Afrikaans Mathspeak Font tests. Locale: af, Style: Verbose.

0Aupper Ahoofletter A
1upper Ahoofletter A
2𝐀bold upper Avetgedruk hoofletter A
3𝐴upper Ahoofletter A
4𝑨bold italic upper Avetgedruk kursief hoofletter A
5𝒜script upper Askrif hoofletter A
6𝓐bold script upper Avetgedruk skrif hoofletter A
7𝔄German upper Afraktur hoofletter A
8𝔸double struck upper Ahoofletter A dubbelgeslaan
9𝕬bold German upper Avetgedruk fraktur hoofletter A
10𝖠sans serif upper Asans serif hoofletter A
11𝗔sans serif bold upper Asans serif vetgedruk hoofletter A
12𝘈sans serif italic upper Asans serif kursief hoofletter A
13𝘼sans serif bold italic upper Asans serif vetgedruk kursief hoofletter A
14𝙰monospace upper Amonospasie hoofletter A
15Αupper Alphahoofletter Alfa
16𝚨bold upper Alphavetgedruk hoofletter Alfa
17𝛢upper Alphahoofletter Alfa
18𝜜bold italic upper Alphavetgedruk kursief hoofletter Alfa
19𝝖sans serif bold upper Alphasans serif vetgedruk hoofletter Alfa
20𝞐sans serif bold italic upper Alphasans serif vetgedruk kursief hoofletter Alfa
21aaa
22aa
23𝐚bold avetgedruk a
24𝑎aa
25𝒂bold italic avetgedruk kursief a
26𝒶script askrif a
27𝓪bold script avetgedruk skrif a
28𝔞German afraktur a
29𝕒double struck aa dubbelgeslaan
30𝖆bold German avetgedruk fraktur a
31𝖺sans serif asans serif a
32𝗮sans serif bold asans serif vetgedruk a
33𝘢sans serif italic asans serif kursief a
34𝙖sans serif bold italic asans serif vetgedruk kursief a
35𝚊monospace amonospasie a
36αalphaalfa
37𝛂bold alphavetgedruk alfa
38𝛼alphaalfa
39𝜶bold italic alphavetgedruk kursief alfa
40𝝰sans serif bold alphasans serif vetgedruk alfa
41𝞪sans serif bold italic alphasans serif vetgedruk kursief alfa
42Anormal upper Anormaal hoofletter A
43Abold upper Avetgedruk hoofletter A
44Aupper Ahoofletter A
45Abold italic upper Avetgedruk kursief hoofletter A
46Ascript upper Askrif hoofletter A
47Abold script upper Avetgedruk skrif hoofletter A
48AGerman upper Afraktur hoofletter A
49Adouble struck upper Ahoofletter A dubbelgeslaan
50Abold German upper Avetgedruk fraktur hoofletter A
51Asans serif upper Asans serif hoofletter A
52Asans serif bold upper Asans serif vetgedruk hoofletter A
53Asans serif italic upper Asans serif kursief hoofletter A
54Asans serif bold italic upper Asans serif vetgedruk kursief hoofletter A
55Amonospace upper Amonospasie hoofletter A
56Acalligraphic upper Akalligrafies hoofletter A
57Acalligraphic bold upper Akalligrafies vetgedruk hoofletter A
58Acalligraphic upper Akalligrafies hoofletter A
59Acalligraphic bold upper Akalligrafies vetgedruk hoofletter A
60Aupper Ahoofletter A
61Αnormal upper Alphanormaal hoofletter Alfa
62Αbold upper Alphavetgedruk hoofletter Alfa
63Αupper Alphahoofletter Alfa
64Αbold italic upper Alphavetgedruk kursief hoofletter Alfa
65Αsans serif bold upper Alphasans serif vetgedruk hoofletter Alfa
66Αsans serif bold italic upper Alphasans serif vetgedruk kursief hoofletter Alfa
67anormal anormaal a
68abold avetgedruk a
69aaa
70abold italic avetgedruk kursief a
71ascript askrif a
72abold script avetgedruk skrif a
73aGerman afraktur a
74adouble struck aa dubbelgeslaan
75abold German avetgedruk fraktur a
76asans serif asans serif a
77asans serif bold asans serif vetgedruk a
78asans serif italic asans serif kursief a
79asans serif bold italic asans serif vetgedruk kursief a
80amonospace amonospasie a
81αnormal alphanormaal alfa
82αbold alphavetgedruk alfa
83αalphaalfa
84αbold italic alphavetgedruk kursief alfa
85αsans serif bold alphasans serif vetgedruk alfa
86αsans serif bold italic alphasans serif vetgedruk kursief alfa
87Anormal upper Anormaal hoofletter A
88normal upper Anormaal hoofletter A
89𝐀bold upper Avetgedruk hoofletter A
90𝐴upper Ahoofletter A
91𝑨bold italic upper Avetgedruk kursief hoofletter A
92𝒜script upper Askrif hoofletter A
93𝓐bold script upper Avetgedruk skrif hoofletter A
94𝔄German upper Afraktur hoofletter A
95𝔸double struck upper Ahoofletter A dubbelgeslaan
96𝕬bold German upper Avetgedruk fraktur hoofletter A
97𝖠sans serif upper Asans serif hoofletter A
98𝗔sans serif bold upper Asans serif vetgedruk hoofletter A
99𝘈sans serif italic upper Asans serif kursief hoofletter A
100𝘼sans serif bold italic upper Asans serif vetgedruk kursief hoofletter A
101𝙰monospace upper Amonospasie hoofletter A
102Αnormal upper Alphanormaal hoofletter Alfa
103𝚨bold upper Alphavetgedruk hoofletter Alfa
104𝛢upper Alphahoofletter Alfa
105𝜜bold italic upper Alphavetgedruk kursief hoofletter Alfa
106𝝖sans serif bold upper Alphasans serif vetgedruk hoofletter Alfa
107𝞐sans serif bold italic upper Alphasans serif vetgedruk kursief hoofletter Alfa
108anormal anormaal a
109normal anormaal a
110𝐚bold avetgedruk a
111𝑎aa
112𝒂bold italic avetgedruk kursief a
113𝒶script askrif a
114𝓪bold script avetgedruk skrif a
115𝔞German afraktur a
116𝕒double struck aa dubbelgeslaan
117𝖆bold German avetgedruk fraktur a
118𝖺sans serif asans serif a
119𝗮sans serif bold asans serif vetgedruk a
120𝘢sans serif italic asans serif kursief a
121𝙖sans serif bold italic asans serif vetgedruk kursief a
122𝚊monospace amonospasie a
123αnormal alphanormaal alfa
124𝛂bold alphavetgedruk alfa
125𝛼alphaalfa
126𝜶bold italic alphavetgedruk kursief alfa
127𝝰sans serif bold alphasans serif vetgedruk alfa
128𝞪sans serif bold italic alphasans serif vetgedruk kursief alfa
129000
13000
131𝟎bold 0vetgedruk 0
132𝟘double struck 00 dubbelgeslaan
133𝟢sans serif 0sans serif 0
134𝟬sans serif bold 0sans serif vetgedruk 0
135𝟶monospace 0monospasie 0
136000
1370bold 0vetgedruk 0
1380italic 0kursief 0
1390bold italic 0vetgedruk kursief 0
1400script 0skrif 0
1410bold script 0vetgedruk skrif 0
1420German 0fraktur 0
1430double struck 00 dubbelgeslaan
1440bold German 0vetgedruk fraktur 0
1450sans serif 0sans serif 0
1460sans serif italic 0sans serif kursief 0
1470sans serif bold italic 0sans serif vetgedruk kursief 0
1480monospace 0monospasie 0
149000
150fullwidth 0volwyte 0
151𝟎bold 0vetgedruk 0
152𝟘double struck 00 dubbelgeslaan
153𝟢sans serif 0sans serif 0
154𝟬sans serif bold 0sans serif vetgedruk 0
155𝟶monospace 0monospasie 0
156script lskrif skript l
157script upper Pskrif skript hoofletter p
158double struck pipi dubbelgeslaan
159double struck gammagamma dubbelgeslaan
160double struck upper Gammahoofletter gamma dubbelgeslaan
161double struck upper Pihoofletter Pi dubbelgeslaan
162double struck sigma summationsommeer dubbelgeslaan
163double struck italic upper Ddubbelgeslaande kursief hoofletter d
164double struck italic ddubbelgeslaande kursief d
165double struck italic edubbelgeslaande kursief e
166double struck italic idubbelgeslaande kursief i
167double struck italic jdubbelgeslaande kursief j
168𝚤dotless ipuntlose i
169𝚥dotless jpuntlose j