til venstre og spids op til hĆøjreclearspeak
3193ā„Œup barb right down barb left harpoonopadvendt spids hĆøjre- og nedadvendt spids venstrevendt harpunclearspeak
3194ā„up barb left down barb right harpoonopadvendt spids venstre- og nedadvendt spids hĆøjrevendt harpunclearspeak
3195ā„Žleft barb up right barb up harpoondobbelt harpun med spids up til venstre og spids op til hĆøjreclearspeak
3196ā„up barb right down barb right harpoonop ned harpun med spids mod hĆøjreclearspeak
3197ā„left barb down right barb down harpoondobbelt harpun med spids ned til venstre og spids ned til hĆøjreclearspeak
3198ā„‘up barb left down barb left harpoonharpun op med spids mod venstreclearspeak
3199ā„’left harpoon with barb up to barvenstre harpun mod bar spids opclearspeak
3200ā„“right harpoon with barb up to barhĆøjre harpun mod bar spids opclearspeak
3201ā„”up harpoon with barb right to barharpun op mod bar med spids til hĆøjreclearspeak
3202ā„•down harpoon with barb right to barharpun ned mod bar med spids til hĆøjreclearspeak
3203ā„–left harpoon with barb down to barvenstre harpun mod bar spids nedclearspeak
3204ā„—right harpoon with barb down to barhĆøjre harpun mod bar spids nedclearspeak
3205ā„˜up harpoon with barb left to barharpun op mod bar med spids til venstreclearspeak
3206ā„™down harpoon with barb left to barharpun ned mod bar med spids til venstreclearspeak
3207ā„šleft harpoon with barb up from barvenstre harpun fra bar med spids opclearspeak
3208ā„›right harpoon with barb up from barhĆøjre harpun fra bar med spids opclearspeak
3209ā„œup harpoon with barb right from barharpun op fra bar med spids mod hĆøjreclearspeak
3210ā„down harpoon with barb right from barharpun ned fra bar med spids mod hĆøjreclearspeak
3211ā„žleft harpoon with barb down from barvenstre harpun fra bar med spids nedclearspeak
3212ā„Ÿright harpoon with barb down from barhĆøjre harpun fra bar med spids nedclearspeak
3213ā„ up harpoon with barb left from barharpun op fra bar med spids mod venstreclearspeak
3214ā„”down harpoon with barb left from barharpun ned fra bar med spids mod venstreclearspeak
3215ā„¢left harpoon with barb up above left harpoon with barb downvenstre harpun med spids op over venstre harpun med spids nedclearspeak
3216ā„£up harpoon with barb left beside up harpoon with barb rightharpun op med spids til venstre ved siden af harpun op med spids til hĆøjreclearspeak
3217ā„¤right harpoon with barb up above right harpoon with barb downhĆøjre harpun med spids op over hĆøjre harpun med spids nedclearspeak
3218ā„„down harpoon with barb left beside down harpoon with barb rightharpun op med spids mod venstre ved siden af harpun ned med spids mod hĆøjreclearspeak
3219ā„¦left harpoon with barb up above right harpoon with barb upvenstre harpun med spids op over hĆøjre harpun med spids opclearspeak
3220ā„§left harpoon with barb down above right harpoon with barb downvenstre harpun med spids ned over hĆøjre harpun med spids nedclearspeak
3221ā„Øright harpoon with barb up above left harpoon with barb uphĆøjre haarpun med spids op over venstre harpun med spids opclearspeak
3222ā„©right harpoon with barb down above left harpoon with barb downhĆøjre harpun med spids ned over venstre harpun med spids nedclearspeak
3223ā„Ŗleft harpoon with barb up above long dashvenstre harpun over barclearspeak
3224ā„«left harpoon with barb down below long dashvenstre harpun under barclearspeak
3225ā„¬right harpoon with barb up above long dashhĆøjre harpun over barclearspeak
3226ā„­right harpoon with barb down below long dashhĆøjre harpun under barclearspeak
3227ā„®up harpoon with barb left beside down harpoon with barb rightharpun op harpun nedclearspeak
3228ā„Ædown harpoon with barb left beside up harpoon with barb rightharpun ned harpun opclearspeak
3229ā„¼left fish tailvenstre fiskekrogclearspeak
3230ā„½right fish tailhĆøjre fiskekrogclearspeak
3231ā„¾up fish taillodret linie med dobbelt krogclearspeak
3232ā„ædown fish tailfiskekrog nedclearspeak
3233ā„italic h over two pih med kursiv oven over to piclearspeak
3234ā„”l b barl b barclearspeak
3235ā„–numerostort n lille o nummer symbolclearspeak
3236ā„—sound recording copyrightkopieringsretclearspeak
3237ā„žprescription takerecepttegnclearspeak
3238ā„Ÿresponsesvarclearspeak
3239ā„ service markservicemƦrkeclearspeak
3240ā„”telephone signtelefontegnclearspeak
3241ā„¢trade markstort T stort Mclearspeak
3242ā„£versicleversikelclearspeak
3243ā„„ounceounce symbolclearspeak
3244ā„¦ohmohmclearspeak
3245ā„§inverted ohmomvendt ohmclearspeak
3246ā„Ŗkelvingrader kelvinclearspeak
3247ā„«angstromĆ„ngstrĆømclearspeak
3248ā„®estimatedanslĆ„etclearspeak
3249ā„²turned cap Fdrejet stort fclearspeak
3250ā„¹information sourceinformationskildeclearspeak
3251ā„ŗrotated cap Qdrejet stort Qclearspeak
3252ā„»facsimile signfaxtegnclearspeak
3253ā…turned sans serif cap Gdrejet stort G med sans serifclearspeak
3254ā…‚turned sans serif cap Ldrejet stort L med sans serifclearspeak
3255ā…ƒreversed sans serif cap Lomvendt stort L med sans serifclearspeak
3256ā…„turned sans serif cap Yvendt stort Y med sans serifclearspeak
3257!exclamation markfakultetclearspeak
3258"quotation markanfĆørselstegnclearspeak
3259#number signsymbol for antalclearspeak
3260$dollar signdollarclearspeak
3261%percent signprocentclearspeak
3262&ampersandog tegnclearspeak
3263'primeapostrofclearspeak
3264*asteriskgangeclearspeak
3265+plusplustegnclearspeak
3266,commakommaclearspeak
3267-minusminustegnclearspeak
3268.periodprikclearspeak
3269/slashskrƄstregclearspeak
3270:colonkolonclearspeak
3271;semicolonsemikolonclearspeak
3272<is less thanmindre endclearspeak
3273=equalslig medclearspeak
3274>is greater thanstĆørre endclearspeak
3275?question markspĆørgsmĆ„lstegnclearspeak
3276@atsnabel aclearspeak
3277\backslashomvendt skrƄstregclearspeak
3278^hatcirkumfleksclearspeak
3279`gravegrave accentclearspeak
3280|vertical barlodret linieclearspeak
3281~tildetildeclearspeak
3282Ā”inverted exclamation markomvendt udrĆ„bstegnclearspeak
3283Ā¢cent signcentclearspeak
3284Ā£pound signpundclearspeak
3285Ā¤currency signprƦcisions symbolclearspeak
3286Ā„yen signjenclearspeak
3287Ā¦broken vertical barbrudt barclearspeak
3288Ā§section signparagraf tegnclearspeak
3289ĀØtwo dotsomlydclearspeak
3290Ā©copyright signkopieringstegnclearspeak
3291ĀŖfeminine ordinal indicatorfeminin ordinal indikatorclearspeak
3292Ā«left pointing guillemetdobbeltvinkel citat angivelse pegende mod venstreclearspeak
3293Ā¬not signikkeclearspeak
3294Ā®trade mark signsymbol for registreretclearspeak
3295ĀÆbarstreg overclearspeak
3296Ā°degreesgraderclearspeak
3297Ā±plus or minusplus minusclearspeak
3298Ā“acuteaccent aiguclearspeak
3299Āµmicro signmikro symbolclearspeak
3300Ā¶paragraph signparagraf tegnclearspeak
3301Ā·timesprikclearspeak
3302Āøcedillacedilleclearspeak
3303Āŗmasculine ordinal indicatormaskulin ordinal indikatorclearspeak
3304Ā»right pointing guillemetdobbeltvinkel citatangivelse pegende mod hĆøjreclearspeak
3305Āæinverted question markomvendt spĆørgsmĆ„lstegnclearspeak
3306Ɨtimeskrydsproduktclearspeak
3307Ć·division signdividesclearspeak
3308Ė˜brevebrevisclearspeak
3309Ź¹primeprimtegnclearspeak
3310Źŗdouble primedobbelt primtegnclearspeak
3311Ė™dot abovemed prik overclearspeak
3312Ėšring abovemed ring overclearspeak
3313Ė›ogonekogonekclearspeak
3314Ėœtildetildeclearspeak
3315Ėdouble acutedobbelt accent aigu accentclearspeak
3316ā€hyphenminusclearspeak
3317ā€‘non breaking hyphenhĆ„rd bindestregclearspeak
3318ā€’figure dashtankestregclearspeak
3319ā€“en dashstregclearspeak
3320ā€”em dashstregclearspeak
3321ā€•horizontal barvandret barclearspeak
3322ā€–double vertical bardobbelt lodret barclearspeak
3323ā€—double underlinedobbelt understregningclearspeak
3324ā€˜left single quotation markvenstre citat tegnclearspeak
3325ā€™right single quotation markhĆøjre citat tegnclearspeak
3326ā€šlow right single quotation marklavt enkelt citat symbolclearspeak
3327ā€›left reversed single quotation markvenstre, omvendt enkelt anfĆørselstegnclearspeak
3328ā€œleft double quotation markvenstre citat tegnclearspeak
3329ā€right double quotation markhĆøjre citat tegnclearspeak
3330ā€žlow right double quotation marklavt dobbelt citat symbolclearspeak
3331ā€Ÿleft reversed double quotation markvenstre, omvendt dobbelt anfĆørselstegnclearspeak
3332ā€ daggerkorsclearspeak
3333ā€”double daggerdobbelt daggerclearspeak
3334ā€¢bulletpunktclearspeak
3335ā€£triangular bullettrekantet punkttegnclearspeak
3336ā€¤one dot leaderen prikclearspeak
3337ā€„two dot leaderto prikkerclearspeak
3338ā€¦dot dot dotprik prik prikclearspeak
3339ā€§hyphenation pointorddelingspunktclearspeak
3340ā€°per millepromille tegnclearspeak
3341ā€±per ten thousandper ti tusinde tegnclearspeak
3342ā€²primemƦrkeclearspeak
3343ā€³double primedobbelt mƦrkeclearspeak
3344ā€“triple primetrippel mƦrkeclearspeak
3345ā€µreversed primeomvendt mƦrkeclearspeak
3346ā€¶reversed double primeomvendt dobbelt mƦrkeclearspeak
3347ā€·reversed triple primeomvendt tredobbelt primtegnclearspeak
3348ā€øcaretindsƦtningspunktclearspeak
3349ā€¹left pointing single guillemetenkelt vinkel citat tegn pegende mod venstreclearspeak
3350ā€ŗright pointing single guillemetenkelt vinkel citat tegn pegende mod hĆøjreclearspeak
3351ā€»reference markhenvisningsmƦrkeclearspeak
3352ā€¼double exclamation markdobbelt udrĆ„bstegnclearspeak
3353ā€½interrobanginterrobangclearspeak
3354ā€¾overlinemed linie overclearspeak
3355ā€æundertiebindebueclearspeak
3356ā€character tiemed bue overclearspeak
3357ācaret insertion pointomvendt yclearspeak
3358ā‚asterismasterismeclearspeak
3359āƒhyphen bulletlille firkantclearspeak
3360ā„fraction slashskrĆ„stregclearspeak
3361ā‡double question markdobbelt spĆørgsmĆ„lstegnclearspeak
3362āˆquestion exclamation markspĆørgsmĆ„ls- og udrĆ„bstegnclearspeak
3363ā‰exclamation question markudrĆ„bs- og spĆørgsmĆ„lstegnclearspeak
3364ā‹reversed pilcrowomvendt afsnitstegnclearspeak
3365āŒblack leftwards bulletsort pil mod venstre-punkttegnclearspeak
3366āblack rightwards bulletsort pil mod hĆøjre-punkttegnclearspeak
3367āŽlow asterisklav stjerneclearspeak
3368āreversed semicolonomvendt semikolonclearspeak
3369āclose upbue over bue underclearspeak
3370ā‘two asterisks aligned verticallyto stjerner justeret lodretclearspeak
3371ā’commercial minuskommercielt minustegnclearspeak
3372ā“swung dashsvungen bindestregclearspeak
3373ā”inverted undertieinverteret bindebueclearspeak
3374ā•flower punctuation marktegnsƦtningstegn blomstclearspeak
3375ā–three dot punctuationtegnsƦtning med tre prikkerclearspeak
3376ā—quadruple primefirdobbelt mƦrkeclearspeak
3377ā˜four dot punctuationtegnsƦtning med fire prikkerclearspeak
3378ā™five dot punctuationtegnsƦtning med fem prikkerclearspeak
3379āštwo dot punctuationtegnsƦtning med to prikkerclearspeak
3380ā›four dot markmarkering med fire prikkerclearspeak
3381āœdotted crosskors med prikkerclearspeak
3382ātricolontre lodrette prikkerclearspeak
3383āžvertical four dotsfire lodrette prikkerclearspeak
3384āŗsuperscript plushƦvet plustegnclearspeak
3385ā»superscript minushƦvet minustegnclearspeak
3386ā¼superscript equalshƦvet lighedstegnclearspeak
3387ā½superscript left parenthesishƦvet venstre parentesclearspeak
3388ā¾superscript right parenthesishƦvet hĆøjre parentesclearspeak
3389ā‚Šsubscript plussƦnket plustegnclearspeak
3390ā‚‹subscript minussƦnket minustegnclearspeak
3391ā‚Œsubscript equalssƦnket lighedstegnclearspeak
3392ā‚subscript left parenthesissƦnket venstre parentesclearspeak
3393ā‚Žsubscript right parenthesissƦnket hĆøjre parentesclearspeak
3394ā…Šproperty lineproperty lineclearspeak
3395ā…‹turned ampersandvendt og-tegnclearspeak
3396ā…Œperpr.clearspeak
3397ā…aktieselskabaktieselskabclearspeak
3398ā…Žturned small fvendt lille fclearspeak
3399āˆ€for allfor alleclearspeak
3400āˆcomplementkomplementclearspeak
3401āˆƒthere existsder eksistererclearspeak
3402āˆ„there does not existder eksisterer ikkeclearspeak
3403āˆ…empty settom mƦngdeclearspeak
3404āˆ†incrementstort deltaclearspeak
3405āˆˆis a member ofelement iclearspeak
3406āˆ‰is not a member ofikke element iclearspeak
3407āˆŠis a member ofelement iclearspeak
3408āˆ‹contains as memberindeholder som elementclearspeak
3409āˆŒdoes not contain as memberindeholder ikke som elementclearspeak
3410āˆcontains as memberindeholder som elementclearspeak
3411āˆŽend of proofbevis slutclearspeak
3412āˆproductproduktclearspeak
3413āˆcoproductco productclearspeak
3414āˆ‘sumsumclearspeak
3415āˆ’minusminustegnclearspeak
3416āˆ“minus or plusminus plusclearspeak
3417āˆ”dot plusprik plusclearspeak
3418āˆ•division slashdivisions skrĆ„stregclearspeak
3419āˆ–set minusmƦngde minusclearspeak
3420āˆ—asteriskasterisk operatorclearspeak
3421āˆ˜composed withkomposition stjerneclearspeak
3422āˆ™bulletprik operatorclearspeak
3423āˆšsquare rootradikalclearspeak
3424āˆ›cube roottredie rodclearspeak
3425āˆœfourth rootfjerde rodclearspeak
3426āˆproportional toproportional tilclearspeak
3427āˆžinfinityuendeligclearspeak
3428āˆŸright anglehĆøjre vinkelclearspeak
3429āˆ anglevinkelclearspeak
3430āˆ”measured anglemĆ„lt vinkelclearspeak
3431āˆ¢spherical anglesfƦrisk vinkelclearspeak
3432āˆ£vertical bargĆ„r op iclearspeak
3433āˆ¤does not dividegĆ„r ikke op iclearspeak
3434āˆ„parallel toparallel medclearspeak
3435āˆ¦not parallel toikke parallel medclearspeak
3436āˆ§andogclearspeak
3437āˆØorellerclearspeak
3438āˆ©intersectionsnitclearspeak
3439āˆŖunionforeningclearspeak
3440āˆ«integralintegralclearspeak
3441āˆ¬double integraldobbelt integralclearspeak
3442āˆ­triple integraltrippel integralclearspeak
3443āˆ®contour integralkontur integralclearspeak
3444āˆÆsurface integraloverflade integralclearspeak
3445āˆ°volume integralvolumen integralclearspeak
3446āˆ±clockwise integralintegral med uretclearspeak
3447āˆ²clockwise contour integralkontur integral med uret (pil pĆ„ hĆøjre sideclearspeak
3448āˆ³anticlockwise contour integralkontur integral mod uret (pil pĆ„ hĆøjre sideclearspeak
3449āˆ“thereforederforclearspeak
3450āˆµbecausefordi eller eftersomclearspeak
3451āˆ¶ratioforholdclearspeak
3452āˆ·proportionforholdclearspeak
3453āˆødot minusprik minusclearspeak
3454āˆ¹excessoverskudclearspeak
3455āˆŗgeometric proportiongeometrisk forholdclearspeak
3456āˆ»homothetichomotetiskclearspeak
3457āˆ¼tildetilde operatorclearspeak
3458āˆ½reversed tildeomvendt tildeclearspeak
3459āˆ¾inverted lazy somvendt blĆødt sclearspeak
3460āˆæsine wavesinus bĆølgeclearspeak
3461ā‰€wreath productwreath produktclearspeak
3462ā‰not tildetilde overstregetclearspeak
3463ā‰‚minus tildeminus over tildeclearspeak
3464ā‰ƒasymptotically equalsasymptotisk lig medclearspeak
3465ā‰„not asymptotically equalsikke asymptotisk lig medclearspeak
3466ā‰…approximately equalstilnƦrmelsesvist lig medclearspeak
3467ā‰†approximately but not actually equalstilnƦrmelsesvist lig med men ikke lig medclearspeak
3468ā‰‡neither approximately nor actually equalshverken tilnƦrmelsesvist lig med eller lig medclearspeak
3469ā‰ˆalmost equalscirka lig medclearspeak
3470ā‰‰not almost equalsikke cirka lig medclearspeak
3471ā‰Šalmost equal or equalslig med eller nƦsten lig medclearspeak
3472ā‰‹triple tildetrippel tildeclearspeak
3473ā‰Œall equalsalle lig medclearspeak
3474ā‰equivalent toƦkvivalent medclearspeak
3475ā‰Žgeometrically equivalent togeometrisk lig medclearspeak
3476ā‰difference betweenforskel mellemclearspeak
3477ā‰approaches the limitligheds tegn med prik overclearspeak
3478ā‰‘geometrically equalsgeometrisk lig medclearspeak
3479ā‰’approximately equals or the image oftilnƦrmelsesvist lig med eller billedet afclearspeak
3480ā‰“image of or approximately equalsbilledet af eller tilnƦrmelsesvist lig medclearspeak
3481ā‰”colon equalskolon lig medclearspeak
3482ā‰•equals colonlig med kolonclearspeak
3483ā‰–ring in equalsring i lighedstegnclearspeak
3484ā‰—ring equalslighedstegn med bolle overclearspeak
3485ā‰˜corresponds tosvarer tilclearspeak
3486ā‰™estimatesestimererclearspeak
3487ā‰šis equiangular tolighedstegn med v overclearspeak
3488ā‰›star equalslighedstegn med stjerne overclearspeak
3489ā‰œdelta equalslighedstegn med delta overclearspeak
3490ā‰is defined to beer per definition lig medclearspeak
3491ā‰žis measured bylighedstegn med m overclearspeak
3492ā‰Ÿquestioned equalslighedstegn med spĆørgsmĆ„lstegn overclearspeak
3493ā‰ is not equal toer ikke lig medclearspeak
3494ā‰”is identical toidentisk medclearspeak
3495ā‰¢is not identical toikke identisk medclearspeak
3496ā‰£is strictly equivalent tostrƦngt Ʀkvivalent medclearspeak
3497ā‰¤is less than or equal tomindre end eller lig medclearspeak
3498ā‰„is greater than or equal tostĆørre end eller lig medclearspeak
3499ā‰¦is less than over equalsmindre end over lig medclearspeak
3500ā‰§is greater than over equalsstĆørre end over lig medclearspeak
3501ā‰Øis less than but not equal tomindre end men ikke lig medclearspeak
3502ā‰©is greater than but not equal tostĆørre end men ikke lig medclearspeak
3503ā‰Ŗis much less thanmeget mindre endclearspeak
3504ā‰«is much greater thanmeget stĆørre endclearspeak
3505ā‰¬betweenmellemclearspeak
3506ā‰­is not equivalent toikke Ʀkvivalent medclearspeak
3507ā‰®is not less thanikke mindre endclearspeak
3508ā‰Æis not greater thanikke stĆørre endclearspeak
3509ā‰°is neither less than nor equal tohverken mindre end eller lig medclearspeak
3510ā‰±is neither greater than nor equal tohverken stĆørre end eller lig medclearspeak
3511ā‰²is less than or equivalent tomindre end eller Ʀkvivalent medclearspeak
3512ā‰³is greater than or equivalent tostĆørre end eller Ʀkvivalent medclearspeak
3513ā‰“is neither less than nor equivalent tohverken mindre end eller Ʀkvivalent medclearspeak
3514ā‰µis neither greater than nor equivalent tohverken stĆørre end eller Ʀkvivalent medclearspeak
3515ā‰¶is less than or greater thanmindre eller stĆørre endclearspeak
3516ā‰·is greater than or less thanstĆørre eller mindre endclearspeak
3517ā‰øis neither less than nor greater thanhverken stĆørre eller mindre endclearspeak
3518ā‰¹is neither greater than nor less thanhverken mindre eller stĆørre endclearspeak
3519ā‰ŗprecedesbuet mindre endclearspeak
3520ā‰»succeedsbuet stĆørre endclearspeak
3521ā‰¼precedes or equal tobuet mindre end eller lig medclearspeak
3522ā‰½succeeds or equal tobuet stĆørre end eller lig medclearspeak
3523ā‰¾precedes or equivalent tobuet indre end eller er Ʀkvivalent medclearspeak
3524ā‰æsucceeds or equivalent tobuet stĆørre end eller er Ʀkvivalent medclearspeak
3525āŠ€does not precedeikke buet mindre endclearspeak
3526āŠdoes not succeedikke buet stĆørre endclearspeak
3527āŠ‚subset ofdelmƦngde afclearspeak
3528āŠƒsuperset ofindeholder som delmƦngdeclearspeak
3529āŠ„not a subset ofikke en delmƦngde afclearspeak
3530āŠ…not a superset ofindeholder ikke som delmƦngdeclearspeak
3531āŠ†subset of or equal todelmƦngde af eller lig medclearspeak
3532āŠ‡superset of or equal toindeholder som delmƦngde eller er lig medclearspeak
3533āŠˆneither a subset of nor equal tohverken delmƦngde af eller lig medclearspeak
3534āŠ‰neither a superset of nor equal toindeholder hverken som delmƦngde eller er lig medclearspeak
3535āŠŠsubset of or not equalsdelmƦngde af men ikke lig medclearspeak
3536āŠ‹superset of or not equalsindeholder som delmƦngde af men er ikke lig medclearspeak
3537āŠŒmultisetmultimƦngdeclearspeak
3538āŠmultiset multiplicationmultimƦngde multiplikationclearspeak
3539āŠŽmultiset unionmultimƦngde foreningclearspeak
3540āŠsquare image offirkant billede afclearspeak
3541āŠsquare original offirkant original afclearspeak
3542āŠ‘square image of or equal tofirkant billede af eller lig medclearspeak
3543āŠ’square original of or equal tofirkant original af eller lig medclearspeak
3544āŠ“square capfirkant snitclearspeak
3545āŠ”square cupfirkant foreningclearspeak
3546āŠ•circled pluscirkel plusclearspeak
3547āŠ–circled minuscirkel minusclearspeak
3548āŠ—circled timescirkel gangeclearspeak
3549āŠ˜circled division slashcirkel skrĆ„stregclearspeak
3550āŠ™circled dotcirkel prikclearspeak
3551āŠšcircled ringcirkel bolleclearspeak
3552āŠ›circled asteriskcirkel stjerneclearspeak
3553āŠœcircled equalscirkel lig medclearspeak
3554āŠcircled dashcirkel stregclearspeak
3555āŠžsquared plusfirkant plusclearspeak
3556āŠŸsquared minusfirkant minusclearspeak
3557āŠ squared timesfirkant gangeclearspeak
3558āŠ”squared dotfirkant prikclearspeak
3559āŠ¢right tacklodret streg efterfulgt af vandret stregclearspeak
3560āŠ£left tackvandret streg efterfulgt af lodret stregclearspeak
3561āŠ¤down tackvandret streg over lodret stregclearspeak
3562āŠ„up tacklodret streg over vandret stregclearspeak
3563āŠ¦assertionassertionclearspeak
3564āŠ§modelsmodellererclearspeak
3565āŠØtruesandtclearspeak
3566āŠ©forcestvingerclearspeak
3567āŠŖtriple vertical bar right turnstiletrippel lodret streg hĆøjre turnstileclearspeak
3568āŠ«double vertical bar double right turnstiledobbelt lodret streg dobbelt hĆøjre turnstileclearspeak
3569āŠ¬does not provebeviser ikkeclearspeak
3570āŠ­not trueikke sandtclearspeak
3571āŠ®does not forcetvinger ikkeclearspeak
3572āŠÆnegated double vertical bar double right turnstilenegateretdobbelt lodret streg dobbelt hĆøjre turnstileclearspeak
3573āŠ°precedes under relationer mindre end under relationclearspeak
3574āŠ±succeeds under relationoverstiger under relationclearspeak
3575āŠ²normal subgroup ofnormal undergruppe afclearspeak
3576āŠ³contains as normal subgroupindeholder som normal undergruppeclearspeak
3577āŠ“normal subgroup of or equal tonormal undergruppe af eller lig medclearspeak
3578āŠµcontains as normal subgroup or equal toindeholder som normal undergruppe eller er lig medclearspeak
3579āŠ¶original oforiginal afclearspeak
3580āŠ·image ofbillede afclearspeak
3581āŠømultimapmultiafbildningclearspeak
3582āŠ¹hermitian conjugate matrixhermittisk konjugeret matrixclearspeak
3583āŠŗintercalatelille vandret streg over lodret stregclearspeak
3584āŠ»xoreller symbol understregetclearspeak
3585āŠ¼nandog symbol understregetclearspeak
3586āŠ½noreller symbol overstregetclearspeak
3587āŠæright triangleret vinklet trekantclearspeak
3588ā‹€n ary andlogisk og symbolclearspeak
3589ā‹n ary orlogisk eller symbolclearspeak
3590ā‹‚n ary intersectionsnitclearspeak
3591ā‹ƒn ary unionforeningclearspeak
3592ā‹„diamonddiamant operatorclearspeak
3593ā‹…timesprikclearspeak
3594ā‹†starstjerneclearspeak
3595ā‹‡division timesdivision gangeclearspeak
3596ā‹ˆbowtievandret timeglasclearspeak
3597ā‹‰left normal factor semidirect productvenstre normal faktor semidirekte produktclearspeak
3598ā‹Šright normal factor semidirect producthĆøjre normal faktor semidirekte produktclearspeak
3599ā‹‹left semidirect productvenstre semidirekte produktclearspeak
3600ā‹Œright semidirect producthĆøjre semidirekt produktclearspeak
3601ā‹reversed tilde equalsomvendt tilde lig medclearspeak
3602ā‹Žcurly orbuet logisk eller symbolclearspeak
3603ā‹curly andbuet logisk og symbolclearspeak
3604ā‹double subsetdobbelt delmƦngdeclearspeak
3605ā‹‘double supersetdobbelt indeholder som delmƦngdeclearspeak
3606ā‹’double intersectiondobbelt snitclearspeak
3607ā‹“double uniondobbelt foreningclearspeak
3608ā‹”pitchforktreforkclearspeak
3609ā‹•is equal and parallel tolig med og parallelclearspeak
3610ā‹–is less than dotmindre end med prikclearspeak
3611ā‹—is greater than dotstĆørre end med prikclearspeak
3612ā‹˜is very much less thanmeget meget mindre endclearspeak
3613ā‹™is very much greater thanmeget meget stĆørre endclearspeak
3614ā‹šis less than equal to or greater thanmindre end lig med eller stĆørre endclearspeak
3615ā‹›is greater than equal to or less thanstĆørre end lig med eller mindre endclearspeak
3616ā‹œis equal to or less thanlig med eller mindre endclearspeak
3617ā‹is equal to or greater thanlig med eller stĆørre endclearspeak
3618ā‹žis equal to or precedeslig med elelr kommer fĆørclearspeak
3619ā‹Ÿis equal to or succeedslig med eller overstigerclearspeak
3620ā‹ does not precede or equalkommer ikke fĆør eller er lig medclearspeak
3621ā‹”does not succeed or equaloverstiger ikke eller er lig medclearspeak
3622ā‹¢is not square image of or equal toikke firkant billede af eller lig medclearspeak
3623ā‹£is not square original of or equal toikke firkant original af eller lig medclearspeak
3624ā‹¤is square image of or not equal tofirkant billede af men ikke lig medclearspeak
3625ā‹„is square original of or not equal tofirkant original af men ikke lig medclearspeak
3626ā‹¦is less than but not equivalent tomindre end men ikke Ʀkvivalent medclearspeak
3627ā‹§is greater than but not equivalent tostĆørre end men ikke Ʀkvivalent medclearspeak
3628ā‹Øprecedes but not equivalent tokommer fĆør men er ikke Ʀkvivalent medclearspeak
3629ā‹©succeeds but not equivalent tokommer efter men er ikke Ʀkvivalent medclearspeak
3630ā‹Ŗis not normal subgroup ofikke normal undergruppe afclearspeak
3631ā‹«does not contain as normal subgroupindeholder ikke som normal undergruppeclearspeak
3632ā‹¬is not normal subgroup of or equal toikke normal undergruppe af eller lig medclearspeak
3633ā‹­does not contain as normal subgroup or equalindeholder ikke som normal undergruppe eller er lig medclearspeak
3634ā‹®vertical ellipsistre prikker lodretclearspeak
3635ā‹Ædot dot dottre prikkerclearspeak
3636ā‹°up right diagonal ellipsistre prikker skrĆ„t op adclearspeak
3637ā‹±down right diagonal ellipsistre prikker skrĆ„t ned adclearspeak
3638ā‹²element of with long horizontal strokeelement i symbol men forlƦnget vandret linieclearspeak
3639ā‹³element of with vertical bar at end of horizontal strokeelement i symbol med lille lodret linie i hĆøjre ende af den vandrette linieclearspeak
3640ā‹“element of with vertical bar at end of horizontal strokeelement i symbol med lille lodret linie i hĆøjre ende af den vandrette linieclearspeak
3641ā‹µelement of with dot aboveelement i med prik overclearspeak
3642ā‹¶element of with overbarelement i med bar overclearspeak
3643ā‹·element of with overbarlille element i symbol med bar overclearspeak
3644ā‹øelement of with underbarelement i understregetclearspeak
3645ā‹¹element of with two horizontal strokeselement i med to vandrette linierclearspeak
3646ā‹ŗcontains with long horizontal strokeindeholder symbol med forlƦnget vandret linieclearspeak
3647ā‹»contains with vertical bar at end of horizontal strokeindeholder symbol med lille loddret linie i hĆøjre ende af den vandrette linieclearspeak
3648ā‹¼contains with vertical bar at end of horizontal strokeindeholder symbol med lille loddret linie i hĆøjre ende af den vandrette linieclearspeak
3649ā‹½contains with overbarindeholder symbol med bar overclearspeak
3650ā‹¾contains with overbarlille indeholder symbol med bar overclearspeak
3651ā‹æz notation bag membershipstort eclearspeak
3652āŒ€diameter signdiameterclearspeak
3653āŒ‚househusclearspeak
3654āŒ…projectiveprojektionclearspeak
3655āŒ†perspectiveperspektivclearspeak
3656āŒ‡wavy linebĆølgelinjeclearspeak
3657āŒreversed notomvendt tegn for ikkeclearspeak
3658āŒ‘square lozengefirkantet rombeclearspeak
3659āŒ’arcbueclearspeak
3660āŒ“segmentstykke eller segmentclearspeak
3661āŒ”sectorsektorclearspeak
3662āž•bold plusplustegn med fed skriftclearspeak
3663āž–bold minusminustegn med fed skriftclearspeak
3664āž—bold divisiondivisionstegn med fed skriftclearspeak
3665āž°curly loopkrĆøllet lĆøkkeclearspeak
3666āžædouble curly loopdobbelt krĆøllet lĆøkkeclearspeak
3667āŸwhite triangle containing small white trianglehvid trekant med lille hvid trekant inden iclearspeak
3668āŸ‚perpendicularvinkelret pĆ„clearspeak
3669āŸƒopen subsetĆ„ben delmƦngde afclearspeak
3670āŸ„open supersetindeholder som Ć„ben delmƦngdeclearspeak
3671āŸ‡or with dot insideeller tegn med en prik inden iclearspeak
3672āŸˆbackslash preceding subsetomvendt skrĆ„streg efterfulgt af delmƦngdeclearspeak
3673āŸ‰superset preceding solidusindeholder som delmƦngde efterfulgt af skrĆ„stregclearspeak
3674āŸŠvertical bar with horizontal strokelodret linie med vandret overstregningclearspeak
3675āŸ‹rising diagonalstigende diagonal stregclearspeak
3676āŸŒlong divisionlang division eller polynomiers divisionclearspeak
3677āŸfalling diagonalfaldende diagonal stregclearspeak
3678āŸŽsquared andkvadreret ogclearspeak
3679āŸsquared orkvadreret ellerclearspeak
3680āŸwhite diamond with centered dothvid rombe med centreret prikclearspeak
3681āŸ‘and with dotog tegn med prik inden iclearspeak
3682āŸ’element of opening upwardselement i med Ć„bningen opadclearspeak
3683āŸ“lower right corner with dotnedre hĆøjre hjĆørne med prikclearspeak
3684āŸ”upper left corner with dotĆøvre venstre hjĆørne med prikclearspeak
3685āŸ•left outer joinvenstre outer joinclearspeak
3686āŸ–right outer joinhĆøjre outer joinclearspeak
3687āŸ—full outer joinkomplet ydre sammenfĆøjningclearspeak
3688āŸ˜large up tackstor opad tackclearspeak
3689āŸ™large down tackstor nedad tackclearspeak
3690āŸšleft and right double turnstilevenstre og hĆøjre dobbelt turnstileclearspeak
3691āŸ›left and right tackvenstre og hĆøjre tackclearspeak
3692āŸœleft multimapvenstre multiafbildningclearspeak
3693āŸlong right tacklang hĆøjre tackclearspeak
3694āŸžlong left tacklang venstre tackclearspeak
3695āŸŸup tack with circle aboveopad tack med cirkel overclearspeak
3696āŸ lozenge divided by horizontal rulerombe delt af vandret stregclearspeak
3697āŸ”white concave sided diamonddiamant med konkave siderclearspeak
3698āŸ¢white concave sided diamond with leftwards tickhvid diamant med buede sider og venstre tipclearspeak
3699āŸ£white concave sided diamond with rightwards tickhvid diamant med buede sider og hĆøjre tipclearspeak
3700āŸ¤white square with leftwards tickhvidt kvadrat med venstre tipclearspeak
3701āŸ„white square with rightwards tickhvidt kvadrat med hĆøjre tipclearspeak
3702ā¤«rising diagonal crossing falling diagonalstigende diagonal streg, der krydser en faldende diagnonal stregclearspeak
3703ā¤¬falling diagonal crossing rising diagonalfaldende diagonal streg, der krydser en stigende diagonal stregclearspeak
3704ā¦€triple vertical bartredobbelt lodret stregclearspeak
3705ā¦z notation spotpunkt med z-notationclearspeak
3706ā¦‚z notation type colonkolon med z-notationclearspeak
3707ā¦™dotted fenceprikker lodretclearspeak
3708ā¦švertical zigzag linelodret zik zak linieclearspeak
3709ā¦°reversed empty setomvendt tom mƦngdeclearspeak
3710ā¦±empty set with overbartom mƦngde med bar overclearspeak
3711ā¦²empty set with small circle abovetom mƦngde med cirkel overclearspeak
3712ā¦µcircle with horizontal barcirkel med vandret stregclearspeak
3713ā¦¶circled vertical barcirkel om lodret stregclearspeak
3714ā¦·circled parallelparallel med cirkel omclearspeak
3715ā¦øcircled backslashomvendt skrĆ„streg i en cirkelclearspeak
3716ā¦¹circled perpendicularvinkelret med cirkel omclearspeak
3717ā¦ŗcircle divided by horizontal bar and top half divided by vertical barcirkel opdelt af vandret streg og Ćøverste halvdel opdelt af lodret stregclearspeak
3718ā¦»circle with superimposed xcirkel med stort x overclearspeak
3719ā¦¼circled anticlockwise rotated divisiondivisionstegn drejet mod uret og med cirkel omclearspeak
3720ā¦¾circled white bulletcirkel med en stor hvid prikclearspeak
3721ā¦æcircled bulletcirkel med en stor sort prikclearspeak
3722ā§€circled less thanmindre end med cirkel omclearspeak
3723ā§circled greater thanstĆørre end med cirkel omclearspeak
3724ā§‚circle with small circle to the rightcirkel med lille cirkel til hĆøjreclearspeak
3725ā§ƒcircle with two horizontal strokes to the rightcirkel med to vandrette streger ved siden afclearspeak
3726ā§„squared rising diagonal slashkvadrat med diagonal fra venstre bun til hĆøjre topclearspeak
3727ā§…squared falling diagonal slashkvadrat med diagonal fra venstre top til hĆøjre bundclearspeak
3728ā§†squared asteriskasterisk i kvadratclearspeak
3729ā§‡squared small circlelille cirkel i kvadratclearspeak
3730ā§ˆsquared squarekvadrat i kvadratclearspeak
3731ā§‰two joined squaresto firkanter sat sammenclearspeak
3732ā§Štriangle with dot abovetrekant med prik overclearspeak
3733ā§‹triangle with underbartrekant med streg underclearspeak
3734ā§Œs in triangles i en trekantclearspeak
3735ā§triangle with serifs at bottomtrekant med forlƦnget bundlinieclearspeak
3736ā§Žright triangle above left trianglehĆøjre trekant over venstre trekantclearspeak
3737ā§left triangle beside vertical barnormal undergruppe af med en barclearspeak
3738ā§vertical bar beside right triangleindeholder som normal undergruppe med en barclearspeak
3739ā§‘bowtie with left half blackbutterfly med venstre halvdel sortclearspeak
3740ā§’bowtie with right half blackbutterfly med hĆøjre halvdel sortclearspeak
3741ā§“black bowtiesort butterflyclearspeak
3742ā§”times with left half blackmultiplikationstegn med sort venstre halvdelclearspeak
3743ā§•times with right half blackmultiplikationstegn med sort hĆøjre halvdelclearspeak
3744ā§–white hourglasshvidt timeglasclearspeak
3745ā§—black hourglasssort timeglasclearspeak
3746ā§œincomplete infinityufƦrdigt uendeligclearspeak
3747ā§tie over infinitybue over uendeligt talclearspeak
3748ā§žinfinity negated with vertical baruendelig negeret med lodret barclearspeak
3749ā§Ÿdouble ended multimapmultimap med dobbeltendeclearspeak
3750ā§ square with contoured outlinefirkant med konturomridsclearspeak
3751ā§”increases asstiger somclearspeak
3752ā§¢shuffle productshuffle-produktclearspeak
3753ā§£equals and slanted parallellighedstegn og parallel pĆ„ skrĆ„clearspeak
3754ā§¤equals and slanted parallel with tilde aboveligheds tegn og parallel pĆ„ skrĆ„ og med tilde overclearspeak
3755ā§„identical to and slanted parallelidentisk med med dobbelt skrĆ„stregclearspeak
3756ā§¦gleich starkgleich starkclearspeak
3757ā§§thermodynamictermodynamikclearspeak
3758ā§Ødown pointing triangle with left half blacknedapegende trekant med sort venstre halvdelclearspeak
3759ā§©down pointing triangle with right half blacknedapegende trekant med sort hĆøjre halvdelclearspeak
3760ā§«black lozengesort rombeclearspeak
3761ā§®error barred white squarefejlblokeret hvid firkantclearspeak
3762ā§Æerror barred black squarefejlblokeret sort firkantclearspeak
3763ā§°error barred white diamondfejlblokeret hvid rombeclearspeak
3764ā§±error barred black diamondfejlblokeret sort rombeclearspeak
3765ā§²error barred white circlefejlblokeret hvid cirkelclearspeak
3766ā§³error barred black circlefejlblokeret sort cirkelclearspeak
3767ā§“rule delayedregel forsinketclearspeak
3768ā§µbackslashomvendt skrĆ„stregclearspeak
3769ā§¶solidus with overbarskrĆ„streg med bar overclearspeak
3770ā§·backslash with horizontal strokeomvendt skrĆ„streg med vandret streg igennemclearspeak
3771ā§øbig solidusstor skrĆ„stregclearspeak
3772ā§¹big backslashstor omvendt skrĆ„stregclearspeak
3773ā§ŗdouble plusdobbelt plusclearspeak
3774ā§»triple plustredobbelt plusclearspeak
3775ā§¾tinymeget lilleclearspeak
3776ā§æminyminyclearspeak
3777ā؀n ary circled dotn-Ʀr cirkel med prikclearspeak
3778ā؁n ary circled plusn-Ʀr cirkel med plusclearspeak
3779ā؂n ary circled timesn-Ʀr cirkel med gangetegnclearspeak
3780ā؃n ary union with dotn-de foreningsmƦngde med prikclearspeak
3781ā؄n ary union operator with plusn-Ʀr foreningsmƦngdeoperator med plusclearspeak
3782ā؅n ary square intersectionn-Ʀr firkantet fƦllesmƦngdeclearspeak
3783ā؆n ary square unionn-Ʀr firkantet foreningsmƦngdeclearspeak
3784ā؇two andto ogclearspeak
3785ā؈two orto ellerclearspeak
3786ā؉n ary timesn-de gangeclearspeak
3787ā؊modulo two summodulo-to-sumclearspeak
3788ā؋summation with integralsummering med integralclearspeak
3789ā،quadruple integralfirdobbelt integralclearspeak
3790ā؍finite part integralendelig del integralclearspeak
3791ā؎integral with double strokeintegral med dobbelt stregclearspeak
3792ā؏integral average with slashintegral med skrĆ„stregclearspeak
3793āؐcirculation functioncirkulations funktionclearspeak
3794āؑanticlockwise integrationintegrationi mod uretclearspeak
3795āؒline integration with rectangular path around polelinƦr integration med rektangulƦr sti om polclearspeak
3796āؓline integration with semicircular path around polelinƦr integation med halvcirkel sti om polclearspeak
3797āؔline integration not including the polelinƦr integration der ikke inkluderer polclearspeak
3798āؕintegral around a pointintegral om et punkt operatorclearspeak
3799āؖquaternion integralquaternion integral operatorclearspeak
3800āؘintegral with timesintegral med gangetegnclearspeak
3801āؙintegral with intersectionintegral med fƦllesmƦngdeclearspeak
3802āؚintegral with unionintegral med foreningsmƦngdeclearspeak
3803ā؛integral with overbarintegral med overstregclearspeak
3804ā؜integral with underbarintegral med streg underclearspeak
3805ā؝joinforbindclearspeak
3806ā؞large left trianglestor venstre trekantclearspeak
3807ā؟z notation schema compositionskemakomposition med z-notationclearspeak
3808āØ z notation schema pipingskemapiping med z-notationclearspeak
3809āØ”z notation schema projectionskemaprojektion med z-notationclearspeak
3810āØ¢plus with circle aboveplus med cirkel overclearspeak
3811āØ£plus hatplus med cirkumflex accent overclearspeak
3812āؤplus tildetilde med plus underclearspeak
3813āØ„plus underdotplus med linie underclearspeak
3814āئplus sign with tilde belowtilde med plus overclearspeak
3815āاplus sign with subscript twoplus med nedsunket 2clearspeak
3816āØØplus sign with black triangleplus med sort trekantclearspeak
3817āØ©minus sign with comma aboveminus med komma overclearspeak
3818āØŖminus sign with dot belowminus med linie underclearspeak
3819āØ«minus sign with falling dotsminustegn med faldende prikkerclearspeak
3820āجminus sign with rising dotsminustegn med stigende prikkerclearspeak
3821āØ­plus sign in left half circleplus tegn i en venstre halvcirkelclearspeak
3822āØ®plus sign in right half circleplus tegn i en hĆøjre halv cirkelclearspeak
3823āØÆvector or cross productvektor prudukt eller kryds produktclearspeak
3824āØ°multiplication sign with dot abovemultiplikationstegn med prik overclearspeak
3825āرmultiplication sign with underbarmultiplikationstegn understregetclearspeak
3826āزsemidirect product with bottom closedsemidirekte produkt med lukket bundclearspeak
3827āسsmash productsmashproduktclearspeak
3828āØ“multiplication sign in left half circlemultiplikationstegn i en venstre halvcirkelclearspeak
3829āصmultiplication sign in right half circlemultiplikationstegn i en hĆøjre halvcirkelclearspeak
3830āضcircled multiplication sign with circumflex accentmultiplikationstegn i en cirkel og med cirkumflex accent overclearspeak
3831āØ·multiplication sign in double circlemultiplikationstegn i en dobbeltcirkelclearspeak
3832āØøcircled divisiondivisionstegn med cirkel omclearspeak
3833āعplus sign in triangleplus i en trekantclearspeak
3834āØŗminus sign in triangleminus i en trekantclearspeak
3835āØ»multiplication sign in trianglemultiplikationstegn i en trekantclearspeak
3836āؼinterior productindre produktclearspeak
3837āؽrighthand interior productindvendigt produkt pĆ„ hĆøjre sideclearspeak
3838āؾz notation relational compositionrelationskomposition med z-notationclearspeak
3839āØæamalgamation or coproductprudukt eller produkt af mƦngderclearspeak
3840ā©€intersection with dotsnit med prikclearspeak
3841ā©union with minusforeningsmƦngde med minustegnclearspeak
3842ā©‚union with overbarforening overstregetclearspeak
3843ā©ƒintersection with overbarsnit overstregetclearspeak
3844ā©„intersection with andsnit med et logisk ogclearspeak
3845ā©…union with orforening med et logisk ellerclearspeak
3846ā©†union above intersectionforening over snitclearspeak
3847ā©‡intersection above unionsnit over foreningclearspeak
3848ā©ˆunion above bar above intersectionforening over bar over snitclearspeak
3849ā©‰intersection above bar above unionsnit over bar over foreningclearspeak
3850ā©Šunion beside and joined with unionforening ved siden af og at sammen med foreningclearspeak
3851ā©‹intersection beside and joined with intersectionsnit ved siden af og sat sammen med snitclearspeak
3852ā©Œclosed union with serifslukket forening med forlƦnget stregclearspeak
3853ā©closed intersection with serifslukket snit forlƦnget stregclearspeak
3854ā©Ždouble square intersectiondobbelt kvadratisk fƦllesmƦngdeclearspeak
3855ā©double square uniondobbelt kvadratisk foreningsmƦngdeclearspeak
3856ā©closed union with serifs and smash productlukket forening med forlƦnget streg og med firkant produkt inden iclearspeak
3857ā©‘and with dot aboveog med prik overclearspeak
3858ā©’or with dot aboveeller med prik overclearspeak
3859ā©“double anddobbelt logisk ogclearspeak
3860ā©”double ordobbelt logisk ellerclearspeak
3861ā©•two intersecting andto logisk og tegn der skƦrer hinandenclearspeak
3862ā©–two intersecting orto logisk eller tegn der skƦrer hinandenclearspeak
3863ā©—sloping large orlogisk stort eller tegn der hƦlder mod hĆøjreclearspeak
3864ā©˜sloping large andlogisk stort og tegn der hƦlder mod hĆøjreclearspeak
3865ā©™or overlapping andeller overlappende ogclearspeak
3866ā©šand with middle stemlogisk og med midter linieclearspeak
3867ā©›or with middle stemlogisk eller med midterlinieclearspeak
3868ā©œand with horizontal dashlogisk og med vandret stregclearspeak
3869ā©or with horizontal dashlogisk eller med vandret stregclearspeak
3870ā©žand with double overbarog med dobbelt overstregclearspeak
3871ā©Ÿand with underbarlogisk og understregetclearspeak
3872ā© and with double underbarog med dobbelt streg underclearspeak
3873ā©”small vee with underbarlille v med streg underclearspeak
3874ā©¢or with double overbareller med dobbelt overstregclearspeak
3875ā©£or with double underbareller med dobbelt streg underclearspeak
3876ā©¤z notation domain antirestrictiondomƦneantirestriktion med z-notationclearspeak
3877ā©„z notation range antirestrictionomrĆ„deantirestriktion med z-notationclearspeak
3878ā©¦equals sign with dot belowlighedstegn med linie underclearspeak
3879ā©§identical with dot aboveidentisk med prik overclearspeak
3880ā©Øtriple horizontal bar with double vertical stroketredobbelt vandret streg med dobbelt lodret stregclearspeak
3881ā©©triple horizontal bar with triple vertical stroketredobbelt vandret streg med tredobbelt lodret stregclearspeak
3882ā©Ŗtilde with dot abovetilde med prikclearspeak
3883ā©«tilde with rising dotstilde med stigende prikkerclearspeak
3884ā©¬similar minus similarapproksimation minus approksimationclearspeak
3885ā©­congruent with dot abovecongruent med prik overclearspeak
3886ā©®equals with asterisklig med med asteriskclearspeak
3887ā©Æalmost equal hatnƦsten lig med med cirkumflex accentclearspeak
3888ā©°approximately equal or equal toomtrent lig med eller lig medclearspeak
3889ā©±equals above pluslighedstegn med plus underclearspeak
3890ā©²plus above equalslighedstegn med plus overclearspeak
3891ā©³equals above tildeligheds tegn over tildeclearspeak
3892ā©“double colon equaldobbelt kolon lig medclearspeak
3893ā©µtwo consecutive equalsdobbelt lig medclearspeak
3894ā©¶three consecutive equalstre pĆ„ hinanden fĆølgende lighedstegnclearspeak
3895ā©·equals sign with two dots above and two dots belowlighedstegn med to prikker bĆ„de under og overclearspeak
3896ā©øequivalent with four dots aboveƦkvivalent med med fire prikker overclearspeak
3897ā©¹less than with circle insidemindre end med cirkel inden iclearspeak
3898ā©ŗgreater than with circle insidestĆørre end med cirkel inden iclearspeak
3899ā©»less than with question mark abovemidre end med spĆørgsmĆ„lstegn overclearspeak
3900ā©¼greater than with question mark abovestĆørre end med spĆørgsmĆ„lstegn overclearspeak
3901ā©½less than or slanted equalsmindre end eller skrĆ„t lig medclearspeak
3902ā©¾greater than or slanted equalsstĆørre end eller skrĆ„t lig medclearspeak
3903ā©æless than or slanted equals with dot insidemendre end eller skrĆ„t lig med med prik inden iclearspeak
3904āŖ€greater than or slanted equals with dot insidestĆørre end eller skrĆ„t lig med med prik inden iclearspeak
3905āŖless than or slanted equals with dot abovemindre end eller skrĆ„t lig med med prik overclearspeak
3906āŖ‚greater than or slanted equals with dot abovestĆørre end eller skrĆ„t lig med med prik overclearspeak
3907āŖƒless than or slanted equals with dot above rightmindre end eller skrĆ„t lig med med prik til hĆøjre for og overclearspeak
3908āŖ„greater than or slanted equals with dot above leftstĆørre end eller skrĆ„t lig med med prik til venstre for og overclearspeak
3909āŖ…less than or approximatemindre end eller approksimationclearspeak
3910āŖ†greater than or approximatestĆørre end eller approksimationclearspeak
3911āŖ‡less than and single line not equalsmindre end og enkelt linje er ikke lig medclearspeak
3912āŖˆgreater than and single line not equalsstĆørre end og enkelt linje er ikke lig medclearspeak
3913āŖ‰less than and not approximatemindre end men ikke approximeret lig medclearspeak
3914āŖŠgreater than and not approximatestĆørre end men ikke approximeret lig medclearspeak
3915āŖ‹less than above double line equal above greater thanmindre end over lig med over stĆørre endclearspeak
3916āŖŒgreater than above double line equal above less thanstĆørre end over lig med over mindre endclearspeak
3917āŖless than above similar or equalmindre end over tilnƦrmet eller lig medclearspeak
3918āŖŽgreater than above similar or equalstĆørre end over tilnƦrmet ller lig medclearspeak
3919āŖless than above similar above greater thanmindre end over tilde over stĆørre endclearspeak
3920āŖgreater than above similar above less thanstĆørre end over tilde over mindre endclearspeak
3921āŖ‘less than above greater than above double line equalmindre end stĆøĆøre end eller lig medclearspeak
3922āŖ’greater than above less than above double line equalstĆørre end mindre end eller lig medclearspeak
3923āŖ“less than above slanted equal above greater than above slanted equalmindre end over skrĆ„t lig med over stĆørre end over skrĆ„t lig medclearspeak
3924āŖ”greater than above slanted equal above less than above slanted equalstĆørre end over skrĆ„t lig med over mindre end over skrĆ„t lig medclearspeak
3925āŖ•slanted equals or less thanskrĆ„t lig med eller mindre endclearspeak
3926āŖ–slanted equals or greater thanskrĆ„t lig med eller stĆørre endclearspeak
3927āŖ—slanted equals or less than with dot insideskrĆ„t lig med eller mindre end med prik inden iclearspeak
3928āŖ˜slanted equals or greater than with dot insideskrĆ„t lig med eller stĆørre end med prik inden iclearspeak
3929āŖ™double line equals or less thanlighedstegn (dobbelt over mindre endclearspeak
3930āŖšdouble line equals or greater thanlig med eller stĆørre endclearspeak
3931āŖ›double line slanted equals or less thanskrĆ„ dobbelt linje er lig med eller mindre endclearspeak
3932āŖœdouble line slanted equals or greater thanskrĆ„ dobbelt linje er lig med eller stĆørre endclearspeak
3933āŖsimilar or less thanƦkvivalent med eller mindre endclearspeak
3934āŖžsimilar or greater thantilde over stĆørre endclearspeak
3935āŖŸsimilar above less than above equals signtilde over mindre end over lighedstegnclearspeak
3936āŖ similar above greater than above equals signtilde over stĆørre end over lighedstegnclearspeak
3937āŖ”double nested less thannested less thanclearspeak
3938āŖ¢double nested greater thannested greater thanclearspeak
3939āŖ£double nested less than with underbardobbelt indlejret mindre end med streg underclearspeak
3940āŖ¤greater than overlapping less thanmindre end stĆørre end overlayclearspeak
3941āŖ„greater than beside less thanstĆørre end ved siden af mindre endclearspeak
3942āŖ¦less than closed by curvemindre end lukket med en bueclearspeak
3943āŖ§greater than closed by curvestĆørre end lukket med en bueclearspeak
3944āŖØless than closed by curve above slanted equalmindre end lukket med en bue over skrĆ„t lig medclearspeak
3945āŖ©greater than closed by curve above slanted equalstĆørre end lukket med en bue over skrĆ„t lig medclearspeak
3946āŖŖis smaller thanmindre endclearspeak
3947āŖ«is larger thanstĆørre endclearspeak
3948āŖ¬is smaller than or equal tomindre end eller lig medclearspeak
3949āŖ­is larger than or equal tostĆørre end eller lig medclearspeak
3950āŖ®equals with bumpy aboveforskel mellem (variantclearspeak
3951āŖÆprecedes above single line equals signkommer fĆør over enkelt lighedstegnclearspeak
3952āŖ°succeeds above single line equals signkommer efter over enkelt lighedstegnclearspeak
3953āŖ±precedes above single line not equalskommer fĆør over enkelt linje er ike lig medclearspeak
3954āŖ²succeeds above single line not equalskommer efter over enkelt linje er ikke lig medclearspeak
3955āŖ³precedes above equalskommer fĆør over lighedstegnclearspeak
3956āŖ“succeeds above equalskommer efter over lighedstegnclearspeak
3957āŖµprecedes above not equalsbuet mindre end men ikke lig medclearspeak
3958āŖ¶succeeds above not equalsbuet stĆørre end men ikke lig medclearspeak
3959āŖ·precedes above almost equalskommer fĆør over omtrent ensclearspeak
3960āŖøsucceeds above almost equalskommer efter over omtrent ensclearspeak
3961āŖ¹precedes above not almost equalskommer fĆør over ikke omtrent ensclearspeak
3962āŖŗsucceeds above not almost equalskommer efter over ikke omtrent ensclearspeak
3963āŖ»double precedesdobbelt precedesclearspeak
3964āŖ¼double succeedsdobbelt succeedsclearspeak
3965āŖ½subset with dotdelmƦngde af med en prik; er inkluderet i som en underrelationclearspeak
3966āŖ¾superset with dotindeholder som delmƦngde med en prik; inkluderer som underrelationclearspeak
3967āŖæsubset with plus sign belowdelmƦngde med plus underclearspeak
3968ā«€superset with plus sign belowindeholder som delmƦngde emd plus underclearspeak
3969ā«subset with multiplication sign belowdelmƦngde med multiplikationstegn underclearspeak
3970ā«‚superset with multiplication sign belowindeholder som delmƦngde med multiplikationstegn underclearspeak
3971ā«ƒsubset of or equals with dot abovedelmƦngde af eller lig med med en prik overclearspeak
3972ā«„superset of or equals with dot aboveindeholder som delmƦngde eller er lig med med prik overclearspeak
3973ā«…subset of above equals signdelmƦngde over lighedstegnclearspeak
3974ā«†superset of above equals signsupermƦngde over lighedstegnclearspeak
3975ā«‡subset of above tildeapproximeret delmƦngde afclearspeak
3976ā«ˆsuperset of above tildeapproximeret indeholder som delmƦngdeclearspeak
3977ā«‰subset of above almost equalsdelmƦngde af over omtrent ensclearspeak
3978ā«Šsuperset of above almost equalsindeholder over omtrent ens som delmƦngdeclearspeak
3979ā«‹subset of above not equalsdelmƦngde med over ikke lig medclearspeak
3980ā«Œsuperset of above not equalsindeholder over ikke lig med som delmƦngdeclearspeak
3981ā«square left open boxkvadratisk venstre Ć„ben boksclearspeak
3982ā«Žsquare right open boxkvadratisk hĆøjre Ć„ben boksclearspeak
3983ā«closed subsetlukket delmƦngdeclearspeak
3984ā«closed supersetindeholder som delmƦngde lukketclearspeak
3985ā«‘closed subset or equalslukket delmƦngde af eller lig medclearspeak
3986ā«’closed superset or equalslukket indeholder som delmƦngde eller lig medclearspeak
3987ā«“subset above supersetdelmƦngde af over inderholder som delmƦngdeclearspeak
3988ā«”superset above subsetindeholder som delmƦngde over delmƦngde afclearspeak
3989ā«•subset above subsetdelmƦngde af over delmƦngde afclearspeak
3990ā«–superset above supersetindeholder som delmƦngde over indeholder som delmƦngdeclearspeak
3991ā«—superset beside subsetindeholder som delmƦngde ved siden af delmƦngde afclearspeak
3992ā«˜superset beside and joined by dash with subsetindeholder som delmƦngde af ved siden af og sat sammen via en streg med delmƦngde afclearspeak
3993ā«™element of opening downwardselement af Ć„bent nedadclearspeak
3994ā«špitchfork with tee topgaffel med t topclearspeak
3995ā«›transversal intersectionsnit med lodret streg igennemclearspeak
3996ā«œforkingforkingclearspeak
3997ā«nonforkingnonforkingclearspeak
3998ā«žshort left tackkort vinkelret venstreclearspeak
3999ā«Ÿshort down tackkort vinkelret nedclearspeak
4000ā« short up tackkort vinkelret opclearspeak
4001ā«”perpendicular with sretvinklet med sclearspeak
4002ā«¢vertical bar triple right turnstilelodret streg tre vandrette streger mod hĆøjreclearspeak
4003ā«£double vertical bar left turnstiledobbelt lodret streg vandret streg mod venstreclearspeak
4004ā«¤vertical bar double left turnstiledobbelt venstre turnstile loret barclearspeak
4005ā«„double vertical bar double left turnstiledobbelt lodret streg dobbelte vandrette streger mod venstreclearspeak
4006ā«¦long dash from left member of double verticalvandret streg gĆ„ende fra den venstre streg af to lodrette stregerclearspeak
4007ā«§short down tack with overbarlille lodret streg gĆ„ende fra den nederste af to vandrette stregerclearspeak
4008ā«Øshort up tack with underbarvinkelret over en barclearspeak
4009ā«©short up tack above short down tacklille opad tap over lille nedad tapclearspeak
4010ā«Ŗdouble down tackdobbelt vinkelret nedclearspeak
4011ā««double up tackto lodrette streger gĆ„ende op fra vandret stregclearspeak
4012ā«¬double stroke not signto vandrette steger lukket i hĆøjre sideclearspeak
4013ā«­reversed double stroke not signto vandrette streger lukket i venstre sideclearspeak
4014ā«®does not divide with reversed negation slashgĆ„r ikke op i med omvendt skrĆ„stregclearspeak
4015ā«Ævertical line with circle abovelodret linie med prik Ćøverstclearspeak
4016ā«°vertical line with circle belowlodret linie med cirkel nederstclearspeak
4017ā«±down tack with circle belowvandret streg med lodret streg ned og med cirkel nederstclearspeak
4018ā«²parallel with horizontal strokeparallel med vandret overstregningclearspeak
4019ā«³parallel with tildeparallel with tilde operatorclearspeak
4020ā«“triple vertical bartredobbelt lodret stregclearspeak
4021ā«µtriple vertical bar with horizontal stroketredobbelt lodret bjƦlke med vandret stregclearspeak
4022ā«¶triple colontredobbelt kolonclearspeak
4023ā«·triple nested less thantredobbelt indlejret mindre endclearspeak
4024ā«øtriple nested greater thantredobbelt indlejret stĆørre endclearspeak
4025ā«¹double line slanted less than or equalsdobbeltstreg skrĆ„t mindre end eller lig medclearspeak
4026ā«ŗdouble line slanted greater than or equalsdobbeltstreg skrĆ„t stĆørre end eller lig medclearspeak
4027ā«»triple solidustredobbelt skrĆ„stregclearspeak
4028ā«¼large triple vertical barstor tredobbelt lodret stregclearspeak
4029ā«½double solidusdobbelt skrĆ„stregclearspeak
4030ā«¾white vertical barhvid lodret stregclearspeak
4031ā«æn ary white vertical barn-de hvid lodret stregclearspeak
4032怜wave dashbĆølget bindestregclearspeak
4033ļøpresentation form for vertical commaprƦsentationsform for lodret kommaclearspeak
4034ļø“presentation form for vertical colonprƦsentationsform for lodret kolonclearspeak
4035ļø”presentation form for vertical semicolonprƦsentationsform for lodret semikolonclearspeak
4036ļø•presentation form for vertical exclamation markprƦsentationsform for lodret udrĆ„bstegnclearspeak
4037ļø–presentation form for vertical question markprƦsentationsform for lodret spĆørgsmĆ„lstegnclearspeak
4038ļø™presentation form for vertical horizontal ellipsisprƦsentationsform for lodret vandret ellipseclearspeak
4039ļø°glyph for vertical two dot leaderspecialtegn for lodret dobbeltprikclearspeak
4040ļø±glyph for vertical em dashspecialtegn for lodret lang tankestregclearspeak
4041ļø²glyph for vertical en dashspecialtegn for lodret kort tankestregclearspeak
4042ļø³glyph for vertical underlinespecialtegn for lodret understregclearspeak
4043ļø“glyph for vertical wavy underlinespecialtegn for lodret bĆølget understregningclearspeak
4044ļ¹…sesame dotsesamprikclearspeak
4045ļ¹†white sesame dothvid sesamprikclearspeak
4046ļ¹‰dashed overlinestiplet overlinjeclearspeak
4047ļ¹Šdash dot overlinestreg-prik overlinjeclearspeak
4048ļ¹‹wavy overlinebĆølgestreg overclearspeak
4049ļ¹Œdouble wavy overlinedobbelt bĆølgestreg overclearspeak
4050ļ¹dashed underlinestiplet understregningclearspeak
4051ļ¹Ždash dot underlinestreg-prik understregningclearspeak
4052ļ¹wavy underlinebĆølget understregningclearspeak
4053ļ¹small commalille kommaclearspeak
4054ļ¹’small periodlille punktumclearspeak
4055ļ¹”small semicolonlille semikolonclearspeak
4056ļ¹•small colonlille kolonclearspeak
4057ļ¹–small question marklille spĆørgsmĆ„lstegnclearspeak
4058ļ¹—small exclamation marklille udrĆ„bstegnclearspeak
4059ļ¹˜small em dashlille lang tankestregclearspeak
4060ļ¹Ÿsmall number signlille nummertegnclearspeak
4061ļ¹ small ampersandlille og-tegnclearspeak
4062ļ¹”small asterisklille asteriskclearspeak
4063ļ¹¢small plus signlille plustegnclearspeak
4064ļ¹£small hyphen minuslille bindestregsminusclearspeak
4065ļ¹¤small less than signlille mindre end-tegnclearspeak
4066ļ¹„small greater than signlille stĆørre end-tegnclearspeak
4067ļ¹¦small equalslille lighedstegnclearspeak
4068ļ¹Øsmall backslashheltals divisionclearspeak
4069ļ¹©small dollar signlille dollartegnclearspeak
4070ļ¹Ŗsmall percent signlille procenttegnclearspeak
4071ļ¹«small commercial atlille at-tegnclearspeak
4072ļ¼exclamation markudrĆ„bstegnclearspeak
4073ļ¼‚quotation markspĆørgsmĆ„lstegnclearspeak
4074ļ¼ƒnumber signnummertegnclearspeak
4075ļ¼„dollar signdollartegnclearspeak
4076ļ¼…percent signprocenttegnclearspeak
4077ļ¼†ampersandog-tegnclearspeak
4078ļ¼‡apostropheapostrofclearspeak
4079ļ¼Šasteriskasteriskclearspeak
4080ļ¼‹plus signplustegnclearspeak
4081ļ¼Œcommakommaclearspeak
4082ļ¼hyphen minusbindestregsminusclearspeak
4083ļ¼Žperiodpunktumclearspeak
4084ļ¼slashskrĆ„stregclearspeak
4085ļ¼šcolonkolonclearspeak
4086ļ¼›semicolonsemikolonclearspeak
4087ļ¼œless thaner mindre endclearspeak
4088ļ¼equalser lig medclearspeak
4089ļ¼žgreater thaner stĆørre endclearspeak
4090ļ¼Ÿquestion markspĆørgsmĆ„lstegnclearspeak
4091ļ¼ commercial atat-tegnclearspeak
4092ļ¼¼backslashomvendt skrĆ„stregclearspeak
4093ļ¼¾caretindsƦtningspunktclearspeak
4094ļ¼æbarstregclearspeak
4095ļ½€graveaccent graveclearspeak
4096ļ½œvertical barlodret stregclearspeak
4097ļ½žtildetildeclearspeak
4098ļæ cent signcent-tegnclearspeak
4099ļæ”pound signpund-tegnclearspeak
4100ļæ¢not signikke-tegnclearspeak
4101ļæ£macronmacronclearspeak
4102ļæ¤broken vertical barbrudt lodret stregclearspeak
4103ļæ„yen signyen-tegnclearspeak
4104ļæ¦won signwon-symbolclearspeak
4105ļæØhalfwidth forms light verticaldanner tynd lodret streg i halv breddeclearspeak
4106ļæ­halfwidth black squaresort firkant i halv breddeclearspeak
4107ļæ®halfwidth white circlehvid cirkel i halv breddeclearspeak
4108 spacemellemrumclearspeak
4109Ā no break spacehĆ„rdt mellemrumclearspeak
4110Ā­soft hyphenblĆød bindestregclearspeak
4111ā€€en quaden quadclearspeak
4112ā€em quadem quadclearspeak
4113ā€‚en spacekort mellemrumclearspeak
4114ā€ƒem spacelangt mellemrumclearspeak
4115ā€„three per em spacetre pr. langt mellemrumclearspeak
4116ā€…four per em spacefire pr. langt mellemrumclearspeak
4117ā€†six per em spaceseks pr. langt mellemrumclearspeak
4118ā€‡figure spacenumerisk mellemrumclearspeak
4119ā€ˆpunctuation spacetegnsƦtningsmellemrumclearspeak
4120ā€‰thin spacetyndt mellemrumclearspeak
4121ā€Šhair spacehairspaceclearspeak
4122ā€‹zero width spacebreddelĆøs pladsclearspeak
4123ā€Œzero width non joinervalgfrit mellemrum uden breddeclearspeak
4124ā€zero width joinerhĆ„rdt mellemrum uden breddeclearspeak
4125ā€Žleft to right markvenstre to hĆøjre markclearspeak
4126ā€right to left markhĆøjre to venstre markclearspeak
4127ā€Øline separatorlinjeseparatorclearspeak
4128ā€©paragraph separatorafsnitsseparatorclearspeak
4129ā€Ŗleft to right embeddingintegrering fra venstre mod hĆøjreclearspeak
4130ā€«right to left embeddingintegrering fra hĆøjre mod venstreclearspeak
4131ā€¬pop directional formattingpop directional formattingclearspeak
4132ā€­left to right overrideleft-to-right overrideclearspeak
4133ā€®right to left overrideright-to-left overrideclearspeak
4134ā€Ænarrow no break spacesnƦvert hĆ„rdt mellemrumclearspeak
4135āŸmedium mathematical spacemellemstort matematisk mellemrumclearspeak
4136ā word joinerordskƦrmclearspeak
4137ā”ofafclearspeak
4138ā¢times clearspeak
4139ā£commaseparatorclearspeak
4140ā¤plusplustegnclearspeak
4141āŖinhibit symmetric swappinginhibit symmetric swappingclearspeak
4142ā«activate symmetric swappingactivate symmetric swappingclearspeak
4143ā®national digit shapesnational digit shapesclearspeak
4144āÆnominal digit shapesnominal digit shapesclearspeak
4145ļ»æzero width no break spacezero width no break spaceclearspeak
4146ļæ¹interlinear annotation anchorinterlinear annotation anchorclearspeak
4147ļæŗinterlinear annotation separatorinterlinear annotation separatorclearspeak
4148ļæ»interlinear annotation terminatorinterlinear annotation terminatorclearspeak
4149āØdecimal exponent symboldecimal eksponentsymbolclearspeak
4150ā˜…black starsort stjerneclearspeak
4151ā˜†white starhvid stjerneclearspeak
4152āšŖwhite circlehvid cirkelclearspeak
4153āš«black circlesort cirkelclearspeak
4154āœ…white check markhvidt fluebenclearspeak
4155āœ“check markfluebenclearspeak
4156āœ”heavy check markkraftigt fluebenclearspeak
4157āœ•multiplication xmultiplikations-xclearspeak
4158āœ–heavy multiplication xkraftigt multiplikations-xclearspeak
4159āœ—ballot xafkrysnings xclearspeak
4160āœ˜heavy ballot xtykt afstemningskrydsclearspeak
4161āœ›open center crossĆ„bent midterkrydsclearspeak
4162āœœheavy open center crosstykt Ć„bent midterkrydsclearspeak
4163āœ maltese crossmalteser korsclearspeak
4164āœ”star of daviddavidsstjerneclearspeak
4165āœ¢four teardrop spoked asteriskdrĆ„beformet stjerne med fire takkerclearspeak
4166āœ£four balloon spoked asteriskballonstjerne med fire takkerclearspeak
4167āœ¤heavy four balloon spoked asterisktyk ballonstjerne med fire takkerclearspeak
4168āœ„four club spoked asteriskstjerne med fire klĆørformede takkerclearspeak
4169āœ¦black four pointed starsort firetakket stjerneclearspeak
4170āœ§white four pointed starhvid firetakket stjerneclearspeak
4171āœØsparklesgnisterclearspeak
4172āœ©stress outlined white starhvid stjerne med konturclearspeak
4173āœŖcircled white starhvid stjerne i cirkelclearspeak
4174āœ«open center black starsort stjerne med Ć„ben midteclearspeak
4175āœ¬black center white starhvid stjerne med sort midteclearspeak
4176āœ­outlined black starkontur af sort stjerneclearspeak
4177āœ®heavy outlined black startyk kontur af sort stjerneclearspeak
4178āœÆpinwheel starmĆøllestjerneclearspeak
4179āœ°shadowed white starhvid stjerne med skyggevirkningclearspeak
4180āœ±heavy asterisktung stjerneclearspeak
4181āœ²open center asteriskasterisk med Ć„ben midteclearspeak
4182āœ³eight spoked asteriskstjerne med otte takkerclearspeak
4183āœ“eight pointed black starsort stjerne med otte takkerclearspeak
4184āœµeight pointed pinwheel starmĆøllestjerne med otte takkerclearspeak
4185āœ¶six pointed black starseks takket sort stjerneclearspeak
4186āœ¹twelve pointed black starsort stjerne med tolv takkerclearspeak
4187āœŗsixteen pointed asteriskstjerne med seksten takkerclearspeak
4188āœ»teardrop spoked asteriskdrĆ„beformet stjerneclearspeak
4189āœ¼open center teardrop spoked asteriskdrĆ„beformet stjerne med takker og Ć„ben midteclearspeak
4190āœ½heavy teardrop spoked asterisktĆ„reformet asterix eller blomstclearspeak
4191āœ¾six petalled black and white florettesort-hvid blomst med seks kronbladeclearspeak
4192āœæblack florettesort blomstclearspeak
4193ā€white florettehvid blomstclearspeak
4194āeight petalled outlined black florettesort blomsteromrids med otte kronbladeclearspeak
4195ā‚circled open center eight pointed starcirkel med stjerne med otte spidser og Ć„ben midteclearspeak
4196āƒheavy teardrop spoked pinwheel asterisktyk drĆ„beformet mĆøllestjerneclearspeak
4197ā„snowflakesnefnugclearspeak
4198ā…tight trifoliate snowflaketƦt trebladet snefnugclearspeak
4199ā†heavy chevron snowflaketykt sildebenssnefnugclearspeak
4200ā‡sparklegnistclearspeak
4201āˆheavy sparkletyk gnistclearspeak
4202ā‰balloon spoked asteriskballonstjerneclearspeak
4203āŠeight teardrop spoked propeller asteriskdrĆ„beformet stjerne med otte propellerclearspeak
4204ā‹heavy eight teardrop spoked propeller asterisktyk drĆ„beformet stjerne med otte propellerclearspeak
4205āŒcross markkrydsclearspeak
4206āshadowed white circlehvid cirkel med skyggevirkningclearspeak

Danish Clearspeak Function tests. Locale: da, Style: Verbose.

0degdegreegradclearspeak
1detdeterminantdeterminantclearspeak
2dimdimensiondimensionclearspeak
3homhomhomomorficlearspeak
4Homhomhomomorficlearspeak
5kerkernelkerneclearspeak
6Trtracesporclearspeak
7trtracesporclearspeak
8logloglogaritmeclearspeak
9lnl nnaturlig logaritmeclearspeak
10lglog base 1010tals-logaritmeclearspeak
11expexpeksponentielclearspeak
12exptexpeksponentielclearspeak
13gcdgcdstĆørste fƦlles divisorclearspeak
14lcmlcmmindste fƦlles multiplumclearspeak
15argargargumentclearspeak
16imimaginaryimaginƦr delclearspeak
17rerealreel delclearspeak
18infinfinfimumclearspeak
19limlimgrƦnsevƦrdiclearspeak
20lim infliminflimes inferiorclearspeak
21liminfliminflimes inferiorclearspeak
22lim suplimsuplimes superiorclearspeak
23limsuplimsuplimes superiorclearspeak
24maxmaxmaksimumclearspeak
25minminminimumclearspeak
26supsupsupremumclearspeak
27injlimcolimitkolimesclearspeak
28inj limcolimitkolimesclearspeak
29projlimprojective limitprojektiv grƦnsevƦrdiclearspeak
30proj limprojective limitprojektiv grƦnsevƦrdiclearspeak
31modmodmoduloclearspeak
32Prprobabilitysandsynlighedclearspeak
33coshhyperbolic cosinehyperbolsk cosinusclearspeak
34cothhyperbolic cotangenthyperbolsk cotangensclearspeak
35cschhyperbolic cosecanthyperbolsk cosecansclearspeak
36sechhyperbolic secanthyperbolsk sekansclearspeak
37sinhhyperbolic sinesinus hyperbolskclearspeak
38tanhhyperbolic tangenthyperbolsk tangensclearspeak
39arcosharea hyperbolic cosinearea cosinus hyperbolskclearspeak
40arccosharea hyperbolic cosinearea cosinus hyperbolskclearspeak
41arcotharea hyperbolic cotangentarea cotangens hyperbolskclearspeak
42arccotharea hyperbolic cotangentarea cotangens hyperbolskclearspeak
43arcscharea hyperbolic cosecantarea cosecans hyperbolskclearspeak
44arccscharea hyperbolic cosecantarea cosecans hyperbolskclearspeak
45arsecharea hyperbolic secantarea secans hyperbolskclearspeak
46arcsecharea hyperbolic secantarea secans hyperbolskclearspeak
47arsinharea hyperbolic sinearea sinus hyperbolskclearspeak
48arcsinharea hyperbolic sinearea sinus hyperbolskclearspeak
49artanharea hyperbolic tangentarea tangens hyperbolskclearspeak
50arctanharea hyperbolic tangentarea tangens hyperbolskclearspeak
51coscosinecosinusclearspeak
52cosinecosinecosinusclearspeak
53cotcotangentcotangensclearspeak
54csccosecantcosecansclearspeak
55secsecantsecansclearspeak
56sinsinesinusclearspeak
57sinesinesinusclearspeak
58tantangenttangensclearspeak
59arccosarc cosinearcus cosinusclearspeak
60arccotarc cotangentarcus cotangensclearspeak
61arccscarc cosecantarcus cosecansclearspeak
62arcsecarc secantarcus secansclearspeak
63arcsinarc sinearcus sinusclearspeak
64arctanarc tangentarcus tangensclearspeak